Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(8)
Forma i typ
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(3)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Autor
Chłopecki Aleksander
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Czerniawski Ryszard (1952-2019)
(1)
Mach Anna
(1)
Nowocień-Dycha Katarzyna
(1)
Prusak Feliks (1939- )
(1)
Pyka Irena
(1)
Romanowski Michał
(1)
Sucharski Miłosz
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Zapała Artur
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Papiery wartościowe
(7)
Rynek kapitałowy
(4)
Giełda
(2)
Giełda papierów wartościowych
(2)
Handel
(2)
Prawo handlowe
(2)
Umowa
(2)
Upadłość
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Akcje (ekonomia)
(1)
Banki
(1)
Konkurencja
(1)
Maklerstwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Papiery dłużne
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Spółki
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336.71 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
R.1 Umowy zawierane między inwestorem a domem maklerskim; R.2 Obowiązki domów maklerskich i ich pracowników, wynikające z zasad etyki zawodowej i ustalonych zwyczajów; R.3 Ochrona środków pieniężnych inwestora; R.4 Przykłady konfliktów między klientem a domami maklerskimi; R.5 Odpowiedzialność domu maklerskiego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; R.6 Rola Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Znaczenie ochrony giełdowego obrotu papierami wartościowymi. 3. Ochrona obrotu papierami wartościowymi w teorii. 4. Ochrona obrotu papierami wartościowymi w praktyce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Prezentacja podmiotów; 3. Zagadnienia ogólne spółek; 4. Spółka akcyjna; 5. Spółka jawna; 6. Spółka partnerska; 7. Spółka komandytowa; 8. Spółka komandytowo-akcyjna; 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 10. Spółka akcyjna; 11. Spółdzielnia jako przedsiębiorca; 12. Przedsiębiorstwo państwowe; 13. Rzemiosło w obrocie handlowym; 14. Domy składowe; 15. Giełdy towarowe; 16. Banki i ubezpieczy ciele w obrocie handlowym; 17. Nietypowi uczestnicy obrotu gospodarczego; 18. Umowy w obrocie prawnym; 19. Sposoby zawierania umów; 20. Systematyzacja rodzajowa umów; 21. Obrót papierami wartościowymi; 22. Ochrona własności intelektualnej; 23. Prawny zakaz konkurencji; 24. Postepowanie układowe; 25. Prawo upadłościowe; Aneks
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Duże Komentarze Becka)
Prawo o publiczym obrocie papierami wartościowymi
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Komentarz do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity); Przepisy ogólne; Komisja papierów wartości owych i giełd; Opłaty; Działalność maklerska; Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycjami Prowadzenie działalności maklerskiej; Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu; Rynek regulowany; Rynek giełdowy; Rynek pozagiełdowy; Obowiązkowy system kompensat; Krajowy depozyt papierów wartościowych; Znaczne pakiety akcji; Tajemnica zawodowa i informacje poufne; Odpowiedzialność cywilna i karna; Zmiany w przepisach obowiązujących przepisy przejściowe i końcowe; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie)
Zagadnienia ogólne: Pojęcie publicznego obrotu papieram i wartościowymi; Przedmiot, rodzaje i zasady publicznego obrotu; Fazy procesu wprowadzania akcji nowej emisji do publicznego obrotu giełdowego; Podmioty biorące udział w procesie wprowadzania akcji nowej emisji do publicznego obrotu giełdowego; Czynności poprzedzające proced urę przed KPWiG; Czynności zmierzające do wydania decyzji o dopuszczeniu akcji do obrotu publicznego i jej ew entualnej weryfikacji;C zynności podejmowane po uzyskan iu zgody KPWiG na wprowadzenie akcji do obrotu publicznego; Czynności zmierzające do wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu giełdowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej