Nowości
Brak okładki
Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego : strategie, wyzwania i dobre praktyki
Brak okładki
Prawo karne materialne : część ogólna
Prawa i wolności w stanie epidemii
Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja
Prawo karne : część ogólna
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.