Sorting
Source
Książki
(10)
Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Bieniek Tomasz
(1)
Chudzik Mariusz
(1)
Karasek Iwona
(1)
Kasprzycki Dariusz
(1)
Kałduński Marcin Mikołaj
(1)
Koch Andrzej
(1)
Kohutek Konrad
(1)
Miś Grzegorz
(1)
Napierała Jacek
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Porzycki Marek
(1)
Rodzynkiewicz Mateusz
(1)
Rogoń Dominika
(1)
Rusinek Michał
(1)
Witosz Antoni
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Łyszczarz Barbara
(1)
Żukowski Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Prawo handlowe
(6)
Spółki handlowe
(3)
Handel międzynarodowy
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Spółki
(2)
Umowa
(2)
Akcjonariusze
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Konkurencja
(1)
Korespondencja handlowa
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Poczta elektroniczna
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Spam
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- zagadnienia -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Upadłość
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
Wprowadzenie; 1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej. 2. Pojęcie i konstrukcja spółki komandytowo-akcyjnej. Charakterystyka regulacji prawnej. 3. Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej. 4. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne. 5. Zmodyfikowane spółki komandytowo-akcyjne; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój historyczny klauzuli największego uprzywilejowania. 2. Kodyfikacje klauzuli największego uprzywilejowania. 3. Definicja i formy klauzuli największego uprzywilejowania. 4. Mechanizm działania klauzuli największego uprzywilejowania. 5. Przedmiot klauzuli największego uprzywilejowania. 6. Klauzula Największego Uprzywilejowania w systemie GATT/WTO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks spółek handlowych : komentarz / Mateusz Rodzynkiewicz. - Stan prawny na 15.03.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 1003 s. ; 24 cm.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
Cz. I Tabele i schematy; 1. Część ogólna, 2. Umowy w obrocie gospodarczym, 3. Papiery wartościowe, 4. Prawo spółek, 5. Prawo upadłościowe-zagadnienia podstawowe, Cz. II Testy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Zakamycze)
1. Część ogólna prawa spółek handlowych,2. Rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców, 3. Firma, 4. Prokura, 5. Spółka jawna, 6. Spółka partnerska, 7. Spółka komandytowa, 8. Spółka komandytowo-akcyjna, 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10. Spółka akcyjna, 11. Łączenie, podział i przekształcenie spółek, 12. Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego, 13. Europejskie Prawo Spółek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
1. Przedawnienie roszczeń w prawie państw systemu common law, 2. Przedawnienie roszczeń w prawie państw Europy kontynentalnej, 3. Przedawnienie roszczeń według konwencji o przedawnieniu z 1974 r., 4. Przedawnienie roszczeń w prawie prywatnym międzynarodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
1. Zagadnienia ogólne, 2. Proces przekształcenia spółek handlowych, 3. Odrębność poszczególnych kierunków przekształcenia spółek handlowych, 4. Skutki przekształcenia spółek handlowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 91)
1. Spamming - istota, znaczenie, ocena, terminologia. 2. Charakterystyka systemów: opt-in oraz opt-out. 3. Praktyki spammingowe w świetle prawa obcego. 4. Użycie korespondencji elektronicznej do celów komercyjnych w świetle przepisów prawa polskiego. 5. Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule umowne w obrocie gospodarczym / red. nauk. Fryderyk Zoll)
R.1 Klauzule dot. przedmiotu umowy; R.2 Klauzule dot. zobowiązania do zapłaty ceny oraz odsetek; R.3 Klauzule dot. wydania rzeczy; R.4 Klauzule dot. przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy; R.5 Klauzule dot. umownego prawa odstąpienia; R.6 Klauzule dot. nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; R.7 Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony; R.8 Klauzule dot. odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej; R.9 Klauzule dot. zabezpieczeń; R.10 Klauzule ograniczające konkurencję; R.11 Klauzule prorogacyjne i derogacyjne. Umowa sprzedaży (wzór).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota i charakter prawny procesów restrukturyzacyjnych, 2. Prawa i obowiązki wspólników lub akcjonariuszy w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych, 3. Uchwały restrukturyzacyjne, 4. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych, 5. Prawa i obowiązki wspólników albo akcjonariusz w spółce przejmującej lub w spółce nowo zawiązanej bądź w spółce przekształconej (spółce zrestrukturyzowanej), 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restrukturyzacyjnymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again