21804
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-970-6
Zawiera: 1. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wysokich technologii: 1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw wysokich technologii; 1.2. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii; 1.3. Analiza sektora wysokich technologii. 2. Kompetencje kadry kierowniczej: 2.1. Istota i swoistość kompetencji kadry kierowniczej; 2.2. Klasyfikacja kompetencji kadry kierowniczej; 2.3. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej. 3. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii: 3.1. Determinanty wykorzystania potencjału przedsiębiorstw wysokich technologii przez kadrę kierowniczą; 3.2. Zbiór kluczowych kompetencji kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 3.3. Kluczowe umiejętności i postawy kadry kierowniczej – wyniki badań pilotażowych. 4. Luka kompetencyjna kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii: 4.1. Organizacja postępowania badawczego; 4.2. Charakterystyka próby badawczej; 4.3. Analiza kluczowych kompetencji kadry kierowniczej: 4.3.1. Wykształcenie kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 4.3.2. Doświadczenie kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 4.3.3. Umiejętności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 4.3.4. Postawy kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 4.4. Model analizy luki kompetencyjnej kadry kierowniczej przedsiębiorstw wysokich technologii. Załączniki: 1. Dyspozycje do wywiadu; 2. Kwestionariusz ankiety do badań eksperckich w zakresie wyceny cech; 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody eksperta na upublicznienie nazwiska w publikacji naukowej; 4. Zbiór kluczowych umiejętności i postaw kadry kierowniczej; 5. Porównanie średnich ważności czynników wpływających na możliwości wykorzystania potencjału zmiennych opisujących przedsiębiorstwa wysokich technologii dla wpływu osób zarządzających – graniczny poziom istotności (p) dla wyników testy t-Studenta ma porównanie dwóch średnich; 6. Kwestionariusz ankiety (badania pilotażowe); 7. Zestawienie organizacji wylosowanych do badań pilotażowych; 8. Podział kluczowych kompetencji kadry kierowniczej przedsiębiorstw wysokich technologii z uwzględnieniem kluczowych umiejętności i kluczowych postaw (uzupełniony o stwierdzenia do badań pilotażowych); 8a. Podział kluczowych kompetencji kadry kierowniczej przedsiębiorstw wysokich technologii z uwzględnieniem kluczowych umiejętności i kluczowych postaw (układ stwierdzeń po analizie dyskryminacyjnej); 9. Podział sektora wysokiej techniki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności; 10. Kwestionariusz ankiety; 11. Kwestionariusz ankiety (samoocena); 12. Podziękowanie za udział w badaniach naukowych.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 291-304.
Formatted contents note
1. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wysokich technologii: 1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw wysokich technologii; 1.2. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii; 1.3. Analiza sektora wysokich technologii. 2. Kompetencje kadry kierowniczej: 2.1. Istota i swoistość kompetencji kadry kierowniczej; 2.2. Klasyfikacja kompetencji kadry kierowniczej; 2.3. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej. 3. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii: 3.1. Determinanty wykorzystania potencjału przedsiębiorstw wysokich technologii przez kadrę kierowniczą; 3.2. Zbiór kluczowych kompetencji kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 3.3. Kluczowe umiejętności i postawy kadry kierowniczej – wyniki badań pilotażowych. 4. Luka kompetencyjna kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii: 4.1. Organizacja postępowania badawczego; 4.2. Charakterystyka próby badawczej; 4.3. Analiza kluczowych kompetencji kadry kierowniczej: 4.3.1. Wykształcenie kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 4.3.2. Doświadczenie kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 4.3.3. Umiejętności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 4.3.4. Postawy kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii; 4.4. Model analizy luki kompetencyjnej kadry kierowniczej przedsiębiorstw wysokich technologii. Załączniki: 1. Dyspozycje do wywiadu; 2. Kwestionariusz ankiety do badań eksperckich w zakresie wyceny cech; 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody eksperta na upublicznienie nazwiska w publikacji naukowej; 4. Zbiór kluczowych umiejętności i postaw kadry kierowniczej; 5. Porównanie średnich ważności czynników wpływających na możliwości wykorzystania potencjału zmiennych opisujących przedsiębiorstwa wysokich technologii dla wpływu osób zarządzających – graniczny poziom istotności (p) dla wyników testy t-Studenta ma porównanie dwóch średnich; 6. Kwestionariusz ankiety (badania pilotażowe); 7. Zestawienie organizacji wylosowanych do badań pilotażowych; 8. Podział kluczowych kompetencji kadry kierowniczej przedsiębiorstw wysokich technologii z uwzględnieniem kluczowych umiejętności i kluczowych postaw (uzupełniony o stwierdzenia do badań pilotażowych); 8a. Podział kluczowych kompetencji kadry kierowniczej przedsiębiorstw wysokich technologii z uwzględnieniem kluczowych umiejętności i kluczowych postaw (układ stwierdzeń po analizie dyskryminacyjnej); 9. Podział sektora wysokiej techniki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności; 10. Kwestionariusz ankiety; 11. Kwestionariusz ankiety (samoocena); 12. Podziękowanie za udział w badaniach naukowych.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again