22718
Book
In basket
ISBN: 83-7011-641-8
Cz.I Podstawowe koncepcje i ich kontekst : 1.Wstęp do problematyki zarządzania jakością, 2.Idee W.E. Deminga i ich znaczenie w kształtowaniu japońskiej orientacji na jakość, 3.Europejski kontekst zarządzania jakością. Cz.II Praktykowanie zasad TQM w organizacjach : 4.Two rzenie kultury jakości w organizacji, 5.Orientacja na klienta, 6.Ciągłe doskonalenie produktów i procesów. Cz.III Narzędzia statystyczne doskonalenia jakości : 7.Modele przyczynowo-skutkowe, 8.Metody i techniki sta tystyczne projakościowego sterowania procesami produk cyjno-usługowymi, 9.Teoria planowania eksperymnetów i jej zastosowanie do optymalizacji jakości. Cz.IV Rola standartów międzynarodowych : 10. Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość, 11.Modele T QM skodyfikowane w nagrodach jakośći i metoda samooce ny diagnostycznej. Cz.V Ekonomika jakości : 12.Koszty jakości w koncepcji TQM, 13.Metodyka prowadzenia rachunku kosztów jakości. Cz.VI Wdrażanie TQM : studia przypadków i tendencje : 14.Obraz projakościowej orientacji polskich przedsię biorstw w świetle badań przekrojowych, 15.Studia przyp adków wdrażania zarządzania przez jakość
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Notes:
Formatted contents note
Cz.I Podstawowe koncepcje i ich kontekst : 1.Wstęp do problematyki zarządzania jakością, 2.Idee W.E. Deminga i ich znaczenie w kształtowaniu japońskiej orientacji na jakość, 3.Europejski kontekst zarządzania jakością. Cz.II Praktykowanie zasad TQM w organizacjach : 4.Two rzenie kultury jakości w organizacji, 5.Orientacja na klienta, 6.Ciągłe doskonalenie produktów i procesów. Cz.III Narzędzia statystyczne doskonalenia jakości : 7.Modele przyczynowo-skutkowe, 8.Metody i techniki sta tystyczne projakościowego sterowania procesami produk cyjno-usługowymi, 9.Teoria planowania eksperymnetów i jej zastosowanie do optymalizacji jakości. Cz.IV Rola standartów międzynarodowych : 10. Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość, 11.Modele T QM skodyfikowane w nagrodach jakośći i metoda samooce ny diagnostycznej. Cz.V Ekonomika jakości : 12.Koszty jakości w koncepcji TQM, 13.Metodyka prowadzenia rachunku kosztów jakości. Cz.VI Wdrażanie TQM : studia przypadków i tendencje : 14.Obraz projakościowej orientacji polskich przedsię biorstw w świetle badań przekrojowych, 15.Studia przyp adków wdrażania zarządzania przez jakość
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again