Sorting
Source
Książki
(13)
Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Bidwell Sybilla
(1)
Dyczewski Leon
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Jaskułowski Krzysztof
(1)
Jaworski Wojciech
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Korzeniowski Marek
(1)
Kumidor Irena
(1)
Misiejuk Dorota
(1)
Musiał Zbigniew
(1)
Nijakowski Lech M
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Patalon Mirosław
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Torańska Teresa
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wolniewicz Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Mniejszości narodowe
(13)
Cudzoziemcy
(2)
Naród
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo do sądu
(2)
Śląsk
(2)
Żydzi
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antysemityzm
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Daniny publiczne
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekonomia
(1)
Etnografia
(1)
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy społeczne
(1)
Homoseksualizm
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kościół a państwo
(1)
Ksenofobia -- 21 w. -- szkice
(1)
Marzec 1968 r. w Polsce
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Polityka -- 20-21 w. -- szkice
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Pomniki
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rasizm
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Społeczeństwo -- filozofia -- 21 w. -- szkice
(1)
Subkultura
(1)
Słowacja
(1)
Służby specjalne
(1)
Telewizja
(1)
Tolerancja
(1)
Tolerancja religijna
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojsko
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wybory
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wywiad
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Cz.I Teoretyczne aspekty animozji i konfliktów narodowościowych i etnicznych w wymiarze symbolicznym: 1. Konflikty narodowe i etniczne - perspektywa teoretyczna. Uwagi wstępne, 2. O znaczeniu terytorium dla nauk społecznych i kultury, 3. Socjologia pomnika, czyli w poszukiwaniu fatalnej siły kamienia, 4. Domeny symboliczne. Cz.II Stosunki etniczne na Śląsku: zastosowanie badawcze koncepcji domeny symbolicznej: 5. O wielości dyskursów tożsamościowych i identyfikacji na Śląsku, 6. Animozje narodowościowe w wymiarze symbolicznym na Śląsku w latach 1989-2005, 7.Wyjaśnienie animozji i konfliktów polsko-niemieckich na Śląsku w wymiarze symbolicznym. Cz.III Przegląd między etnicznych sporów o upamiętnienia w Polsce w latach 1989-2005, 9. Wyjśnienie konfliktów za pomocą koncepcji domeny symbolicznej, 10. O zasadności wprowadzonych kategorii w świetle badań empirycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
Cz.I Człowiek wobec ludzi: Ksenofobia i wspólnota; o tzw. prawach człowieka; Cenzura i demokracja; Problematyczność gandyzmu. Cz.II Człowieka wobec życia: O wartości życia; Humanizm czy barbarzyństwo; Sens eutanazji; Nauka na rozdrożu; Człowiek i magia; Racjonalność chrześcijaństwa. Niepokojące fakty wokół Polski. Postscriptum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
I. Grupy mniejszościowe i marginalne: Pojęcia, koncepcje, miejsce w społeczeństwie: Grupy mniejszościowe - aspekt etniczno-narodowy. Pojęcia, koncepcje, propozycje. Więzi w grupach mniejszościowych a ich kultura. Grupy marginalne. Grupy marginalne w społeczeństwie informacyjnym. Prawo do różnicy. Problemy ochrony mniejszości narodowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Ochrona kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Spory o symbole. Wielokulturowość Górnego Śląska. II. Mniejszościowe grupy etniczne, narodowe, religijne: Ukraińskie wspólnoty kulturowe w Polsce południowowschodniej. Wybrane aspekty przemian religijnych. Przyczyny marginalizacji ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w okresie PRL. Ormianie. Religijne ojczyzny polskiej diaspory w 20001 r. Piętno "gorszości" Polski i Polaków magazynie " Der Spiegel". Tożsamość kulturowa repatriantów z krajów byłego ZSRR. Młodzież w poszukiwaniu wspólnoty - między Przystankiem Woodstock a J.M.J.. Kultura grupy Hare Krysna. III. Kultura grup marginalnych: Marginalizacja kulturowa mieszkańców wsi. Strategie zapobiegania marginalizacji kultury wsi. Marginalizacja bezrobotnych i ich styl życia. Kultura ludzi bezdomnych. Wolontariat jako forma aktywizacji osób w wieku emerytalnym. Zróżnicowanie kulturowe "Tradycyjne społeczności terytorialne" na przykładzie badań ludzi starych w wybranych gminach województwa podlaskiego. Twórczość artystyczna więźniów. Zachowania religijne oraz postawy moralne więźniów na przykładzie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju - raport z badań. czy tylko zachowania patologiczne w podkulturze skinów?. Sposób życia a hierarchia wartości w grupach marginalnych na Górnym Śląsku. Przykład Rybnika i okolicy. Rozgłos i marginalizacja społeczności małego miasta w sytuacji zagrożenia. Analiza empiryczna młodzieży Jedwabnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 3)
1. Historia i teoria ekonomii: Rodowód i nowe tendencje w nowożytnej makroekonomii; Michał Kalecki - wybitny polski ekonomista; Źródła prawdziwej korzyści komparatywnej krajów. 2. Funkcjonowanie gospodarki narodowej i zarządzanie firmą: Wybrane zagadnienia polskiej transformacji; Wybrane metody i narzędzia zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa; Przestrzenne zróżnicowanie struktury rynku pracy w Polsce; Organizacje pracodawców, ich zadania i funkcje; Filozofia ciągłego doskonalenia czynnikiem wzrostu konkurencyjności firmy; Wpływ globalizacji procesów gospodarczych na rozwój metropolii. 3. Problemy narodów i narodowości we współczesnym świecie: Dyskusja z konstruktywistyczną teorią narodu jako spór pozorny: przypadek Mirosława Hrocha; Uwarunkowania prawne sytuacji mniejszości narodowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Zbrodnia ludobójstwa we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Ochrona wolności i praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rzecznik Praw Dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej; Komitet Praw Dziecka a faktyczna kontrola przestrzegania praw dzieci; Rodzice a dziecko poczęte; Ochrona prawa dziecka do życia - wybrane zagadnienia; Procedury ochrony praw dziecka w systemie oświaty; Prawa dziecka w rodzinie - obowiązek rodzicielski; Prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci; Prawo dziecka do informacji; Prawa dziecka w oświacie; Sytuacja prawna osób w okresie edukacji szkolnej; Prawa dzieci i młodocianych w pracy; Gwarancje praw dziecka w statutach szkół regionu opolskiego; Dziecko jako pokrzywdzony - wybrane zagadnienia; Dziecko jako uczestnik mediacji. Komunikaty uczniów i nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu: Szkoła - przywilej czy obowiązek?; Prawo do nauki - obowiązek czy przywilej?; Sondaż „Prawa dziecka w oczach opolan”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rola procedury współdecyzji we wzmacnianiu pozycji Parlamentu Europejskiego, 2. Współpraca komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w pierwszych latach członkowstwa w Unii Europejskiej, 3. Parlamentarna kontrola rządu RP w sprawach europejskich. Uwagi na temat podstaw prawnych i praktyki (z punktu widzenia rządu), 4. Problem współpracy w zakresie wymiany informacji wywiadowczych na wybranych przykładach projektów ustawodawstwa wspólnotowego i decyzji ramowych, 5. Na straży bezpieczeństwa Europy i świata - irlandzkie tajne słuzby, 6. Telewizja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej (2000-2006), 7. Filozofia praw mniejszoiści narodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
CZ.I Społeczeństwo w systemie międzynarodowym : 1. Prawa mniejszości narodowych-perspektywa europejska, 2. Rola systemów wyborczych i partycypacji wyborczej w procesach demokratyzacji, 3. Informacyjne, medialne czy infomobilne? Współczesne społeczeństwo globalne w świetle rozważań teoretycznych, 4. Media lokalne w cieniu globalizacji. Cz. II Państwo w systemie międzynarodowym : 1. Liderzy światowej polityki i ich wpływ na funkcjonowanie międzynarodowego systemu politycznego, 2. Słowacka polityka zagraniczna w stosunkach transatlantyckich, 3. Dyplomacja instrumentem polityki zagranicznej państwa. Cz. III Organizacja w systemie międzynarodowym : 1. Organizacje międzynarodowe i ich rola w systemie światowym, 2. Prawo wystąpienia państwa z organizacji międzynarodowej a kwestia suwerenności na przykładzie Unii Europejskiej, 3. Operacje pokojowe jako element systemu bezpieczeństwa zbiorowego ONZ, 4. Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tolerancja a edukacja / pod red. Mirosław Patalon. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - 622, [2] s. : rys. ; 24 cm.
1. Filozoficzne i etyczne uwarunkowania tolerancji: Hermeneutyka filozoficzna wobec tego, co inne; Znaczenie "Innego" w myśleniu filozoficznym; Neoliberalny system edukacyjny jako możliwe źródło nietolerancji; Przemoc i szaleństwo. Kilka słów o dekonstrukcji w kontekście tolerancji; Tolerancja a życzliwość. Kultura bycia i współbycia ludzi ze sobą; Rozmowa jako sposób współbycia z Innymi w świecie. Analiza problemu w kontekście wiersza "Rozmowa z kamieniem" Wisławy Szymborskiej; Między kapłanem a błaznem. O tolerancji w kontekście kultury; Refleksje o tolerancji we współczesnej kulturze w perspektywie filozofii moralnej Fernando Savatera i Charlesa Taylora; Tolerancja - otwartość - wychowanie z punktu widzenia filozofii realistycznej; Więcej niż tolerancja. Erich Fromm i Karol Wojtyła; Tożsamość podmiotowej tolerancji w ujęciu strukturacyjnym; Grecka "paideia"- sokratyczna demoralizacja młodzieży czy dialektyczna droga ku "alethei". Próba dookreślenia problemu na podstawie interpretacji platońskiego dialogu "Protagoras"; W perspektywie negatywnej teorii wychowania B. Russela; Autorytet w edukacji. Relacja między autorytetem, edukacją i tolerancją; 2. Kulturowe i religijne uwarunkowania tolerancji: Problem tolerancji kulturowej w edukacji ponowoczesnej. Wybrane aspekty; O potrzebie rehabilitacji tolerancji negatywnej i przewartościowania tolerancji pozytywnej; Kilka uwag o granicach tolerancji, kulturowej otwartości i prawach mniejszości; Mowa nienawiści. Nietolerancja utrwalona w kulturze; Postawa wobec kultury rodzimej w sytuacji konfliktu z kulturą obcą; Wielokulturowość i wieloreligijność dawnego Gdańska; Wartość edukacji międzykulturowej dla pluralistycznego środowiska Bośni i Hercegowiny; (Nie)tolerancja i uprzedzenia religijne wśród młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego wyzwaniem edukacyjnym; Kandydaci na nauczycieli o tolerancji wobec mniejszości narodowych; Prywatna religijność polityczna; Wiedza procesie edukacji religijnej a wymienialność perspektyw; Pedagogia i sacrum. Ekumenia w przestrzeni edukacyjnej; Pomiedzy asymilacją a separacja. Praktyczna edukacja ekumeniczna; Antropologiczny aspekt ideologii Ustroju Demokracji Pełnej; Tolerancja narodowościowa i religijna w koncepcjach pedagogicznych Karola Libelta; Duchowość kościołów charyzmatycznych na tle problematyki tolerancji. Raport z badań; 3. Społeczno-polityczne uwarunkowania tolerancji: Poza tożsamość i różnicę. O społeczno-politycznych warunkach tolerancji i dialogu; Spory o uniwersalizm. Rzecz o imperializmie praw człowieka, ekspansji demokracji i erze nowych krucjat; Tolerancja i nietolerancja w życiu społecznym. W poszukiwaniu źródeł; Nietolerancja a dyskryminacja w edukacji dzieci; Poczucie alienacji i jego sytuacyjne korelaty jako czynniki sprzyjające wykluczeniu młodzieży; Tolerancja i edukacja w zróżnicowanym kulturowo świecie; Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela a tolerancja w świetle uregulowań konstytucyjnoprawnych; Zasada równości i zakaz dyskryminacji na tle katalogu konstytucyjnych zasad ustrojowych; Tolerancja dla przyszłości. Uwagi na marginesie koncepcji "sustainable development"; 4. Genderowie i queerowe uwarunkowania tolerancji: Jednostka, wspólnota, tolerancja- feministyczne rewizje; Klasa bez uprzedzeń. Warsztaty edukacyjne wrażliwości genderowej jako recepta na wychowanie światłych obywateli i obywatelek; Co jest złego w promocji homoseksualizmu? O walorach "edukacyjnych" dyskursywizacji inności; Warto leczyć? Analiza literatury edukacyjnej nt. "leczenia z homoseksualizmu"; Sytuacja osób homoseksualnych w Kościołach mniejszościowych w Polsce; sytuacja prawna mniejszości seksualnych w Polsce; 5. Pedagogiczne uwarunkowania tolerancji: Tolerancja w szkole- dlaczego problematyczna?; Różne oblicza otwartości- szanse i zagrożenia. Pytanie o otwartość w kontekście relacji międzyludzkich; Edukacyjna rola podmiotowa i jej rola/udział w promowaniu tolerancji/otwartości na innych; Kształcenie w zakresie bioetycznym a kształtowanie postawy tolerancji; Między akceptacją a wrogością. Tolerancja w ujęciu uczniów toruńskich szkół średnich; Co zmienić, aby w pełni włączyć uczniów z różnymi tradycjami w życie szkoły? Analiza na podstawie jednej z gdańskich szkół podstawowych; Rola wychowawców domów dziecka w kształtowaniu postawy otwartości u wychowanków; Rola innego w rozwoju szkoły i nauczyciela; Tolerancja a rozwój dziecka z hemofilią; Otwartość na inność. Pełno- a niepełnosprawni na wszystkich etapach kształcenia na przykładzie systemu oświaty w Siedlcach; Integracja edukacyjna szansa na integrację społeczna; Dwie racjonalności. Pedagogika personalistycznie zorientowana jako alternatywa szkoły dozorującej; Mały Wielki "otwarty umysł" wobec "Innego". Kształtowanie postaw tolerancji jako wyzwanie dla edukacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
1. Z perspektywy ogólnej (Wyłączenie jako źródło problemów społecznych), 2. Uwzględniając komponenty demograficzne i ekonomiczne, 3. W kręgu zjawisk etniczno-narodowych, 4. Religijne korelaty życia społecznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again