Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(26)
Forma i typ
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(20)
dostępne
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(20)
Autor
Stanik Jan Maria (1943- )
(4)
Gierowski Józef Krzysztof
(2)
Jaskiewicz-Obydzińska Teresa
(2)
Marten Zbigniew
(2)
Najda Magdalena
(2)
Sęk Helena (1938- )
(2)
Bednarski Leszek
(1)
Bilikiewicz Adam
(1)
Bull Ray (1947- )
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Depko Andrzej
(1)
Draheim Szymon Emilia
(1)
Dukała Karolina
(1)
Eichstaedt Krzysztof
(1)
Gałecki Piotr
(1)
Gierowski Józef Krzysztof (1946- )
(1)
Gruza Ewa (1961- )
(1)
Kabzińska Joanna
(1)
Krasowska Aleksandra
(1)
Lipczyński Andrzej
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Memon Amina
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Parzycki Lech K. (1947-2022)
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Polczyk Romuald
(1)
Radzicki Józef
(1)
Rode Danuta
(1)
Sitarczyk Małgorzata
(1)
Szostak Jacek
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Vrij Aldert (1960- )
(1)
Witkowski Tomasz (1963- )
(1)
Zalewska-Łunkiewicz Karolina
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(26)
Język
polski
(26)
Temat
Psychologia sądowa
(21)
Prawo karne procesowe
(4)
Psychiatria sądowa
(4)
Psychologia kliniczna
(4)
Ekspertyza (prawo)
(3)
Przesłuchanie świadka
(3)
Psychiatria
(3)
Świadkowie
(3)
Kryminalistyka
(2)
Neuropsychologia
(2)
Osobowość
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Przesłuchanie (prawo)
(2)
Psychologia
(2)
Samobójstwo
(2)
Stres pourazowy
(2)
Sądownictwo
(2)
Sędziowie
(2)
Uzależnienie (nałóg)
(2)
Zaburzenia osobowości
(2)
Zaburzenia preferencji seksualnych
(2)
Anoreksja
(1)
Biegli sądowi
(1)
Bulimia
(1)
Choroby
(1)
Choroby afektywne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Detekcja kłamstwa
(1)
Dochodzenie kryminalne
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Funkcje poznawcze
(1)
Intuicja
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kłamstwo
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Manipulacja (psychologia)
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Medycyna sądowa
(1)
Nerwice
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepoczytalność
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Orzecznictwo
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Oszustwo
(1)
Paranoja
(1)
Petrażycki, Leon (1867-1931)
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Profilaktyka samobójstw
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo
(1)
Przesłuchanie dziecka
(1)
Przesłuchanie podejrzanego
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Psychopatologia
(1)
Psychoterapia
(1)
Psychozy
(1)
Schizofrenia
(1)
Seksuolodzy
(1)
Sen
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Stosowanie prawa
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Uczucia
(1)
Uzasadnienie wyroku
(1)
Wariografia
(1)
Wgląd (psychologia)
(1)
Więziennictwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zabójstwo
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Śmierć gwałtowna
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Świadek niepełnoletni
(1)
Temat: czas
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Gatunek
Podręcznik
(7)
Opracowanie
(4)
Kompendia i repetytoria
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(9)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
26 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
R. 1 Orzekanie: O znaczeniu sędziów i orzeczeń sądowych; Realistyczne koncepcje prawa; Jak zapadają orzeczenia?; Głód sprawiedliwości; Z punktu widzenia sędziów. R. 2 Mózg i procesy myślowe: Mózg; Myślenie; Pamięć; Emocje; Wyobraźnia. R. 3 Emocje i wyroki: Czy można orzekać bez emocji?; Sędziowskie emocje. R. 4 Intuicja: Czym jest intuicja?; Czy każdy osąd jest intuicyjny?; Intuicja sędziowska; Czy sędziowie czasem myślą intuicyjnie? Wyniki badań. R. 5 Wgląd i hunch: Wgląd; Hunch. R. 6 Heurystyki i błędy poznawcze: Czym są heurystyki?; Stereotypy; Pewność wsteczna; Efekt framowania; Efekt zakotwiczenia; Efekt zakotwiczenia u polskich sędziów – wyniki badań. R. 7 Przypadki z intuicją w tle: Czy sędziowie zdają się na intuicję?; Intuicja jako pomoc przy ocenie materiału dowodowego; Intuicja jako bodziec do uzupełnienia materiału dowodowego; Intuicja jako wsparcie w procesie stosowania prawa; O dumaniu nad sprawami; O doświadczeniu sędziowskim; Intuicja a uzasadnienie orzeczeń. Podsumowanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wprowadzenie; Rozdział 1. Psychologia a prawo 1.1. Związki psychologii i prawa 1.2. Funkcje i zadania psychologa w polskim systemie prawa 1.3. Tradycyjne i nowe obszary wykorzystania psychologii w procesie stosowania prawa Rozdział 2. Mechanizmy zachowania. Przyczyny i czynniki ryzyka zaburzeń zachowania 2.1. Zachowanie człowieka 2.2. Mechanizmy regulujące zachowanie człowieka 2.3. Zaburzenia zachowania 2.4. Trójwymiarowa perspektywa uwarunkowań zachowań agresywnych Rozdział 3. Diagnoza psychologiczna 3.1. Przedmiot i modele diagnozy 3.2. Standardy procesu diagnozy klinicznej w psychologii sądowej 3.3. Diagnoza psychologiczna w obszarze stosowania prawa 3.4. Kompetencje psychologa − biegłego sądowego Rozdział 4. Kliniczna psychologia sądowa w prawie karnym − dorośli sprawcy przestępstw 4.1. Diagnoza procesów motywacyjnych i struktur psychicznych w opiniowaniu o stanie zdrowia psychicznego 4.2. Analiza procesów i mechanizmów regulacyjnych sprawców przestępstw seksualnych 4.3. Funkcjonowanie sprawców psychopatycznych 4.4. Zabójstwa i przestępstwa agresywne a schizofrenia 4.5. Psychologiczne mechanizmy zachowania sprawców i ofiar przemocy rodzinie Rozdział 5. Kliniczne wymiary funkcjonowania świadków w procesie składania zeznań 5.1. Przyczyny powstawania zniekształceń w zeznaniach świadków 5.2. Faza kodowania informacji 5.3. Faza przypominania informacji 5.4. Mechanizmy powstawania zniekształceń w zeznaniach świadków 5.5. Kliniczne aspekty składania zeznań przez świadków szczególnych 5.6. Kliniczna diagnoza szczerości zeznań świadka Rozdział 6. Kliniczny wymiar dysfunkcji w zachowaniu osób nieletnich 6.1. Psychologiczne, społeczne i neurofizjologiczne uwarunkowania kryminogenezy i przestępczości nieletnich 6.2. Przestępczość nieletnich w świecie wirtualnym Rozdział 7. Kliniczna psychologia sądowa w prawie rodzinnym i cywilnym 7.1. Problemy w rodzinie a opieka nad dzieckiem 7.2. Zaburzenia osobowości i zaburzenia psychiczne rodziców/opiekunów a ich kompetencje wychowawcze 7.3. Rozwód jako sytuacja traumatyczna 7.4. Kliniczne aspekty opiniodawstwa sądowo-psychologicznego na gruncie prawa cywilnego Rozdział 8. Podstawy interwencji psychologicznej i terapii w sprawach sądowych 8.1. Psychokorekcja zaburzeń zachowania sprawców przemocy 8.2. Rehabilitacja psychologiczna dla sprawców przestępstw doświadczających zaburzeń psychicznych 8.3. Pomoc psychologiczna ofiarom przestępstw 8.4. Terapia w sytuacji okołorozwodowej; Bibliografia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część I: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. 1. Psychologiczne aspekty chorób somatycznych. 2. Problemy psychologiczne w ginekologii i położnictwie. 3. Neuropsychologiczne mechanizmy zachowania. 4. Zagrożenia zdrowia - psychospołeczne uwarunkowania. 5. Psychoterapia w praktyce klinicznej. Część II: Psychologia sądowo-penitencjarna. 1. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w ujęciu psychologicznym i prawnym. 2. Wykluczenie społeczne a izolacja penitencjarna.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 117)
I. Dwa typy osobowości makiawelicznej: 1. Osobowość makiaweliczna w okresie dorastania. 2. Temperament a typy osobowości makiawelicznej. 3. Cechy zimnej osobowości makiawelicznej. II. Różnice indywidualne w osobowości makiawelicznej a ocena zeznań niepełnoletnich świadków: 4. Treściowe kryteria prawdomówności. 5. Mimiczne wskazówki kłamstwa. 6. Czy psycholog wykryje fałszywe zeznanie niepełnoletniego świadka?
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Nauki prawnicze a psychologia: Podstawy prawoznawstwa; Prawo karne w zarysie; Podstawy prawa rodzinnego; Kryminologia; Wybrane zagadnienia kryminalistyki; 2. Psychologia sądowa- dylematy definicyjne i metodologiczne: Wprowadzenie do psychologii sądowej; Podstawy opinio dawstwa sądowego; Mediacje sądowe; Psychologia penitencjarna; Etyka biegłego; 3. Nauki pokrewne i wspomagające opiniowanie psychologiczno-sądowe: Pedagogika sądowa; Pedagogika resocjalizacyjna; Socjopsychologiczne uwarunkowania uzależnień; Niedostosowanie społeczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Historia badań nad efektem dezinformacji 2. Procedury eksperymentalne w badaniach nad efektem dezinformacji 3. Wyznaczniki wielkości efektu dezinformacji 4. Teorie efektu dezinformacji 5. Propozycje badań własnych 6. Eksperymenty replikacyjne 7. Eksperymenty główne 8. Dyskusja ogólna
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Metodyki)
Cz. I Podstawy prawne opiniowania w sprawach psychiatrycznych, psychologicznych oraz seksuologicznych: R. 1 Podstawowe zasady procesowe rządzące polskim procesem karnym; R. 2 Zasady odpowiedzialności karnej (zagadnienia wybrane); R. 3 Formy popełniania przestępstwa; R. 4 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną; R. 5 Biegły w postępowaniu karnym. Cz. II Opiniowanie psychiatryczne, psychologiczne oraz seksuologiczne w sprawach karnych, nieletnich i wykroczeń: R. 6 Opinia psychiatryczne; R. 7 Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; R. 8 Diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych – wybrane trudności i kontrowersje; R. 9 Ocena ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej; R. 10 Opinia seksuologiczna; R. 11 Opinia psychologiczne; R. 12 Prognoza społeczno-kryminologiczna dokonana w opinii sporządzonej przez biegłego psychologa; R. 13 Opiniowanie związane z orzeczeniem środków zabezpieczających; R. 14 Opiniowanie w sprawach o zabójstwo dokonane pod wpływem silnego wzburzenia (afektu) usprawiedliwionego okolicznościami; R. 15 Opiniowanie o stanie zdrowia psychicznego nieletniego; R. 16 Opiniowanie w sprawach dotyczących wykroczeń; R. 17 Sądowa ocena sporządzonej opinii oraz przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Cz. III Pojęcia i definicje: 1. Podstawowe pojęcia i definicje psychiatryczne oraz psychologiczne; 2. . Podstawowe pojęcia i definicje seksuologiczne; 3. . Podstawowe pojęcia i definicje prawnicze.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Współczesne rozumienie problemów diagnozy resocjalizacyjnej, 2. Rozmiary i dynamika zachowań przestępczych młodzieży w latach 90, 3. Osobowościowe korelaty zachowań przestępczych. Przegląd wybranych koncepcji psychologicznych, 4. Badania diagnostyczne osobowości nieletnich sprawców zabójstw
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie Prawnicze)
1. Wprowadzenie; 2. Niepoczytalność; 3. Psychiatryczne środki zabezpieczające; 4. Postępowanie karne w przedmiocie leczniczych psychiatrycznych środków zabezpieczających; 5. Wykonanie psychiatrycznych środków zabezpieczających.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. I Spostrzegana wiarygodność; 1. Komunikacja werbalna a wiarygodność; 2. Komunikacja niewerbalna a wiarygodność, 3. Wygląd twarzy a przestępczość, 4. Parametry fizjologiczne a wiarygodność: poligraf; Cz. II Dokładność: 5. Czynniki psychologiczne w zeznaniach naocznych świadków, 6. Przeprowadzanie wywiadów z podejrzanymi, 7. Odzyskane wspomnienia: problemy psychologiczne i kwestie prawne, 8. Opowiedzieć wszystko: wywiad poznawczy, 9. Uzyskiwanie informacji od dziecka występującego w charakterze świadka, 10. Opinia biegłego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki, 2. Zarys dziejów psychiatrii. Kierunki w psychiatrii, 3. Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych, 4. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych, 5. Psychopatologia ogólna - objawy i zespoły zaburzeń psychicznych, 6. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa, 7. Epidemiologia psychiatryczna, 8. Badanie chorego, 9. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym, 10. Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną, 11. Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, 12. Psychozy schizofreniczne, 13. Paranoja i reakcje paranoiczne, 14.Halucynozy (psychozy parafreniczne), 15. Choroby afektywne, 16. Nerwice, 17. Zaburzenia reaktywne, 18. Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych, 19. Zespoły psychopatogeniczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych, 20. Zaburzenia osobowości, 21. Samobójstwa i zaburzenia psychiczne, 22. Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia), 23. Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, 24. Somatoterapia zaburzeń psychicznych, 25. Farmakologiczna profilaktyka chorób psychicznych, 26. Psychoterapia, 27. Doraźna pomoc psychiatryczna, 28. Psychiatria konsultacyjna. Psychiatria związków z medycyną, 29. Psychiatria środowiskowa i organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 30. Koszty leczenia w psychiatrii, 31. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej realizacja, 32. Psychiatria sądowa i orzecznictwo, 33. Niektóre problemy etyczno-deontologiczne w psychiatrii,
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne, 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych, 4. Psychologia schizofrenii, 5. Psychologia zaburzeń afektywnych, 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego, 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej, 8. Psychologia uzależnień, 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, 10. Psychologia zaburzeń seksualnych, 11. Kliniczna psychologia zdrowia, 12. Interwencja kryzysowa, 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Psychologia kliniczna. Tom 2 / red. nauk. Helena Sęk. - 6 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2013. - 359, [3] s. : rys., tab.; 24 cm.
(Biblioteka Psychologii Współczesnej)
1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne, 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych, 4. Psychologia schizofrenii, 5. Psychologia zaburzeń afektywnych, 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego, 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej, 8. Psychologia uzależnień, 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, 10. Psychologia zaburzeń seksualnych, 11. Kliniczna psychologia zdrowia, 12. Interwencja kryzysowa, 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Psychologia kłamstwa / Tomasz Witkowski. - Wyd. 2. - Taszów : MODERATOR Tomasz Witkowski, 2006. - 380 s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Moderatora)
1. O kłamstwie, 2. Dlaczego ludzie kłamią? - motywy, 3. Kto najczęściej kłamie? Psychologiczny portret kłamcy, 4. Jak ludzie kłamią? - strategie, 5. Jak bywamy okłamywani? - manipulacje językiem i informacją, 6. Wykrywanie kłamstwa - narzędzia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Psychologia sądowa / Andrzej Lipczyński. - Warszawa : Difin, 2007. - 155 s. : tab. ; 23 cm.
Odpowiedzialność psychologa; Niektóre zasady opiniowania przez biegłych; Biegły w świetle Kodeksu Postępowania Karnego; Rola psychologa w sprawach cywilnych; Rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych; Dobro dziecka; Stosunki między rodzicami a dziećmi - władza rodzicielska i obowiązke wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci; Niektóre ważne aspekty opiniowania sądowo=psychologicznego; Psycholog jako mediator sądowy; Przeciwwskazania psychologiczne do ubiegania się o prawo do posiadania broni palnej; Procesy motywacyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym; Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach o odszkodowanie z powodu doznanej szkody osobistej; Metody neuropsychologiczne w ocenie szkód w opiniowaniu sądowo-psychologicznym; Ocena wiarygodności zeznań ofiary przemocy seksualnej na postawie treści wypowiedzi; Ocena wiarygodności zeznań ofiary przemocy seksualnej na podstawie zachowania; Opiniowanie w sprawach ważności testamentu; Dzieci w roli świadka; Ocena pobudek działania sprawcy przestępstwa i jego warunków osobistych; Prewencja psychologiczna (na przykładzie gwałtu seksualnego); Agresor i ofiara z neurobiologicznej perspektywy; Stres pourazowy - somatyzacja, osobowosćz pogranicza (borderline) rozszczepiona osobowość; Zbrodnia przeciwko życiu. Zabójcy seryjni; Poczytalność. Niepoczytalność oraz poczytalność ograniczona w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym; Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w upiciu (upojeniu) alkoholowym; Przestępstwo zabójstwa popełnione w stanie silnego wzburzenia; Procesy motywacyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym; Krótkie spojrzenie na przemoc; Aspekt prawny przemocy domowej; Przemoc seksualna - stres pourazowy; Stres pourazowy w wyniku gwałtu i potrzeba wsparcia społecznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Psychologiczne struktury i mechanizmy zachowań: Założenia ogólne; Rozwój procesów poznawczych i dorastanie społeczno-moralne a regulacja zachowania; Funkcjonowanie emocji jako regulatora zachowania; Procesy i mechanizmy motywacji; Podstawy: struktura i funkcje regulacyjne; osobowość jako centralny system integracji i regulacji zachowania; Psychologiczne mechanizmy zachowania w warunkach stresu psychologicznego; 2. Socjologiczne i psychologiczne koncepcje przestępczości: Wybrane socjologiczno-kryminologiczne koncepcje dewiacji i przestępczości; Psychologiczne koncepcje dewiacji i przestępczości; 3. Psychologia sądowa w zarysie: Związki psychologii z prawem; Psychologiczne a prawne podejście do analizy zachowania; Analiza tego, co w psychologii obiektywne, ogólne i konkretne. Rozważania metodologiczne; Płaszczyzna wiadomości i umiejętności specjalnych; Przedmiot i zadania psychologii sądowej; Niektóre problemy metodologiczne i warsztatowe biegłego psychologa; Etyczno-zawodowe problemy psychologa jako biegłego; 4. Asocjalność jako przedmiot badań psychologii sądowej. Zastosowanie modelu UROA w sprawach nieletnich: Psychologiczno-rozwojowa charakterystyka procesu adolescencji: Pojęcie demoralizacji (D) i niedostosowania społecznego (NS); Społeczna etiologia NS, A, D, P jako przedmiot badań i diagnozy psychologii sądowej w sprawach nieletnich; Wpływ mass mediów na ryzyko asocjalności i przestępczości nieletnich; Psychologiczna charakterystyka ułomnej regulacji zachowania osób asocjalnych (UROA); Typy regulacji UROA.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Psychologia sądowa dla prawników / Ewa Gruza. - Wyd. 4 Stan prawny 24.05.2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. - 379 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Sądowa)
Zawiera: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1: Pojęcie i zakres psychologii sądowej 1.2.Działy psychologii 1.3.Psychologia sądowa Rozdział 2: Procesy psychiczne człowieka 2.1.Ogólne problemy psychologii 2.2.Procesy psychiczne 2.3.Zmysły Rozdział 3: Proces formowania się zeznań 3.1.Etapy formowania się zeznań 3.2.Spostrzeganie 3.3.Zapamiętywanie 3.4.Odtwarzanie Rozdział 4: Czynniki wpływające na proces kształtowanie się zeznań wyjaśnień 4.2.Czynniki subiektywne 4.3.Czynniki obiektywne Rozdział 5: Psychologia a zeznania świadka 5.2.Przygotowanie do przesłuchania 5.3.Etapy przesłuchania 5.4.Przesłuchanie poznawcze Rozdział 6: Psychologia a przesłuchanie podejrzanego 6.2.Etapy przesłuchania 6.3.Taktyka przesłuchania 6.4.Fakty i mity dotyczące przesłuchania Rozdział 7: Psychologia przesłuchań szczególnych 7.1.Przesłuchanie biegłego 7.2.Przesłuchanie dziecka 7.3.Przesłuchanie osoby starszej i chorej Rozdział 8: Psychologia a inne czynności 8.1.Konfrontacja 8.2.Okazanie osoby 8.3.Przeszukanie 8.4.Wizja lokalna Rozdział 9: Psychologiczne metody oceny wiarygodności zeznań 9.1.Podstawowe metody oceny 9.2.Systematyka metod oceny wiarygodności zeznań Rozdział 10: Kontrowersyjne metody oceny zeznań i wyjaśnień 10.1.Fizjodetekcja 10.2.Ekspertyza wariograficzna 10.3.Psychologiczny ewaluator stresu 10.4.Termowizja 10.5.Hipnoza 10.6.Narkoanaliza Rozdział 11: Kryteria wiarygodności zeznań 11.2. Model U. Undeutscha 11.3. Model A. Trankella 11.4. Model H. Szewczyka i E. Littmanna 11.5. Model G. Köhnkena 11.6. Procedura SVA 11.7. Model F. Arntzena 11.8. Model Z. Martena 11.9. Model praktyczny 11.10. Ocena zeznań dzieci Rozdział 12: Psychologia a praca wykrywcza 12.1. Profilowanie psychologiczne 12.2. Czynności operacyjne Rozdział 13: Psychopatologia 13.2. Zaburzenia spostrzegania 13.3. Zaburzenia poznania 13.4. Zaburzenia pamięci 13.5. Zaburzenia odtwarzania Rozdział 14: Psycholog w procesie karnym 14.1. Biegły psycholog i jego kompetencje w procesie karnym 14.2. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej 14.3. Psycholog jako konsultant Rozdział 15: Psychologia na Sali sądowej 15.2. Psychologia a postępowanie dowodowe 15.3. Psychologia a decyzje procesowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
I. Psychologia sądowa jako nauka interdyscyplinarna: Opiniowanie sądowo-psychologiczne. II. Zaburzenia osobowości w praktyce psychologii sądowej: Zaburzenia osobowości jako problem kliniczny; Samobójstwa i depresje; Zespoły psychoorganiczne; Zaburzenia spowodowane środkami psychoaktywnymi; Obraz kliniczny nerwic; Paranoja i reakcje paranoiczne; Zaburzenia odżywiania się, snu i seksualne; Zaburzenia osobowości związane z alkoholizmem; Starzenie się i zaburzenia psychiczne; Psychoterapia w praktyce, korekty zachowań. III. Psychologia penitencjarna: Historia myśli penitencjarnej; Psychologiczne podstawy uspołecznienia i problematyki resocjalizacji; Psychologiczna problematyka resocjalizacji; Stan więziennictwa po 1989r. w III Rzeczpospolitej Polskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.I Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów: 1. Rozważania wstępne: o marzeniach i granicach psychologii, 2. Psychologiczne wizje człowieka, 3. Psychologia emocji, 4. Procesy poznawcze, 5. Psychologia osobowości, Cz.II Psychologia w procesie karnym: 1. Związki psychologii z prawem, 2. Psycholog jako biegły sądowy, 3. Podstawowa problematyka psychologiczna w procesie karnym, 4. Zeznania świadków jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej, 5. Ekspertyza psychologiczna dotycząca wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, 6. Psychologiczna ocenaosoby sprawcy czyny zabronionego, 7. Wybrane zagadnienia postępowania w sprawach nieletnich
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie)
Cz.I Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów: 1. Rozważania wstępne: o marzeniach i granicach psychologii, 2. Psychologiczne wizje człowieka, 3. Psychologia emocji, 4. Procesy poznawcze, 5. Psychologia osobowości, Cz.II Psychologia w procesie karnym: 1. Związki psychologii z prawem, 2. Psycholog jako biegły sądowy, 3. Podstawowa problematyka psychologiczna w procesie karnym, 4. Zeznania świadków jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej, 5. Ekspertyza psychologiczna dotycząca wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, 6. Psychologiczna ocenaosoby sprawcy czyny zabronionego, 7. Wybrane zagadnienia postępowania w sprawach nieletnich
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej