Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(25)
Forma i typ
Książki
(25)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(23)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(23)
Autor
Kupiec Leszek
(3)
Bołtromiuk Artur
(2)
Mikołajczyk Marian
(2)
Aleksandrowicz-Pędich Lucyna
(1)
Bilewicz Małgorzata
(1)
Borowski Jerzy
(1)
Ciborowski Robert
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Dudel Barbara
(1)
Dziemianowicz Ryta Iwona
(1)
Gołaszewska-Kaczan Urszula
(1)
Gołębiowska Alicja
(1)
Grabowski Jerzy
(1)
Głoskowska-Sołdatow Małgorzata
(1)
Kamiński Jacek
(1)
Kiełczewski Dariusz
(1)
Kozłowska-Burdziak Mirosława
(1)
Kupiec Leszek. Tom 4 Polityka regionalna
(1)
Kupiec Leszek. Tom 5 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
(1)
Kupiec Leszek. Tom 6 Infrastruktura społeczna
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Meredyk Kazimierz
(1)
Niedźwiedzki Arkadiusz
(1)
Proniewski Marek
(1)
Przygodzka Renata
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Wyszykowska Dorota
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(20)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(25)
Język
polski
(25)
Temat
Rolnictwo
(4)
Gospodarka
(3)
Unia Europejska
(3)
Ekorozwój
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Integracja europejska
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Lityński, Adam (1940- )
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Podatek
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska
(2)
Prawo
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekonomia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Flexicurity
(1)
Globalizacja
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Jakość życia
(1)
Języki
(1)
Kadry
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Litwa
(1)
Ludność
(1)
Marketing
(1)
Metody nauczania
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież niedowidząca
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Negocjacje
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Państwo
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka senioralna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przyroda
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rola społeczna
(1)
Rynek
(1)
Samopostrzeganie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spożycie
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Szkoły średnie
(1)
Transport
(1)
Transport morski
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wieś
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Temat: czas
1989-
(4)
2001-
(2)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Bałtycki, region
(1)
Białoruś
(1)
Gatunek
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
25 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1. Rola państwa i polityki podatkowej w gospodarce, 2. Teoretyczne podstawy konstrukcji optymalnego systemu podatkowego, 3. Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa, 4. Opodatkowanie rolnictwa - doświadczenia krajów unii Europejskiej i USA, 5. Konstrukcja systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce, 6. Budżetowanie i sektorowe skutki opodatkowania rolnictwa w Polsce
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Państwo a rolnictwo - przesłanki aktywności. 2. Rola państwa w rozwoju rolnictwa. 3. Fiskalne instrumenty oddziaływania na rolnictwo. 4. Metodologiczne podstawy oceny skuteczności fiskalnych działań państwa. 5. System opodatkowania i jego rola w rozwoju rolnictwa. 6. System transferów socjalnych i jego oddziaływanie na rozwój rolnictwa. 7. Pozasocjalne transfery do rolnictwa i ich wpływ na jego rozwój.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część I: Proces globalizacji na przełomie wieków. 1. Pojęcie globalizacji, cechy globalizacji. 2. Mechanizmy globalizacji. 3. Miary globalizacji. 4. Nowe aspekty udziału krajów wschodzących w globalizacji. Część II: Konkurencyjność międzynarodowa kraju i przedsiębiorstwa. 5. Zmienność pojęcia konkurencyjności międzynarodowej. 6. Tradycyjne teorie konkurencyjności międzynarodowej kraju. 7. Konkurencyjność międzynarodowa w warunkach globalizacji. 8. Modele konkurencyjności międzynarodowej. 9. Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle raportów WEF i IMD. 10. Polityka wzrostu poziomu konkurencyjności międzynarodowej. Część III: Strategie przedsiębiorstw produkcyjnych i banków w warunkach globalizacji. 11. Potrzeba nowego podejścia wyjaśniającego międzynarodową przewagę konkurencyjną kraju i firmy. 12. Strategia konkurencyjna firmy - uniwersalne narzędzie konkurencji. 13. Strategie ogólne w warunkach globalizacji - próba klasyfikacji. 14. Ewolucja strategii koncernów w warunkach globalizacji. 15. Strategie koncernów międzynarodowych na rynkach wschodzących. 16. Strategie megakorporacji w warunkach globalizacji. 17. Budowaie strategii na przykładzie banku komercyjnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tom 4. Polityka regionalna / red. nauk. Leszek Kupiec (187 s. : wykr.); Tom 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne / red. nauk. Leszek Kupiec (279 s.); Tom 6. Infrastruktura społeczna / Leszek Kupiec (245, [5] s. : rys., wykr., tab.).
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Pojęcie i istota polityki regionalnej, 2.zarys rozwoju polityki regionalnej, 3.Podmioty i instytucje polityki regionalnej, 4.Przedmioty polityki regionalnej, 5.Cele i zadania polityki regionalnej, 6.Czynniki i bariery rozwoju regionalnego, 7.Wizje, koncepcje, modele i scenariusze rozwoju, 8.Rola samorządu terytorialnego, 9.Instrumenty sterowania rozwojem regionalnym, 10.Instrumenty planistyczne rozwoju regionalnego w Polsce, 11.Finansowanie rozwoju regionalnego, 12.Polityka regionalna elementem integracji Unii Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Istota planowania przestrzennego, 2.Elementy planu i planowania, 3.Rola prognoz w kształtowaniu przyszłości, 4.System planowania przestrzennego w Polsce, 5.Rola prawa budowlanego w procesie zagospodarowania przestrzeni, 6.Informacja o planowaniu przestrzennym we Francji i Niemczech
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 332 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Pojęcie i właściwości infrastruktury społecznej, 2. Układ społeczny infrastruktury społecznej, 3. Układ instytucjonalny infrastruktury społecznej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. I Instytucjonalne uwarunkowania działalności gospodarczej na obszarach chronionych, Cz. II Przyrodnicze i społeczne aspekty gospodarowania na obszarach chronionych, Cz. III Ekologizacja gospodarki rolnej na obszarach chronionych, Cz. IV Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach chronionych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych w rolnictwie polskim. 2.Instytucjonalne aspekty prywatyzacji rolnictwa. 3.Tempo i kierunki prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych w Polsce. 4.Wpływ gospodarki gruntami rolnymi Skarbu Państwa na przemiany struktury obszarowej polskiego rolnictwa. 5.Skutki społeczne przekształceń rolnictwa państwowego w Polsce. 6.Wpływ zmian systemowych w rolnictwie państwowym na wykorzystanie podstawowych czynników produkcji. 7.Rozwiązania instytucjonalne w procesie przemian własnościowych w rolnictwie wybranych państw europejskich. 8.Zmiany instytucji prawno-organizacyjnych a kierunki gospodarowania państwowymi nieruchomościami rolnymi w Polsce po roku 2002.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Trwały i zrównoważony rozwój, 2.Konsumpcja w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, 3.Wpływ zmian w układzie podmiotowym konsumpcji na perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, 4.zmiany w układzie przedmiotowym konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój, 5.Struktura układu organizacyjnego konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój, 6.Perspektywy zrównoważenia konsumpcji w układzie przestrzennym
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. kultura i międzykulturowość a języki obce; 2. Międzykulturowość jako kompetencja w nauczaniu języków obcych; 3. Nauczyciel języka obcego jako pośrednik kulturowy; 4. Obserwacja praktyki lekcyjnej: metodologia i materiał badawczy; 5. Wyniki badań obserwacyjnych; 6. praktyka lekcyjna a poglądy nauczycieli w świetle badań w różnych krajach europejskich
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1.Zagadnienia teorii negocjacji: 1.1.Konflikt. 1.2.Wzajemna zależność i cechy relacji łączącej strony negocjacji. 1.3. Pojęcie negocjacji. 1.4.Perspektywy teoretyczne wykorzystywane w opisie negocjacji. 1.5.Kontrowersje związane z oceną wyniku negocjacji. 2.Negocjacje w biznesie i marketingu: 2.1.Negocjacje w biznesie jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych. 2.2.Działalność marketingowa przedsiębiorstwa. 2.3.Negocjacje w związku z realizacją zadań marketingowych prowadzone w przedsiębiorstwie. 2.4.Negocjacje na rynku. 3.Wykorzystanie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów powstałych w zwiażku z działalnością jednostki marketingu w przedsięiorstwie: 3.1.Przyczyny konfliktów marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa. 3.2.Przeciwdziałanie konfliktom. 3.3.Metody rozwiązywania konfliktów pomiędzy marketingiem a innymi działami przedsiebiorstwa. 3.4.Warunki skuteczności negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów powstałych w związku z działalnością jednostki marketingu w przedsiębiorstwie. 3.5.Analiza możliwości wykorzystania negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów związanych z działalnością jednostki marketingu w świetle własnych badań empirycznych. 4.Negocjacje w zakupach zaopatrzeniowych: 4.1.Podstawowe pojęcia dotyczące zakupów zaopatrzeniowych. 4.2.Znaczenie i orgaznizacja funkcji zakupów w badanych przedsiębiorstwach. 4.3.Strategie zakupu i ich rodzaje. 4.4.Czynniki warunkujące wybór strategii zakupu. 4.5.Sposób kształtowania relacji z dostawcami a poziom innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 4.6.Strategie zakupów stosowane przez badane przedsiebiorstwa. 4.7.Konsekwencje wyboru strategii zakupu. 4.8.Negocjacje w zakupach zaopatrzeniowych w świetle badań własnych. 5.Negocjacje w kanałach marketingowych: 5.1.Przesłanki wykorzystania kanałów marketingowych. 5.2.Negocjacje jako przepływ w kanale marketingowym. 5.3.Przesłanki wykorzystania negocjacji w koordynacji kanłu marketingowego. 5.4.Sposoby przeciwdziałąnia ryzyku relacji w kanale marketingowym. 5.5. Koordynacyjna rola negocjacji. 5.6.Znaczenie siły przetargowej na wyniki negocjacji w kanale marketingowym - badania własne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.138 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Droga naukowa Profesora Adama Lityńskiego; Piętnastolecie pracy Adama Lityńskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; Bibliografia publikacji Profesora Adama Lityńskiego; I. Starożytność: Quaestio per tormenta. O otwartości dowodowej zeznań uzyskanych za pomocą tortur w rzymskim procesie karnym okresu pryncypatu; Wybrane przykłady nadużyć urzędników rzymskich w prowincjach przed uchwaleniem lex Calpurnia de repetundis; Miejsce crimen w systemie rzymskich duo libri terribiles; Określenia stosowane w źródłach prawa rzymskiego wobec dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego; Servitus in faciendo consistere nequit; Cestesima rerum venalium i quinta et vicesima venalium manicipiorum: podatki od transakcji sprzedaży; Antidosis- ateńska procedura zamiany majątków; Normy prawne regulujące prace remontowe w prawie municypalnym; Kilka uwag o mniej znanych "wartościach" prawa rzymskiego; Najstarsze formy testamentu rzymskiego; II. Średniowiecze: Reguły prawne Bonifacego VIII. Źródła i znaczenie; Interpretacje przekazów źródłowych statutu łęczyckiego z 1180 roku w literaturze. Zakaz zaboru mienia po zmarłych biskupach; Legale iudicium - z dziejów tradycji i postępu w prawie niemieckim pokojów ziemskich do końca XV wieku; Paczków i weichbild paczkowski w ustroju politycznym Księstwa Nyskiego; Pro temporis necessitate novas legs condere. Konieczność czasu jako kategoria prawna we wczesnym średniowieczu; Profesorowie Akademii Krakowskiej jako zwolennicy i szermierze doktryny koncyliaryzmu; Wzrost znaczenia biskupów kamieńskich na Pomorzu Zachodnim do 1289 roku; III. Czasy wczesnonowożytne: 1. Wiek XVI i XVII: Ciąg dalszy losów korektury prawa za panowania Zygmunta III Wazy; Crimen omnium delictorum gravissimum. Rozważania polskich prawników o zbrodni obrazy majestatu; Król w sejmie walnym. Wybrane zagadnienia procedury legislacyjnej na przełomie XVI i XVII wieku; Zdrada Stanisława Radwankowskiego i jej wpływ na ukształtowanie przestępstwa poddania zamku; Angielska doktryna podziału władzy w XVII wieku; O niegodnym rzemiośle w Pszczynie, czyli o kacie w dawnych wiekach; Prawo polskie na Podlasiu do 1569 roku; Rozważania nad metodologią badań jagiellońskich dyspozycji zastawnych królewszczyznami w Polsce; " Na ostatnim kresie żywota swego.." Zeznania skazanych na śmierć złoczyńców w prawie miejskim przedrozbiorowej Polski; Cezura roku 1569: z problematyki periodyzacji ustroju dawnej Rzeczpospolitej; Jeszcze o sejmie 1621 roku; Uposażenie prebendami kościelnymi członków rodziny panującej w dobie jagiellońskiej i elekcyjnej - stan badań; Egzekutorzy i spadkobiercy wojewody ruskiego Marka Matczyńskiego w świetle jego testamentu z 1695 roku; Stefan Mikołaj Branicki - szkic do portretu ( z kłopotami z urzędem wojewody podlaskiego w tle); 2. Wiek XVIII: Korzenie oświeceniowej rewolucji w prawie; Technika kodyfikacyjna w Polsce stanisławowskiej; Tadeusz Kościuszko a Rada Zastępcza Tymczasowa (19 kwietnia - 28 maja 1794 roku); Dekret Trybunału Skarbowego Grodzieńskiego z 1717 roku; " Dzisiaj w całej Europie rzeczompospolitym utrzymać się trudno jest.." Obraz Holandii w polskim piśmiennictwie politycznym XVIII wieku; Wincenty Skrzetuski O sejmikach w Rzeczypospolitej szlacheckiej; Prawo na rozdrożu. O działaniach "prawnych" i sancitach konfederacji targowickiej (1792-1793); Hugona Kołłątaja teoria "praw kardynalnych"; Adam Lityński a Kodeks Stanisława Augusta; Ze studiów nad postawami politycznymi posłów drugiej kadencji Sejmu Wielkiego w początkach 1791 roku; Targowica - symbol narodowej zdrady; Sejmiki parafialne - pomysłem na usprawnienie obrad w dobie Sejmu Wielkiego; Autoportret polityczny Stanisława Augusta 1764-1772; Klasyfikacja sejmików na przykładzie funkcjonowania sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732; IV. Wiek XIX: Wykupienie się gromady Wilamowice z poddaństwa oraz uwolnienie od wszelkich ciężarów i powinności pańskich w 1808 roku; Zakres jurysdykcji sądownictwa pokojowego w Królestwie Polskim w latach 1876-1915; Dozorcy miast północno-wschodnich województw Królestwa Polskiego (1818-1821); Rola polityków galicyjskich w centralnych władzach rządowych Austrii (1860-1914); Landeskultur w sejmie krajowym galicyjskim; Wiadomość historyczna, administracyjna i kasowa o poczcie w Polsce (źródło do dziejów poczty w Królestwie Polskim przed rokiem 1871); Początki starań zmierzających do uregulowania międzynarodowego prawa upadłościowego; Powstanie listopadowe w świetle relacji dyplomatów pruskich; Nauka prawa karnego w Rosji. Od jej wzlotu do upadku; Czy warszawskie departamenty Senatu Rządzącego były polskim sądem najwyższym?; Początki prowincjonalnej nad dziećmi i młodzieżą na Śląsku do ustanowienia II Rzeszy Niemieckiej; Z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mikołaja Moroza Hoszowskiego (1778-1828) starania o Katedrę Umiejętności Politycznych; Dirk van Hogendorp jako generalny gubernator Litwy i prezes Komisji Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1812 roku; Status prawny jeńców wojennych w tzw. Kodeksie Liebera z 1863 roku; Profesor dr Piotr Stebelski (1857-1923). Z dziejów nauki i nauczania prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie; Polacy i Niemcy w Sejmie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Konfrontacja czy współpraca?; Teoria aktu administracyjnego literaturze prawnoadministracyjnej przełomu XIX i XX wieku; Afera Dreyfusa - okiem kryminalistyka; Stuletnia rocznica Kodeksu Napoleona na łamach "Gazety Sądowej Warszawskiej" (1904-1908); Asesorzy Konsystorza Okręgowego w Piotrkowie [Trybunalskim]; Bank Polski - 1828-1885. Pierwszy bank centralny na ziemiach polskich. Powstanie i działalność. Licytacje i przetargi, czyli wywłaszczanie polskości pod zaborem austriackim w pierwszych latach narodowej niewoli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
V. Wiek XX: 1. Od początku stulecia do jego schyłku: Zasady wyboru prezydenta w aktach konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej (1921- 1997); Udział obywateli w wymiarze podatków na tle historycznym modeli administracji podatkowej w Polsce; O pilnej potrzebie opracowania naukowej syntezy dziejów Podlasia lub też ziem północno-wschodnich Polski; Z badań nad przestępczością w Związku Radzieckim; Prokurator w postępowaniu cywilnym w ujęciu historycznym; Ewolucja polskiego postępowania administracyjnego w latach 1928- 2008; Prześladowania chrześcijan - aspekt historyczno-prawny; Hans Kelsen - klasyk stulecia w poszukiwaniu lex fundamentalis; 2. Lata 1914-1945: Między nihilizmem prawnym a socjalistycznym normatywizmem. Z rozważań nad koncepcją prawa państwa stalinowskiego; Profesora W.L. Jaworskiego ekspertyzy prawne w sprawach śląskich; Gospodarka rejenci opolskiej 2. połowy lat 30. XX wieku. Uwarunkowania wychodzenia z wielkiego kryzysu; Kształt polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939; Prawne podstawy funkcji ustrojowych sprawowanych przez Józefa Piłsudskiego; Śląskie doświadczenia sędziów Sądu Najwyższego w okresie II Rzeczypospolitej; Wojskowa służba sprawiedliwości w oddziałach Strzelców Karpackich na Bliskim i Środkowym Wschodzie (maj 1940 - maj 1943); Okupacyjne "podstawy prawne" i organizacja grabieży dóbr kultury na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej; Kilka uwag o wprowadzaniu administracji podatkowej na Zaolziu w 1938 roku; Państwo, którym prawo rzymskie przestało istnieć; Konstytucja Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema z 18 maja 1920 roku; Nacjonalizm integralny Zygmunta Wojciechowskiego (1934-1939); Trybunał Konstytucyjny w projekcie Władysława Leopolda Jaworskiego z 1928 roku; Radzieckie prawo konstytucyjne w piśmiennictwie prawniczym II Rzeczypospolitej; Republika Weimarska w poglądach niemieckich historyków; Tajemnica korespondencji w świetle projektów kodeksu karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej; Kilka uwag o komisji trzech z 1926 roku; " O rozsądną reformę rolną". Kilka uwag o próbie przeprowadzenia reformy agrarnej w dobrach Kościoła katolickiego w II RP; O pierwszym radzieckim kodeksie procedury cywilnej. Postępowanie cywilne od dekretów o sądzie do początków rekodyfikacji radzieckiego prawa; Instytucja warunkowego zwolnienia w okresie międzywojennym; O wykładni prawa w teorii Leona Petrażyckiego; Udział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu karnosądowym; Sowiecki wymiar sprawiedliwości wobec polskiego podziemia niepodległościowego na Wileszczyźnie w latach 1944-1946; Nadzór niemiecki nad sądownictwem polskim w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945; Obrońcy węzła małżeńskiego w procesach rozwodowych w Sądzie Okręgowym w Krakowie w okresie II wojny światowej; Józef Piłsudski i ustrój Polski w latach 1926-1935 w ocenie historyków Europy; Prace konstytucyjne w Sejmie rewizyjnym (1928-1930); 3. Czasy po II wojnie światowej: O powstaniu, strukturze organizacyjnej i trybie prac Komisji Kodyfikacyjnej z 1956 roku; Podstawy nawiązania stosunku pracy w projekcie kodeksu pracy z 1949 roku; Kształtowanie się modelu ingerencji we władzę rodzicielską na tle ewolucji polskiego powojennego ustawodawstwa rodzinnego; Federalny Trybunał Konstytucyjny i jego rola w okresie przed zjednoczeniem Niemiec; Przekształcenia zadań publicznych w okresie transformacji ustrojowej; Uregulowania prawne nauczania religii w Polsce po 1989 roku; Geneza "Porozumienia" między rządem RP a Episkopatem Polski z 14 kwietnia 1950 roku; Społeczne organy wymiaru sprawiedliwości w Niemieckiej Republice Demokratycznej; Prawo własności w wytycznych Sądu Najwyższego; Relacje polsko-niemieckie w okresie Niemiec po II wojnie światowej; Geneza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; O pracach nad kodeksem karnym PRL w latach 1950-1956 uwag kilka; Problemy prawa karnego na tle ustaw majowych z 1985 roku (Konsekwencje w sferze polityki karnej); Rok 1956 jako cenzura w historii aparatu bezpieczeństwa; Ku "jednolitemu kierownictwu" w sporcie. Zarządzanie sportem w Polsce w latach 1949-1956; Spór o ustawodawcze uprawnienia rządu u schyłku X kadencji Sejmu RP; Ewolucja pojęcia jurysdykcji krajowej w austriackiej doktrynie i judykaturze w drugiej połowie XX wieku; Projekt kodeksu karnego z 1963 roku na tle ewolucji polskiego prawa karnego w XX wieku; Geneza i działalność wybranych czasopism prawniczych w początkach Polski Ludowej; Z problematyki stanu wyższej konieczności w prawie karnym PRL i innych byłych państw socjalistycznych; Przestępstwa podatkowe w okręgu Izby Skarbowej w Rzeszowie w latach 1947-1949; Herbert Czaja - człowiek pogranicza; Służba zdrowia po II wojnie światowej w Polsce; VI. Historia i współczesność prawa: Prawo kolizyjne o XIX-wiecznym rodowodzie w dobie globalizacji i europeizacji; Specyfika potęgi Rosji w przestrzeni i czasie; Brytyjski Parlament i zasada jego supremacji a idea inkorporacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Zasada określoności czynu zabronionego w obowiązującym w Polsce prawie karnym na tle jej europejskich korzeni i common law; Kopia rękopisu jako przedmiot badań w świetle współczesnych możliwości technicznych i nawyku graficznego; Lex mercatoria - od średniowiecza po XXI wiek; Projekt konstytucji europejskiej Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego z 1831 roku a współczesna realizacja idei jedności kontynentu; "Fanaberie" podatkowe; Problematyka lokowania produktu - zagadnienia wstępne; Z dziejów zwalczania nieuczciwej konkurencji; PRL zdelegalizowany? Na marginesie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedwojennych obligacji skarbowych; Historia starań o zrozumiały język prawny; Ewolucja wywłaszczenia jako sposobu nabycia własności nieruchomości; Sędzia śledczy: inkwizytor czy gwarant praw jednostki? Refleksje historyczno- prawnoporównawcze; Utopie i antyutopie a totalitaryzm. Refleksje filozoficznoprawne; Sprawność państwa i administracji jako płaszczyzna legitymacji demokratycznej; Podręczniki prawa karnego Polski Odrodzonej (szkic kilku aspektów); Geneza zakazu reformationis in pius w procesie karnym; Czy powrót do idei azylu?; O instytucji zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową (uwagi historycznoprawne); Uchodźcy w prawie prywatnym międzynarodowym; Zarys ewolucji prawa upadłościowego w polskim systemie prawnym; Wygaśnięcie mandatu radnego (wójta) jako konsekwencja nienaruszenia norm antykorupcyjnych; Koncepcje treści prawa własności w prawie polskim; Uwagi o byłym i aktualnym kryzysie finansów samorządu terytorialnego w Polsce; Przestępczość jako zjawisko w przestrzeni politycznej- obserwacje współczesne; Geneza i rozwój prawa do prywatności; Wpływ wyroku w sprawie Cassis de Dijon na podstawowe swobody rynku wewnętrznego - spojrzenie z perspektywy 30 lat; Wartość tradycji; Wykładnia historyczna; Znaczenie kapitulacji osmańskich w rozwijaniu kontaktów między Europą i Orientem od XVI do XX wieku; Problem obowiązku publikacji prawa (rys historyczny).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, 2. Obszary przyrodniczo cenne, 3. Teoretyczne podstawy budowy strategii rozwoju, 4. Specyficzne elementy budowy strategii zrównoważonego rozwoju
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
R.I Istota i etapy procesu kadrowego, R.II Planowanie personelu, R.III Rekrutacja kandydatów, R.IV Selekcja kandydatów, R.V Wprowadzenie do pracy, R.VI Szkolenie i rozwój pracowników, R.VII Motywowanie pracowników, R.VIII Oceny pracownicze, R.IX Przemieszczenia pracowników, R.X Odejście pracownika z pracy
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Gospodarka z przyległościami, 2.Teoria ekonomii, 3.Problem badawczy, 4.Piramida hipotez, 5.Weryfikacja hipotez, 6.Zastosowanie teorii
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Problem peryferyjności -ujęcie teoretyczne, 2.Polityka strukturalna UE i jej efekty, 3.Obszary wiejskie jako peryferie społeczno-gospodarcze
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej