Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(31)
Forma i typ
Książki
(31)
Dostępność
tylko na miejscu
(25)
dostępne
(14)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(25)
Autor
Brodecki Zdzisław
(2)
Marszałek Antoni
(2)
Popowicz Krzysztof
(2)
Barabasz Adam
(1)
Barcik Jacek
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Barkowski Sebastian
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Cini Michelle
(1)
Coudenhove - Kalergi Richard
(1)
Delanty Gerard
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Fontaine Pascal
(1)
Galster Jan
(1)
Geremek Bronisław
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Juchnowski Jerzy
(1)
Krajewski Zenon
(1)
Krzeptowska Magdalena
(1)
Malinowski Ludwik
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Nadolski Marek
(1)
Nicoll William
(1)
Piskozub Andrzej
(1)
Salmon Trevor C
(1)
Schuman Robert
(1)
Streinz Rudolf
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Szczerski Krzysztof
(1)
Tomaszewski Janusz
(1)
Urbanowicz Magdalena
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wilk Marian
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Woś Jerzy
(1)
Włodek Renata
(1)
Łaptos Józef
(1)
Łastawski Kazimierz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(31)
Język
polski
(31)
Temat
Integracja europejska
(29)
Unia Europejska
(20)
Instytucje europejskie
(9)
Europa
(7)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(5)
Polska
(4)
Wspólnota Europejska
(4)
Obywatelstwo
(3)
Rolnictwo
(3)
Swobodny przepływ kapitału
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Swobodny przepływ towarów
(3)
Swobodny przepływ usług
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Konkurencja
(2)
Konstytucja Europejska
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Polityka społeczna
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dylomacja
(1)
Emigracja
(1)
Energetyka
(1)
Europa -- zagadnienia
(1)
Europa Południowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(1)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska -- historia -- od 1945 r.
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Oświata
(1)
Parlament Europejski
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe eurropejskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Regionalizm
(1)
Rodzina
(1)
Rosja
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Schuman, Robert (1886-1963)
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Suwerenność państwa
(1)
System obronny państwa
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Wojna
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Śródziemnomorski, region -- a Unia Europejska
(1)
Śródziemnomorski, region -- historia -- szkice
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: czas
1901-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
31 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1.Podział Europy stał się absurdalnym anachronizmem; 2. Zanim Europa będzie przymierzem obronnym lub jednością ekonomiczną, musi stać się wspólnotą kulturową w najbardziej podniosłym znaczeniu tego słowa; 3. Europa to wprowadzenie w życie powszechnej demokracji, w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa; 4. Budowa wspólnej Europy byłaby niemożliwa zarówno bez Niemiec, jak i bez Francji, 5. Anglia nie zechce zintegrować się z Europą, jeśli nie zmuszą jej do tego wydarzenia. 6. Bez integracji politycznej nie stworzy się trwalej integracji gospodarczej; 7. Początki, cel i przygotowanie Europejskiej Wspólnoty węgla i Stali; 8. Służba ludzkości jest powinnością równą tej, jaką dyktuje nam wierność naszemu narodowi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 532)
1.Teoretyczne modele integracji, 2.Zakres i metody integracji, 3.Okres entuzjazmu europejskiego (1945-1958), 4.Lata 1961-1981. Kryzysy i wzrost tendencji odśrodkowych, 5.Lata 1981-1992. Powrót tendencji dośrodkowych, 6.Lata 1992-2002. Europa po traktacie z Maastricht, zagrożenia dezintegracją, 7.Ku wielkim przemianom
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2488)
Polska myśl polityczna XX wieku. Kwestie wewnętrzne i międzynarodowe; Wypowiedzi Józefa Piłsudskiego dla prasy zagranicznej o międzynarodowej roli Polski w latach 1919-20; Europa Środkowa w prognozach politycznych polskiego wychodźstwa 1939-43; Koncepcje federalistyczne Romunda Piłsudskiego; Wizja "Paneuropy gospodarczej" w myśli politycznej SL "Roch" (1941-43). Wybrane zagadnienia; Naród - państwo - federalizm w koncepcjach Adama Doboszyńskiego; Partie prawicowe wobec integracji europejskiej w latach 1989-98; Unia Europejska jako Europa Ojczyzn w retoryce Akcji Wyborczej Solidarności; Problem integracji europejskiej na łamach "Kultury" paryskiej w latach 90-tych XX wieku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Europa - legenda i współczesnosć, 2. Krótka historia integracji europejskiej, 3. Wojny i totalitarne zagrozenia w Europie w XX wieku, 4. Narodziny Wspólnoty, 5. Unia Europejska, 6. Polska w unii Europejskiej, 7. Nauka i kultura, 8. Podstawowe informacje o państach Unii Europejskiej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Bezpieczeństwo u podstaw idei integracji Europy. 2. Suwerenność w polskich koncepcjach integracji Europy do końca XIX wieku. 3. Niemieckie koncepcje integracji Europy. 4. Francuskie koncepcje integracji Europy. 5. Europejskie koncepcje integracyjne pod patronatem Ligi Narodów. 6. Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972) i jego koncepcja Paneuropy. 7. Polskie projekty federacji Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1890-1950. 8. Powojenne dyskusje nad integracją Europy. 9. Stanowisko niektórych państw wobec integracji Europy. 10. Bezpośredni twórcy i realizatorzy integracji gospodarczej w Europie Zachodniej po II wojnie światowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Rozwój idei zjednoczeniowych w dziejach Europy. 2. Działania zjednoczeniowe w latach 1945-1950. 3. Utworzenie trzech wspólnot europejskich. 4. Działalność zjednoczeniowa w latach sześćdziesiątych. 5. Kształtowanie się drugiego etapu integracji europejskiej. 6. Droga ku Unii Europejskiej w latach osiemdziesiątych. 7. Trzeci etap integracji. Powstanie Unii Europejskiej. 8. Rozwój Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych. 9. Działania integracyjne u progu XXI wieku.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
I. Koncepcje i projekty integracyjne. II. Okres entuzjazmu europejskiego 1945-1958. III. Lata 1961-1981. Kryzysy i wzrost tendencji odśrodkowych. Lata 1981-1992 - powrót tendencji dośrodkowych. V. Europa po traktacie z Maastricht. VI. Unia Europejska pod koniec XX wieku. VII. Wielkie rozszerzenie i konstytucja dla "nowej Europy". VIII. Nowe wyzwania. IX. Stosunek krajów członkowskich UE do Stanów Zjednoczonych. X. Zasada wzajemności ustępstw i równoważnych korzyści. Kalendarium. Składy osobowe Wysokiej Rady Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Komisji Europejskiej w latach 1952-2000.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. I Prekursorzy i wizjonerzy integracji europejskiej : R.1 Odwieczne marzenia o zjednoczonej Europie, R.2 Rozkwit idei europejskich w cieniu Ligi Narodów, R.3 Wizje zjednoczonej Europy w środowiskach emigracji europejskiej i ruchu oporu w czasie II wojny światowej, Cz. II Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie
pojałtanskiej (1945-1954) : R.4 Zagadnienia jedności europejskiej w latach 1945-1948, r.5 Koncepcje integra cji wśród emigracji środkowoeuropejskiej i pod rządami
komunistycznymi, R.6 Rada Europy, R.7 Dwie porażki na
drodze do zjednoczenia. "Nie" dla wspólnoty politycz nej i obronnej, R.8 Europejska Wspólnota Węgla i stali Cz.III Rozwój i funkcjonowanie "Europy sześciu" (19551972) : R.9 W kierunku Europejskiej Wspólnoty Gospodar czej i europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, R.10 Pierwsze sukcesy i niepowodzenia. Europajska Wspólnota
Gospodarcza w latach 1957-1964, r.11 Meandry polityki
europejskich na upadek muru berlińskie go, R.16 Geneza Traktatu o Unii Europejskiej i jego znaczenie dla budowy rozszerzonej Europy, R.17 Początk i Unii Gospodarczej i Walutowej i innowacje traktatu amsterdamskiego, R.18 Piąte rozrzerzenie największym w yzwaniem dla Unii Europejskiej europejskiej w perspektywie pierwszego rozszerzenia (1961-1969). Cz.IV Od "Europy Dziewięciu" do "Europy dwunastu". W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania Wspólnoty (1973-1990) : R.12 Europejska "dziewiatka" na scenie m iędzynarodowej, R.13 W kierunku reform instytucji euro pejskich, R.14 Realizacja Wewnętrznego Rynku i Unii Wa lutowej. Cz.V Podstawa Unii Europejskiej wobec przemian ustrojo wych w Europie Środkowo-Wschodniej : R.15 Pierwsze reakcje wspólnot
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: R. 1 Międzynarodowa integracja gospodarcza: Pojęcie i definicje integracji międzynarodowej; Przesłanki i motywy integracji międzynarodowej; 3. Modele i etapy integracji międzynarodowej. R.2 Integracja w Europie: Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS); Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom); Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG); Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG); Unia Ekonomiczna Beneluksu; Rada Nordycka - integracja krajów skandynawskich; Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFRA); Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA). R.3 Unia Europejska jako najważniejsza forma integracji międzynarodowej: Geneza powstania Unii Europejskiej; Unia Europejska - stan obecny. R.4 Unia walutowa: Europejski System Walutowy (ESW); Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa (EUGW); Europejski System Banków Centralnych (ESBC). R. 5 Perspektywy integracji Polski z Unią Europejską - szanse i zagrożenia: Integracja Polski w aspekcie politycznym; Ekonomiczne szanse i zagrożenia; Społeczne skutku integracji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Przekłady; Nr 1)
Naród Europejski; Historia Narodu Europejskiego; Historia idei europejskiej; Historia ruchu paneuropejskiego; Narodziny federacji europejskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Dokumentacja europejska ; 4)
1. Wstęp; 2. Plan Schumana odpowiedzią na problemy okresu powojennego; 3. Plan Schumana aktem narodzin Europy Wspólnotowej; 3. Pytania o Europę XXI wieku. Konkluzja: obywatel w sercu projektu europejskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Ambiwalencja Europy: wprowadzenie teoretyczne, 2. Początki idei europejskiej, 3. Europa jako zachód, 4. Ruchome granice Europy, 5. Europa w epoce nowoczesnej, 6. Europa w zwierciadle orientu, 7. Kryzys tożsamości europejskiej, 8 Europa jako konstrukcja zimnowojenna, 9. Europa po okresie zimnej wojny, 10. Podsumowanie : w stronę postnarodowego obywatelstwa
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1. Teoretyczne problemy analizy stosunków pomiędzy Unią Europejską a regionem Morza Śródziemnego, Rozdział 2. Region Morza Śródziemnego i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, Rozdział 3. Przesłanki i geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, Rozdział 4. Proces barceloński: założenia i struktury, Rozdział 5. Rozwój procesu barcelońskiego, Rozdział 6. Problemy Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego,
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
I. Polska w koncepcjach integracji europejskiej w latach 1915-1939: Mitteleuropa Friedricha Naumanna jako niemiecka próba organizacji Europy Środkowej i Wschodniej; Miejsce Polski w ramach projektu Paneuropy Richarda Coudenhove-Calergiego; Federacja Europejska Aristida Brianda; Nazistowski "nowy porządek europejski"; Inne projekty integracyjne. II. Elity polityczne i intelektualne w kraju i na wychodźstwie wobec projektów integracji europejskiej w latach 1939-1945: Europejskie projekty federacyjne i konfederacyjne wysuwane przez najważniejsze partie i ugrupowania polityczne w kraju i na wychodźstwie w latach 1939-1945; Projekt Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej Władysława Sikorskiego; Federacja Państw Europy Centralnej i Południowej; Federacja Europejska w myśli politycznej Rowmunda Piłsudskiego i ugrupowania Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja". III. Budowa zjednoczonej Europy w myśli politycznej emigracji polskiej w latach 1945-1957: Przeobrażenie ekonomiczne i polityczne w Europie Zachodniej po 1945 roku; Stanowisko paryskiej "Kultury" wobec europejskich procesów zjednoczeniowych w latach 1947-1957; Józef Retinger - polski inicjator ruchów zjednoczonych; Stanowisko londyńskich środowisk emigracyjnych wobec projektów integracji europejskiej w latach 1945-1957. IV. Polska Ludowa wobec powojennych inicjatyw integracyjnych w latach 1945-1957: Polska Ludowa wobec genezy i rozwoju procesu integracji europejskiej w latach 1946-1951; Plan Schumana jako przejaw uzależnienia Europy Zachodniej od imperialnej polityki Stanów Zjednoczonych; Europejska Wspólnota Obronna i próby stworzenia armii europejskiej; Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo europejskie / Rudolf Streinz. - Warszawa : C.F.Muller, 2002. - 438 s. : tab. ; 24 cm.
(Akademia Prawa)
Pojęcie i przedmiot prawa europejskiego; Etapy rozwoju i aktualny stan integracji europejskiej; Podstawy prawne Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej; Organy wspólnot europejskich; Źródła prawa wspólnotowego - obowiązywanie i stosowanie prawa wspólnotowego w krajowym porządku prawnym; Prawodawstwo we wspólnotach Europejskich; Wykonywanie prawa wspólnotowego przez administracje; System ochrony prawnej we wspólnotach europejskich; Prawo budżetowe wspólnot europejskich; Wspólnoty europejskie w obrocie prawno-międzynarodowym; Wspólna polityka handlowa; (WPH wspólnot europejskich; Podstawowe swobody wspólnego rynku / rynku wewnętrznego; Rolnictwo; Polityka dotycząca konkurencji; Polityka gospodarcza i walutowa; Polityka społeczna; Polityka dotycząca środowiska naturalnego; Ustanowienie rynku wewnętrznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo europejskie / Matthias Herdegen. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 361 s. : rys., tab. ; 20 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
Rozdział I: Wiadomości wprowadzające. 1. Prawo europejskie jako system powiązanych porządków prawnych. 2. Rada Europy. 3. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako ogólnoeuropejski standard ochrony praw osobowych. 4. Rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Struktura Unii Europejskiej. 6. Charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 7. Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do państw członkowskich. Rozdział II: Wspólnoty Europejskie jako rdzeń Unii Europejskiej. 8. Instytucje Wspólnot Europejskich. 9. Źródła prawa wspólnotowego. 10. System ochrony prawa wspólnotowego. 11. Prawo wspólnotowe a prawo krajowe. 12. Finanse Wspólnot Europejskich. 13. Obywatelstwo Unii. 14. Wspólny rynek i rynek wewnętrzny. 15. Swobody rynku wewnętrznego. 16. Swobodny przepływ towarów. 17. Swobodny przepływ osób. 18. Swoboda świadczenia usług. 19. Swoboda przepływu kapitału i płatności. 20. Zbliżanie prawodawstw krajowych. 21. Regulacja swobody przepływu osób i współpraca w sprawach cywilnych. 22. Rolnictwo. 23. Prawo konkurencji. 24. Polityka handlowa. 25. Ochrona środowiska naturalnego. 26. Polityka społeczna. 27. Inne polityki. 28. Polityka gospodarcza i pieniężna: unia gospodarcza i walutowa. 29. Stosunki zewnętrzne. Rozdział III: Współpraca międzynarodowa i perspektywa reform w Unii Europejskiej. 30. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. 31. Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych. 32. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. 33. Traktat Konstytucyjny dla Europy. Rozdział IV: Inne formy współpracy w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa. 34. Unia Zachodnioeuropejska. 35. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. I Fundamenty Integracji: 1. Unia, 2. Instytucje Unii, 3. Porządek prawny Unii. Cz. II Integracja poprzez prawo: 4. Prawo integracji gospodarczej, 5. Prawo integracji społecznej, 6. Zalążki przyszłej integracji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej