Nowości
Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych
Brak okładki
Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego : strategie, wyzwania i dobre praktyki
Prawo przedsiębiorców
Brak okładki
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.