Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(38)
Forma i typ
Książki
(38)
Publikacje fachowe
(11)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(32)
dostępne
(16)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(32)
Autor
Zawłocki Robert
(5)
Michalski Mariusz
(3)
Skorupka Jerzy (1960 - )
(3)
Bojarski Janusz
(2)
Hołda Artur
(2)
Kotowski Wojciech (1950- )
(2)
Kurzępa Bolesław
(2)
Kutera Małgorzata
(2)
Malinowski Irena (1961- )
(2)
Nowińska Ewa (1948- )
(2)
Vall Michał du (1952-2012)
(2)
Łabuz Piotr
(2)
Buczyński Szymon
(1)
Buitenen Paul van
(1)
Błachut Janina
(1)
Duda Maciej
(1)
Długosz-Jóźwiak Joanna
(1)
Gaberle Andrzej
(1)
Guzik-Makaruk Ewa Monika (1971- )
(1)
Górniok Oktawia
(1)
Górniok Oktawia (1926-2007)
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Hryniewicz-Lach Elżbieta
(1)
Jasińska Maria
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936-2021)
(1)
Karaźniewicz Justyna
(1)
Kardas Piotr (1965- )
(1)
Kledyńska Anna
(1)
Kotowska Monika
(1)
Krajewski Krzysztof
(1)
Lasek Jakub
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Marek Andrzej (1940-2012)
(1)
Mariański Michał
(1)
Mazur Marcin
(1)
Mięsiak Paweł
(1)
Narodowska Joanna
(1)
Oczkowski Tomasz
(1)
Piskorski Justyn
(1)
Pływaczewski Emil (1951- )
(1)
Pływaczewski Wiesław
(1)
Rogalski Maciej (1966- )
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Schneider Karol
(1)
Skorupka Jerzy (1960- )
(1)
Solodov Denis Alekseevič
(1)
Solodov Iliâ Alekseevič
(1)
Stępińska-Duch Dominika
(1)
Sucharski Miłosz
(1)
Surdykowska Stanisława T
(1)
Tokarczyk Damian
(1)
Tymieniecka-Cichoń Adrianna
(1)
Warecki Adam
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Wąsowski Włodzimierz
(1)
Zabuski Piotr
(1)
Zalewski Wojciech
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Zębek Elżbieta
(1)
Łabuza Paweł
(1)
Łazarewicz Sylwia
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
Kraj wydania
Polska
(38)
Język
polski
(38)
Temat
Przestępczość gospodarcza
(36)
Prawo karne gospodarcze
(10)
Oszustwo
(7)
Pranie pieniędzy
(5)
Prawo karne
(4)
Przestępczość zorganizowana
(4)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(4)
Finanse
(3)
Kara (prawo)
(3)
Korupcja
(3)
Odpowiedzialność karna
(3)
Przestępstwo polityczne
(3)
Przestępstwo przeciw mieniu
(3)
Zwalczanie
(3)
Dług
(2)
Dłużnicy
(2)
Fałszerstwo
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kryminologia
(2)
Księgowość
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Obrót gospodarczy
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(2)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(2)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(2)
Rozliczenia pieniężne
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Umowy handlowe
(2)
Wiktymologia
(2)
Środki zabezpieczające (prawo)
(2)
Alkoholizm
(1)
Banki
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dokumenty
(1)
Etyka biznesu
(1)
Fałszerstwo dokumentów
(1)
Finanse publiczne
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Komunikacja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kradzież
(1)
Kredyt
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Narkomania
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Paserstwo
(1)
Patologia społeczna
(1)
Piramidy finansowe
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Praca
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo własności
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość graniczna
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Rachunkowość kreatywna
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek nieruchomości
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko prawne
(1)
Samobójstwo
(1)
Skarb państwa
(1)
Socjologia kryminalistyczna
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Służba wojskowa
(1)
Telefon
(1)
Telekomunikacja
(1)
Unia Europejska
(1)
Wierzyciele
(1)
Wojsko
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zapobieganie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
2001-
(7)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(15)
Irlandia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Opracowanie
(5)
Podręcznik
(5)
Analiza i interpretacja
(2)
Komentarz
(2)
Monografia
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Komentarz do ustawy
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Poradnik
(1)
Raport
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(15)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(9)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
38 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział I; Regulacje bankowego oszustwa kredytowego w prawie polskim i ustawodawstwie wybranych państw. 1. Przestępczość gospodarcza - pojęcie i klasyfikacje. 2. Przestępczość bankowa. 3. Oszustwo kredytowe w polskim prawie karnym. 4. Prawno karna ochrona kredytu w ustawodawstwach wybranych państw. Rozdział II: Dynamika i struktura przestępczości kredytowej. 1. Źródła informacji o poziomie przestępczości. 2. Ocena rozmiarów przestępczości kredytowej na podstawie analizy 854 spraw karnych. 3. Struktura oszustw kredytowych. Rozdział III: Sprawcy oszustw kredytowych i metody ich działań. 1. Sprawca oszustwa kredytowego. 2. Metody działania oszustów kredytowych. 3. Motywy działania sprawców oszustw kredytowych (analiza wyników badań akt sądowych). Rozdział IV: Etiologia przestępczości kredytowej. 1. Uwarunkowania przestępczości gospodarczej. 2. Wpływ czynników ekonomicznych na dynamikę przestępczości kredytowej w Polsce. 3. Czynniki społeczno-kulturowe przestępczości kredytowej. 4. Czynniki kryminogenne o charakterze wewnętrznym - filozoficzne i socjologiczne refleksje na temat przestępczości zorganizowanej. Rozdział V: Przeciwdziałanie oszustwom kredytowym. 1. Rola prawa karnego w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej. 2. Zabezpieczenia w ramach systemu bankowego. 3. Inne pozakarne metody przeciwdziałania oszustwom kredytowym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Istota wiarygodności dokumentów podatkowo-księgowych, 2. Prawna i społeczna doniosłość ochrony rzetelności dokumentów elektronicznych, 3. Nieprawidłowości i błędy w ewidencji gospodarczej, 4. Fałsz dokumentów w działalności gospodarczej, 5. Granice fiskalizmu i dysfunkcje podatkowe, 6. Polityka bilansowa a fałsz w prawie bilansowym
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kodeks karny : komentarz. Tom 3. Część szczególna : komentarz do art.278-363 k.k. / red. Andrzej Zoll. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 1411, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
1. Przestępstwa przeciwko mieniu, 2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Część wojskowa: 1. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy, 2. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, 3. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej, 4. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi, 5. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojonym sprzętem wojskowym, 6. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby, 7. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Istota fałszowania sprawozdań finansowych, 2.Cel. przycyzny i okoliczności, 3.Naruszanie zasad rachunkowości, 4.Przedmiot fałszowania, 5.Podejrzane zjawiska i symptomy fałszowania, 6.Metody i przypadki, 7.Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, 8.Etyka, 9.Odpowiedzialność karna, 10.Reakcja na proceder fałszowania,
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 657 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Kryminologia jako dyscyplina nauki. 2. Jednostka i społeczeństwo. 3. Teorie kryminologiczne. 4. Charakterystyka zjawiska przestępczości w Polsce. 5. Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne. 6. Szczególne kategorie przestępstw i sprawców. 7. Przestępczość nieletnich. 8. Środki odurzające a przestępczość. 9. Środki masowego przekazu a przestępczość. 10. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii. 11. Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2653)
1. Pojęcie Skarbu Państwa i jego interesów majątkowych, 2. Czynniki i uwarunkowania przestępczości na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa, 3.Ogólne zagadnienia dotyczące podstaw karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 4.Podstawy karania za za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa zachowania korupcyjne, 5.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez oszustwa, 6.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez powierników, 7.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezpranie pieniędzy, 8.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezniewypłacalnych dłużników, 9.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezfałszowanie pieniądza lub paiperów wartościowych, 10.Pozakarne środki przeciwdziałania przestępczości na szkodę intersów majątkowych Skarbu Państwa, 11.Podstawy karnoprawnej ochrony interesów finansowych Skarbu Wspólnoty Europejskiej oraz interesów majątkowych Skarbu wybrnaych państw europejskich, 12.Stanowisko przedstawicieli zawodów prawniczych odnośnie do zakresu ochrony intersów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 13.Podstawy modelu ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym - wnioski de lege lata i de lege ferenda
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Firma i Prawo)
Zawiera: Wstęp. Wykaz aktów prawnych. Rozdział 1. Czym jest prawo karne i odpowiedzialność karna: Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Kodeks Karny. Rozdział 2. Odpowiedzialność karna jednostek organizacyjnych: Komentarz do przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Rozdział 3. Jak prowadzone jest postępowanie karne. Rozdział 4. Przestępstwa gospodarcze: Komentarz do wybranych przepisów: - ustawy - Kodeks Karny; - Kodeks Spółek Handlowych; - ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; - ustawy - Prawo upadłościowe; - ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; - ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; - ustawy o rachunkowości; - ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część pierwsza: Prawne zagadnienia odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP. Część druga: Odpowiedzialność konstytucyjna w praktyce III RP. 1. Zagadnienie odpowiedzialności konstytucyjnej za sprawy gospodarczo-finansowe. 2. Zagadnienie odpowiedzialności konstytucyjnej za tzw. przestępstwa polityczne. 3. Zagadnienie odpowiedzialności konstytucyjnej za zaniechania legislacyjne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 342 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Europa zasługuje na coś lepszego; 1. O Unii w paru słowach; 2. Brukselski labirynt; 3. Punkt zwrotny; 4. Wokół programu "Leonardo"; 5. Własne brudy prac u siebie; 6. List do parlamentu Europejskiego; 7. W prasie; 8. Wsparcie; 9. Raport ekspertów; 10. Nowa posada; 11. Śledztwo w sprawie dentysty; 12. Za wszystko trzeba płacić; 13. Co dalej?; Konieczność reform
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Przestępstwa gospodarcze przełomu XX i XXI wieku na tle polskich czynników kryminogennych; 2. Oszustwa bankowe, giełdowe i w ramach akredytywy; 3. Oszustwa kredytowe; 4. Kredyty w systemie konsorcjum argentyńskiego; 5. Inwestowanie w łańcuszki, piramidy, parabanki; 6. Nowe projekty oszustw na tle bieżących potrzeb społecznych; 7. Zagrożenia z cyberprzestrzeni; 8. Nigeryjskie oszustwa zaliczkowe; 9. Ciemna i złota liczba przestępstw gospodarczych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wstęp; Rozdział 1. Wprowadzenie do rozważań Rozdział 2. Rachunkowość i jej atrybuty 2.1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.2. Od pomiaru wartości do ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych 2.3. Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe 2.4. Pojęcia określające negatywne praktyki księgowe 2.5. Definicja oszustwa księgowego Rozdział 3. Klasyfikacja i przykłady przestępstw gospodarczych i oszustw księgowych 3.1. Analiza wybranych przypadków międzynarodowych oszustw księgowych 3.2. Oszustwa księgowe w polskiej praktyce gospodarczej 3.3. Odpowiedzialność za oszustwa księgowe 3.4. Klasyfikacja oszustw księgowych Rozdział 4. Systematyka technik oszustw księgowych 4.1. Niewłaściwe ujmowanie przychodów 4.2. Sprzedaż z klauzulą odkupu 4.3. Wadliwe aktywowanie kosztów 4.4. Manipulowanie nakładami na remonty i ulepszenia 4.5. Manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi 4.6 Manipulacje związane z rezerwami, rozliczeniami międzyokresowymi kosztów biernymi i zobowiązaniami warunkowymi 4.7. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, należności, środków trwałych, inwestycji Rozdział 5. Wykrywanie oszustw księgowych 5.1. Technika czerwonych flag 5.2. Model Benforda 5.3. Model Beneisha 5.4. Zastosowanie modelu Beneisha na przykładzie polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział 6. Rachunkowość kreatywna i oszustwa księgowe w opiniach księgowych i biegłych rewidentów 6.1. Metodologia powadzonych badań, dobór próby badawczej 6.2. Rozumienie pojęcia rachunkowości kreatywnej przez praktyków rachunkowości 6.3. Relacje między rachunkowością kreatywną a oszustwem w opinii polskich księgowych i biegłych rewidentów; Zakończenie; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel; Załącznik.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 657 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1.Oszustwa ksiegowe rozpatrywane na tle normatywnych i kreatywnych aspektów rachunkowości, 2.Przesłanki wykorzystywania negatywnych praktyk księgowych przez menedżerów, 3.Rodzaje i podstawowe techniki oszusytw księgowych, 4.Przykład oszustw księgowych w poslkiej praktyce gospodarczej, 5.Ewolucja technik i standardów wykrywania oszustw w badaniu ksiąg rachunkowych, 6.Identyfiakcja oszustw ksiegowych oraz skuteczności ich wykrywania w Polsce, 7.Szczególne miejsce zasady kontynuacji działalności w urealnianiu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, 8.Próbe ograniczania możliwości faszowania sprawozdań finansowych w Wielkiej Brytanii, USA w Unii Europejskiej, 9.Wpływ interentu na sprawozdawczość finansową i zwiększenie przejrzystości spółek publicznych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 657 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie / Rzecznik Praw Obywatelskich)
1. Pranie pieniędzy w ujęciu kryminologicznym; 2. Przestępstwo prania pieniędzy; 3. Badania ankiet sądowych dotyczących prania pieniędzy; 4. Regulacje międzynarodowe dotyczące prania pieniędzy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Znaczenie ochrony giełdowego obrotu papierami wartościowymi. 3. Ochrona obrotu papierami wartościowymi w teorii. 4. Ochrona obrotu papierami wartościowymi w praktyce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Pojęcie karnego prawa gospodarczego i jego szczególne problemy, 2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (rozdz. XXXVI KK art. 296-309), 3. Czyny karalne przewidzine w Kodeksie spółek handlowych (Tytuł V), 4. Przestępstwa i wykorczenia nieuczciwej konkurencji i inne czyny karalne popełnione w obrocie towarowym, 5. Przestępstwa związane z działalnością banków oraz obrotem pieniężnym i papierami wartościowymi, 6. Inne przepisy prawa karnego gospodarczego, 7. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo karne gospodarcze / Robert Zawłocki. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 474 s. ; 23 cm.
(Zarys Prawa)
Cz.I Prawo karne w obrocie gospodarczym: 1. Karnoprawna regulacja obrotu gospodarczego, 2. Funkcje prawa karnego gospodarczego, 3. Próba zdefiniowania "przestępstwa gospodarczego", 4. Ustawowe źróła przestępstw gospodarczych, 5 Typologia przestępstw gospodarczych, 6. Obrót gospodarczy jako przedmiot karoprawnej ochrony. Cz.II Czyn zabroniony w obrocie gospodarczym: 7. Popełnienie czynu zabronionego w obrocie gospodarczym, 8. Problemtyka związku przyczynowego w przestępstwach gospodarczych, 9. Formy popelnienia przestępstwa gospodarczego. Cz.III Cechy przestępne czynu zabronionego w obrocie gospodarczym: 10. Bezprawność zachowania się sprawcy przestępstwa gospodarczego, 11. Społeczna szkodliwość przestępstwa gospodarczego, 12. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego, 11. Społeczna szkodliwość przestępstwa gospodarczego, 12. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego, 13. "Szkoda" w przestępstwach gospodarczych. Cz.IV Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze: 14. Zachowanie sprawcy zgodne z prawem, 15. Brak karygodności czynu, 16. Brak winy sprawcy Cz.V Karalność przestępstw gospodarczych: 17. charakterystyka zagrożeń ustawowych za przestępstwa gospodarcze, 18. Specyfika reakcji karnoprawnej za przestępstwo gospodarcze
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo karne gospodarcze / pod red. Roberta Zawłockiego. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - XXIX, [1], 688 s. ; 24 cm.
(System Prawa Handlowego ; T. 10)
1. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym: Istota prawa karnego gospodarczego; Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony; Popełnienie przestępstwa gospodarczego; Bezprawność przestępstwa gospodarczego; Karygodność przestępstwa gospodarczego; Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego; 2. Przestępstwa gospodarcze: Przestępstwa niegospodarności; Przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej; Przestępstwa gospodarcze; Przestępstwa prania pieniędzy; Oszustwa gospodarcze; Przestępstwa przeciwko wierzycielom; Przestępstwa zakłócania przetargu publicznego; Przestępstwa przeciwko oznaczeniom produktów; Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej; Przestępstwa naruszenia Tajemnicy gospodarczej i informacji poufnych; Przestępstwa przeciwko funduszom; Inne wybrane przestępstwa gospodarcze.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej