21804
Book
In basket
ISBN: 83-88072-46-3
R.1 Autoprezentacja w kontakcie z klientem: Pojęcie autoprezentacji; Elementy profesjonalnego wizerunku pracownika sprzedaży aktywnej; Sterowniki zachowania; Sposoby autoprezentacji a stany "ja" (wg Analizy Tran sakcyjnej); Techniki wywierania pozytywnego wrażenia. R.2 Komunikacja w kontakcie z klientem: Cele komunika cji; Znaczenie jasnej i precyzyjnej komunikacji dla przebiegu kontaktu z klientem; Komunikacja niewerbalna - cechy i właściwości; Rodzaje sygnałów niewerbalnych; Kreowanie własnego wizerunku za pomocą sygnałów niewer balnych; Komunikacja werbalna i jej ch-ka; Metody ułatwiające komunikację; Bariery komunikacyjne; Różni ce w komunikacji mężczyzn i kobiet. R.3 Sztuka rozmowy przez telefon: Pojecie telemarketin gu; Rola telemarketingu w pracy sprzedawcy bezpośred niego; Podstawowe reguły prowadzenia rozmowy telefoni cznej; Modelowy przebieg rozmowy telefonicznej; Metody współdziałania z różnymi rodzajami klientów; Tekst sprawdzający umiejętność prowadzenia rozmowy telefoni cznej z kilentem. R.4 Sztuka bezpośredniej rozmowy z klientem: Planowa nie rozmowy w zależności od nastawienia klienta; Planowanie rozmowy w oparciu o osobiste cele; Etapy indywidualnego spotkania dot. sprzedaży produktu; Tech niki wywierania wpływu; Sposoby radzenia sobie z różny mi reakcjami klienta; Radzenie sobie z metaprogramami (czyli ogólnymi wzorcami postępowania klientaL. R.5 Stres w życiu zawodowym: Pojęcie stresu; Sposoby identyfikacji stresu i jego źródeł we własnym życiu; Czynniki stresogenne w pracy sprzedawcy bezpośredniego Optymalny poziom stresu; Czynniki obniżające nadmierny stres; Metody obniżania nadmiernego stresu; Techniki zmniejszania niepokoju i zdenerwowania przed rozmową z klientem. Posłowie.
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr..
Formatted contents note
R.1 Autoprezentacja w kontakcie z klientem: Pojęcie autoprezentacji; Elementy profesjonalnego wizerunku pracownika sprzedaży aktywnej; Sterowniki zachowania; Sposoby autoprezentacji a stany "ja" (wg Analizy Tran sakcyjnej); Techniki wywierania pozytywnego wrażenia. R.2 Komunikacja w kontakcie z klientem: Cele komunika cji; Znaczenie jasnej i precyzyjnej komunikacji dla przebiegu kontaktu z klientem; Komunikacja niewerbalna - cechy i właściwości; Rodzaje sygnałów niewerbalnych; Kreowanie własnego wizerunku za pomocą sygnałów niewer balnych; Komunikacja werbalna i jej ch-ka; Metody ułatwiające komunikację; Bariery komunikacyjne; Różni ce w komunikacji mężczyzn i kobiet. R.3 Sztuka rozmowy przez telefon: Pojecie telemarketin gu; Rola telemarketingu w pracy sprzedawcy bezpośred niego; Podstawowe reguły prowadzenia rozmowy telefoni cznej; Modelowy przebieg rozmowy telefonicznej; Metody współdziałania z różnymi rodzajami klientów; Tekst sprawdzający umiejętność prowadzenia rozmowy telefoni cznej z kilentem. R.4 Sztuka bezpośredniej rozmowy z klientem: Planowa nie rozmowy w zależności od nastawienia klienta; Planowanie rozmowy w oparciu o osobiste cele; Etapy indywidualnego spotkania dot. sprzedaży produktu; Tech niki wywierania wpływu; Sposoby radzenia sobie z różny mi reakcjami klienta; Radzenie sobie z metaprogramami (czyli ogólnymi wzorcami postępowania klientaL. R.5 Stres w życiu zawodowym: Pojęcie stresu; Sposoby identyfikacji stresu i jego źródeł we własnym życiu; Czynniki stresogenne w pracy sprzedawcy bezpośredniego Optymalny poziom stresu; Czynniki obniżające nadmierny stres; Metody obniżania nadmiernego stresu; Techniki zmniejszania niepokoju i zdenerwowania przed rozmową z klientem. Posłowie.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again