21834
Book
In basket
Kompetencje menedżera / Mirosław Kot. - Gliwice : HELION , 2018. - 384 s. : il. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-283-4272-9
Zawiera: Rozdział 1. Kompetencje HR: ABC kompetencji; Podział i właściwości kompetencji; Kompetencje i work-life balance; Tworzenie modelu (księgi kompetencji); Model kompetencji; Zarządzania procesem szkoleniowym; Określanie celu szkolenia; Określenie grupy odbiorców; Ewaluacja szkolenia; Przykład praktycznego wykorzystania metody Donalda L. Kirkpatricka; Rekrutacja i selekcja pracowników; Zarządzanie oceną pracowniczą; Zarządzanie talentami. Rozdział 2. Kompetencje osobiste: Inteligencja emocjonalna; Kompetencje wchodzące w zakres inteligencji emocjonalnej; Inteligencja niezbędna w codziennym życiu i w pracy; Komunikacja menedżera; Reguła wzmacniaczy i osłabiaczy komunikacyjnych; Bomby i wkręty komunikacyjne; Reguła jasnych i prostych komunikatów; Reguła wzmocnienia i osłabienia emocji a zachęta do zmiany bądź wykonania zadania; Reguła niespełnienia; Reguła zaprzeczeń; Reguła presupozycji; Reguła „Nie oceniaj człowieka, tylko jego zachowania”; Reguła faktów i dowodów; Reguła imadła komunikacyjnego czyli pytania zamknięte sugerujące; Reguła jasnych komunikatów - zero ukrytych intencji; Reguła asertywności na „nie”; Reguła asertywności na „tak”; Asertywna odmowa; Asertywna pochwała i krytyka; Wystąpienia publiczne; Efektywność osobista; Jak być efektywnym; Radzenie sobie z manipulacją; Zarządzanie sobą w stresie; Zarządzanie sobą w czasie; Kreatywność i innowacja. Rozdział 3. Kompetencje zarządcze: Komunikacja wewnętrzna w firmie; Zarządzanie zespołem; Co to oznacza, że ktoś jest z pokolenia X, Y lub Z?; Motywacja (płacowa i pozapłacowa); Etykieta biznesu; Zasada 1 - pierwszeństwo; Zasada 2 - punktualność; Zasada 3 - przywitanie i pożegnanie; Zasada 4 - stosowny ubiór; Zasada 5 - mowa ciała; Zasada 6 - cel spotkania; Zasada 7 - wizytówka (nie ulotka); Zarządzanie wizerunkiem firmy; Przywództwo i autorytet; Delegowanie zadań i uprawnień; Zarządzanie konfliktem; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie zmianą; Akceptowanie zmiany; Coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem; Zarządzanie przez cele. Rozdział 4. Prawo pracy: Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę); Umowa na okres próbny; Umowa na czas określony; Umowa na czas nieokreślony; Umowa na zastępstwo; Zmiana warunków umowy o pracę - porozumienie zmieniające (aneks) i wypowiedzenie zmieniające; Prawa i obowiązki stron stosunku pracy; Obowiązki pracodawcy wobec pracownika; Obowiązki pracownika; Sankcje za niewłaściwe w2ykonywanie obowiązków pracowniczych; Dokumentacja związana z udzielaniem kar; Notatka służbowa; Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu, nierównemu traktowaniu i mobbingowi; Przeciwdziałanie dyskryminacji; Przeciwdziałanie molestowaniu; Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu; Przeciwdziałanie mobbingowi; Czas pracy: Okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy; Szkolenia zaliczane i niezaliczane do czasu pracy; Dyżur; Podróż służbowa; Systemy czasu pracy; Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy - główne pojęcia; Ewidencja czasu pracy; Zwolnienia okolicznościowe i nieobecności pracownika; Urlopy wypoczynkowe (wymiar, udzielanie, odmowa i odwołanie z urlopu); Uprawnienia związane z rodzicielstwem; Prawa rodziców; Ochrona danych osobowych i kadrowych; Co to są dane osobowe?; Ochrona i przetwarzanie danych kadrowych; Ochrona wizerunku pracownika; Dane wrażliwe; Zasady kontroli przetwarzania danych osobowych; Powierzenie danych osobowych; Dokumentacja kadrowa: osobowa i płacowa; Rozwiązywanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia); Wydanie świadectwa pracy. Akty prawne. Orzeczenia sądów. Bibliografia.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. 381-384.
Formatted contents note
Rozdział 1. Kompetencje HR: ABC kompetencji; Podział i właściwości kompetencji; Kompetencje i work-life balance; Tworzenie modelu (księgi kompetencji); Model kompetencji; Zarządzania procesem szkoleniowym; Określanie celu szkolenia; Określenie grupy odbiorców; Ewaluacja szkolenia; Przykład praktycznego wykorzystania metody Donalda L. Kirkpatricka; Rekrutacja i selekcja pracowników; Zarządzanie oceną pracowniczą; Zarządzanie talentami. Rozdział 2. Kompetencje osobiste: Inteligencja emocjonalna; Kompetencje wchodzące w zakres inteligencji emocjonalnej; Inteligencja niezbędna w codziennym życiu i w pracy; Komunikacja menedżera; Reguła wzmacniaczy i osłabiaczy komunikacyjnych; Bomby i wkręty komunikacyjne; Reguła jasnych i prostych komunikatów; Reguła wzmocnienia i osłabienia emocji a zachęta do zmiany bądź wykonania zadania; Reguła niespełnienia; Reguła zaprzeczeń; Reguła presupozycji; Reguła „Nie oceniaj człowieka, tylko jego zachowania”; Reguła faktów i dowodów; Reguła imadła komunikacyjnego czyli pytania zamknięte sugerujące; Reguła jasnych komunikatów - zero ukrytych intencji; Reguła asertywności na „nie”; Reguła asertywności na „tak”; Asertywna odmowa; Asertywna pochwała i krytyka; Wystąpienia publiczne; Efektywność osobista; Jak być efektywnym; Radzenie sobie z manipulacją; Zarządzanie sobą w stresie; Zarządzanie sobą w czasie; Kreatywność i innowacja. Rozdział 3. Kompetencje zarządcze: Komunikacja wewnętrzna w firmie; Zarządzanie zespołem; Co to oznacza, że ktoś jest z pokolenia X, Y lub Z?; Motywacja (płacowa i pozapłacowa); Etykieta biznesu; Zasada 1 - pierwszeństwo; Zasada 2 - punktualność; Zasada 3 - przywitanie i pożegnanie; Zasada 4 - stosowny ubiór; Zasada 5 - mowa ciała; Zasada 6 - cel spotkania; Zasada 7 - wizytówka (nie ulotka); Zarządzanie wizerunkiem firmy; Przywództwo i autorytet; Delegowanie zadań i uprawnień; Zarządzanie konfliktem; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie zmianą; Akceptowanie zmiany; Coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem; Zarządzanie przez cele. Rozdział 4. Prawo pracy: Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę); Umowa na okres próbny; Umowa na czas określony; Umowa na czas nieokreślony; Umowa na zastępstwo; Zmiana warunków umowy o pracę - porozumienie zmieniające (aneks) i wypowiedzenie zmieniające; Prawa i obowiązki stron stosunku pracy; Obowiązki pracodawcy wobec pracownika; Obowiązki pracownika; Sankcje za niewłaściwe w2ykonywanie obowiązków pracowniczych; Dokumentacja związana z udzielaniem kar; Notatka służbowa; Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu, nierównemu traktowaniu i mobbingowi; Przeciwdziałanie dyskryminacji; Przeciwdziałanie molestowaniu; Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu; Przeciwdziałanie mobbingowi; Czas pracy: Okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy; Szkolenia zaliczane i niezaliczane do czasu pracy; Dyżur; Podróż służbowa; Systemy czasu pracy; Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy - główne pojęcia; Ewidencja czasu pracy; Zwolnienia okolicznościowe i nieobecności pracownika; Urlopy wypoczynkowe (wymiar, udzielanie, odmowa i odwołanie z urlopu); Uprawnienia związane z rodzicielstwem; Prawa rodziców; Ochrona danych osobowych i kadrowych; Co to są dane osobowe?; Ochrona i przetwarzanie danych kadrowych; Ochrona wizerunku pracownika; Dane wrażliwe; Zasady kontroli przetwarzania danych osobowych; Powierzenie danych osobowych; Dokumentacja kadrowa: osobowa i płacowa; Rozwiązywanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia); Wydanie świadectwa pracy. Akty prawne. Orzeczenia sądów. Bibliografia.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again