Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(12)
IBUK Libra
(1)
ebookpoint BIBLIO
(1)
Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(6)
E-booki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(8)
Autor
Wojewódzka-Król Krystyna (1948- )
(5)
Rydzkowski Włodzimierz
(4)
Kujawa Monika
(2)
Motowidlak Urszula
(2)
Doński-Lesiuk Jakub
(1)
Drewnowski Arkadiusz
(1)
Gołembska Elżbieta (1946- )
(1)
Krzyżak-Szymańska Ewa
(1)
Rolbiecki Ryszard (1966- )
(1)
Siedlecki Piotr
(1)
Stasikowski Rafał
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Szymczak Maciej
(1)
Topolski Zdzisław
(1)
Zalewski Paweł (1939-2005)
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(6)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Transport kolejowy
(11)
Transport
(6)
Polityka transportowa
(5)
Unia Europejska (UE)
(5)
Przedsiębiorstwo transportowe
(4)
Transport morski
(4)
Transport powietrzny
(4)
Transport samochodowy
(4)
Transport wodny śródlądowy
(4)
Ekonomika transportu
(3)
Gospodarka narodowa
(3)
Logistyka gospodarcza
(3)
Infrastruktura kolejowa
(2)
Kolejnictwo
(2)
Polityka transportowa UE
(2)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo komunikacyjne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
COVID-19
(1)
Cyberbezpieczeństwo
(1)
Drogi
(1)
Drogi wodne
(1)
Euroregiony
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Linie kolejowe
(1)
Lotniska
(1)
Materiały budowlane
(1)
Międzynarodowa logistyka gospodarcza
(1)
Nauki o bezpieczeństwie
(1)
Nowy Jedwabny Szlak
(1)
Odpady
(1)
Pojedynek
(1)
Policjanci
(1)
Porty
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Przymus bezpośredni
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Tabor kolejowy
(1)
Transport wewnętrzny
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zabójstwo
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Żółtaszek, Józef (1894-1949)
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(8)
Kraje Unii Europejskiej
(5)
Europa
(2)
Chiny
(1)
Kazachstan
(1)
Rosja
(1)
Świat
(1)
Gatunek
Podręcznik
(7)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Transport i logistyka
(11)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
BHP w transporcie / Zdzisław Topolski. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. Stan prawny na dzień 1.03.2018. - Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 2018. - 191, [1] s. : il. ; 24 cm.
Wprowadzenie; Rozdział 1. Transport ręczny 1.1. Normy dźwigania i przenoszenia ciężarów 1.1.1. Normy dla dorosłych mężczyzn i kobiet 1.1.2. Ochrona kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 1.1.3. Ochrona młodocianych 1.2. Technika dźwigania i przenoszenia ciężarów 1.2.1. Zasady transportu materiałów gorących pylących i niebezpiecznych 1.2.2. Technika zespołowego przenoszenia ciężarów 1.2.3. Przenoszenie przedmiotów długich 1.2.4. Ręczny transport przedmiotów bardzo ciężkich i o dużych rozmiarach 1.2.5. Transport beczek 1.2.6. Transport taczką 1.2.7. Wózki bez szyn 1.2.8. Wózki na szynach 1.2.9. Podnoszenie ciężarów dźwignikami 1.2.10. Przemieszczanie ciężarów wciągarkami i wielokrążkami 1.3. Drogi transportowe 1.4. Zagrożenia na stanowisku pracy w transporcie ręcznym i sposoby ochrony przed zagrożeniami Rozdział 2. Transport wewnątrzzakładowy mechaniczny 2.1. Przenośniki 2.2. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym 2.2.1. Przewóz wózkami materiałów niebezpiecznych 2.2.2. Zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy wózka i sposoby ochrony przed zagrożeniami 2.3. Dźwignice 2.3.1. Żurawie 2.3.2. Suwnice 2.3.3. Zawiesia budowlane 2.4. Zagrożenia na stanowisku pracy w transporcie mechanicznym i sposoby ochrony przed zagrożeniami Rozdział 3. Transport kołowy 3.1. Ruch drogowy 3.2. Pojazdy 3.3. Bezpieczeństwo techniczne przy obsłudze i naprawie pojazdów 3.4. Zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy i sposoby ochrony przed zagrożeniami Rozdział 4. Transport kolejowy 4.1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 4.2. Pojazdy kolejowe 4.3. Sposoby wykonywania pracy manewrowej 4.3.1. Bezpieczne szybkości jazd manewrowych 4.3.2. Hamowanie wagonów i zabezpieczanie wagonów przed zbiegnięciem 4.3.3. Praca manewrowa na bocznicy 4.4. Warunki szczególne wykonywania pracy manewrowej 4.4.1. Warunki przetaczania silnikowym pojazdem drogowym 4.4.2. Warunki przetaczania wagonów przeciągarką wagonową 4.4.3. Przetaczanie wagonów przy pomocy sił ludzkich 4.4.4. Warunki przetaczania wagonów załadowanych materiałami szczególnie niebezpiecznymi 4.4.5. Warunki wykonywania pracy manewrowej w okresie zimy 4.4.6. Warunki wykonywania manewrów przez przejazdy drogowo-kolejowe 4.5. Podstawowe wymogi bezpiecznej pracy pracowników związanych z ruchem taboru kolejowego 4.5.1. Stanowisko pracy manewrowego 4.5.2. Stanowisko pracy ustawiacza 4.5.3. Stanowisko pracy maszynisty 4.5.4. Stanowisko pracy rewidenta taboru 4.6. Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w obiektach przeglądowo-naprawczych 4.7. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po torach 4.8. Zagrożenia na stanowisku pracy w transporcie kolejowym i sposoby ochrony przed zagrożeniami Rozdział 5. Transport w budownictwie 5.1. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn używanych w budownictwie 5.1.1. Stanowisko pracy operatora spycharki 5.1.2. Stanowisko pracy operatora koparki 5.1.3. Stanowisko pracy operatora ładowarki 5.2. Warunki techniczne dla pojazdów silnikowych poruszających się po drogach publicznych 5.3. Zasady bezpieczeństwa pracy przy naprawie, konserwacji oraz obsłudze technicznej sprzętu ciężkiego 5.4. Zagrożenia na stanowisku pracy transportowców w budownictwie i sposoby ochrony przed zagrożeniami Rozdział 6. Transport materiałów niebezpiecznych 6.1. Transport drogowy materiałów niebezpiecznych 6.1.1. Wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi 6.1.2. Zasady bezpieczeństwa prac ładunkowych z materiałami niebezpiecznymi 6.1.3. Podstawowe wymogi bezpiecznej pracy kierowcy i pracowników zatrudnionych przy przewozie 6.2. Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych 6.3. Zasady znakowania jednostek transportowych 6.4. Postępowanie w razie awarii 6.4.1. Postępowanie kierowcy pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - w razie awarii 6.4.2. Czynności podejmowane w razie wypadku lub incydentu, podczas przewozu towarów niebezpiecznych (instrukcje pisemne zgodne z RID) 6.5. Zagrożenia na stanowisku pracy w transporcie materiałów niebezpiecznych i sposoby ochrony przed zagrożeniami; Wykaz ważniejszych aktów prawnych; Bibliografia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wstęp; Część I. Infrastruktura transportu jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozdział 1. Istota infrastruktury transportu: 1.1. Pojęcie infrastruktury; 1.2. Specyfika infrastruktury transportu; 1.3. Znaczenie czasu w procesie rozwoju współczesnej infrastruktury transportu. Rozdział 2. Infrastruktura transportu a rozwój gospodarczy: 2.1. Współzależność w rozwoju infrastruktury transportu; 2.2. Infrastruktura transportu a rozwój regionalny i międzynarodowa integracja; 2.3. Wielozadaniowość infrastruktury transportu wodnego śródlądowego; 2.4. Bariery w rozwoju infrastruktury transportu. Rozdział 3. Infrastruktura transportu a środowisko: 3.1. Oddziaływanie infrastruktury transportu na środowisko; 3.2. Infrastruktura a koszty zewnętrzne transportu; 3.3. Sposoby zmniejszania degradacyjnego wpływu infrastruktury transportu na środowisko; Rozdział 4. Efektywność i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych: 4.1. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji infrastrukturalnych; 4.2. Horyzont czasowy, stopa dyskontowa, wartość rezydualna; 4.3. Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji infrastrukturalnych; 4.4. Metody i instrumenty finansowania. Część II. Infrastruktura transportu w Europie w świetle współczesnych wyzwań. Rozdział 5. Stan europejskiej infrastruktury transportu: 5.1. Współczesne wyzwania wobec transportu; 5.2. Struktura gałęziowa systemów transportowych; 5.3. Problem zróżnicowania europejskiej infrastruktury transportowej. Rozdział 6. Proces ujednolicenia europejskiej infrastruktury transportu: 6.1. Transeuropejskie sieci transportowe; 6.2. Korytarze transportowe; 6.3. Inteligentne systemy transportowe. Rozdział 7. Infrastruktura w zrównoważonym rozwoju transportu: 7.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury transportu kombinowanego; 7.2. Rozwój sieci szybkich kolei pasażerskich; 7.3. Rozwój śródlądowych dróg wodnych; 7.4. Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. Rozdział 8. Współczesne tendencje w rozwoju infrastruktury transportu: 8.1. Infrastrukturalne uwarunkowania integracji gałęzi transportu; 8.2. Rozwój stałych połączeń sieci transportowych; 8.3. Architektoniczne walory infrastruktury transportu. Część III. Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce. Rozdział 9. Stan infrastruktury transportu w Polsce: 9.1. Ocena polityki rozwoju infrastruktury transportu w Polsce; 9.2. Stan infrastruktury liniowej transportu w świetle standardów unijnych; 9.3. Stan infrastruktury punktowej. Rozdział 10. Skutki dotychczasowego rozwoju infrastruktury transportu w Polsce: 10.1. Kongestia na drogach i jej skutki społeczno-ekonomiczne; 10.2. Dostępność transportowa regionów; 10.3. Bezpieczeństwo w transporcie; 10.4. Wpływ infrastruktury na konkurencyjność portów morskich. Rozdział 11. Kierunki i priorytety rozwoju infrastruktury transportu: 11.1. Infrastruktura drogowa; 11.2. Infrastruktura kolejowa; 11.3. Śródlądowe drogi wodne; 11.4. Infrastruktura punktowa. Rozdział 12. Aspekty ekonomiczne rozwoju i funkcjonowania infrastruktury transportu w Polsce: 12.1. Źródła finansowania rozwoju infrastruktury transportu w Polsce; 12.2. Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukturę; 12.3. Opłaty za korzystanie z infrastruktury transportu. Spis tabel; Spis rysunków; Akty prawne i ważniejsze dokumenty urzędowe; Bibliografia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wstęp; Rozdział 1. Euroazjatycki Obszar Gospodarczy 1.1. Geopolityczne kryteria wyróżniania obszarów świata 1.2. Gospodarcze przesłanki podziału obszarowego świata 1.3. Eurazjatycki Obszar Gospodarczy jako przedmiot badań logistycznych Rozdział 2. Gospodarcze i społeczne znaczenie logistyki 2.1. Cele i funkcje logistyki 2.2. Systemy wsparcia logistycznego 2.3. Organizacyjno-formalne uwarunkowania funkcjonowania międzynarodowych systemów logistycznych Rozdział 3. Sieć kolejowa jako kanały obsługi logistycznej Eurazjatyckiego Obszaru Gospodarczego 3.1. Miejsce transportu kolejowego w systemie transportowym Eurazjatyckiego Obszaru Gospodarczego 3.2. Transeurazjatyckie kolejowe kanały logistyczne 3.3. Transeurazjatyckie przewozy kolejowe jako alternatywa dla przewozów morskich Rozdział 4. Narzędzia i sposoby integracji kolejowych kanałów logistycznych Eurazjatyckiego Obszaru Gospodarczego 4.1. Sfera polityczna i jej wpływ na gospodarkę 4.2. Uwarunkowania organizacyjne 4.3. Uwarunkowania harmonizacji transeurazjatyckich przewozów kolejowych Rozdział 5. Ocena przedsięwzięć integracyjnych na przykładzie wybranych krajów Eurazjatyckiego Obszaru Gospodarczego 5.1. Federacja Rosyjska 5.2. Republika Kazachstanu; Zakończenie; Załączniki; Załącznik 1. Wykaz towarów predestynowanych do obsługi transportem kolejowym w relacjach międzynarodowych wg grup „Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji (HS 2017)"; Załącznik 2. Wykaz pociągów kontenerowych uruchamianych w krajach-członkach OSŻD; Załącznik 3. Wykaz nowych linii kolejowych, przewidzianych w „Strategii rozwoju transportu kolejowego w Federacji Rosyjskiej do 2030 r."; Załącznik 4. Szczegółowe dane przewozowe w wybranych relacjach w latach 2011-2016; Bibliografia; Spis rysunków; Spis wykresów; Spis tabel; Streszczenie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Zarys kolejowego procesu przewozowego; 2. Drogi kolejowe; 3. Kolejowe punkty eksploatacyjne; 4. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym; 5. Wagony kolejowe; 6. Pojazdy trakcyjne; 7. Zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i stacjach; 8. Technologia pracy manewrowej; 9. Technologia pracy stacji kolejowych; 10. Technologia przemieszczania ładunków i osób w transporcie kolejowym; 11. Technologia kombinowanych procesów transportowych z udziałem transportu kolejowego; 12. Zdolność przepustowa linii kolejowej oraz zdolność przerobowa i ładunkowa stacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 338 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Transport / red. Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król. - Wyd. 3 zm. - Wraszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 508 s. : tab. ; 24 cm.
I. Transport w gospodarce rynkowej: Transport w procesie gospodarowania, Transport chłonności gospodarki narodowej, Działalność transportowa a budżet państwa, Nakłady inwestycyjne na transport a wzrost dochodu narodowego, Transport a administracja państwowa, Potrzeby transportowe. II. Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu: Transport samochodowy, transport kolejowy, Transport wodny śródlądowy, Transport lotniczy, Transport morski, Transport miejski. III. Wybrane zagadnienia funkcjonowania transportu: Spedycja, Marketing w transporcie, Transport w łańcuchach logistycznych. IV. Przedsiębiorstwo transportowe: Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, Informacja ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Czynniki kreujące rozwój organizacyjny przedsiębiorstw transportowych, Zastosowanie teleinformatyki w procesach zarządzania działalnością transportową, Modele zachowań przedsiębiorstw transportowych na rynku. V. Problemy integracji transportu Polski z europejskim systemem transportowym : Zróżnicowanie struktury gałęziowej systemów transportowych, Proces dostosowywania infrastruktury transportu do wymagań europejskich, Rozwój technologii międzygałęziowych, Dostosowywanie przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Transport / red. Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król. - Wyd.4 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 550 s. : wykr., tab. mapy ; 24 cm.
I. Transport w gospodarce rynkowej: Transport w procesie gospodarowania, Transport chłonności gospodarki narodowej, Działalność transportowa a budżet państwa, Nakłady inwestycyjne na transport a wzrost dochodu narodowego, Transport a administracja państwowa, Potrzeby transportowe. II. Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu: Transport samochodowy, transport kolejowy, Transport wodny śródlądowy, Transport lotniczy, Transport morski, Transport miejski. III. Wybrane zagadnienia funkcjonowania transportu: Spedycja, Marketing w transporcie, Transport w łańcuchach logistycznych. IV. Przedsiębiorstwo transportowe: Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, Informacja ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Czynniki kreujące rozwój organizacyjny przedsiębiorstw transportowych, Zastosowanie teleinformatyki w procesach zarządzania działalnością transportową, Modele zachowań przedsiębiorstw transportowych na rynku. V. Problemy integracji transportu Polski z europejskim systemem transportowym : Zróżnicowanie struktury gałęziowej systemów transportowych, Proces dostosowywania infrastruktury transportu do wymagań europejskich, Rozwój technologii międzygałęziowych, Dostosowywanie przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Transport / red. Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król. - Wyd. 4 zm. [1 dodruk]. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 550 s. : wykr., tab. mapy ; 24 cm.
I. Transport w gospodarce rynkowej: Transport w procesie gospodarowania, Transport chłonności gospodarki narodowej, Działalność transportowa a budżet państwa, Nakłady inwestycyjne na transport a wzrost dochodu narodowego, Transport a administracja państwowa, Potrzeby transportowe. II. Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu: Transport samochodowy, transport kolejowy, Transport wodny śródlądowy, Transport lotniczy, Transport morski, Transport miejski. III. Wybrane zagadnienia funkcjonowania transportu: Spedycja, Marketing w transporcie, Transport w łańcuchach logistycznych. IV. Przedsiębiorstwo transportowe: Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, Informacja ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Czynniki kreujące rozwój organizacyjny przedsiębiorstw transportowych, Zastosowanie teleinformatyki w procesach zarządzania działalnością transportową, Modele zachowań przedsiębiorstw transportowych na rynku. V. Problemy integracji transportu Polski z europejskim systemem transportowym : Zróżnicowanie struktury gałęziowej systemów transportowych, Proces dostosowywania infrastruktury transportu do wymagań europejskich, Rozwój technologii międzygałęziowych, Dostosowywanie przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Transport / red. Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - X, 579 s. : il. ; 24 cm.
I. Transport w gospodarce rynkowej: Transport w procesie gospodarowania, Transport chłonności gospodarki narodowej, Działalność transportowa a budżet państwa, Nakłady inwestycyjne na transport a wzrost dochodu narodowego, Transport a administracja państwowa, Potrzeby transportowe. II. Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu: Transport samochodowy, transport kolejowy, Transport wodny śródlądowy, Transport lotniczy, Transport morski, Transport miejski. III. Wybrane zagadnienia funkcjonowania transportu: Spedycja, Marketing w transporcie, Transport w łańcuchach logistycznych. IV. Przedsiębiorstwo transportowe: Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, Informacja ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Czynniki kreujące rozwój organizacyjny przedsiębiorstw transportowych, Zastosowanie teleinformatyki w procesach zarządzania działalnością transportową, Modele zachowań przedsiębiorstw transportowych na rynku. V. Problemy integracji transportu Polski z europejskim systemem transportowym : Zróżnicowanie struktury gałęziowej systemów transportowych, Proces dostosowywania infrastruktury transportu do wymagań europejskich, Rozwój technologii międzygałęziowych, Dostosowywanie przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Prawo a jednostka, społeczeństwo i gospodarka; 2. Administracja świadcząca. Prywatyzacja zadań publicznych; 3. Infrastruktura techniczna jako podstawowe pojęcie nauki prawa administracyjnego; 4. Zarządzanie infrastrukturą techniczną; 5. Infrastruktura kolejowa; 6. Zarządzanie infrastrukturą kolejowa; 7. Funkcje administracji publicznej w zakresie transportu kolejowego; 8. Instrumenty działania administracji publicznej w sektorze transportu kolejowego; 9. Administracja publiczna w sektorze transportu kolejowego; 10. Jednostka a transport kolejowy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Ocena możliwości transportowych związanych z realizacją inicjatywy One Belt and One Road oraz znaczącym rozszerzeniem zakresu zbytu towarów o rynek chiński, także dla przedsiębiorstw z Polski, stała się główną inspiracją do podjęcia badań naukowych, których wyniki zaprezentowano w monografii. Tworząc powiązania z globalnymi łańcuchami wartości i rynkami eksportowymi, inicjatywa ta sprzyja rozwojowi polskiej gospodarki. Dzięki swojemu położeniu Polska ma szansę stać się centrum spedycyjnym czy hubem dla chińskiej gospodarki, umożliwiającym dystrybucję towarów do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i odwrotnie. Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców – naukowców, praktyków oraz młodzieży akademickiej – zainteresowanych bieżącymi trendami funkcjonowania globalnej logistyki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
W koszyku

Ocena możliwości transportowych związanych z realizacją inicjatywy One Belt and One Road oraz znaczącym rozszerzeniem zakresu zbytu towarów o rynek chiński, także dla przedsiębiorstw z Polski, stała się główną inspiracją do podjęcia badań naukowych, których wyniki zaprezentowano w monografii. Tworząc powiązania z globalnymi łańcuchami wartości i rynkami eksportowymi, inicjatywa ta sprzyja rozwojowi polskiej gospodarki. Dzięki swojemu położeniu Polska ma szansę stać się centrum spedycyjnym czy hubem dla chińskiej gospodarki, umożliwiającym dystrybucję towarów do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i odwrotnie.

Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców – naukowców, praktyków oraz młodzieży akademickiej – zainteresowanych bieżącymi trendami funkcjonowania globalnej logistyki.

Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wprowadzenie. Część I: Problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie: 1.1. Bezpieczeństwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym - refleksja socjologiczna; 1.2. Bezpieczeństwo w komunikacji. Zakres przestrzenny stosowania prawa drogowego sensu largo; 1.3. Cyberstalking jako zagrożenie osobistego bezpieczeństwa - perspektywa biegłego sądowego; 1.4. Korzystanie z nowych technologii cyfrowych a bezpieczeństwo zdrowotne człowieka. Część II: Praktyczne aspekty bezpieczeństwa: 2.1. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej w Polsce na tle innych krajów świata; 2.2. Zarządzanie bezpieczeństwem w trakcie pandemii COVID-19 w ocenie użytkowników sieci internetowej w grupie AWF Katowice; 2.3. Użycie środków przymusu bezpośredniego przez policjanta prewencji. Część III: U źródeł bezpieczeństwa - aspekty historyczne: 3.1. Pojedynek jako sposób rozstrzygania konfliktów i szczególny typ przestępstwa zabójstwa; 3.2. Józef Żółtaszek - prekursor polskiej securitologii; 3.3. Kształtowanie sprawności fizycznej funkcjonariuszy policji województwa śląskiego w okresie międzywojennym.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Z badań nad kierunkami rozwoju logistyki, 2 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zorientowane logistycznie, 3. Eurologistyka a rozwój euroregionu XXI wieku na przykładzie euroregionu Pomerania, 4. O istocie i funkcjach logistyki miejskiej, 5. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój krajów i regionów, 6. Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości w Unii Europejskiej, 7. Rola i znaczenie logistyki międzynarodowej w produkcji i dystrybucji pierwotnych papierniczych mas włóknistych, 8. Strategia globalna a funkcjonowanie operatorów logistycznych na przykładzie firmy Schenker
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wstęp; sposób przygotowania kolejowej oferty przewozowej dla potrzeb łańcucha logistycznego przez PKP Cargo S.A. na przykładzie poznańskiego węzła kolejowego; Wewnętrzne uwarunkowania implementacji strategii logistycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie polskiego producenta tub aluminiowych; Modelowanie systemu logistycznego na przykładzie zaopatrzenia przedsiębiorstwa handlowego branży farmaceutycznej; Strategia opóźniania na przykładzie branży cukrowniczej; Logistyka międzynarodowa w obszarze dystrybucji na przykładzie East Trading Company Sp. z. o.o. (ARDO Polska); Zabezpieczenie jakości dostaw w firmie międzynarodowej na przykładzie branży motoryzacyjnej; Reorganizacja procesu magazynowania; Transport w procesie obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego; Proces dystrybucji dziennika ogólnopolskiego na przykładzie "Gazety Wyborczej"; Efektywność logistycznej obsługi klienta na rynku produktów świeżych; Logistyka utylizacji. Decyzje w zakresie gospodarki pozostałościami na przykładzie przedsiębiorstwa farmaceutycznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej