Sorting
Source
Książki
(60)
ebookpoint BIBLIO
(3)
IBUK Libra
(2)
Form of Work
Książki
(60)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(51)
available
(39)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia
(51)
Author
Dobosiewicz Zbigniew (1939-2014)
(5)
Jaworski Władysław L. (1927-2017)
(4)
Czechowska Iwona Dorota
(3)
Fojcik-Mastalska Eugenia
(3)
Kosiński Bohdan
(3)
Krzyżkiewicz Zbigniew (1923-2016)
(3)
Mazur Leszek
(3)
Sołoma Andrzej
(3)
Grzywacz Jacek
(2)
Lipiński Czesław
(2)
Nowak Alojzy Z. (1956- )
(2)
Stawska Joanna
(2)
Szelągowska Anna
(2)
Wieteska Stanisław
(2)
Zatoń Wojciech
(2)
Balcarek Artur
(1)
Baliński Kazimierz
(1)
Białek-Jaworska Anna
(1)
Bilski Janusz (1949- )
(1)
Borys Marcin
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Czech Tomasz
(1)
Czechowska Dorota Iwona
(1)
Dmowski Adam
(1)
Dębniewska Maria
(1)
Freixas Xavier
(1)
Gigol Katarzyna
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Gospodarowicz Andrzej (1945- )
(1)
Główka Gabriel
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Jackowicz Krzysztof
(1)
Jagodzińska-Serafin Ewa
(1)
Janc Alfred
(1)
Jankowska Kira
(1)
Kanigowski Krzysztof
(1)
Karcz Zbigniew
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kotliński Grzegorz
(1)
Kraska Marcin
(1)
Kruglak Joanna
(1)
Lasek Mirosława
(1)
Lewandowski Dariusz
(1)
Leśnik Iwona
(1)
Matthews Kent
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Możaryn Henryk
(1)
Narożny Tomasz
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Patena Wiktor
(1)
Pawłowska Małgorzata
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Proniewski Marek (1958- )
(1)
Rochet Jean-Charles
(1)
Rytelewska Grażyna
(1)
Ryżewska Stanisława
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Sikorski Jacek
(1)
Sopoćko Andrzej
(1)
Stawasz Edward
(1)
Stępińska Joanna
(1)
Szewczyk Ryszard
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Tarasiuk Wojciech
(1)
Thompson John
(1)
Walkiewicz Rafał
(1)
Wiśniewska Hanna
(1)
Wójciak Mirosław
(1)
Węcławski Jerzy (1953- )
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Zoll Fryderyk (1970- )
(1)
Świderski Jerzy
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Year
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(48)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(65)
Language
Polish
(65)
Subject
Banki
(53)
Kredyt
(45)
Bankowe usługi detaliczne
(14)
Gwarancje bankowe
(10)
Nadzór bankowy
(9)
Rynek finansowy
(9)
Rachunek bankowy
(8)
Ryzyko bankowe
(8)
Ryzyko kredytowe
(8)
Bank centralny
(5)
Banki hipoteczne
(4)
Banki internetowe
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Kredyt hipoteczny
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Analiza ekonomiczna
(3)
Bankowość elektroniczna
(3)
Hipoteka
(3)
Kapitał
(3)
Narodowy Bank Polski
(3)
Obrót bezgotówkowy
(3)
Organizacja
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Prawo bankowe
(3)
Rynek pieniężny
(3)
Zabezpieczenie wierzytelności
(3)
Banki inwestycyjne
(2)
Banki spółdzielcze
(2)
Czek
(2)
Depozyt bankowy
(2)
Europejski Bank Centralny
(2)
Instytucje kredytowe
(2)
Karty płatnicze
(2)
Korespondencja urzędowa
(2)
Kredyt konsumpcyjny
(2)
Marketing bankowy
(2)
Nieruchomości
(2)
Obrót pieniężny
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Wierzytelność
(2)
Zarządzanie
(2)
Zdolność kredytowa
(2)
Banki uniwersalne
(1)
Bankowość prywatna
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
COVID-19
(1)
Data mining
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekonomika
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Faktoring
(1)
FinTech
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Innowacje
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje długoterminowe
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Konkurencja
(1)
Konsorcjum bankowe
(1)
Kredyt konsorcjalny
(1)
Kredyt mieszkaniowy
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Monopole
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Obrot pieniężny
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka finansowa
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polska
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Spożycie
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Towarzystwa kredytowe miejskie
(1)
Umowa
(1)
Subject: time
1989-2000
(5)
2001-
(5)
1901-2000
(3)
1989-
(3)
Subject: place
Polska
(13)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(2)
Europa
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(14)
Opracowanie
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(21)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
65 results Filter
Book
In basket
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1. System bankowy, 2. Bank i jego cechy charakterystyczne, 3. Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4. Operacje depozytowe, 5. Operacje płatnicze, 6. Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7. eracje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8. Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9. Otoczenie banku, 10. Marketing bankowy, 11. Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12. Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14. Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15. Organizowanie działalności banku, 16. Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17. Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bank hipoteczny a rynek nieruchomości / Krzysztof Kanigowski. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 259 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca)
Towarzystwa kredytowe, Likwidacja instytucji kredytu długoterminowego w Polsce, Specjalistyczny bank hipoteczny, Ryzyko rynku nieruchomości, Wartość nieruchomości a kredyt hipoteczny, Ocena ryzyka zabezpieczenia hipotecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Czynniki wpływające na kształtowanie wyników banku komercyjnego; Polityka i plan finansowy banku komercyjnego; Analiza wyników działalności banku komercyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Czynniki wpływające na kształtowanie wyników banku komercyjnego; Polityka i plan finansowy banku komercyjnego; Analiza wyników działalności banku komercyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Banki polskie u progu XXI wieku / pod red. Władysław L. Jaworski. - Warszawa : Poltext, 1999. - 363, [3] s. : rys., tabl. ; 23 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
Cz.1 Polityka pieniężna i rynki finansowe: Rola pieniądza w gospodarce a polityka banku centralnego; Polityka pieniężna w Polsce na przełomie dekad: strategiczne wyzwania; Obserwacja i ocena funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce; Rozwój giełdowy rynku instrumentów pochodnych jako niezbędny element zarządzania ryzykiem finansowym przez banki w Polsce. Cz.2 Strategie banków polskich: Kierunki reformy sektora bankowego w Polsce; Sytuacja finansowa banków; Źródła dokapitalizowania instytucji kredytowych a kierunki przekształceń polskiego sektora bankowego; Banki za graniczne w Polsce jako przejaw konkurencji w sektorze bankowym; Kierunki zmian w polskim sektorze bankowym. Cz.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym: Warunki bezpieczeństwa banków i ich klientów; Polski nadzór bankowy i regulacje przez niego tworzone - kierunki zmian; System wewnętrznych regulacji ostrożnościowych w bankach i możliwości jego rozwoju; Wykorzystanie analiz controllingowych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności banków komercyjnych; Ocena zdolności kredytowej wybranych banków polskich - analiza porównawcza; Optymalizacja i zarządzanie portfelem kredytowym. Cz.4 Obrót bezgotówkowy: Upowszechnienie rozliczeń bezgotówkowych w perspektywie integracji z Unią Europ.; Gospodarstwo domowe a obrót bezgotówkowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 Rachunek bankowy; R.2 Rozliczenia pieniężne; R.3 Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania; R.4 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa; R.5 Kredyt inwestycyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie; Przedsiębiorstwo bankowe i jego specyfika; Operacje pozyskiwania pieniądzy przez bank; Inwestycje bankowe; Kredyty; Rozliczenia bankowe i inne operacje pośredniczące; Ryzyko w działalności banku komercyjnego; Polskie banki a integracja z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Book
In basket
Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 370 s. ; 24 cm.
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość / red. nauk. Jerzy Węcławski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 445 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
1. Wpływ ustawodawstwa na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego 2. Sektor bankowy w okresie transformacji 3. Stabilność sektora bankowego 4. Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków 5. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce 6. Polski sektor bankowy na tle sektorów bankowych państw Unii Europejskiej - analiza porównawcza (wybrane zagadnienia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 315 s. : rys. ; 24 cm.
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : podstawowe założenia / Władysław L. Jaworski. - Wyd. 8 zaukt. i roz. - Warszawa : Poltext, 2001. - 295, [1] s. : rys., tabl. ; 20 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
Wstęp. Nauka o przedsiębiorstwie bankowym; Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Polityka banków komercyjnych; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego - wzajemne relacje; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Planowanie finansowe w bankach komercyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 System bankowy w Polsce; R.2 Polityka pieniężna banku centralnego; R.3 Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym; R.4 Działalność kredytowa banku komercyjnego; R.5 Działalność depozytowa i rozliczeniowa banku; R.6 Zarządzanie aktywami i pasywami bilansu banku komercyjnego; R.7 Marketing bankowy; R.8 Konsolidacja w sektorze bankowym; R.9 Fundusze inwestycyjne; Zadania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. I Potrzeby kredytowe gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankowości detalicznej: 1. Bankowość detaliczna - procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw domowych; 2. Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego; Problemy kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badan rynkowych; System oceny zdolności kredytowej małych firm na przykładzie wybranych banków komercyjnych; Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw; Zarządzanie portfelem kredytowym detalicznych podmiotów gospodarujących. Cz. II Szanse i zagrożenia funkcjonowania bankowości detalicznej: Ocena efektywności kredytów małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendacje metodologiczne; Rola kredytu w finansowaniu nowo powstałych podmiotów gospodarujących i wprowadzających nowe technologie; Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie jako czynnik transformacji oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego; Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - analiza porównawcza; Programy UE w procesie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Ogólne warunki umów bankowych - platforma współpracy w interesie klientów; Nadzór nad rynkiem kredytów detalicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
Monografia zawiera dwanaście rozdziałów. Ich różnorodna tematyka wnosi nowe, istotne treści do dyskusji o wszechstronnie rozumianej i zmieniającej się roli banków we współczesnym systemie finansowym Polski oraz bliskich nam krajów UE. Autorzy są przekonani, że umieszczone w publikacji teksty zostaną przez Czytelników odebrane jako krytyczne i kreatywne refleksje nad trzydziestoleciem przemian nie tylko w polskiej bankowości komercyjnej i spółdzielczej, ale i w szerszym, globalnym czy europejskim kontekście. Wspólnym zamiarem twórców poszczególnych fragmentów książki było, aby służyła ona upamiętnieniu działalności naukowej i dydaktycznej śp. Doktora Ryszarda Mikołajczaka, zasłużonego pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jednego z najwybitniejszych twórców poznańskiej szkoły finansów i bankowości.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - pojęcie, źródła finansowania, decyzje finansowe: Pojęcie i źródła finansowania MSP; Decyzje małych firm w odniesieniu do kredytu bankowego - przegląd koncepcji teoretycznych 2. Ocena usług bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa: Założenia badawcze oraz charakterystyka badanej próby przedsiębiorstw; Charakterystyka przedsiębiorców oraz strategii firm; Charakterystyka czynników zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem banków; Charakterystyka czynników w relacji MSP -banki; Powiązania firm z bankami; Podstawowe czynniki określające pasywną orientację MSP w zakresie korzystania z usług bankowych; Posumowanie i rekomendacja 3. Rynek usług finansowych 4. Ocena usług świadczonych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw przez banki; Analiza porównawcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Subject
Wprowadzenie; Działalność kredytowa banku komercyjnego i związane z nią ryzyko; Kontrola kredytowa- obowiązki i odpowiedzialność inspektorów; Prawne i materialne zabezpieczenia kredytów bankowych- ochroną przed ryzykiem utraty aktywów; Współczynnik wypłacalności jako narzędzie pomiaru ryzyka kredytowego oraz adekwatności kapitałowej; Klasyfikacja należności nieregularnych- tworzenie rezerw celowych; Zagrożenia wynikające z nadmiernej koncentracji kredytów i innych wierzytelności bankowych; Działania banku na rzecz akcjonariuszy, członków zarządu, rady banku oraz podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo i personalnie; Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa i banków. Nowe wyzwania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 124 s. : rys., tab. ; 24 cm.
1. Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju strategii biznesowych podmiotów działających na rynku consumer finance w Polsce w perspektywie średniookresowej (synteza raportu). 2. Wpływ integracji detalicznych rynków finansowych w Unii Europejskiej na rozwój rynku consumer finance w Polsce. 3. Wybrane modele biznesowe w zakresie consumer finance stosowane na rynkach zachodnioeuropejskich. 4. Rola poredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce. 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji wierzytelności bankowych w Polsce w najbliższych kilku latach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geneza wykorzystania metod punktowych w ocenie kredytobiorców; Różnice koncepcyjne w podstawowych podejściach wykorzystujących metody punktowe; Technika skoringu kredytowego - etapy budowy systemu; Metody klasyfikacji kredytobiorców wykorzystane w credit-scoringu; Organizowanie procesu wykorzystania credit-scoringu w praktyce; Inne zastosowania skoringu i alternatywne. Metody skoringowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again