Sorting
Source
Książki
(24)
Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(20)
Author
Barcz Jan (1953- )
(3)
Przyborowska-Klimczak Anna (1954- )
(3)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(3)
Galster Jan (1954-2020)
(2)
Witkowski Zbigniew (1953- )
(2)
Wróbel Andrzej (1953- )
(2)
Brodecki Zdzisław
(1)
Capik Agata
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M. (1938- )
(1)
Drobysz Monika
(1)
Kowalik-Bańczyk Krystyna
(1)
Kuźniak Brygida
(1)
Lankosz Kazimierz
(1)
Majkowska Sylwia
(1)
Mik Cezary (1964- )
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Popowicz Krzysztof
(1)
Półtorak Nina
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Skibińska Ewa
(1)
Szwarc Monika
(1)
Szwarc-Kuczer Monika
(1)
Witkowska Katarzyna Maria
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Traktat o Unii Europejskiej
(15)
Integracja europejska
(8)
Traktat amsterdamski (1997)
(7)
Traktat nicejski (2000)
(6)
Traktat o Unii Europejskiej (TUE)
(6)
Unia Europejska
(6)
Unia Europejska (UE)
(6)
Konstytucja Europejska
(5)
Instytucje europejskie
(4)
Prawo Unii Europejskiej
(4)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Traktaty rzymskie (1957)
(3)
Wspólnota Europejska
(3)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(2)
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Traktat lizboński (2007)
(2)
Traktat o Unii Europejskiej (2001)
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa (1991)
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
EFTA
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Karta Praw Podstawowych UE
(1)
Obywatelstwo
(1)
Polska
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo wspólnotowe eurropejskie
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Traktat o Unii Europejskiej (1991)
(1)
Traktay rzymskie (1957)
(1)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Subject: time
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Polska
(1)
Skandynawia
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(3)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
24 results Filter
Book
In basket
Wstęp: Geneza Traktatu amsterdamskiego; Ogólna ch-ka Traktatu amsterdamskiego; Reformy dot. instytucji; Sto pniowe ustanawianie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; Problematyka społeczna w Traktacie amsterdamskim; Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Zagadnienia ściślejszej współpracy w Traktacie amsterdamskim; Perspektywy rozwoju integracji europejskiej po Traktacie amsterdamskim. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) - w jęz. angielskim i polskim. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana) w jęz. angielskim i polskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp: Geneza Traktatu z Nicei; Ogólna ch-ka Traktatu z Nicei; Postanowienia instytucjonalne Traktatu z Nicei; Nowelizacja art.7 TUE; Wzmocniona współpraca; Poszerzeni Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana). Protokoły i deklaracje przyjete przez konferencję w Nicei.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
I. Koncepcje i projekty integracyjne. II. Okres entuzjazmu europejskiego 1945-1958. III. Lata 1961-1981. Kryzysy i wzrost tendencji odśrodkowych. Lata 1981-1992 - powrót tendencji dośrodkowych. V. Europa po traktacie z Maastricht. VI. Unia Europejska pod koniec XX wieku. VII. Wielkie rozszerzenie i konstytucja dla "nowej Europy". VIII. Nowe wyzwania. IX. Stosunek krajów członkowskich UE do Stanów Zjednoczonych. X. Zasada wzajemności ustępstw i równoważnych korzyści. Kalendarium. Składy osobowe Wysokiej Rady Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Komisji Europejskiej w latach 1952-2000.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Integracja europejska : (po Amsterdamie i Nicei) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. - Wyd. 3 rozsz. i uaktual. - Białystok : Temida 2, 2001. - 616, [3] s. ; 24 cm.
Cz. wstępna: Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej, jej pojęcie oraz historia: 1. Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej; 2. Pojęcie oraz modele i formy współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej; 3. Zarys historii integracji europejskiej. Cz. I Integracja w ramach Unii Europejskiej: 1.Historia powstania UE; 2.Podstawy prawne funkcjonowania; 3.Członkostwo i stosunki zewnętrzne; 4.Organy; 5.Założenia integracyjne i ich realizacja; 6.Finanse UE; Kalendarium. Cz. II Integracja w ramach innych niż UE Europejskich Ugrupowań Integracyjnych: 1.Integracja krajów Beneluksu; 2.Integracja krajów nordyckich; 3.Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ( EFTA); 4.Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); 5.Współpraca i integracja krajów Europy Środkowo- Wschodniej po 1989r.; 6.Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw ( WNP). Cz. III Dokumenty: Traktat w sprawie utworzenia UE; Traktat w sprawie utworzenia WE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Jan Galster, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska. - Wyd. 6 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 240 s. ; 21 cm.
I. Geneza Wspólnot Europejskich. II. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej. III. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 r. Oraz Traktaty zmieniające dotychczas funkcjonujące traktaty europejskie, tj. Traktat Amsterdamski z 2 Października 1997 r., Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 r. oraz Traktat ustanawiający Konstytucje dla Europy. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Status prawny Unii Europejskiej. VI. Unia Europejska a państwa członkowskie. VII. Obywatelstwo europejskie. VIII. Prawo europejskie. IX. Wspólnotowe prawo gospodarcze. X. Integracja polityczna. XI. Unia Gospodarcza i Monetarna. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Geneza Wspólnot Europejskich; R.2 Od Europ. Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej; R.3 Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht- 7 lutego 1992r. R.4 System instytucjonalny Wspólnot Europ. oraz UE; R.5 Status prawny UE; R.6 UE a państwa członkowskie; R.7 Obywatelstwo europejskie; R.8 Prawo Europejskie; R.9 Wspólnotowe Prawo Gospodarcze; R.10 Integracja polityczna; R.11 Unia Gospodarcza i Monetarna; R.12 Stowarzyszenie i przystąpienie do UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Book
In basket
1. Koncepcje i plany integracji europejskiej. 2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie. 3. Rozszerzenia Wspólnot Europejskich. 4. Rynek wewnętrzny i wspólna waluta. 6. Jednolity Akt Europejski. 7. Instytucje Unii Europejskiej. 8. Akty prawne Wspólnot Europejskich. 9. Traktat z Amsterdamu. 10. Traktat nicejski. 11. Stosunki pomiędzy Polską a Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Zagadnienia systemowe. II. Prawo materialne i polityki; 1. Swobody, 2. Reguły konkurencji, 3. Aspekty prawne polityki i innych zadań WE, 4. Prawo stanowione w ramach WPZiB i Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości, 5. Zasadnicze problemy polityczno-prawne w negocjacjach akcesyjnych Polski., Załączniki: Omówienie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Traktat o Unii Europejskiej; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edycja Sądowa)
1. Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., 2. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r., 3. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowckiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r., 4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r., 5. Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych, 6. Statut Trybunału Sprawiedliwości, 7. Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 8. Nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym, 9. Traktat z Lizbony zmieniący Trakta o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. - werska skonsolidowana
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Część I: Traktat z Lizbony. 1. Rys historyczny, struktura, główne regulacje. Część II: Traktaty i inne dokumenty. 1. Obecnie obowiązujące traktaty stanowiące Unię. 2. Traktaty zmienione na mocy Traktatu z Lizbony. 3. Protokoły i tabele ekwiwalencyjne. 4. Deklaracje. 5. Karta praw podstawowych wraz z wyjaśnieniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
A. Teksty traktatów: 1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską- tekst jednolity; 2. Traktat o Unii Europejskiej - tekst jednolity. B. Komentarz: Traktat Nicejski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
Traktat o Unii Europejskiej. Preambuła
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Traktat o Unii Europejskiej; Traktat ustanawiający wspólnotę europejską; Zasady; Obywatelstwo Unii; Swobodny przepływ towarów; Rolnictwo; Swobodny przepływ osób, usług i kapitału; Polityka wizowa; Transport; Wspólne przepisy o zasadach konkurencji; Polityka gospodarcza i monetarna; Zatrudnienie; Wspólna polityka handlowa; Współpraca celna; Polityka społeczna, oświata, kształcenie zawodowe; Kultura; Ochrona zdrowia; Ochrona konsumenta; Sieci transeuropejskie; Przemysł; Spójność ekonomiczna i społeczna; Badania i rozwój techniczny; Środowisko naturalne; Współpraca w zakresie rozwoju; Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich; Organy wspólnoty; Przepisy ogólne i końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie: I. Okres 1945-1951; II. Okres 1951-1957; III. Okres 1957-1992; IV. Okres od 1992r. Traktat o Unii Europejskiej; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; Traktat z Nicei; Karta Praw Podstawowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
4. Wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób; 5. Transport; 6. Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżeni ustawodawstw: Reguły konkurencji; Postanowienia podatkowe; Zbliżanie ustawodawstw; 7. Polityka gospodarcza i pieniężna: Polityka gospodarcza; Polityka pieniężna; Postanowienia instytucjonalne; Postanowienia przejściowe; 8. Zatrudnienie; 9. Wspólna polityka handlowa; 10. Współpraca celna; 11. Polityka społeczna, edukacja, kształcenie zawodowe i młodzież: Postanowienia dotyczące zagadnień społecznych; Edukacja, kształcenie i młodzież; 12. Kultura; 13. Zdrowie publiczne; 14. Ochrona konsumentów; 15. Sieci transeuropejskie; 16. Przemysł; 17. Spójność gospodarcza i społeczna; 18. Badania i rozwój technologiczny; 19. Środowisko naturalne; 20. Współpraca na rzecz rozwoju; 21. Współpraa gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi; Cz. IV. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Preambuła. Cz. I. Zasady; Cz. II. Obywatelstwo Unii; Cz. III. Poliyki Wspólnoty: Swobodny przepływ towarów, Rolnictwo, Swobodny przepływ osób, usług i kapitału
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again