22959
Book
In basket
Rozmowa i wywiad w psychologii / Stanisław Gerstmann. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1974. - 258, [2] s. : tab. ; 20 cm.
Zawiera: R. 1 Koncepcje metod rozmowy i wywiadu w literaturze: Metoda kliniczna J. Piageta; Stosowanie rozmowy przez zwolenników psychoanalizy; Poglądy i. P. Pawłowa na rozmowę i wywiad; rozmowa i wywiad w nauce radzieckiej; Stanowisko R. C. Oldfielda wobec metody wywiadu H. S. Sullivan i jego teoria wywiadu; Wywiad w rozumieniu amerykańskich psychologów społecznych; Stosunek wywiadu do innych metod w ujęcie niektórych autorów. R. 2 Rozmowa i wywiad jako metody psychologiczne: Uwagi o przedmiocie badań psychologicznych; Odzwierciedlenie rzeczywistości jako składnik przedmiotu badań; Charakterystyka materiału uzyskiwanego za pośrednictwem rozmowy; Charakterystyka materiału uzyskiwanego za pomocą wywiadu; Rozmowa a wywiad - definicje, podobieństwa, różnice. R. 3 Pytania i ich rola: Pytania jako sposób poszukiwania informacji; Trudności językowe jako przeszkoda w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania; Przeszkody emocjonalne występujące przy zadawaniu pytań; Ogólne zasady formułowania pytań; Pytania otwarte i zamknięte; Kolejność pytań; Zagadnienie wartości odpowiedzi uzyskanych od rozmówcy. R. 4 Zasady kierowania rozmowa i wywiadem: Wzajemny stosunek badającego i rozmówcy; Formalność i nieformalność jako cechy rozmowy i wywiadu; Podstawowe czynności prowadzącego rozmowę i wywiad; Zmiana omawianego tematu; Sposoby wpływania na motywację rozmówcy; Taktyka omawiania tematów „trudnych”. R. 5 Przygotowanie badań: Podstawowe problemy przygotowania badań; Przygotowanie rozmówcy do udziału w badaniach; Zewnętrzne warunki przeprowadzania rozmowy i wywiadu. R. 6 Zagadnienie wiarygodności wyników badań metodami rozmowy i wywiadu: „Pomiar” danych; Wiarygodność materiału dostarczonego przez rozmowę i wywiad; Inne przyczyny braku wiarygodności danych; Wpływ uprzedzeń na wiarygodność materiału; Ogólne problemy wiarygodności materiału. Zakończenie.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia s. 249-251.
Formatted contents note
R. 1 Koncepcje metod rozmowy i wywiadu w literaturze: Metoda kliniczna J. Piageta; Stosowanie rozmowy przez zwolenników psychoanalizy; Poglądy i. P. Pawłowa na rozmowę i wywiad; rozmowa i wywiad w nauce radzieckiej; Stanowisko R. C. Oldfielda wobec metody wywiadu H. S. Sullivan i jego teoria wywiadu; Wywiad w rozumieniu amerykańskich psychologów społecznych; Stosunek wywiadu do innych metod w ujęcie niektórych autorów. R. 2 Rozmowa i wywiad jako metody psychologiczne: Uwagi o przedmiocie badań psychologicznych; Odzwierciedlenie rzeczywistości jako składnik przedmiotu badań; Charakterystyka materiału uzyskiwanego za pośrednictwem rozmowy; Charakterystyka materiału uzyskiwanego za pomocą wywiadu; Rozmowa a wywiad - definicje, podobieństwa, różnice. R. 3 Pytania i ich rola: Pytania jako sposób poszukiwania informacji; Trudności językowe jako przeszkoda w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania; Przeszkody emocjonalne występujące przy zadawaniu pytań; Ogólne zasady formułowania pytań; Pytania otwarte i zamknięte; Kolejność pytań; Zagadnienie wartości odpowiedzi uzyskanych od rozmówcy. R. 4 Zasady kierowania rozmowa i wywiadem: Wzajemny stosunek badającego i rozmówcy; Formalność i nieformalność jako cechy rozmowy i wywiadu; Podstawowe czynności prowadzącego rozmowę i wywiad; Zmiana omawianego tematu; Sposoby wpływania na motywację rozmówcy; Taktyka omawiania tematów „trudnych”. R. 5 Przygotowanie badań: Podstawowe problemy przygotowania badań; Przygotowanie rozmówcy do udziału w badaniach; Zewnętrzne warunki przeprowadzania rozmowy i wywiadu. R. 6 Zagadnienie wiarygodności wyników badań metodami rozmowy i wywiadu: „Pomiar” danych; Wiarygodność materiału dostarczonego przez rozmowę i wywiad; Inne przyczyny braku wiarygodności danych; Wpływ uprzedzeń na wiarygodność materiału; Ogólne problemy wiarygodności materiału. Zakończenie.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again