Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(10)
Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Autor
Bieniek Tomasz
(1)
Chudzik Mariusz
(1)
Karasek Iwona
(1)
Kasprzycki Dariusz
(1)
Kałduński Marcin Mikołaj
(1)
Koch Andrzej
(1)
Kohutek Konrad
(1)
Miś Grzegorz
(1)
Napierała Jacek
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Porzycki Marek
(1)
Rodzynkiewicz Mateusz
(1)
Rogoń Dominika
(1)
Rusinek Michał
(1)
Witosz Antoni
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Łyszczarz Barbara
(1)
Żukowski Wojciech
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(10)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Prawo handlowe
(6)
Spółki handlowe
(3)
Handel międzynarodowy
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Spółki
(2)
Umowa
(2)
Akcjonariusze
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Konkurencja
(1)
Korespondencja handlowa
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Poczta elektroniczna
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Spam
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- zagadnienia -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Upadłość
(1)
10 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Prawa Handlowego)
Wprowadzenie; 1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej. 2. Pojęcie i konstrukcja spółki komandytowo-akcyjnej. Charakterystyka regulacji prawnej. 3. Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej. 4. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne. 5. Zmodyfikowane spółki komandytowo-akcyjne; Podsumowanie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Rozwój historyczny klauzuli największego uprzywilejowania. 2. Kodyfikacje klauzuli największego uprzywilejowania. 3. Definicja i formy klauzuli największego uprzywilejowania. 4. Mechanizm działania klauzuli największego uprzywilejowania. 5. Przedmiot klauzuli największego uprzywilejowania. 6. Klauzula Największego Uprzywilejowania w systemie GATT/WTO.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kodeks spółek handlowych : komentarz / Mateusz Rodzynkiewicz. - Stan prawny na 15.03.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 1003 s. ; 24 cm.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
Cz. I Tabele i schematy; 1. Część ogólna, 2. Umowy w obrocie gospodarczym, 3. Papiery wartościowe, 4. Prawo spółek, 5. Prawo upadłościowe-zagadnienia podstawowe, Cz. II Testy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka / Zakamycze)
1. Część ogólna prawa spółek handlowych,2. Rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców, 3. Firma, 4. Prokura, 5. Spółka jawna, 6. Spółka partnerska, 7. Spółka komandytowa, 8. Spółka komandytowo-akcyjna, 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10. Spółka akcyjna, 11. Łączenie, podział i przekształcenie spółek, 12. Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego, 13. Europejskie Prawo Spółek
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347.7 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie Zakamycza)
1. Przedawnienie roszczeń w prawie państw systemu common law, 2. Przedawnienie roszczeń w prawie państw Europy kontynentalnej, 3. Przedawnienie roszczeń według konwencji o przedawnieniu z 1974 r., 4. Przedawnienie roszczeń w prawie prywatnym międzynarodowym
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
1. Zagadnienia ogólne, 2. Proces przekształcenia spółek handlowych, 3. Odrębność poszczególnych kierunków przekształcenia spółek handlowych, 4. Skutki przekształcenia spółek handlowych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 91)
1. Spamming - istota, znaczenie, ocena, terminologia. 2. Charakterystyka systemów: opt-in oraz opt-out. 3. Praktyki spammingowe w świetle prawa obcego. 4. Użycie korespondencji elektronicznej do celów komercyjnych w świetle przepisów prawa polskiego. 5. Wnioski
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Klauzule umowne w obrocie gospodarczym / red. nauk. Fryderyk Zoll)
R.1 Klauzule dot. przedmiotu umowy; R.2 Klauzule dot. zobowiązania do zapłaty ceny oraz odsetek; R.3 Klauzule dot. wydania rzeczy; R.4 Klauzule dot. przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy; R.5 Klauzule dot. umownego prawa odstąpienia; R.6 Klauzule dot. nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; R.7 Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony; R.8 Klauzule dot. odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej; R.9 Klauzule dot. zabezpieczeń; R.10 Klauzule ograniczające konkurencję; R.11 Klauzule prorogacyjne i derogacyjne. Umowa sprzedaży (wzór).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Istota i charakter prawny procesów restrukturyzacyjnych, 2. Prawa i obowiązki wspólników lub akcjonariuszy w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych, 3. Uchwały restrukturyzacyjne, 4. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych, 5. Prawa i obowiązki wspólników albo akcjonariusz w spółce przejmującej lub w spółce nowo zawiązanej bądź w spółce przekształconej (spółce zrestrukturyzowanej), 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restrukturyzacyjnymi
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej