22314
Book
In basket
Prawa dziecka jako pacjenta / Błażej Kmieciak. - Warszawa : C.H.Beck , 2016. - XLVI, 292 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-8848-9
Zawiera: Rozdział 1 Prawa dziecka – próba definicji: Wstęp. Prawa człowieka – wybrane ujęcia i koncepcje. W stronę praw człowieka. Między władzą a godnością. Prawa człowieka - refleksja krytyczna. Prawa dziecka, jako kategoria praw człowieka. Dziecko – legalna definicja. Perspektywa prawno-prenatalna. Pełnoletniość. Prawa dziecka – wybrane ujęcia. Dziecko, jako „element” prawa. Prawa dziecka – perspektywa teoretycznoprawna. Kontekst historyczny. Prawa dziecka – wybrane ujęcia. Prawa dziecka – spojrzenie krytyczne. Socjopedagogiczne konteksty praw dziecka. Wprowadzenie. „Dzieci o prawach dziecka”. Socjalizacja moralno-prawna a prawa dziecka. Rozdział 2 Prawa dziecka a prawa pacjenta: Wstęp. Prawa pacjenta – wybrane konteksty. Prawa pacjenta – perspektywa ustawowa oraz instytucjonalna. Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta. Prawa małoletnich pacjentów. Źródła ochrony praw małoletnich pacjentów. Wybrane instytucjonalne działania na rzecz ochrony praw dziecka, jako pacjenta. Przykłady działań. Rozdział 3 Prawo dziecka do świadczeń zdrowotnych: Wstęp. Prawo do świadczeń zdrowotnych – wybrane aspekty. Zasady dostępu małoletnich do świadczeń zdrowotnych. Prawne oraz społeczne aspekty dostępu małoletnich do świadczeń profilaktycznych. Uwagi wprowadzające. Interwencje medyczne w sytuacji zagrożenia życia dziecka – wybrane aspekty prawne. Wyzwania oraz dylematy. Perspektywa karno-społeczna. Legalne aspekty ochrony praw dziecka w fazie prenatalnej. Wstęp. Dziecko, jako pacjent z perspektywy rozwoju diagnostyki oraz chirurgii płodowej. Dziecko poczęte, jako pacjent – perspektywa paradoksów. Prawa pacjenta – perspektywa prenatalna. Prawa dziecka poczętego do godnej śmierci. Prawne aspekty zapłodnienia ustrojowego. Uwagi wprowadzające. Wspomagany rozród – kontekst ustawowy. „Prawa zarodka” jako pacjenta. Zagadnienia wprowadzające. Anonimowość dawców. Wprowadzenie. Standardy ustawowe oraz praktyka orzecznicza. Postulaty ora perspektywa społeczna. Rozdział 4 Prawo dziecka – pacjenta do informacji: Wstęp. Prawo małoletniego pacjenta do uzyskania informacji – wybrane konteksty. Tajemnica medyczna a prawo dziecka do prywatności. Uwagi wprowadzające. Tajemnica medyczna – wybrane konteksty. Prawo małoletniego pacjenta do poufności. Dylematy i wyzwania. Bezpieczeństwa i troska. Rozdział 5 Prawo dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych: Wstęp. Zgoda pacjenta – uwagi ogólne. Zgoda dziecka na leczenie – współczesne wyzwania. Władza rodzicielska. Problem zgody kumulatywnej oraz zastępczej. Zgoda małoletniego pacjenta – krytyka oraz dylematy. Wnioski. Psychiatryczne oraz psychospołeczne konteksty zgody dziecka na leczenie. Uwagi wprowadzające. Zgoda małoletniego pacjenta, w kontekście oddziaływań psychoterapeutycznych oraz psychiatrycznych. Psychiatryczne oraz psychospołeczne konteksty zgody małoletniej na przeprowadzenie zabiegu aborcji. Rozdział 6 Prawa dziecka w medycynie, nowe pytania – nowe wyzwania: Refleksje wprowadzające. Zmiana płci u osoby małoletniej. Prawo małoletniego do godnej śmierci: problem terapii uporczywej. Wprowadzenie do zagadnienia. Problem eutanazji. Godność versus uporczywość. Prawo do zatrzymania rozwoju niepełnosprawnego dziecka – problem Ashley Treatmnt. Uwagi wprowadzające. The Ashley Treatment. Próba konkluzji. Wnioski i podsumowanie: w stronę godności dziecka: Jakie prawa posiada dziecko, jako pacjent? Czy analizując rozwój dziecka jako człowieka dostrzec można różny zakres posiadanych przez nie uprawnień? W jaki sposób aktualnie chronione są prawa dziecka, w trakcie udzielania mu świadczeń zdrowotnych? W jakich obszarach dochodzi aktualnie najczęściej do naruszenia ww. praw osób małoletnich? Czy na początku XXI w. dostrzec można pojawienie się „nowych praw dziecka”? W jaki sposób na kształtowanie kultury praw dziecka wpływa wychowawcza oraz informacyjna funkcja prawa?
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. XIII-XXXV. Indeks.
Formatted contents note
Rozdział 1 Prawa dziecka – próba definicji: Wstęp. Prawa człowieka – wybrane ujęcia i koncepcje. W stronę praw człowieka. Między władzą a godnością. Prawa człowieka - refleksja krytyczna. Prawa dziecka, jako kategoria praw człowieka. Dziecko – legalna definicja. Perspektywa prawno-prenatalna. Pełnoletniość. Prawa dziecka – wybrane ujęcia. Dziecko, jako „element” prawa. Prawa dziecka – perspektywa teoretycznoprawna. Kontekst historyczny. Prawa dziecka – wybrane ujęcia. Prawa dziecka – spojrzenie krytyczne. Socjopedagogiczne konteksty praw dziecka. Wprowadzenie. „Dzieci o prawach dziecka”. Socjalizacja moralno-prawna a prawa dziecka. Rozdział 2 Prawa dziecka a prawa pacjenta: Wstęp. Prawa pacjenta – wybrane konteksty. Prawa pacjenta – perspektywa ustawowa oraz instytucjonalna. Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta. Prawa małoletnich pacjentów. Źródła ochrony praw małoletnich pacjentów. Wybrane instytucjonalne działania na rzecz ochrony praw dziecka, jako pacjenta. Przykłady działań. Rozdział 3 Prawo dziecka do świadczeń zdrowotnych: Wstęp. Prawo do świadczeń zdrowotnych – wybrane aspekty. Zasady dostępu małoletnich do świadczeń zdrowotnych. Prawne oraz społeczne aspekty dostępu małoletnich do świadczeń profilaktycznych. Uwagi wprowadzające. Interwencje medyczne w sytuacji zagrożenia życia dziecka – wybrane aspekty prawne. Wyzwania oraz dylematy. Perspektywa karno-społeczna. Legalne aspekty ochrony praw dziecka w fazie prenatalnej. Wstęp. Dziecko, jako pacjent z perspektywy rozwoju diagnostyki oraz chirurgii płodowej. Dziecko poczęte, jako pacjent – perspektywa paradoksów. Prawa pacjenta – perspektywa prenatalna. Prawa dziecka poczętego do godnej śmierci. Prawne aspekty zapłodnienia ustrojowego. Uwagi wprowadzające. Wspomagany rozród – kontekst ustawowy. „Prawa zarodka” jako pacjenta. Zagadnienia wprowadzające. Anonimowość dawców. Wprowadzenie. Standardy ustawowe oraz praktyka orzecznicza. Postulaty ora perspektywa społeczna. Rozdział 4 Prawo dziecka – pacjenta do informacji: Wstęp. Prawo małoletniego pacjenta do uzyskania informacji – wybrane konteksty. Tajemnica medyczna a prawo dziecka do prywatności. Uwagi wprowadzające. Tajemnica medyczna – wybrane konteksty. Prawo małoletniego pacjenta do poufności. Dylematy i wyzwania. Bezpieczeństwa i troska. Rozdział 5 Prawo dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych: Wstęp. Zgoda pacjenta – uwagi ogólne. Zgoda dziecka na leczenie – współczesne wyzwania. Władza rodzicielska. Problem zgody kumulatywnej oraz zastępczej. Zgoda małoletniego pacjenta – krytyka oraz dylematy. Wnioski. Psychiatryczne oraz psychospołeczne konteksty zgody dziecka na leczenie. Uwagi wprowadzające. Zgoda małoletniego pacjenta, w kontekście oddziaływań psychoterapeutycznych oraz psychiatrycznych. Psychiatryczne oraz psychospołeczne konteksty zgody małoletniej na przeprowadzenie zabiegu aborcji. Rozdział 6 Prawa dziecka w medycynie, nowe pytania – nowe wyzwania: Refleksje wprowadzające. Zmiana płci u osoby małoletniej. Prawo małoletniego do godnej śmierci: problem terapii uporczywej. Wprowadzenie do zagadnienia. Problem eutanazji. Godność versus uporczywość. Prawo do zatrzymania rozwoju niepełnosprawnego dziecka – problem Ashley Treatmnt. Uwagi wprowadzające. The Ashley Treatment. Próba konkluzji. Wnioski i podsumowanie: w stronę godności dziecka: Jakie prawa posiada dziecko, jako pacjent? Czy analizując rozwój dziecka jako człowieka dostrzec można różny zakres posiadanych przez nie uprawnień? W jaki sposób aktualnie chronione są prawa dziecka, w trakcie udzielania mu świadczeń zdrowotnych? W jakich obszarach dochodzi aktualnie najczęściej do naruszenia ww. praw osób małoletnich? Czy na początku XXI w. dostrzec można pojawienie się „nowych praw dziecka”? W jaki sposób na kształtowanie kultury praw dziecka wpływa wychowawcza oraz informacyjna funkcja prawa?
Funding information note
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again