21783
No cover
Book
CD
In basket
Zmiany w świadczeniach - wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start / Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak, Marek Rączka, Marcin Sarna. - Stan prawny czerwiec 2019 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2019. - XXV, [1], 436 stron ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Sektor Publiczny w Praktyce. Pomoc Społeczna)
ISBN: 978-83-8158-814-0
Zawiera: Rozdział I. Świadczenie wychowawcze: 1. Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 2. Nowe zasady ustalania prawa do świadczenia wychowawczego; 3. Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym; 4. Procedura wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej; 5. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego; 6. Postępowanie przy ustalaniu prawa do dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka; 7. Księgowanie świadczeń wychowawczych. Rozdział II. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych: 1. Wprowadzenie; 2. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które obowiązują od 2018 r. Wprowadzenie; 3. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które obowiązują od 2019 r.; 4. Projektowane zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych; 5. Wzory. Rozdział III. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 1. Wprowadzenie; 2. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które obowiązują od 2018 r.; 3. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które obowiązują od 2019 r.; 4. Projektowane zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 5. Wzory. Rozdział IV. Świadczenie dobry start: 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020; 2. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start -na podstawie projektu ustawy o świadczeniu dobry start z 29.4.2019 r. Rozdział V. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej: 1. Wprowadzenie; 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; 3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy; 4. Przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia; 5. Wykaz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych; 6. Informowanie o ograniczeniu; 7. Wzór klauzuli informacyjnej; 8. Dokumentacja ODO a informacja publiczna; 9. Wzory. Rozdział VI. Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924); 2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134).
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Formatted contents note
Rozdział I. Świadczenie wychowawcze: 1. Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 2. Nowe zasady ustalania prawa do świadczenia wychowawczego; 3. Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym; 4. Procedura wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej; 5. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego; 6. Postępowanie przy ustalaniu prawa do dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka; 7. Księgowanie świadczeń wychowawczych. Rozdział II. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych: 1. Wprowadzenie; 2. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które obowiązują od 2018 r. Wprowadzenie; 3. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które obowiązują od 2019 r.; 4. Projektowane zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych; 5. Wzory. Rozdział III. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 1. Wprowadzenie; 2. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które obowiązują od 2018 r.; 3. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które obowiązują od 2019 r.; 4. Projektowane zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 5. Wzory. Rozdział IV. Świadczenie dobry start: 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020; 2. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start -na podstawie projektu ustawy o świadczeniu dobry start z 29.4.2019 r. Rozdział V. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej: 1. Wprowadzenie; 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; 3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy; 4. Przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia; 5. Wykaz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych; 6. Informowanie o ograniczeniu; 7. Wzór klauzuli informacyjnej; 8. Dokumentacja ODO a informacja publiczna; 9. Wzory. Rozdział VI. Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924); 2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134).
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again