22959
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-8160-309-6
Zawiera: Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział I ZASADA DOBRA DZIECKA A PRZYSPOSOBIENIE: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Dobro dziecka przysposobionego w perspektywie prawnohistorycznej: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Przeobrażenia prawa rzymskiego w kierunku uwzględnienia dobra dziecka przysposobionego; 2.3. Upadek instytucji przysposobienia w średniowieczu – wzmianka; 2.4. Dziewiętnastowieczne rozwiązania prawne uznające dobro dziecka za podstawowy cel przysposobienia; 2.5. Rozwój ochrony dobra dziecka przysposobionego w prawie polskim w XX w. 3. Dobro dziecka przysposobionego w międzynarodowych aktach prawnych w XX i XXI w.: 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Ochrona dobra dziecka przysposobionego w dokumentach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym; 3.3. Ochrona dobra dziecka przysposobionego w europejskich dokumentach międzynarodowych. 4. Dobro dziecka: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Pojęcie dobra dziecka; 4.3.Dobro dziecka a interes dziecka; 4.4. Dobro dziecka a interes społeczny; 4.5. Dobra dziecka a zasada prawa i klauzula generalna; 4.6. Dobro dziecka przysposobionego de lege lata – wzmianka. 5. Wnioski. Rozdział II OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRZESŁANEK I SKUTKÓW PRZYSPOSOBIENIA: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Ochrona dobra dziecka oraz interesów innych podmiotów w ramach przesłanek przysposobienia: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Przesłanki przysposobienia. 3. Realizacja dobra dziecka i interesów innych podmiotów w zakresie przysposobienia: 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Kontakty z dzieckiem w ramach przysposobienia niepełnego; 3.3. Utrzymanie lub zmiana dotychczasowego imienia i nazwiska przysposobionego; 3.4. Tajemnica przysposobienia. 4. Wnioski. Rozdział III OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W POSTĘPOWANIU PREADOPCYJNYM: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Zdarzenia poprzedzające postepowanie o przysposobienie przed ośrodkiem adopcyjnym oraz sądem. 3. Ratio legis wprowadzenia przepisów mających na celu szybsze uregulowanie sytuacji prawnej małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej. 4. Dobór przyszłych stron stosunku przysposobienia: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Dobór stron stosunku przysposobienia w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną; 4.3. Dobór stron stosunku przysposobienia w ramach przysposobienia ze wskazaniem. 5. Wnioski. Rozdział V OCHRONA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O PRZYSPOSOBIENIE: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Uczestnicy postepowania w sprawie o przysposobienie: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Udział przysposabianego w postepowaniu w sprawie o przysposobienie; 2.3. Udział rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej w postępowaniu e sprawie o przysposobienie; 2.4. Udział prokuratora w postępowaniu w sprawie o przysposobienie. 3. Złożenie co najmniej dwóch wniosków o przysposobienie tego samego dziecka. 4. Sytuacja od złożenia wniosku o przysposobienie do uprawomocnienia się postanowienia w sprawie o przysposobienie: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Przywrócenie władzy rodzicielskiej w toku postępowania w sprawie o przysposobienie; 4.3. Zakres prawa do kontaktów z dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej w toku postępowania w sprawie o przysposobienie. 5. Wnioski. Rozdział V OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZANIA PRZYSPOSOBIENIA: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Przesłanki rozwiązania przysposobienia: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Wadliwość (nieskuteczność) zgody na przysposobienie; 2.3. Odnalezienie się rodziców dziecka lub brak ich zgody; 2.4. Małżeństwo między stronami stosunku przysposobienia; 2.5. Brak między stronami stosunku przysposobienia więzi odpowiadającej relacji rodzica i dziecka; 2.6. Rozwód pomiędzy rodzicem a małżonkiem, który przysposobił dziecko; 2.7. Nieuleczalna choroba przysposobionego, o której powzięto informację po orzeczeniu przysposobienia. 3. Wpływ ustalenia pochodzenia przysposobionego na trwanie stosunku przysposobienia. 4. Postępowanie o rozwiązanie przysposobienia: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Tryb postępowania o rozwiązanie przysposobienia; 4.3. Wina w rozkładzie więzi a powództwo o rozwiązanie przysposobienia; 4.4. Reprezentacja małoletniego w toku postępowania o rozwiązanie przysposobienia. 5. Konsekwencje rozwiązania przysposobienia. 6. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie a rozwiązanie przysposobienia: 6.1. Uwagi wstępne; 6.2. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie w aktualnym stanie prawnym; 6.3. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie – wnioski de lege ferenda. 7. Wnioski. Zakończenie; Wykaz aktów prawnych; Wykaz orzecznictwa; Bibliografia.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych, orzecznictwo s. 319-353.
Formatted contents note
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział I ZASADA DOBRA DZIECKA A PRZYSPOSOBIENIE: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Dobro dziecka przysposobionego w perspektywie prawnohistorycznej: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Przeobrażenia prawa rzymskiego w kierunku uwzględnienia dobra dziecka przysposobionego; 2.3. Upadek instytucji przysposobienia w średniowieczu – wzmianka; 2.4. Dziewiętnastowieczne rozwiązania prawne uznające dobro dziecka za podstawowy cel przysposobienia; 2.5. Rozwój ochrony dobra dziecka przysposobionego w prawie polskim w XX w. 3. Dobro dziecka przysposobionego w międzynarodowych aktach prawnych w XX i XXI w.: 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Ochrona dobra dziecka przysposobionego w dokumentach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym; 3.3. Ochrona dobra dziecka przysposobionego w europejskich dokumentach międzynarodowych. 4. Dobro dziecka: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Pojęcie dobra dziecka; 4.3.Dobro dziecka a interes dziecka; 4.4. Dobro dziecka a interes społeczny; 4.5. Dobra dziecka a zasada prawa i klauzula generalna; 4.6. Dobro dziecka przysposobionego de lege lata – wzmianka. 5. Wnioski. Rozdział II OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRZESŁANEK I SKUTKÓW PRZYSPOSOBIENIA: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Ochrona dobra dziecka oraz interesów innych podmiotów w ramach przesłanek przysposobienia: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Przesłanki przysposobienia. 3. Realizacja dobra dziecka i interesów innych podmiotów w zakresie przysposobienia: 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Kontakty z dzieckiem w ramach przysposobienia niepełnego; 3.3. Utrzymanie lub zmiana dotychczasowego imienia i nazwiska przysposobionego; 3.4. Tajemnica przysposobienia. 4. Wnioski. Rozdział III OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W POSTĘPOWANIU PREADOPCYJNYM: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Zdarzenia poprzedzające postepowanie o przysposobienie przed ośrodkiem adopcyjnym oraz sądem. 3. Ratio legis wprowadzenia przepisów mających na celu szybsze uregulowanie sytuacji prawnej małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej. 4. Dobór przyszłych stron stosunku przysposobienia: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Dobór stron stosunku przysposobienia w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną; 4.3. Dobór stron stosunku przysposobienia w ramach przysposobienia ze wskazaniem. 5. Wnioski. Rozdział V OCHRONA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O PRZYSPOSOBIENIE: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Uczestnicy postepowania w sprawie o przysposobienie: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Udział przysposabianego w postepowaniu w sprawie o przysposobienie; 2.3. Udział rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej w postępowaniu e sprawie o przysposobienie; 2.4. Udział prokuratora w postępowaniu w sprawie o przysposobienie. 3. Złożenie co najmniej dwóch wniosków o przysposobienie tego samego dziecka. 4. Sytuacja od złożenia wniosku o przysposobienie do uprawomocnienia się postanowienia w sprawie o przysposobienie: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Przywrócenie władzy rodzicielskiej w toku postępowania w sprawie o przysposobienie; 4.3. Zakres prawa do kontaktów z dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej w toku postępowania w sprawie o przysposobienie. 5. Wnioski. Rozdział V OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZANIA PRZYSPOSOBIENIA: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Przesłanki rozwiązania przysposobienia: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Wadliwość (nieskuteczność) zgody na przysposobienie; 2.3. Odnalezienie się rodziców dziecka lub brak ich zgody; 2.4. Małżeństwo między stronami stosunku przysposobienia; 2.5. Brak między stronami stosunku przysposobienia więzi odpowiadającej relacji rodzica i dziecka; 2.6. Rozwód pomiędzy rodzicem a małżonkiem, który przysposobił dziecko; 2.7. Nieuleczalna choroba przysposobionego, o której powzięto informację po orzeczeniu przysposobienia. 3. Wpływ ustalenia pochodzenia przysposobionego na trwanie stosunku przysposobienia. 4. Postępowanie o rozwiązanie przysposobienia: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Tryb postępowania o rozwiązanie przysposobienia; 4.3. Wina w rozkładzie więzi a powództwo o rozwiązanie przysposobienia; 4.4. Reprezentacja małoletniego w toku postępowania o rozwiązanie przysposobienia. 5. Konsekwencje rozwiązania przysposobienia. 6. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie a rozwiązanie przysposobienia: 6.1. Uwagi wstępne; 6.2. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie w aktualnym stanie prawnym; 6.3. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie – wnioski de lege ferenda. 7. Wnioski. Zakończenie; Wykaz aktów prawnych; Wykaz orzecznictwa; Bibliografia.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again