Sorting
Source
Książki
(24)
Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(22)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(22)
Author
Frieske Kazimierz W
(2)
Sadowska-Snarska Cecylia
(2)
Auleytner Julian
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Barczak Andrzej S
(1)
Borkowska Stanisława (1939- )
(1)
Czyżewski Adam B
(1)
Dach Zofia
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Horodeński Ryszard (1927- )
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Klich Jacek
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Kurzynowski Adam
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Malikowski Marian (1945-2018)
(1)
Markowski Daniel (1942- )
(1)
Noga Adam
(1)
Plawgo Bogusław (1964- )
(1)
Pocztowski Aleksy (1956- )
(1)
Roman Antoni
(1)
Socha Mieczysław
(1)
Szewczyk Agnieszka
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Sztanderska Urszula
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Tausz Konrad
(1)
Unolt Jerzy
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Uścińska Gertruda (1958- )
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Ziółkowski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Bezrobocie
(22)
Siła robocza
(22)
Rynek pracy
(7)
Zatrudnienie
(6)
Praca
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Gospodarka narodowa
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rodzina
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Unia Europejska
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Czas pracy
(1)
Demografia
(1)
Dialog społeczny
(1)
Emerytura
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja
(1)
Informatycy
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Makroekonomia
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko
(1)
Siły wytwórcze
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Telepraca
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Urzędy pracy
(1)
Wsie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zapobieganie
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zwalczanie
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-2000
(4)
2001-
(3)
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Województwo podlaskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Raport
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
CZ.I Ekonomiczne determinaty poziomu regulacji rynku pracy : 1.Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki, 2.Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza, 3.Deregulacja rynku pracy
w krajach Unii Europejskiej, 4.Czy deregulacja rynku pracy umożliwi utworzenie 2 mln miejsc pracy do 2010 r ?, 5.Deregulacja a koncepcja przejściowa rynków pracy. Cz.II Współczesne procesy segmentacyjne rynku pracy : 1.Deregulacja a segmentacja rynku pracy, 2.Nietypowe f ormy zatrudnienia i system emerytalny-wzajemne relacje , 3.Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polski ego rynku pracy, 4.Elastyczny czas pracy-funkcje gospo darcze, dochodowe i socjalne na przykładzie niemiec, Francji i Holandii, 5.Telepraca-nowa forma zatrudnie nia, 6.Nietypowe formy zatrudnienia-dyrektywy i prakty ka UE, 7.Czynniki kształtujące poziom regulacji rynku pracy na Białorusi, 8.Regulacja rynku pracy a bezrobo cie-uwagi metodologiczne. CZ.III Poziom regulacji rynku pracy i struktura społe czna : 1.Wybrane aspekty deregulacji stosunków pracy w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych , 2.Regulacja rynku pracy i modele stosunków pracyproblem in-house regulations, 3.Zasada wzajemnośći: is totne przesłanki deregulacji rynku pracy, 4.Praca w gl obalizującym się świecie koncepcje i realia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Kapitał ludzki: Jakość kapitału ludzkiego a stopa bezrobocia w Polsce; Wydajni i bezrobotni. II. Rynek pracy: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia w Polsce; Znaczenie i stan wykształcenia w Polsce; Rozwój sektora usług a rynek pracy w Polsce w świetle doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych. III. Przedsiębiorczość: Istota przedsiębiorczości w gospodarce; Znaczenie informacji rynkowej w rozwoju przedsiębiorczości na wsi w Polsce; Skuteczność menedżera w zarządzaniu procesowym; Problem przedsiębiorczości w rolnictwie Polski; Sprzedaż bezpośrednia w firmach sieciowych; Migracja intelektualna jako czynnik obniżania poziomu bezrobocia w gospodarce transformacyjnej; Venture Capital jako szansa rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych; Audyt wewnętrzny - zarządzanie systemem jakości; Dostęp do funduszy unijnych a konkurencyjność przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej; Kobieta we współczesnym biznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 110)
Motywowanie polskich pracowników a założenia marketingu personalnego; Kapitał ludzki w koncepcji zarządzania 2.0; Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Rola i znaczenie wykształcenia w procesach innowacyjnych; Walidacja kompetencji jako element holistycznego podejścia do programu long life learning; Efektywność gospodarowania czynnikiem pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych; Zasoby pracy w rolnictwie oraz ich wydajność; Finansjeryzacja gospodarki a problem bezrobocia; Podmioty nowej ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z tytułu bezrobocia; Problemy aktywizacji zawodowej osób starszych; Równowaga między praca a życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik wpływający na kapitał ludzki; Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników; zatrudnialność – definicje, ewolucja koncepcji i ramy do analiz; Kapitał ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwój firm w fazie startowej; e-usługi na rynku pracy; Zjawisko lobbingu w organizacjach; Wpływ gospodarowania zasobami ludzkimi na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej cukrowni; Sposoby oceny pracowników niepełnosprawnych w świetle badań własnych; Analiza aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych i niechronionych; Wartość oczekiwania jako metoda pomiaru efektywności kształcenia w odniesieniu do rynku pracy; Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – rzeczywistość czy mit?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Podstawy teoretyczne, Rynek pracy, Bezrobocie, Rynek pracy w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
1.Społeczeństwo informacyjne - kluczem do dobrobytu?, 2.Diatryba o bezrobociu i pracy w społeczeństwie informacyjnym, 3.Dychotomia informacji w aspekcie problemów bezrobocia, 4.Kondycja informacji o rynku pracy, 5.Miejsce profesji informatycznych w przestrzeni informacyjnej, 6.Weryfikacja formuły dychotomii informacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
1.W poszukiwaniu nowego modelu tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy, 2.Jak stworzyć 250 miejsc pracy, eksportować 90% produkcji i zdobyć 50% rynku europejskiego oraz 30% rynku światowego? Doświadczenia z Bieszczad, 3.Jak stworzyć firmę nowych technologii, partnera biznesowego dla wielu banków polskich i zagranicznych? Doświadczenia z Rzeszowa, 4.Rządowe programy tworzenia nowych miejsc pracy, 5.Wpływ zwiększenia elastyczności rynku pracy na tworzeni nowych miejsc pracy, 6.Wpływ polityki gospodarczej na tworzeni nowych miejsc pracy, 7.Koniunktura gospodarza a zatrudnienia w warunkach integracji europejskiej i globalizacji, 8.Powrót do tradycyjnych metod, 9.Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce, 10.Zdynamizowanie eksportu jako źródło tworzenia nowych miejsc pracy, 11.Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na kształtowanie bezrobocia w Polsce w okresie transformacji (1991-2001), 12.Rola wyższych uczelni na rynku pracy, 13.Rola edukacji w przygotowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy, 14.Rola mediów w propagowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy, 15.Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rynek pracy - badania empiryczne, małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Małe i średnie przedsiębiorstwa w promowaniu zatrudnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
1.Główne kategorie makroekonomiczne, 2.Współczesne teorie makroekonomiczne, 3.Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej, 4.Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinany, 5.Polityka fiskalna, 6.Model IS-LM, 7.Rynek pracy i bezrobocie, 8.Procesy inflacyjne we współczesnym świecie, 9.Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej, 10.Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych, 11.Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie, 12.Globalizacja gospodarki światowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Naukowe podstawy polityki społecznej, Polityka społe- czna w Polsce po 1945 r; Demografia i zdrowie, Roz- wój demograficzny Polski do roku 2000, Sytuacja zdro- wotna - prognoza zmian; Rodzina i problemy jej egzy- stencji, Polityka rodzinna - stan i potrzeby, Wybrane kwestie społeczne 1989-1994, Kwestie społeczne z per- spektywy Polski parafialnej; Zatrudnienie i ruchliwość przestrzenna, Elementy programu przeciwdziałania bez- robociu, Niektóre cechy bezrobocia w Polsce, Migracja jako nowa kwestia społeczna; Rolnicy i sprawni inaczej Kwestia rolna w Polsce w latach 1989-19974, Rehabili- tacja zawodowa osób niepełnosprawnych; W poszukiwaniu wartości i strategii, Polityka społeczna - zagrożenia i szanse, Polityka społeczna a reforma gospodarcza, Partycypacyjny system wynagrodzeń i motywacji, Prawo pracy i prawo socjalne w okresie transformacji, Ubez- pieczenia społeczne w Polsce w latach 1990-1994; Strategia ekologii w świadomości społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytucjonalne źródła bezrobocia w Polsce: Skala zmian; Zmiany w PKB; Kształtowanie się bezrobocia; Kim są bezrobotni?; Jak wiele wakatów powstaje w gospodarce?; Wnioski; Bibliografia; Dodatek A; Dodatek B. -Przepływ pracowników z bezrobocia do zatrudnienia: Wstęp; Zmiany poziomu bezrobocia w okresie 1992-'94/95 Dopływy do bezrobocia oraz odpływy z bezrobocia; Przyczyny niskiej stopy odpływów do zatrudnienia w Polsce; Intensywność poszukiwania pracy i inne czynniki wpływające na wielkość bezrobocia; Uwagi końcowe; Bibliografia; Wykresy i tablice. -Dynamika i struktura przepływów siły roboczej na rynku pracy w latach 1992-96: Makroekonomiczne determinanty przepływów siły roboczej na rynku pracy; Przepływy na rynku pracy; Zmiana populacji tworzących poszczególne stany; Przepływy netto- zmiana wielkości stanów; Płynność zatrudnienia i bezrobocia a czas ich trwania; Aneks. -Rekomendacja zmian w systemie przeciwdziałania bezrobociu: Instytucjonalne źródła bezrobocia; Propozycje zmian w obecnym systemie obsługi rynku, w celu przeciw działania utrwalaniu się zawyżonego poziomu bezrobocia Wnioski końcowe. -Rekomendacja zmian w systemie pośrednictwa pracy: Rola pośrednictwa pracy w zwalczaniu bezrobocia; Elastyczność zatrudnienia wymaga elastycznego pośrednictwa pracy; Pośrednictwo pracy- stan obecny- omówienie Stan prawny dot. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; Rekomendacja zmian w systemie pośrednictwa pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
I. Rozwój i transformacja gospodarcza miast: Rola organizacji sieciowych w gospodarce miast i regionów; Transformacja społeczno-gospodarcza i jej konsekwencje w miastach polskich; Wybrane problemy poznawcze i aplikacyjne studiów nad przemianami miast polskich w warunkach transformacji; Restrukturyzacja gospodarki miast regionu górnośląskiego; Modele ekonometryczne rozwoju miast Opolszczyzny; Rozwój polskich miast średniej wielkości w okresie międzyspisowym; Zgorzelec/Gorlitz - miasto transgraniczne w UE; Europa-miasta na polskiej granicy zachodniej - uwarunkowania i wizje rozwoju; Tendencje rozwoju oraz restrukturyzacja miast regionalnych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji na przykładzie Wrocławia; Funkcje sektora publicznego w rozwoju regionu po 1989 r. na przykładzie Dolnego Śląska; Perspektywy rozwoju miast - siedzib powiatów; Małe miasta Opolszczyzny w okresie transformacji systemowej; Podstawowe determinanty rozwoju małych miast regionu wałbrzyskiego na początku XXI stulecia; Możliwości rozwojowe Jeleniej Góry; Małe i średnie miasta jako lokalne centra rozwoju regionalnego; Wpływa kapitału zagranicznego na rozwój Wrocławia w okresie transformacji systemowej do gospodarki rynkowej; Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój społeczno-gospodarczy małego miasta; Wpływ inwestycji zagranicznych na zasób kapitału ludzkiego; Wpływ aglomeracji miejskich na konkurencyjność regionów w Polsce. II. Miejski rynek pracy i bezrobocie: Rynek pracy w miastach województwa śląskiego; Zmiany rynku pracy w dobie transformacji systemowej - przykład Trójmiasta; Poziom serwicyzacji miast województwa kujawsko-pomorskiego w świetle struktury pracujących w latach 1987-2000; Rynek pracy chronionej na przykładzie Bydgoszczy; Skala bezrobocia w Częstochowie - młodzież i absolwenci; Jaworzno wobec problemu bezrobocia; Analiza zależności pomiędzy wskaźnikami przedsiębiorczości, bezrobocia oraz saldem migracji zagranicznych w miastach województwa opolskiego w latach 1998-2001; Bezrobocie wśród młodzieży - metody pomniejszania (na przykładzie Świdnicy). III. Zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce miejskiej: Finansowe aspekty inwestycji ekologicznych na Opolszczyźnie; Podejścia do planowania rozwoju zrównoważonego miast; Dostęp do informacji dot. ochrony środowiska na Śląsku Opolskim; Proekologiczny model zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną miast; Wybrane problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską w Łodzi; Problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską na przykładzie województwa śląskiego i miasta Częstochowy; Przyjazna miastu i środowisku lokalizacja przemysłu. Na przykładzie wybranego zakładu kapitału zagranicznego. IV Ekonomiczne i prawne instrumenty zarządzania miastem; Europejska Konstytucja miejska; Strategia rozwoju - narzędziem racjonalnego zarządzania miastem; Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich; Marketing i promocja miast jako jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego; Zarządzanie przestrzenią miasta, czyli "butelka marketingowa"; Prawne aspekty lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; Dyfuzja wiedzy w aglomeracjach miejskich; Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie - geografia społeczeństwa informacyjnego; Postrzeganie rozwoju miasta w opiniach władz powiatowych miast województwa śląskiego; Tworzenie wizerunku miasta na podstawie Częstochowy; Logistyka jako narzędzie usprawnienia procesów gospodarczych w obszarze regionu i miasta; Możliwości wsparcia infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej (m.in. w ośrodkach miejskich regionu wałbrzyskiego); Finansowe instrumenty ograniczania bezrobocia; Działalność instytucji okołobiznesowych Opola i ich współpraca z Urzędem Miasta; Nadzór nad powiatem grodzkim jako determinanta jego samodzielności; Program jakości. Samorządy terytorialne w procesie transformacji systemowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. I Makroekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę : 1. Procesy konwergencji na polskim rynku pracy, 2. Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce, 3. Rola inwestycji i rozwoju usług w kreowaniu zatrudnienia, 4. Tworzenie systemu prognozowania popytu na pracę według kwalifikacji w Polsce, 5. Popyt na pracę w warunkach globalizacji, 6. Proces globalizacji a możliwości wzrostu zatrudnienia w gospodarce polskiej, 7. Uwarunkowania gospodarki zasobami pracy, 8. Elastyczność zatrudnienia i rynku prac-szanse i ograniczenia, 9. Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, 10 .Wpływ techniki elektronicznej (informacyjnej) na lokalne rynki pracy. Cz.II Wybrane aspekty tworzenia nowych miejsc pracy : 1. Model prozatrudnieniowych inicjatyw lokalnych czynnikiem wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy, 2. Wpływ zmian struktury gospodarki na popyt na pracę, 3. Rola przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w kreowaniu miejsc pracy w regionie lubelskim przypadek DAEWOO MOTOR POLSKA, 4. Uwarunkowania rozwoju i możliwości wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, 5. Formy organizacji pracy jak o czynnik kreowania zatrudnienia, 6. Płace i koszty pracy a rynek pracy, 7. Rola państwa w stymulowaniu popytu na pracę. Cz.III Rynek pracy i bezrobocie w różnych układach re gionalnych : 1. Rynek pracy w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i CEFTA, 2. Poziom i struktura popytu na p racę w regionie podlaskim, 3. Regionalne programy kreowania popytu na pracę na przykładzie województwa lubelskiego, 4. Regionalne zróżnicowanie rynku pracy - analiza porównawcza województw pomorskiego i zachodniopomosrskiego, 5. Bezrobocie w małych społecznościach lokalnych, 6. Programy przeciwdziałania bezrobociu, ich bariery i skuteczność, 7. Bezrobocie jawne i ukryte ludności związanej z rolnictwem indywidualnycm na tle zróżnicowania funkcjonalnego gminna obszarach popedeerowskich (przykład woj. zachodniopomorskiego), 8. Procesy ludnościowe na wsi polskiej jako determinanty wiejskiego rynku pracy, 9. Ukryta akumulacja bezrobocia na tere nach wiejskich w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
CZ.I Sytuacja na regionalnym rynku pracy : 1. Uwarunkowania efektywności polityki rynku pracy, 2. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim, 3. Pozycja ludności wiejskiej na rynku pracy w Polsce, 4. Sytuacja, postawy i oczekiwania osób bezrobotnych w regionie podlaskim, 5. Bezrobocie w okresie transformacji systemowej (postawy, fakty, oczekiwania), 6. Bezrobocie w oczach osoby bezrobotnej, 7. Środki masowego przekazu i związki zawodowe na Podlasiu wobec zjawiska bezrobocia w latach 1990-2003. Cz. II Kierunki działań na rzecz ograniczania bezrobocia : 1. Szkolenia jako instrument rozwoju gospodarczego regionu i ograniczania bezrobocia, 2. Przedsiębiorczość jako instrument rozwiązywania problemów rynku pracy, 3. Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument rynku pracy, 4. Sektorowy Program Operacyjny - "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006", 5. Rola podlaskich organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, 6. Problem walki z bezrobociem oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na przykładzie gminy Białystok
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Cz. I Zatrudnienie i bezrobocie w drodze do Unii Europejskiej: 1. Perspektywa integracji europejskiej- kontekst rynku pracy; 2. Rynek pracy w okresie przedakcesyjnym - obraz przemian w Polsce; 3. Polska wieś - zatrudnienie i bezrobocie. Cz. II Determinanty zmian: 4. Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy; 5. Edukacja zawodowa a rynek pracy; 6. Koszty pracy w procesie integracji europejskiej; 7. Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską; 8. Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzeni miejsc pracy. Cz. III Instytucje rynku pracy. Państwo - pracodawcy - dialog społeczny: 9. Polityka rynku pracy. Cz. IV Wykorzystać proces integracji. Drogowskazy dla Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. I Przeciwdziałania bezrobociu w Europie i w USA : 1.Wiek bezrobocia, 2.Programy przeciwdziałania bezrobociu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), 3.Kopenhaski Program Promowania Zatrudnienia i Ograniczenia Bezrobocia, 4.Programy przeciwdziałania bezrobociu w Europie, 5.Nowa zintegrowana strategia promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej , 6.modele polityki rynku pracy, 7.Polskie modele polityki rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Cz. II Programy promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : 8.Zarys programu promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszania bezrobocia. Wybrane problemy, 9.System aktywizacji długotrwale bez robotnych, 10.Elemanty programu ograniczenia bezrobocia młodzieży. W kierunku kształcenia dualnego. Cz. III Badania wybranych elementów rozwoju zasobów pracy, zatrudnienia i rynku pracy : 11.Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 12.Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz trójstronne umowy szkoleniowe (TUS). Projekt nowych metod koordynacji kształcenia z potrzebami gospodarki, 13.Nowe metody badania i poprawy realnej efektywności programów rynku pracy, 14.Rola i funkcje Rad Zatrudnienia w przeciwdziałaniu i kreowaniu polityki rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarka i społeczeństwo w procesie przebudowy. Wybrane problemy metodologiczne; Klasyczne koncepcje struktury społecznej a polskie realia; Transformacyjna dyktatura klas "garnuszkowych". Bezrobotni a postkomuniści w Polsce; Ciągłość czy zmiana inteligencji polskiej?; System edukacyjny i przedsiębiorczość a modernizacja starego okręgu przemysłowego. Przypadek Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego; Główne kierunki przemian w strukturze klasowo-warstwowej i społeczno-zawodowej mieszkańców południowo-wschodniego regionu Polski; Ludzie bez pracy. Ewolucja prawnych instrumentów regulacji; Postrzeganie bezrobocia przez elity polityczne, gospodarcze oraz intelektualne; Problemy regionalnego rynku pracy w południowo-wschodniej Polsce; Kierunki zmian w strukturze zatrudnienia wsi w województwie rzeszowskim w okresie przemian systemowych; Przemiany rynku pracy na pograniczu. Zarys problematyki; Rynek pracy i bezrobocie w województwie toruńskim. Główne tendencje; Ekonomiczne koszty bezrobocia na przykładzie rejonu mieleckiego; Przedsiębiorcy i specjaliści, ich pozycja na rynku pracy oraz postawy i aspiracje wobec pracy; Zmiany struktur organizacyjnych a bezrobocie; Pozarządowe instytucje pomocy społecznej- łagodzenie skutków bezrobocia na tle innych form działalności; Wolontariat- nowa forma zatrudnienia? Psychospołeczne warunki pracy wolontariuszy w Polsce; Kultura bezrobocia; Rola przedsiębiorczości w kreowaniu lokalnych rynków pracy na obszarach wiejskich; Między profesjonalizmem a tzw. klasą średnią: perspektywy polskiej inteligencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
I. Bezrobocie strukturalne- ujęcie teoretyczne: Stopa, składniki i determinanty bezrobocia strukturalnego; Mikroekonomiczne podstawy niedopasowań na rynku pracy; Makroekonomiczne ramy dopasowań na rynku pracy. II. Zmiany na rynku pracy w latach 1990-1998 i ich strukturalne skutki: Transformacje zmiany zatrudnienia jako przyczyna zmian bezrobocia; Restrukturyzacja a popyt na pracę; Bezrobocie a podaż pracy; Przepływy na rynku pracy a zmiany poziomu bezrobocia; Czas trwania bezrobocia; Zróżnicowanie niedopasowań na rynku pracy; Wnioski. Dodatek-Metoda przepływów na rynku pracy jako podstawa badań empirycznych: Metoda przepływów; Zastosowania metody przepływów w badaniach rynku pracy; Wykorzysta nie metody przepływów w prezentowanym badaniu. Aneks statystyczny do rozdziału II. III. Stopa bezrobocia strukturalnego w gospodarce polskiej: Metoda szacowania stopy bezrobocia w równowadze; Szacunki stopy bezrobocia w równowadze; Napływy do bezrobocia i zmiany zasobów siły roboczej; Odpływy i długość trwania bezrobocia strukturalnego; Wstępna ch-ka trudnych rynków i konkluzje; Potencjalny wpływ wybranych czynników na stopy bezrobocia; Uwagi końcowe Aneks statystyczny do rozdziału III. IV. Strukturalne niedopasowania na wybranych rynkach pracy: Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wykształcenie; Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wiek; Terytorialne zróżnicowanie rynku pracy; Płeć jako determinanta bezrobocia; Rekapitulacja. Aneks statystyczny do rozdziału IV. V. Zmiany zatrudnienia jako źródło nierównowagi na rynku pracy: Dynamika zatrudnienia a bezrobocie; Sektory własności a zatrudnienie wyodrębnionych grup; Zmiana zatrudnienia a bezrobocie. Aneks statystyczny do rozdziału V. VI. Rodzaje polityki wobec bezrobocia strukturalnego: Specyfika bezrobocia strukturalnego w gospodarce polskiej; Polityka zwalczania bezrobocia strukturalne go w okresie transformacji. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie - cele badania, metoda, układ opracowania; R.1 Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet; R.2 Bariery zatrudniania bezrobotnych kobiet; R.3 Stymulatory aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet; R.4 Oczekiwania respondentek i ich oceny; Podsumowanie i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again