21804
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-264-8
Zawiera: Wstęp. 1. Koncepcja controllingu w działalności organizacji: 1.1. Definicja i istota controllingu; 1.2. Geneza i ewolucja koncepcji controllingu; 1.3. Cele i funkcje controllingu; 1.4. Rodzaje controllingu w organizacji; 1.5. Formy organizacyjne controllingu. 2. Zarządzanie projektami w organizacji: 2.1. Pojęcie i klasyfikacja projektów; 2.2. Cykl zarządzania projektem z uwzględnieniem zagadnień controllingu; 2.3. Istota i znaczenie projektów; 2.4. Projektyzacja na poziomie organizacji. 3. Controlling w zarządzaniu projektami: 3.1. Istota controllingu projektów; 3.2. Funkcje controllingu w zarządzaniu projektami; 3.3. Rodzaje controllingu projektów; 3.4. Controlling w środowisku wieloprojektowym; 3.5. Controlling a audyt, ewaluacja i monitoring projektów; 3.6. Narzędzia controllingu projektów; 3.7. Przegląd badań obcych w zakresie controllingu projektów. 4. Modele controllingu projektów w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami: 4.1. Istota metodycznego wsparcia zarządzania projektami; 4.2. Podejście klasyczne i zwinne a metodyki zarządzania projektami; 4.3. Controlling projektów w podejściu klasycznym na przykładzie metodyki PCM; 4.3.1. Geneza metodyki; 4.3.2. Założenia metodyki; 4.3.3. Matryca logiczna jako podstawa kontroli projektu; 4.3.4. Podejście do zagadnień controllingu w metodyce PCM; 4.3.5. Podsumowanie; 4.4. Controlling projektów w podejściu klasycznym na przykładzie metodyki PMBoK; 4.4.1. Geneza metodyki; 4.4.2. Grupy procesów PMBoK; 4.4.3. Obszary wiedzy w metodyce PMBoK jako podstawa działań controllingowych; 4.4.4. Podejście do zagadnień controllingu w metodyce PMBoK; 4.4.5. Podsumowanie; 4.5. Controlling projektów w podejściu adaptacyjnym na przykładzie metodyki MSF; 4.5.1. Geneza metodyki; 4.5.2. Podejście do zagadnień controllingu w metodyce MSF; 4.5.3. Podsumowanie. 4.6. Controlling projektów w podejściu adaptacyjnym na przykładzie metodyki SCRUM: 4.6.1. Geneza metodyki; 4.6.2. Struktura metodyki; 4.6.3. Role w metodyce SCRUM; 4.6.4. Podejście do zagadnień controllingu w metodyce SCRUM; 4.6.5. Podsumowanie. 4.7. Metodyki specjalistyczne koncentrujące się na controllingu projektów. 4.8. Controlling projektów w normie ISO 21500:2012: 4.8.1. Geneza normy; 4.8.2. Konstrukcja normy; 4.8.3. Podejście do zagadnień controllingu w normie ISO; 4.8.4. Podsumowanie. 4.9. Analiza porównawcza zagadnień controllingu w wybranych podejściach do zarządzania projektami. 5. Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce - założenia badawcze: 5.1. Cel i zakres badań; 5.2. Przedmiot badań i próba badawcza; 5.3. Etapy postępowania badawczego i tryb badawczy; 5.4. Model badawczy; 5.5. Pytania badawcze; 5.6. Metody, techniki i narzędzia badawcze; 5.7. Miary statystyczne wykorzystane w badaniu. 6. Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce - wyniki badań empirycznych: I. Dane o organizacjach biorących udział w badaniu; II. Wyniki badań - zakres controllingu projektów; III. Wyniki badań - role w controllingu projektów; IV. Wyniki badań - ocena systemu controllingu projektów; V. Pozostałe korelacje między zmiennymi badawczymi; VI. Podsumowanie wyników badań empirycznych. Zakończenie i wnioski końcowe. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Spis wykresów. Załącznik A - kwestionariusz badania ankietowego - badania wstępne. Załącznik B - kwestionariusz badania ankietowego - badania zasadnicze.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. 259-266.
Formatted contents note
Wstęp. 1. Koncepcja controllingu w działalności organizacji: 1.1. Definicja i istota controllingu; 1.2. Geneza i ewolucja koncepcji controllingu; 1.3. Cele i funkcje controllingu; 1.4. Rodzaje controllingu w organizacji; 1.5. Formy organizacyjne controllingu. 2. Zarządzanie projektami w organizacji: 2.1. Pojęcie i klasyfikacja projektów; 2.2. Cykl zarządzania projektem z uwzględnieniem zagadnień controllingu; 2.3. Istota i znaczenie projektów; 2.4. Projektyzacja na poziomie organizacji. 3. Controlling w zarządzaniu projektami: 3.1. Istota controllingu projektów; 3.2. Funkcje controllingu w zarządzaniu projektami; 3.3. Rodzaje controllingu projektów; 3.4. Controlling w środowisku wieloprojektowym; 3.5. Controlling a audyt, ewaluacja i monitoring projektów; 3.6. Narzędzia controllingu projektów; 3.7. Przegląd badań obcych w zakresie controllingu projektów. 4. Modele controllingu projektów w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami: 4.1. Istota metodycznego wsparcia zarządzania projektami; 4.2. Podejście klasyczne i zwinne a metodyki zarządzania projektami; 4.3. Controlling projektów w podejściu klasycznym na przykładzie metodyki PCM; 4.3.1. Geneza metodyki; 4.3.2. Założenia metodyki; 4.3.3. Matryca logiczna jako podstawa kontroli projektu; 4.3.4. Podejście do zagadnień controllingu w metodyce PCM; 4.3.5. Podsumowanie; 4.4. Controlling projektów w podejściu klasycznym na przykładzie metodyki PMBoK; 4.4.1. Geneza metodyki; 4.4.2. Grupy procesów PMBoK; 4.4.3. Obszary wiedzy w metodyce PMBoK jako podstawa działań controllingowych; 4.4.4. Podejście do zagadnień controllingu w metodyce PMBoK; 4.4.5. Podsumowanie; 4.5. Controlling projektów w podejściu adaptacyjnym na przykładzie metodyki MSF; 4.5.1. Geneza metodyki; 4.5.2. Podejście do zagadnień controllingu w metodyce MSF; 4.5.3. Podsumowanie. 4.6. Controlling projektów w podejściu adaptacyjnym na przykładzie metodyki SCRUM: 4.6.1. Geneza metodyki; 4.6.2. Struktura metodyki; 4.6.3. Role w metodyce SCRUM; 4.6.4. Podejście do zagadnień controllingu w metodyce SCRUM; 4.6.5. Podsumowanie. 4.7. Metodyki specjalistyczne koncentrujące się na controllingu projektów. 4.8. Controlling projektów w normie ISO 21500:2012: 4.8.1. Geneza normy; 4.8.2. Konstrukcja normy; 4.8.3. Podejście do zagadnień controllingu w normie ISO; 4.8.4. Podsumowanie. 4.9. Analiza porównawcza zagadnień controllingu w wybranych podejściach do zarządzania projektami. 5. Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce - założenia badawcze: 5.1. Cel i zakres badań; 5.2. Przedmiot badań i próba badawcza; 5.3. Etapy postępowania badawczego i tryb badawczy; 5.4. Model badawczy; 5.5. Pytania badawcze; 5.6. Metody, techniki i narzędzia badawcze; 5.7. Miary statystyczne wykorzystane w badaniu. 6. Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce - wyniki badań empirycznych: I. Dane o organizacjach biorących udział w badaniu; II. Wyniki badań - zakres controllingu projektów; III. Wyniki badań - role w controllingu projektów; IV. Wyniki badań - ocena systemu controllingu projektów; V. Pozostałe korelacje między zmiennymi badawczymi; VI. Podsumowanie wyników badań empirycznych. Zakończenie i wnioski końcowe. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Spis wykresów. Załącznik A - kwestionariusz badania ankietowego - badania wstępne. Załącznik B - kwestionariusz badania ankietowego - badania zasadnicze.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again