Sorting
Source
Książki
(14)
Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(13)
Author
Grzywacz Jacek
(2)
Armendariz de Aghion Beatriz
(1)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Dach Zofia
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Matthews Kent
(1)
Morduch Jonathan
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Proniewski Marek
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Saczek Andrzej
(1)
Szałański Mariusz
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Tarasiuk Wojciech
(1)
Thompson John
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
West James
(1)
Wiatr Maciej S
(1)
Wójciak Mirosław
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Kredyt
(11)
Banki
(7)
Przedsiębiorstwo
(3)
Ryzyko kredytowe
(3)
Rynek finansowy
(2)
Zdolność kredytowa
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Czek
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Excel
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Kalkulatory elektroniczne
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Leasing
(1)
Makroekonomia
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Obrot pieniężny
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Polska
(1)
Procent
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Siła robocza
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
14 results Filter
Book
In basket
1.Monetarne instytucje finansowe, 2.Procedura kredytowania, 3.Źródła informacji wykorzystywanej przez bank do oceny kredytobiorcy, 4.Zdolność kredytowa, 5.Ryzyko kredytowe, 6.Zabezpieczenia kredytów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Bankowość inaczej. 2. Czy ingerowanie w rynek kredytowy jest potrzebne? 3. Korzenie mikrofinansów: grupy ROSCA i spółdzielnie kredytowe. 4. Pożyczki grupowe. 5. Więcej niż pożyczki grupowe. 6. Oszczędzanie i ubezpieczenia. 7. Płeć pożyczkobiorców. 8. Problemy z pomiarem oddziaływania mikrofinansów. 9. Dotacje i zrównoważony rozwój. 10. Zarządzanie mikrofinansami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
1. Trendy w Bankowości krajowej i międzynarodowej.2. Pośrednictwo finansowe: wpływ rynku kapitałowego. 3. Banki a pośrednictwo finansowe. 4. Bankowość detaliczna i hurtowa. 5. Bankowość międzynarodowa. 6. Teoria przedsiębiorstwa bankowego. 7. Modele zachowania banków. 8. Racjonowanie kredytów. 9. Sekurtyzacja. 10. Struktura systemu bankowego: problemy fuzji i przejęć. 11. Regulacje bankowe. 12. Zarządzanie ryzykiem. 13. Makroekonomia bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Kredyty i ubezpieczenia jako instrumenty polityki proeksportowej; Kredytowe i ubezpieczeniowe instrument y wspierania eksportu w wybranych krajach; Zakres i formy wspierania kredytów eksportowych w Polsce; Ocena i perspektywy rozwoju systemu wspierania kredytów eksportowych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.I Procent prosty i składany : 1.Procent prosty, 2.Procent składany. Cz.II Fundusz rentowy - regularne wpłaty i wypłaty : 1.Wpłaty na fundusz, 2.Wypłaty z funduszu. Cz.III Spłata kredytu ratą stałą i leasing : 1.Spłata kredytu ratą stałą, 2.Nietypowe spłaty. Cz.IV Metody oceny inwestycji : 1.Wartość pieniądza w czasie, 2.Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, 3.NP-wartość zdyskontowana netto, 4.IRR-wewnętrzna stopa zwrotu, 5.MIRR - zwenętrzna stopa zwrotu, CZ.V Przeliczanie (konwersja)stóp procentowych, Cz.VI Narzut i marża handlowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
1. Ryzyko kredytowe działalności gospodarczej. 2. Metody budowy wewnętrznego ratingu ilościowego. 3. Ekonometryczno-statystyczne modele pomaru indywidualnego ryzyka kredytowego. Empiryczna weryfikacja modeli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
1.Czynności bankowe, 2.Rachunki babkowe, 3.Przyjmowanie depozytów, 4.Udzielanie kredytów, 5.Kredyty konsumenckie, 6.Gwaranecje bankowe, akredytywy, poręczenia, 7.Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 8.Pieniądz elektroniczny, 9.Operacje czekowe i wekslowe, warranty, 10.Terminowe operacje finansowe, 11.Nabywanie wierzytelności pieniężnych. Przechowywanie przedmiotów, 12.Czynności obrotu dewizowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Charakterystyka rynku pieniężnego, System bankowy w Polsce, Tradycyjne rozliczenia pieniężne, Elektroniczne usługi bankowe, Zagraniczne operacje rozliczeniowe, Kredyty bankowe, Zasady rozrachunków międzybankowych, Podstawowe rodzaje ryzyka w działalności banku, Podstawowe zasady oceny sytuacji finansowej banku, marketing w działalności banku, Przykłady liczbowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
1.Główne kategorie makroekonomiczne, 2.Współczesne teorie makroekonomiczne, 3.Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej, 4.Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinany, 5.Polityka fiskalna, 6.Model IS-LM, 7.Rynek pracy i bezrobocie, 8.Procesy inflacyjne we współczesnym świecie, 9.Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej, 10.Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych, 11.Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie, 12.Globalizacja gospodarki światowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Powstanie i ewolucja idei samopomocy finansowej : 1. Istota, zasady i modele spółdzielczości, 2.Spółdzielczość kredytowa i jej systemy, 3.Związek kredytowy jak o szczególny rodzaj spółdzielni kredytowej. II. Organizacja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce : 1.Związki kredytowe na ziemiach polskich do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, 2.Powstani e spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w lat ach dziewięćdziesiątych XX wieku i jej struktura, 3.System spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. III. Funkcje spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych : 1.Identyfikacja funkcji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 2.Funkcje spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wobec członków, 3.Funkcje spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na rynku usług finansowych, 4.Makroekonomiczne funkcje spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. IV Zachowania członków spółdzielczych kas oszczędności owo-kredytowych na rynku usług finansowych : 1.Cel i zakres badań, 2.Organizacja badań i charakterystyka próby badawczej, 3.Wyniki badań zachowań członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na rynku usług finansowych. V Perspektywy rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na rynku usług finansowych w Polsce : 1 .Strategia rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach dziewięćdziesiątych i jej wyniki,
2.Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych spó łdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 3.Perspek tywy rowoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z punktu widzenia wypełniania funkcji społecznych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / Jacek Grzywacz. - Wyd.4. - warszawa : Difin, 2003. - 232 s. : rys., tab. ; 23 cm.
R.1 Znaczenie banku dla przedsiębiorstwa; R.2 Wybór banku przez przedsiębiorstwo; R.3 Rachunek bieżący w działalności przedsiębiorstwa; R.4 Współpraca w za kresie operacji rozliczeniowych przeprowadzanych za pośrednictwem banku; R.5 Zagraniczne operacje rozliczeniowe; R.6 Lokaty pieniężne przedsiębiorstw; R.7 Współ praca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; R.8 Gwarancje bankowe; R.9 Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota, rodzaje i źródła generowania ryzyka w działalności kredytowej banku, 2. System zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym - elementy składowe, 3. Zdolność kredytowa jako fundament systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, 4. Praktycze systemy pomiaru ryzyka kredytowego w obszarze corporate, 5. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa wg standardów bankowych, 6. Zabezpieczenia spłaty kredytów, 7. Limitowanie wysokości kredytów i tworzenia rezerw celowych, 8. Monitoring kredytowy, 9. Działania restrukturyzacyjno-windykacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse)
1. Instytucja kredytowa jako podmiot zarządzania: Elementy teorii zarządzania przedsiębiorstwem bankowym; Współczesna bankowość; Peryferie bankowości; Modele biznesowe współczesnej bankowości; 2. Zarządzanie finansowe: Elementy controllingu w instytucjach kredytowych; Narzędzia analityczne controllingu; Zarządzanie ryzykiem w banku; Ryzyko kredytowe; 3. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem w banku: Elementy marketingu bankowego; Bankowe kanały dystrybucji; Zarządzanie siecią placówek bankowych; Zarządzanie placówkami instytucji kredytowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again