Sorting
Source
Książki
(5)
Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Błasiak Wojciech
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Kucharczyk Jacek
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Nowak Marek
(1)
Pertyński Maciej
(1)
Pope Jeremy
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Riedel Rafał
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Winzen Thomas
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Korupcja
(5)
Administracja
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Bezdomność
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demokracja
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kara śmierci
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Samobójstwo
(1)
Społeczeństwo
(1)
Terroryzm
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza państwowa
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Azja
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 6/2009)
1. Instytucje i prawne mechanizmy UE oraz w państwach członkowski: Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym; Kara śmierci a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka; Problem korupcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej- analiza zjawiska; 2. Środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego: Transformacja Sojuszu Północnoatlantyckiego. Reformy wewnętrznych procesów i struktur; Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska w bliskowschodnim i śródziemnomorskim procesie stabilizacyjnym; Nowe państwa Azji Centralnej wobec regionalnych i globalnych aspiracji Chin, Indii, Iranu, Turcji i Federacji Rosyjskiej; 3. Polska w Unii Europejskiej i w globalnym systemie gospodarczym: Polska prezydencja unijna 2011 wobec światowgo kryzysu gospodarczego; Znaczenie czynnika czasu w procesie wchodzenia Polski do systemu euro; 4. Recenzje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp: Demokracja w Polsce po dwudziestu latach przemian ustrojowych; Spory o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej; Stanowienie prawa w pierwszym okresie rządów PO-PSL; Wymiar sprawiedliwości w Polsce; Przeciwdziałanie korupcji: instytucje i ich działania; O demokracji w administracji publicznej; Zamiany w systemie prawa wyborczego i finansowaniu partii politycznych; Decentralizacja państwa i samorządy lokalne - polityka kształtowania systemu samorządowego w Polsce; Polskie media a demokracja; Zmiana czy stagnacja? Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych po wyborach 2007 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 362 s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
1. Patologia społeczna, 2. Wybrane teorie dewiacji, 3. Stereotypy i uprzedzenia, 4. Przestępstwa z nienawiści - terroryzm, 5. Dewiacja samotnicza - samobójstwo, 6. Agresja wśród dzieci i młodzieży, 7. Uzależnienia, 8. Nietypowe zachowania seksualne - homoseksualizm, 9. Patologie seksualne, 10. Handel ludźmi, 11. wykluczenie społeczne, 12. Kreowanie kozła ofiarnego, 13. Patologia nstytucji - korupcja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część A: Analiza struktur. 1. Tworzenie podstaw zapobiegania korupcji. 2. Gdzie rozkwita korupcja? 3. Reformowanie rządu? Usuwanie czynników sprzyjających korupcji. 4. Elementy systemu korupcyjnego. Część B: Wykorzystanie struktur. 5. Proces demokratyzacji. 6. Społeczeństwo obywatelskie. 7. reformy administracyjne. 8. Prawo administracyjne. 9. Rzecznik praw obywatelskich. 10 System sądowniczy. 11. Główny audytor. 12. Usługi publiczne: gdzie sektory publiczny i prywatny robią interesy. 13. Sektor prywatny. 14. Informacja i świadomość publiczna. 15. Niezależne agencje antykorupcyjne. 16. Międzynarodowe mechanizmy i główni aktorzy 17. Prawidłowe zarządzanie finansami. Część C: Tom uzupełniający. Część D: Komentarze do polskiego wydania. Część E: Dziedziny szczególnego zagrożenia korupcją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.5, Nr 1 (2005))
Wolność, własność, władza - Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla; Prawo w świetle przekonań moralnych i politycznych; Przedmiotowy i podmiotowy sens władzy politycznej. Przyczynek do badań nowożytnych doktryn politycznych; Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa; Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim; Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim; Dotychczasowe rozwiązania i nowe trendy w brytyjskiej służbie cywilnej. Wzory dla Polski. Reformy administracji publicznej - ujęcie personalistyczne; Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości; Korupcja w samorządzie terytorialnym - patologia władzy czy koszt transformacji; Proporcjonalność jako zasada wyznaczająca granice działania Wspólnoty Europejskiej; The charter of fundamental rights of the European Union: questions, problems and perspectives; Problems relating to development of agricultural land market: case of Slovakia. VARIA: Kilka uwag o fenomenie rewolucji i współczesnych zmianach w obrębie władzy; Obraz administracyjni publicznej w oczach studentów; Własność w konstytucji Grecji z 1975 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again