22785
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-717-9
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Przepisy ogólne: Art. 1. Zakres przedmiotowy, pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 2. Definicje ustawowe. Rozdział 1a. Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia: Art. 3a. Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 3b. Fakultatywna opinia ministra właściwego ds. rozwoju. Rozdział 2. Wybór partnera prywatnego: Art. 4. Wybór przepisów dotyczących wyboru partnera prywatnego; Art. 5. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym; Art. 6. Najkorzystniejsza oferta, kryteria oceny ofert. Rozdział 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego: Art. 7. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym; Art. 7a. Umowa zawarta ze spółką córką partnera prywatnego; Art. 7b. Ochrona podwykonawców; Art. 8. Kontrola i raportowanie w umowie; Art. 9. Wkład własny do partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 10. Wybór nowego partnera prywatnego; Art. 10a. Prawo interwencji podmiotu finansującego; Art. 11. Przekazanie składnika majątkowego; Art. 12. Prawo pierwokupu; Art. 13. Modyfikacja umowy (skreślony mocą ustawy nowelizacyjnej). Rozdział 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki: Art. 14. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki; Art. 14a. Czas trwania spółki; Art. 14b. Zbycie akcji lub udziałów po zakończeniu czasu trwania umowy; Art. 15. Zgoda wspólników lub akcjonariuszy; Art. 16. Prawo pierwokupu akcji lub udziałów. Rozdział 4a. Organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego: Art. 16a. Zadania organu właściwego w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 16b. Monitorowanie rynku partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 16c. Informacje dotyczące realizowanej umowy. Rozdział 5. Przepisy z zakresu finansów publicznych: Art. 17. Kwota zobowiązań; Art. 18. Zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych; Art. 18a. Wpływ zobowiązań PPP na poziom państwowego długu publicznego. Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Bibliografia.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. 187-192.
Formatted contents note
Wprowadzenie. Rozdział 1. Przepisy ogólne: Art. 1. Zakres przedmiotowy, pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 2. Definicje ustawowe. Rozdział 1a. Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia: Art. 3a. Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 3b. Fakultatywna opinia ministra właściwego ds. rozwoju. Rozdział 2. Wybór partnera prywatnego: Art. 4. Wybór przepisów dotyczących wyboru partnera prywatnego; Art. 5. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym; Art. 6. Najkorzystniejsza oferta, kryteria oceny ofert. Rozdział 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego: Art. 7. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym; Art. 7a. Umowa zawarta ze spółką córką partnera prywatnego; Art. 7b. Ochrona podwykonawców; Art. 8. Kontrola i raportowanie w umowie; Art. 9. Wkład własny do partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 10. Wybór nowego partnera prywatnego; Art. 10a. Prawo interwencji podmiotu finansującego; Art. 11. Przekazanie składnika majątkowego; Art. 12. Prawo pierwokupu; Art. 13. Modyfikacja umowy (skreślony mocą ustawy nowelizacyjnej). Rozdział 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki: Art. 14. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki; Art. 14a. Czas trwania spółki; Art. 14b. Zbycie akcji lub udziałów po zakończeniu czasu trwania umowy; Art. 15. Zgoda wspólników lub akcjonariuszy; Art. 16. Prawo pierwokupu akcji lub udziałów. Rozdział 4a. Organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego: Art. 16a. Zadania organu właściwego w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 16b. Monitorowanie rynku partnerstwa publiczno-prywatnego; Art. 16c. Informacje dotyczące realizowanej umowy. Rozdział 5. Przepisy z zakresu finansów publicznych: Art. 17. Kwota zobowiązań; Art. 18. Zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych; Art. 18a. Wpływ zobowiązań PPP na poziom państwowego długu publicznego. Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Bibliografia.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again