Sorting
Source
Książki
(4)
Form of Work
Czasopisma
(2)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Borski Maciej (1975- )
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Majewska Patrycja
(2)
Wentkowska Aleksandra
(2)
Adamus Rafał
(1)
Baran Beata
(1)
Baran-Wesołowska Beata
(1)
Barut Arkadiusz (1974- )
(1)
Bursztynowicz Michał
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Ciosk Kinga
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Hauser Roman (1949- )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Konieczny Marcin
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lis Artur
(1)
Maggi-Germain Nicole
(1)
Majchrowska Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Małecka Elżbieta (1965- )
(1)
Małysa Krzysztof
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Paśnik Jerzy
(1)
Podgórska-Rykała Joanna (1987- )
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecka Ewa
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sakowska-Baryła Marlena
(1)
Skawiński Franciszek
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stefański Krzysztof
(1)
Sługocka Martyna
(1)
Tkacz Sławomir
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
English
(1)
Subject
Pozwolenia administracyjne
(4)
COVID-19
(2)
Dyskryminacja
(2)
Godność ludzka
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo pracy
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Abdukcja (logika)
(1)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Algorytmy
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Corte costituzionale della Repubblica Italiana
(1)
Dedukcja
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Dzierżawa
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Farmaceuci
(1)
Fałszerstwo dzieł sztuki
(1)
Habilitacja
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Honor
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Klauzula sumienia
(1)
Konstytucyjność prawa
(1)
Kroński, Aleksander (1871-1935)
(1)
Kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską (2021- )
(1)
Lojalność pracowników
(1)
Macierzyństwo zastępcze
(1)
Mercosur
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nielegalni imigranci
(1)
Nieruchomości rolne Skarbu Państwa
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona konkurencji
(1)
Ochrona praw konsumenta
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Orzecznictwo
(1)
Parki narodowe
(1)
Państwo prawne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Policja
(1)
Posiadanie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie odwoławcze
(1)
Praca zdalna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo nowych technologii
(1)
Prawo o szkolnictwie wyższym
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo rolne
(1)
Praworządność
(1)
Profesorowie
(1)
Prokreacja medycznie wspomagana
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Rejestr publiczny
(1)
Rekrutacja pracowników
(1)
Religia
(1)
Rybołówstwo
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Składki na ubezpieczenia społeczne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stopnie i tytuły naukowe
(1)
Swoboda wypowiedzi
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Sąd Najwyższy (Polska)
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Służba więzienna
(1)
Służby mundurowe
(1)
Tarcza antyinflacyjna (pakiet rządowy)
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Uber (firma)
(1)
Uchodźcy
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wina (prawo)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Australia
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Francja
(1)
Gagauzja (Mołdawia)
(1)
Irlandia
(1)
Mołdawia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Komentarz prawny
(1)
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
(Komentarze Problemowe)
Część I. Komentarz do wybranych przepisów ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.): Dział I. Przepisy ogólne; Dział II. Postępowanie; Nadzwyczajne tryby postępowania; Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; Dział IV. Udział prokuratora; Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne; Działy V-VI. (uchylone); Dział VII. Wydawanie zaświadczeń; Dział VIII. Skargi i wnioski. Część II. Postępowanie z trudnym klientem. Część III. Wzory.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 7)
Rozdział I Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego. Rozdział II Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego - wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Ukazanie zakresu regulacji prawa administracyjnego materialnego - granice regulacji. 3. Wyznaczenie zakresu regulacji prawa administracyjnego materialnego. 4. Wartości - dobra, potrzebu i zagrożenia jako czynniki wyznaczające zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego.5. Wyznaczanie pojęcia instytucji prawa administracyjnego materialnego. Rozdział III. Strategie, plany i programy. 1. Systemy planowania w działaniach podejmowanych przez aparat administracji publicznej - założenia teoretyczne. 2. Klasyfikacja planów. 3. Ustalenia terminologiczne - strategia, plan i program w ujęciu teoretycznym. 4. Procedury przygotowania aktów planowania. 5. Warunki efektywności i skutecznościnorm planowych. 6. Wykorzystanie norm planowychi egzekucja ich postanowień. 7. Obowiązki planistyczne organów administracji w realizacji wybranych zadań publicznych. 8. Podsumowanie. Rozdział IV. Nakaz i zakaz. 1. Nakaz i zakaz jako obowiązki administracyjnoprawne. 2. Kategorie nakazów i zakazów. 3. Nakazy i zakazy a działania pdejmowane przez organy administracji. 4. Podsumowanie. Rodział V. Uprawnienia administracyjne. 1. Pojęcie, rodzaje i typy uprawnień administracyjnych. 2. Uprawnienia ściśle związane z osobistym statusemjednostki (uprawnienia osobowe). 3. Uprawnienia zawodowe. 4. Uprawnienia do prowadzenia działalości gospodarczej. 5. Uprawnienia do wykonywania zadań lub funkcji zleconych z zakresu administracji publicznej. 6. Uprawnienia do wsparcia ze środków publicnych. 7. Uprawnienia o charakterze majątkowym. 8. Zezwolenia i koncesje. Rozdział VI Rzeczy i urządzenia publiczne. 1. Rzeczy i urządzenia publiczne jako przedmiot prawa administracyjnego materialnego. 2. Powszechne korzystanie z rzeczy publicznych. 3. Szczególne korzystanie z rzeczy publicznych. 4. Zasady korzystania z urządzeń poblicznych. Rozdział VII Wpisy do rejestrów, ewidencji i innych urzędowych wykazów. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Wpisy do rejestrów ublicznych w funkcjonowaniu norm prawa administracyjnego. 3. Charakter prawny wpisów skutkujących w sferze prawa administracyjnego materialnego. 4. Refleksja końcowa. Rozdział VIII Specjalny status prawny. 1. uwaga ogólna. 2. Status specjalny (statusy specjalne) w obowiązującym porządku normatywnym. 3. Konstrukcja prawna specjalnego. 4. Status specjalny na tle regulacji prawnych dotyczących sytuacji rzeczy. 5. Refleksja podsumowująca. Rozdział IX Ciężary i świadczenia publiczne. 1. Konstytucyjne pojęcie ciężarów i świadczeń publicznych. 2. Ciężary i świadczenia pbliczne jako kategoria materialnego prawa administracjnego. Rozdział X. Administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych. 1. Zagadnienia wstepne. 2. Istota prawa własności. 3. Konstytucyjne podstawy administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności jako podstawowego prawa rzeczowego (i ograniczonych praw rzeczowych). 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ograniczania praw rzeczowych (prawa własności). 5. Wywłaszczenia. 6. Reprywatyzacja. 7. Uwagi końcowe. Rozdział XI Sankcje Administracyjne. 1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Sankcja w teorii prawa. 3. Sankcje w prawie administracyjnym. Rozdział XII Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterrze ekologicznym. 1. Wprowadzenie. 2. Koncepcja prawna obszaru specjalnego. 3. Obszar specjalny jako prawny środek gospodarowania przestrzenią. 4. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok 19, Zeszyt specjalny)
Półrocznik, 2014-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2000-2013
Form of Work
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok 22, Zeszyt 2)
Kwartalnik, 2020-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2000-2013, Półrocznik, 2014-2019
Form of Work
Subject
Trybunał Konstytucyjny (Polska) Europejski Trybunał Praw Człowieka Sąd Najwyższy (Polska) Corte costituzionale della Repubblica Italiana Unia Europejska (UE) Mercosur Godność ludzka Jeńcy wojenni Prawo humanitarne międzynarodowe Konstytucyjność prawa Praworządność Podatek dochodowy od osób fizycznych Państwo prawne Prawo konstytucyjne Rzecznik praw obywatelskich Swoboda wypowiedzi Macierzyństwo zastępcze Prokreacja medycznie wspomagana Prawa dziecka Kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską (2021- ) Nielegalni imigranci Uchodźcy Bezpieczeństwo Handel międzynarodowy Umowy międzynarodowe gospodarcze Prawo o szkolnictwie wyższym Profesorowie Stopnie i tytuły naukowe Habilitacja COVID-19 Działalność gospodarcza Składki na ubezpieczenia społeczne Tarcza antyinflacyjna (pakiet rządowy) Parki narodowe Ochrona przyrody Prawo ochrony środowiska Pozwolenia administracyjne Rybołówstwo Etyka zawodowa Honor Odpowiedzialność dyscyplinarna Żołnierze Służby mundurowe Nauczyciele akademiccy Postępowanie dyscyplinarne Postępowanie odwoławcze Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym Postępowanie cywilne Dzierżawa Nieruchomości rolne Skarbu Państwa Prawo rolne Posiadanie Ochrona praw konsumenta Prawo antymonopolowe Ochrona konkurencji Religia Wspólnota Prawo pracy Praca zdalna Zakładowa organizacja związkowa Ochrona danych osobowych Algorytmy Dyskryminacja Prawo nowych technologii Sztuczna inteligencja Rekrutacja pracowników Polska Włochy Francja
Niedostrzeżona nielojalność ustawodawców. przykład z czasów walki o „praworządność” i „dobrą zmianę”; Wokół problematyki praworządności; Granice wolności wypowiedzi. Argumentacja rzecznika praw obywatelskich w kasacjach wniesionych w sprawach wykroczeń w świetle poglądów europejskiego trybunału praw człowieka; Zastosowanie metod medycznie wspomaganej prokreacji w najnowszym orzecznictwie włoskiego trybunału konstytucyjnego; Ochrona godności jeńców wojennych w świetle postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Operacja „ŚLUZA” – kryzys uchodźczy związany z przerzutem nielegalnych migrantów przez polsko-białoruską granicę; Stosunki handlowe UE-MERCOSUR – wyzwania i perspektywy w świetle zakończonych negocjacji umowy handlowej; Wolność wyboru rodzaju działalności naukowej a przesłanki ustawowe uzyskania tytułu naukowego profesora; Osiągnięcie naukowe albo artystyczne stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Liczba osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, konieczna do wykazania we wniosku habilitacyjnym; Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wynika z przepisów art. 31 ZO 8, 10 I 12 ustawy o COVID-19; Parki Narodowe – wnioski de lege ferenda (cz. II); Amatorski połów ryb – uwagi na tle art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym; Kilka refleksji o genezie i rozwoju unormowań dot. naruszenia zasad etyki zawodowej jako przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych; Postępowanie odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich; Zdolność postulacyjna w postępowaniu cywilnym w zakresie wniosku o wyłączenie sędziego rozpoznawanego przez sąd najwyższy; Ośrodek produkcji rolniczej jako przedmiot posiadania rolnego; Proces budowania ochrony konkurencji i konsumentów w prawie polskim; Przedsiębiorstwo i wspólnota pracy; Przyszłość pracy zdalnej – dylematy prawne; Ustawowy obowiązek pracodawcy udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych a powierzenie przetwarzania danych osobowych; Model systemowego przeciwdziałania dyskryminacji algorytmicznej – uwagi na tle projektu aktu w sprawie sztucznej inteligencji; Glosa do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 8 lutego 2022 r., II OSK 154/21 – uwagi na tle art. 10 KPA; Kobiety gospodarne i wyjątkowe. Koła gospodyń wiejskich w prawie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again