22962
Book
In basket
Przeciwdziałanie uzależnieniom : regulacje prawne / Michał Koszowski. - Stan prawny na 20.06.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2019. - 397 s. : il. ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8160-806-0
Zawiera: Wykaz skrótów. Przedmowa. Wstęp. Rozdział 1. Modele regulacji przeciwdziałania uzależnieniom w systemie prawa administracyjnego: 1.1. Metoda regulacji – podstawa wyróżnienia modeli regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.2. Filozofia i wartości regulacji - podstawa gradacji modeli regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.3. Specyfika norm regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.4. Podsumowanie. Typologia i gradacja regulacji przeciwdziałanie uzależnieniom. Rozdział 2. Regulacja przeciwdziałania alkoholizmowi: 2.1. Specyfika napojów alkoholowych jako przedmiotu regulacji administracyjnoprawnej; 2.2. Historyczne kształtowanie się polskiej regulacji przeciwdziałania alkoholizmowi; 2.3. Cel i przedmiot regulacji; 2.4. Przedmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 2.5. Akty planowania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi; 2.6. Administracyjnoprawne instrumenty ograniczenia dostępności wyrobów alkoholowych; 2.7. Reklama i informowanie o napojach alkoholowych; 2.8. Procedura przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu; 2.9. Skierowanie do izby wytrzeźwień; 2.10. Podsumowanie. Rozdział 3. Administracyjnoprawna regulacja przeciwdziałania nikotynizmowi: 3.1. Wprowadzenie – palenie tytoniu i jego wpływ na zdrowie ludzkie; 3.2. Rozwój prawodawstwa związanego z przeciwdziałaniem nikotynizmowi; 3.3. Cel i przedmiot regulacji; 3.4. Przedmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.5. Akty planowania w zakresie przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.6. Polski model ograniczenia możliwości korzystania z wyrobów objętych ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w wybranych miejscach publicznych; 3.7. Ograniczenia w wytwarzaniu i udostępnianiu wyrobów tytoniowych; 3.8. Zakaz reklamy i promocji wyrobów objętych regulacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.9. Obowiązki informacyjne podmiotów wprowadzających wyroby objęte regulacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.10. Leczenie z uzależnienia nikotynowego na gruncie regulacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.11. Regulacja dotycząca wyrobów nowatorskich i papierosów elektronicznych jako element dynamiki regulacji przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.12. Podsumowanie. Rozdział 4. Administracyjnoprawna metoda regulacji przeciwdziałania narkomanii: 4.1. Swoistość zjawiska narkomanii jako przedmiotu regulacji administracyjnoprawnej; 4.2. Rozwój polskiego prawodawstwa związanego z przeciwdziałaniem narkomanii; 4.3. Cel i przedmiot regulacji przeciwdziałania narkomanii; 4.4. Podmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałania narkomanii; 4.5. Akty planowania dotyczące przeciwdziałania narkomanii; 4.6. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna; 4.7. Administracyjnoprawne ograniczenia reglamentacyjne środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub ich preparatów oraz uprawy maku i konopi; 4.8. Postępowanie z osobami uzależnionymi od narkotyków; 4.9. Nowe substancje psychoaktywne – tzw. dopalacze – jako nowe zagrożenie zwalczane za pomocą regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 4.10. Podsumowanie. Zakończenie. Wykaz orzeczeń. Wykaz wykorzystanej literatury.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Notes:
General note
Na podst. dysertacji doktorskiej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2019).
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. 383-397, wykaz orzeczeń s. 379-382.
Formatted contents note
Wykaz skrótów. Przedmowa. Wstęp. Rozdział 1. Modele regulacji przeciwdziałania uzależnieniom w systemie prawa administracyjnego: 1.1. Metoda regulacji – podstawa wyróżnienia modeli regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.2. Filozofia i wartości regulacji - podstawa gradacji modeli regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.3. Specyfika norm regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.4. Podsumowanie. Typologia i gradacja regulacji przeciwdziałanie uzależnieniom. Rozdział 2. Regulacja przeciwdziałania alkoholizmowi: 2.1. Specyfika napojów alkoholowych jako przedmiotu regulacji administracyjnoprawnej; 2.2. Historyczne kształtowanie się polskiej regulacji przeciwdziałania alkoholizmowi; 2.3. Cel i przedmiot regulacji; 2.4. Przedmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 2.5. Akty planowania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi; 2.6. Administracyjnoprawne instrumenty ograniczenia dostępności wyrobów alkoholowych; 2.7. Reklama i informowanie o napojach alkoholowych; 2.8. Procedura przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu; 2.9. Skierowanie do izby wytrzeźwień; 2.10. Podsumowanie. Rozdział 3. Administracyjnoprawna regulacja przeciwdziałania nikotynizmowi: 3.1. Wprowadzenie – palenie tytoniu i jego wpływ na zdrowie ludzkie; 3.2. Rozwój prawodawstwa związanego z przeciwdziałaniem nikotynizmowi; 3.3. Cel i przedmiot regulacji; 3.4. Przedmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.5. Akty planowania w zakresie przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.6. Polski model ograniczenia możliwości korzystania z wyrobów objętych ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w wybranych miejscach publicznych; 3.7. Ograniczenia w wytwarzaniu i udostępnianiu wyrobów tytoniowych; 3.8. Zakaz reklamy i promocji wyrobów objętych regulacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.9. Obowiązki informacyjne podmiotów wprowadzających wyroby objęte regulacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.10. Leczenie z uzależnienia nikotynowego na gruncie regulacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.11. Regulacja dotycząca wyrobów nowatorskich i papierosów elektronicznych jako element dynamiki regulacji przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.12. Podsumowanie. Rozdział 4. Administracyjnoprawna metoda regulacji przeciwdziałania narkomanii: 4.1. Swoistość zjawiska narkomanii jako przedmiotu regulacji administracyjnoprawnej; 4.2. Rozwój polskiego prawodawstwa związanego z przeciwdziałaniem narkomanii; 4.3. Cel i przedmiot regulacji przeciwdziałania narkomanii; 4.4. Podmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałania narkomanii; 4.5. Akty planowania dotyczące przeciwdziałania narkomanii; 4.6. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna; 4.7. Administracyjnoprawne ograniczenia reglamentacyjne środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub ich preparatów oraz uprawy maku i konopi; 4.8. Postępowanie z osobami uzależnionymi od narkotyków; 4.9. Nowe substancje psychoaktywne – tzw. dopalacze – jako nowe zagrożenie zwalczane za pomocą regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 4.10. Podsumowanie. Zakończenie. Wykaz orzeczeń. Wykaz wykorzystanej literatury.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again