Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(11)
Forma i typ
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(5)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Autor
Dziemidok-Olszewska Bożena
(2)
Żebrowski Waldemar
(2)
Żmigrodzki Marek (1946-2022)
(2)
Baluk Walenty
(1)
Barański Marek
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Czajowski Andrzej
(1)
Drakohrust Tetiana
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Kil Jan (1991- )
(1)
Kruszyński Piotr
(1)
Kryska Sandra
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźnik Grzegorz
(1)
Lityński Adam (1940- )
(1)
Majewski Kamil
(1)
Nowak Paula
(1)
Pioskowik Elżbieta
(1)
Podgórska-Rykała Joanna (1987- )
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Potulski Jakub
(1)
Przybyłek Edyta
(1)
Rej-Kietla Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rozmus Dariusz (1961- )
(1)
Rożek Kacper
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Szklachta-Kisiel Katarzyna
(1)
Szuba Marzena
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zasuń Aneta
(1)
Zawadzki Dariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(11)
Temat
Państwo
(8)
Partie polityczne
(7)
Rosja
(6)
Polityka
(5)
Demokracja
(4)
Polska
(4)
Litwa
(3)
Słowacja
(3)
Ustrój polityczny
(3)
Estonia
(2)
Francja
(2)
Globalizacja
(2)
Izrael
(2)
Japonia
(2)
Niemcy
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Szwajcaria
(2)
Wspólnota Niepodległych Państw
(2)
Łotwa
(2)
Anarchizm
(1)
Apelacja
(1)
Cesarstwo niemieckie (1871-1918)
(1)
Chorzy na wirusowe zapalenie wątroby typu C
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Dylomacja
(1)
Dzieci
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Faszyzm
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia prawa
(1)
Gruzja
(1)
Hitleryzm
(1)
Ideologia
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Islam
(1)
Kasacja
(1)
Kazachstan
(1)
Kirgistan
(1)
Kolonializm
(1)
Komunizm
(1)
Konserwatyzm
(1)
Korupcja
(1)
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
(1)
Liberalizm
(1)
Maat (postać mitologiczna)
(1)
Małżeńska umowa majątkowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Miejsce pracy
(1)
Mołdawia
(1)
Nacjonalizm
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Outsourcing
(1)
PRL
(1)
Państwa i terytoria zależne
(1)
Policja
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawo Unii Europejskiej
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do dobrej administracji
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Procesy polityczne
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rada dzielnicy
(1)
Radni
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Stan wojenny (prawo)
(1)
Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
(1)
System obronny państwa
(1)
System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Słowenia
(1)
Tadżykistan
(1)
Turmenistan
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Uzbekistan
(1)
Więźniowie
(1)
Temat: czas
1945-1989
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Białoruś
(5)
Ukraina
(5)
Czechy
(4)
Rosja
(4)
Wielka Brytania
(4)
Włochy
(4)
Niemcy
(3)
Austria
(2)
Francja
(2)
Hiszpania
(2)
Szwajcaria
(2)
Szwecja
(2)
Armenia
(1)
Azerbejdżan
(1)
Bułgaria
(1)
Chorwacja
(1)
Gruzja
(1)
Litwa
(1)
Polska
(1)
Starożytny Egipt
(1)
Słowacja
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
ZSRR
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Dziedzina i ujęcie
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
11 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Część I: Historia, teoria, idee. 1. Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie. 2. Demokracja liberalna - współczesny polityczny standard cywilizacji Zachodu. 3. Proces polityczny. 4. Współczesne idee polityczne i społeczne. Część II: Praktyka: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe. Wybrane współczesne systemy polityczne. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVIII. Zeszyt 1.)
Półrocznik, 2014-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2000-2013
Forma i typ
Temat
Zawiera: Z PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: (Tetiana Drakohrust) Development of public administration in the context of reorganization of state government in Ukraine; (Kacper Rożek) Prawo do dobrej administracji w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; (Magdalena Gurdek) Nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących radnych gminy do radnych dzielnicy m.st. Warszawy; (Magdalena Gurdek) Wójt i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu - nowe podmioty objęte ograniczeniami z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym; (Joanna Podgórska-Rykała, Aneta Zasuń) Prawne instrumenty polityki rodzinnej na przykładzie świadczenia wychowawczego wprowadzonego w związku z rządowym programem „Rodzina 500+” w gminie wiejskiej Lelów. ZAGADNIENIA PRAWNO-HISTORYCZNE: (Adam Lityński) Gruzińska próba wybicia się na niepodległość. W stulecie proklamacji Demokratycznej Republiki Gruzji (1918); (Elżbieta Romanowska) Prokuratura wobec stanu wojennego: notatka ze spotkania Przewodniczącego Rady Państwa z prokuratorami Prokuratury Generalnej w dniu 15 lutego 1982 r.; (Dariusz Rozmus) Ty istniejesz, ponieważ Maat istnieje; Maat istnieje, ponieważ Ty istniejesz; (Grzegorz Kuźnik) Status prawny niemieckich kolonii. ZAGADNIENIA PRAWA PUBLICZNEGO: (Dorota Fleszer) Wokół problematyki bezpieczeństwa informacji; (Magdalena Sobas) Zasada równego dostępu do opieki zdrowotnej w przypadku osadzonych chorych na wirusowe zapalenie wątroby - zarys problematyki; (Tatiana Bilkiewicz) Historyczne tło jurysdykcji administracyjnej na Ukrainie; (Piotr Kruszyński, Jan Kil) Naruszenie prawa materialnego jako podstawa wzruszenia orzeczenia; (Andrzej Cichy) Prawne aspekty organizacji bezpiecznych imprez masowych o charakterze sportowym; (Jadwiga Stawnicka) Regulacje prawne i funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym przez polską Policję. Z PROBLEMATYKI PRAWA PRYWATNEGO: (Andrzej Pokora) Umowa majątkowa a postępowanie egzekucyjne przeciwko małżonkom - zarys problematyki; (Edyta Przybyłek, Anna Rej-Kietla, Sandra Kryska, Dariusz Zawadzki) Wola pacjenta wobec interwencji medycznej - oświadczenie pro futuro; (Andrzej Marian Świątkowski) Polish Report on Strikes; (Weronika Kupny) Ochrona prywatności w miejscu pracy w erze dynamicznie rozwijających się technologii - dziś i jutro; (Paula Nowak) Outsourcing - próba odnalezienia definicji pojęcia na gruncie polskiego prawa pracy; (Katarzyna Szlachta-Kisiel) Determinanty charakteryzujące pracę w szczególnych warunkach; (Marzena Szuba) Definicja dziecka na gruncie art. 304 kodeksu pracy - na tle porównawczym; (Tomasz Świętnicki) Ochrona trwałości stosunku pracy w Niemczech. GLOSY, OPINIE, KOMENTARZE: (Kamil Majewski) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r., sygn.. akt: VI SA/WA 2550/16; (Andrzej Pogłódek) Konwencja o standardach demokratycznych wyborów, praw i wolności wyborczych w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw (tłumaczenie). SPRAWOZDANIA: (Anna Rogacka-Łukasik) Sprawozdanie z konferencji „Zabytki techniki - ich dzieje, trwanie, rewitalizacja”; (Magdalena Gurdek) Sprawozdanie z seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu; (Magdalena Gurdek) Sprawozdanie z II seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. RECENZJE: Słownik biograficzny adwokatów polskich, A-Ż, tom 3.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Geneza partii politycznych w Rosji, 2. Rosyjskie partie polityczne na początku XX wieku, 3. Ustanowienie systemu monopartyjengo, 4. Upadek systemu jednopartyjnego i demokratyzacja Rosji, 5. System partyjny Federacji Rosyjskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2225)
Wstęp: Interpretacje przyczyn zmiany politycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Białoruś; Bułgaria; Chorwacja; Czechy; Litwa; Polska; Rosja; Słowacja; Słowenia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Bogusław Jagusiak. - Warszawa : Difin, 2011. - 196, [2] s. : rys., tab. ; 23 cm.
1. Istota systemu politycznego; 2. Koncepcje systemu politycznego; 3. Funkcje systemu politycznego; 4. System polityczny Niemiec; 5. System polityczny Czech; 6. System polityczny Słowacji; 7. System polityczny Litwy; 8. System polityczny Rosji; 9. System polityczny Białorusi; 10. System polityczny Ukrainy; 11. Procesy transformacji i modernizacji systemów politycznych państw sąsiedzkich.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2983)
Procesy deintegracyjne i reintegracyjne na obszarze postsowioeckim w latach 1991-2006. Państwa Europy Wschodniej: Federacja Rosyjska; Republika Białorusi; Republika Mołdowy; Ukraina. Państwa Kaukazu Południowego: Gruzja; Republika Armenii, Republika Azerbejdżanu. Państwa Azji Środkowej: Republika Kazachstanu, Republika Kirgijska, Republika Tadżydzistanu, Republika Uzbekistanu, Turkmenistan. Artykuły i materiały uzupełniające: Wybrane zagadnienia z prawa wyznaniowego państw członkowskich WNP (Tomasz J. Szyszlak); Podstawowe informacje o krajach Wspólnoty Niepodległych Państw
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. System polityczny i jego klasyfikacje, 2. Zasady konstytucyjno -prawne państw demokratycznych, 3. Instytucje demokratycznych systemów politycznych, 4. System polityczny V Republiki Francuskiej, 5. System polityczny Hiszpanii, 6. System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, 7. System polityczny Federacji Rosyjskiej, 8. System polityczny Stanów Zjednoczonych, 9. System polityczny Szwajcarii, 10. System polityczny Szwecji, 11. System polityczny Wielkiej Brytanii, 12. System polityczny Włoch.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1. System polityczny i jego klasyfikacje, 2. Zasady konstytucyjno -prawne państw demokratycznych, 3. Instytucje demokratycznych systemów politycznych, 4. System polityczny V Republiki Francuskiej, 5. System polityczny Hiszpanii, 6. System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, 7. System polityczny Federacji Rosyjskiej, 8. System polityczny Stanów Zjednoczonych, 9. System polityczny Szwajcarii, 10. System polityczny Szwecji, 11. System polityczny Wielkiej Brytanii, 12. System polityczny Włoch.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zarys teorii systemu politycznego. 2. Demokracje skonsolidowane. 3. Demokracje nieskonsolidowane. 4. " Szara strefa" - między demokracją a autorytaryzmem.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej