New items
Międzynarodowe prawo karne
No cover
Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych
Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa
Leopold Tyrmand : pisarz - człowiek spektaklu - świadek epoki
Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.