Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(30)
Forma i typ
Książki
(30)
Dostępność
tylko na miejscu
(25)
dostępne
(15)
Placówka
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(25)
Autor
Duraj Jan
(8)
Waluch Kazimerz
(5)
Bańka Waldemar
(4)
Krajewski Mirosław
(3)
Jasiński Tadeusz
(2)
Borowski Ryszard
(1)
Dąbrowski Andrzej
(1)
Dżereń Jerzy
(1)
Jastrzębski Bronisław
(1)
Kalina Roman Maciej
(1)
Knap Radosław
(1)
Krajewska Beata
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Półturzycki Józef
(1)
Sztejnberg Aleksander
(1)
Wojciechowski Tadeusz
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(30)
Kraj wydania
Polska
(30)
Język
polski
(30)
Temat
Przedsiębiorstwo
(8)
Unia Europejska
(5)
Zarządzanie
(4)
Analiza wartości
(2)
Kadry
(2)
Kształcenie
(2)
Kultura
(2)
Menedżerowie
(2)
Organizacja
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika
(2)
Polska
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Wychowanie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Administracja
(1)
Controlling
(1)
Cytaty
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Eutanazja
(1)
Fumdusze strukturalne Unii Europejskiej
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kara śmierci
(1)
Kara śmierci -- teologia -- chrześcijaństwo
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Kościół katolicki -- a poronienie sztuczne
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mazowsze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(1)
Nauczanie -- teoria
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrona konieczna -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Ocena pracowników
(1)
Oceny szkolne -- psychologia
(1)
Odpowiedzialność karna -- Polska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagodzy
(1)
Polityka społeczna -- zagadnienia -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo publiczne
(1)
Praworządność
(1)
Produkcja
(1)
Przestrzeń
(1)
Przysłowia
(1)
Przywództwo
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rolnictwo
(1)
Samobójstwo
(1)
Samoobrona
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Sport
(1)
Strefa wolnego handlu
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Twórczość
(1)
Uczenie się
(1)
Usługi
(1)
Walka wręcz
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawód
(1)
Gatunek
Aforyzmy
(1)
30 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Aforyzmy. Święci - patroni edukacji i twórczości. Kalendarz patronalny. Przysłowia dotyczące patronów edukacji i twórczości. Podstawowe informacje o autorach aforyzmów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 82 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Doskonalenie planowania jako podstawowe zadanie przedsiębiorstwa, 3. Controlling dynamiczny jako narzędzie poznawcze w systemie organizacyjnego uczenia się, 4. Controlling w małej firmie, 5. Controlling i kontrola strategiczna w monitoringu ryzyka inwestycji rzeczowych, 6. Controlling rezerw w przedsiębiorstwie, 7. Controlling zarządzania należnościami, 8. Controlling relacji płynności finansowej i ceny akcji, 9. Controlling kapitału obrotowego netto przedsiębiorstwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. I Teologiczno-treściowa; 1. Przedmiot i zadania dydaktyki, 2. Wartości i cele kształcenia, 3. Treści kształcenia. Cz. II Procesualna; 4. Proces kształcenia, 5. Zasady kształcenia, 6. Metody nauczania, 7. Metody uczenia się, 8. Samokształcenie jako proces oświatowy, 9. Wdrażanie do samokształcenia, 10. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej, 11. Lekcja jako podstawowa forma nauczania i uczenia się, 12. Podręcznik i środki dydaktyczne w kształceniu. Cz. III Wynikowa; 13. Kontrola w procesie kształcenia, 14. Ocena w procesie kształcenia, 15. Dydaktyczne wykorzystywanie kontroli
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wychowanie w starożytności; Oświata i wychowanie w średniowieczu; Humanizm w wychowaniu (XV-XVII w.); Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.); Reforma edukacji w Polsce w XVIII w.; XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Europejska myśl pedagogiczna X w.; Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939); Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945); Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989); Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX w.; Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI w.; Współcześni polscy pedagodzy
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Praca socjalna - istota, podstawowe założenia i zasady. 2. Geneza pracy socjalnej w Polsce i na świecie. 3. Rola wiedzy w praktyce pracy socjalnej. 4. Profesja i predyspozycje osobowościowe pracownika socjalnego. 5. Etyczne podstawy pracy socjalnej. 6. Metody pracy społeczno-wychowawczej. 7. Praca socjalna a wybrane pojęcia bliskoznaczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1.Program KULTURA 2000, 2.Inne aktualne źródła finansowania kultury, 3.Rozwój regionalny i społeczny - fundusze strukturalne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wychowanie w starożytności 2. Oświata i wychowanie w średniowieczu 3. Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek) 4. Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.) 5. Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku 6. XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej 7. Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami 8. Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej 9. Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku 10. Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939) 11. Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) 12. Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989) 13. Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 14. Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. 15. Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 16. Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Podmiotowość Unii Europejskiej w dziedzinie zewnętrznej polityki kulturalnej; Afryka, Karaiby i region Pacyfiku; Basen Morza Śródziemnego; Ameryka Południowa i Ameryka Centralna; Azja; Azja Centralna i Europa Wschodnia; Bałkany Zachodnie; Państwa rozwinięte i organizacje międzynarodowe; Udział państw trzecich w programach Unii Europejskiej; Zakończenie; Bibliografia
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
R.I Teoria i praktyka strefy wolnego handlu i unii celnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej : 1.Teoretyczne aspekty budowy strefy wolnego handlu, 2.Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, 3.Wpływ wspólnej polityki rolnej na kształty handlu i konkurencyjność produktów rolnych Unii Europejskiej, 4.Wpływ postanowień Porozumienia WTO i Rundy Urugwajskiej GATT na zmiany wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, 5.Zmiany w tendencjach handlu Unii Europejskiej - struktura geograficzna i towarowa, 6.Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany w handlu rolnym Unii Europejskiej. R.II Rolnictwo Irlandii i Austrii jako przykład przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej : 1.Wpływ procesu pogłębiania integracji europejskiej na rolnictwo i handel towarami rolnymi na przykładzie Irlandii, 2.Rolnictwo Austrii w procesie przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. R.III Stan i procesy transformacji polskiego rolnictwa w latach 90 : 1.Stan polskiego sektora rolnego w latach 90, 2.Handel artykułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 90. R.IV Przeobrażenia polskiego sektora rolnego w kierunku wymogów członkostwa w Unii Europejskiej : 1.Postanowienia Układu europejskiego w odniesieniu do rolnictwa, 2.Programy pomocy przedakcesyjnej Unii europejskiej dla krajów stowarzyszonych, 3.Polityka handlowa w odniesieniu do towarów rolnych w Polsce i jej wpływ na handel produktami rolnymi, 4.Wpływ Rundy Urugwajskiej GATT/WTO na handel towarami rolnymi w Polsce, 5.Scenariusze integracji i stanowisko negocjacyjne w perspektywie pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 6.Tendencje w handlu towarami rolnymi pomiędzy Polską i Unią Europejską w okresie stowarzyszenia, 7.Analiza i ocena konkurencyjności polskiego eksportu towarów rolnych na rynku Unii Europejskiej oraz eksportu unijnego na rynku polskim, 8.Szanse rozwoju polskiego handlu w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Pojęcie choroby, 2. Wprowadzenie w problemtykę rewalidacji, 3. Środowisko rodzinne i szkolne w procesie usprawniania dzieci niepełnosprawnych, 4. Praca w życiu człowieka niepełnosprawnego, 5. Społeczno-kulturowe możliwości rozowju osób niepełnosprawnych, 6. Strach i lęk w niepełnosprawności, 7. Ból i cierpienie osób niepełnosprawnych, 8. Pojęcie i elementy wstydu, 9. Integracja społeczna - zadaniem dla pedagogiki rewalidacyjnej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Traktat o unii europejskiej, Programy kulturalne unii europejskiej, Sieci kulturalne, Pierwszy raport nt. aspektów kulturalnych w działaniach wspólnoty, Pierwszy ramowy program komisji europejskiej dla kultury, Program kultura 2000 Polska w programach kulturalnych unii europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Początki współpracy kulturalnej, 2. Pierwsze programy kulturalne i inne programy Unii Europejskiej finansujące działania na polu kultury, 3. Program Kultura 2000, 4. Inne aktualne źródła finansowania kultury, 5. Sieci kulturalne, 6. Kontakty międzynarodowe Unii Europejskiej w dziedzinie kultury
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Prawna problematyka kary śmierci, 2. Prawo do ochrony życia w kontekście obrony koniecznej, 3. Prawna ochrona życia poczętego, 4. Prawo wobec nowonarodzonego życia, 5. Ochrona życia człowieka w świetle prawnych regulacji eutanazji, 6. Prawne aspekty pozbawienia się życia
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
I. Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury w latach 90-tych; II. Główne założenia programu KULTURA 2000; III. Program KULTURA 2000, edycja 2000; IV. Pro gram KULTURA 2000, edycja 2001; V. Program KULTURA 2000, edycja 2002; VI. Raport Parlamentu Europejskiego VII. Program KULTURA 2000, edycja 2003; Wnioski. Załącznik: Publikacja Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej"Określenie przyszłości programu współpracy kulturalnej Unii Europejskiej po 2006 - dokument do konsultacji publicznej".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zachowania proksemiczne w komunikacji międzyludzkiej, 2. Proksemiczne normy komunikacyjne w pomieszczeniach biurowych, 3. Charkater interakcji i wybór miejsc siedzących przy stołąch o rożnych kształtach, 4. Wymiary przestrzeni personelnej. Cztery strefy przestrzenne Halla, 5. Zastosowanie technik projekcyjnych w badaniach proksemicznych, 6. Zagęszczaenie jako czynnik środowiskowy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.6 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część I: Edukacja obronna i sporty walki na świecie. Judo w systemie edukacji fizycznej dzieci i młodzieży Japonii; Sporty i sztuki walki w Meksyku - dylematy organizacyjne oraz metodyczne. Część II: Biomedyczne aspekty trenowania sportów walki przez dzieci i młodzież. Biomedyczne uwarunkowania edukacji fizycznej dzieci i młodzieży uwzględniające elementy sportów walki; Energetyczne podstawy wysiłku w sportach walki. Część III: Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania samoobrony. Dźwignia na wyprostowanym ramieniu i jej przykładowe zastosowania w samoobronie; Metodyka nauczania i doskonalenia elementów samoobrony stosowana w hapkido. Część IV: Socjalizacyjne i wychowawcze aspekty uczestnictwa w sportach walki. Sztuki walki - środkiem edukacji holistycznej; Zasadność włączenia sportów i sztuk walki do szkolnych programów wychowania fizycznego - w świetle badań; Socjalizacyjne i edukacyjne walory sportów walki - na przykładzie judo; Reedukacja dzieci trudnych przez sporty walki; Przyczyny rezygnacji z treningów sportów i sztuk walki w ocenie trenerów i instruktorów; Trener kung-fu - mistrz, wychowawca, przewodnik. Część V: Psychologiczne problemy udziału w sportach walki. Ocena stopnia umotywowania młodzieży do treningu kung-fu; Sposoby zachowania się w konfrontacjach pozasportowych lotników polskich, którzy deklarują różne doświadczenie z dziedziny sportu; Nasilenie lęku i agresywności młodzieży uprawiającej różne formy sztuk walki na tle grupy porównawczej; Preferowane przez młodzież wrocławską sposoby przeciwdziałania agresji fizycznej. Część VI: Kompetencje motoryczne i koordynacyjne osób przygotowanych do walki wręcz. Ocena przygotowania policjantek i policjantów do walki w starciu bezpośrednim; Związek umiejętności zadawania uderzeń stosowanych w samoobronie z wszechstronną sprawnością fizyczną; Ocena umiejętności bezpiecznego upadku z wszechstronną sprawnością fizyczną; Poziom zdolności zachowania równowagi dziewcząt uprawiających samoobronę.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Tom 1 (310 s. : wykr., tab.); Tom 3 (462 s. : tab., wykr); Tom 4 (467 s. : wykr., tab.); Tom 5 / red. Jan Duraj (546 s. : wykr., tab.); Tom 6. Część 1 (347 s.); Tom 6. Część 2 (311 s.).
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Budowanie wartości przedsiębiorstwa z perspektywy nauk o zarządzaniu, 2. W kierunku organizacji wartościującej działalność przedsiębiorstwa, 3. Decyzje strategiczne i bieżące a wartość przedsiębiorstwa, 4. Strategie marketingowe a wartość przedsiębiorstwa, 5. Społeczna reputacja firmy - istotna zmienna wartości przedsiębiorstwa, 6. Wartość przedsiębiorstwa a czas, 7. Procesy zmian a wartość przedsiębiorstwa, 8. Zarządzanie kosztem kapitału w warunkach globalizacji, 9. Zarządzanie podatkami - narzędziem budowy wartości przedsiębiorstwa, 10. Metody podwyższania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, 11. Nadzór właścicielski w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, 12. Strategia wypłat dywidendy a przychody ze sprzedaży giełdowych spółek akcyjnych w Polsce, 13. Standard wartości i podstawowe założenie dotyczące wyceny, 14. Koncepcja majątkowej wyceny podmiotów gospodarczych, 15. Współczesna formuła wyceny przedsiębiorstwa, 16. Wpływ zasad podziału wyniku finansowego na metodę wyceny "obiektów majątkowych", 17. Wykorzystanie modeli z zakresu wyceny opcji do szacowania wartości aktywów i pasywów spółki, 18. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie firmy, 19. Szacowanie ryzyka związanego z inwestowaniem kapitału na rynku papierów wartościowych, 20. Międzynarodowe holdingi bankowe-nowy wymiar konkurencji na światowych rynkach finansowych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przejęcie menedżerskie a system wartości, 2. Reorientacja strategiczna narzędziem wzrostu wartości przedsiębiorstwa - doświadczenia praktyczne, 3. Wzorce przedsiębiorczości a odniesienia do stereotypów prywatnych przedsiębiorców, 4. Niektóre implikacje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 5. Wartość dla klienta jako podstawa tworzenia wartości przedsiębiorstwa, 6. Społeczna wartość przedsiębiorstwa komunalnego, 7. Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa, 8. Trudności finansowe a wartość przedsiębiorstwa, 9. Nadzór właścicielski a polityka dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych, 10. Konsolidacja a wartość rynkowa banku, 11. Analiza polityki dywidend w spółkach publicznych z branży bankowej w latach 1994-2000, 12. Progrmy Ramowe jako czynnik stymulujący kapitał intelektualny wpływający na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, 13. Wycena spółki internetowej eBay, 14. Wycena przedsiębiorstw z opcjami wzrostu, 15. Zastosowanie systemów komputerowych w wycenie przedsiębiorstw na przykładzie programu komputerowego "Wycena przedsiębiorstwa Metodami Dochodowymi", 16. Znaczenie charakteru aktywów i pasywów w wycenie przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto (NET Assets Value Method), 17. Model rachunkowości w Niemczech a wartość przedsiębiorstwa, 18. Wybrane aspekty bilansowego ujęcia aktywów i pasywów, 19. Wokół wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa, 20. Inwestowanie w należności dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa, 21. Płynność finansowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, 22. Zarządzanie rentownością zainwestowanych kapitałów dla wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, 23. Wartość przedsiębiorstwa budowlanego w aspekcie decyzji wytworzyć lub kupić
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Orientacja jakościowa a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 2. Wartość firmy w kontekście zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 3. O szacowaniu wartości udziałów mniejszościowych i udziałów kontrolnych, 4. Pomiar wartości dodanej dla akcjonariuszy - SVA, 5. Sterowanie wartością spółki giełdowej za pomocą prognozy zysku, 6. Wybrane aspekty szacowania wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów, 7. Cele działania handlowych spółek osobowych w systemie wartości ich działania, 8. Wykorzystanie Balanced Scorecard w wycenie przedsiębiorstwa, 9. Wpływ emisji akcji na wycenę rynkową spółek giełdowych, 10. Gotówkowa stopa zwrotu z inwestycji (CFROI), 11. Trudności zastosowania metod opcyjnych w wycenie przedsiębiorstw, 12. Ryzyko a koszt kapitału w opcyjny, modelu wyceny firmy, 13. Krytyka niektórych mieszanych metod wyceny przedsiębiorstwa, 14. Ogólne zasady szacowania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie, 15. Ryzyko i rezerwy przedsiębiorstwa, 16. Wpływ kosztów logistycznych na wartość rynkową przedsiębiorstwa, 17. Wycena należności dla potrzeb szacowania wartości przedsiębiorstwa, 18. Podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego na tle nowej regulacji prawa upadłościowego i naprawczego, 19. Z badań nad wypłacalnością i rentownością jako wyznacznikami kryzysu finansowego przedsiębiorstwa, 20. Władza w przedsiębiorstwach o koncentracji organizacyjnej, 21. O nadzorze właścicielskim w układach wieloinstalacyjnych, 22. Banki na rynku kontroli przedsiębiorstw, 23. Wyzwania strategiczne a system komunikacji w przedsiębiorstwie, 24. Próba empirycznej weryfikacji modelu strategii samofinansowania przedsiębiorstwa, 25. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu przedsiębiorstwem - możliwości kształtowania wartości przedsiębiorstw, 26. Sprawność działania pionu sprzedaży jako element kształtujący wartość przedsiębiorstwa, 27. O wartości współpracy,
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej