Sorting
Source
Książki
(8)
Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Chłopecki Aleksander
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Czerniawski Ryszard (1952-2019)
(1)
Mach Anna
(1)
Nowocień-Dycha Katarzyna
(1)
Prusak Feliks (1939- )
(1)
Pyka Irena
(1)
Romanowski Michał
(1)
Sucharski Miłosz
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Zapała Artur
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Papiery wartościowe
(7)
Rynek kapitałowy
(4)
Giełda
(2)
Giełda papierów wartościowych
(2)
Handel
(2)
Prawo handlowe
(2)
Umowa
(2)
Upadłość
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Akcje (ekonomia)
(1)
Banki
(1)
Konkurencja
(1)
Maklerstwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Papiery dłużne
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Spółki
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Umowy zawierane między inwestorem a domem maklerskim; R.2 Obowiązki domów maklerskich i ich pracowników, wynikające z zasad etyki zawodowej i ustalonych zwyczajów; R.3 Ochrona środków pieniężnych inwestora; R.4 Przykłady konfliktów między klientem a domami maklerskimi; R.5 Odpowiedzialność domu maklerskiego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; R.6 Rola Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Znaczenie ochrony giełdowego obrotu papierami wartościowymi. 3. Ochrona obrotu papierami wartościowymi w teorii. 4. Ochrona obrotu papierami wartościowymi w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Prezentacja podmiotów; 3. Zagadnienia ogólne spółek; 4. Spółka akcyjna; 5. Spółka jawna; 6. Spółka partnerska; 7. Spółka komandytowa; 8. Spółka komandytowo-akcyjna; 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 10. Spółka akcyjna; 11. Spółdzielnia jako przedsiębiorca; 12. Przedsiębiorstwo państwowe; 13. Rzemiosło w obrocie handlowym; 14. Domy składowe; 15. Giełdy towarowe; 16. Banki i ubezpieczy ciele w obrocie handlowym; 17. Nietypowi uczestnicy obrotu gospodarczego; 18. Umowy w obrocie prawnym; 19. Sposoby zawierania umów; 20. Systematyzacja rodzajowa umów; 21. Obrót papierami wartościowymi; 22. Ochrona własności intelektualnej; 23. Prawny zakaz konkurencji; 24. Postepowanie układowe; 25. Prawo upadłościowe; Aneks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
Prawo o publiczym obrocie papierami wartościowymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity); Przepisy ogólne; Komisja papierów wartości owych i giełd; Opłaty; Działalność maklerska; Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycjami Prowadzenie działalności maklerskiej; Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu; Rynek regulowany; Rynek giełdowy; Rynek pozagiełdowy; Obowiązkowy system kompensat; Krajowy depozyt papierów wartościowych; Znaczne pakiety akcji; Tajemnica zawodowa i informacje poufne; Odpowiedzialność cywilna i karna; Zmiany w przepisach obowiązujących przepisy przejściowe i końcowe; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
Zagadnienia ogólne: Pojęcie publicznego obrotu papieram i wartościowymi; Przedmiot, rodzaje i zasady publicznego obrotu; Fazy procesu wprowadzania akcji nowej emisji do publicznego obrotu giełdowego; Podmioty biorące udział w procesie wprowadzania akcji nowej emisji do publicznego obrotu giełdowego; Czynności poprzedzające proced urę przed KPWiG; Czynności zmierzające do wydania decyzji o dopuszczeniu akcji do obrotu publicznego i jej ew entualnej weryfikacji;C zynności podejmowane po uzyskan iu zgody KPWiG na wprowadzenie akcji do obrotu publicznego; Czynności zmierzające do wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu giełdowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again