Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(14)
Forma i typ
Książki
(11)
Czasopisma
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
dostępne
(6)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(14)
Autor
Borski Maciej (1975- )
(3)
Majewski Kamil
(3)
Adamus Rafał
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Lis Artur
(2)
Radecka Ewa
(2)
Wentkowska Aleksandra
(2)
Baran Barbara
(1)
Baran Beata
(1)
Baran-Wesołowska Beata
(1)
Barut Arkadiusz (1974- )
(1)
Białocerkiewicz Jan
(1)
Bieniecki Mirosław
(1)
Biskup-Grabowska Katarzyna
(1)
Borkowski Łukasz
(1)
Chlebny Jacek
(1)
Ciosk Kinga
(1)
Czapka Elżbieta (1974- )
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Frelak Justyna
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Hryniewicz Justyna
(1)
Iglicka-Okólska Krystyna (1964- )
(1)
Jasińska-Kania Aleksandra
(1)
Kaźmierkiewicz Piotr
(1)
Kil Jan
(1)
Klaus Witold
(1)
Konieczny Marcin
(1)
Kosicki Tomasz
(1)
Kozak Elżebieta
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Kuczkowski Przemysław
(1)
Kwaśniewska Katarzyna
(1)
Lityński Adam (1940- )
(1)
Maggi-Germain Nicole
(1)
Majchrowska Elżbieta
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Marzec Bożena (1958- )
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Małecka Elżbieta (1965- )
(1)
Małysa Krzysztof
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Musiała Anna
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paśnik Jerzy
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz (1961- )
(1)
Sakowska-Baryła Marlena
(1)
Sakson Andrzej
(1)
Skawiński Franciszek
(1)
Smoter Bartosz
(1)
Stefański Krzysztof
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Szydło Jakub
(1)
Szymański Sylwester
(1)
Tkacz Sławomir
(1)
Wiśniewski Jakub
(1)
Zieliński Jakub
(1)
Zubik Marek (1974- )
(1)
Łodziński Sławomir
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(13)
angielski
(1)
Temat
Uchodźcy
(14)
Cudzoziemcy
(4)
Mniejszości narodowe
(3)
Godność ludzka
(2)
Integracja społeczna
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Ochrona przyrody
(2)
Parki narodowe
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Postępowanie dyscyplinarne
(2)
Prawo miejscowe
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo pracy
(2)
Praworządność
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Samorząd gminny
(2)
Społeczeństwo
(2)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Świadczenia rodzinne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Algorytmy
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezskuteczność (prawo)
(1)
Broń palna
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
COVID-19
(1)
Corte costituzionale della Repubblica Italiana
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja etniczna
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Dziecko
(1)
Dzierżawa
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja polityczna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Habilitacja
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Honor
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Kapitalizm
(1)
Kary majątkowe
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konstytucyjność prawa
(1)
Kryptowaluta
(1)
Kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską (2021- )
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Macierzyństwo
(1)
Macierzyństwo zastępcze
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeństwo
(1)
Medycyna estetyczna
(1)
Mercosur
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nadzór finansowy
(1)
Neuroprawo
(1)
Nielegalni imigranci
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Nieruchomości rolne Skarbu Państwa
(1)
Norma społeczna
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Ochrona konkurencji
(1)
Ochrona praw konsumenta
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Oświata
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Państwo prawne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Porządek społeczny
(1)
Temat: dzieło
Konstytucja Polski (1921)
(1)
Konstytucja Polski (1935)
(1)
Konstytucja Polski (1952)
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Temat: czas
2001-
(4)
1989-
(3)
1989-2000
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(7)
Francja
(2)
Arktyka (region)
(1)
Dania
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Grenlandia (Dania ; wyspa)
(1)
Jugosławia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włochy
(1)
Gatunek
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo prawnicze
(3)
Opracowanie
(3)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
14 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie 2. Pozycja prawna uchodźców i rys historyczny zjawiska w Polsce. 3. Struktura i funkcjonowanie Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie. 4. Badania w Centralnym Ośrodku Recepcyjnym dla Uchodźców w Dębaku. 5. Integracja i adaptacja uchodźców w polskim społeczeństwie. 6. Stosunek Polaków do uchodźców - przeszkoda czy pomoc w aklimatyzacji w nowym środowisku?
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
1. Prawne uwarunkowania integracji cudzoziemców w Polsce na przykładzie uchodźców i osób z pobytem tolerowanym, 1.1. Cudzoziemcy w Polsce, 1.2. Ewolucja prawa polskiego wobec cudzoziemców, 1.3. Integracja w Polsce, 1.4. Aspekty integracji cudzoziemców, 1.5. Podsumowanie, 2. Integracja imigrantów w Polsce na przykładzie Ukraińców-zarys problemu, 2.1. Wstęp, 2.2. Zarys zjawiska imigracji w Polsce, 2.3. Imigranci w Polsce, 2.4. Definicja integracji, 2.5. Integracja imigrantów-przypadek Ukraińców w Polsce, 2.6. Wnioski, 3. Uwarunkowania integracji cudzoziemców w Polsce, 3.1. Otoczenie prawno-instytucjonalne integracji cudzoziemców w Polsce, 3.2. Trudności w ocenie wielkości populacji cudzoziemców w Polsce, 3.3. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy, 3.4. Imigranci w aglomeracji warszawskiej, 3.5. Mobilizacja nowych diaspor.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przepisy ogólne; Przekraczanie granicy; Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenie się; Łączenie rodzin; Pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Pobyt cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w ośrodku strzeżonym, w areszcie w celu wydalenia lub pozbawionego wolności w wykonaniu orzeczeń wydanych na podstawie ustaw; Azyl; ochrona czasowa cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydalenie cudzoziemców; Ewidencja cudzoziemców; Odpowiedzialność przewoźnika; Prezes Urzędu do spraw repatriacji i uchodźców; Rada do spraw uchodźców; Krajowy system informatyczny; Zasady postępowania i właściwość organów; Przepisy karne; Zmiany w przepisach obowiązujących; Przepisy przejściowe i końcowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Podziękowanie; Wprowadzenie: 1. Polskie szkoły a ukraińscy uchodźcy; 2. Dane statystyczne; 3. Przyczyny migracji ludności. I. Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania ukraińskich uczniów w polskim systemie oświaty: 1. System oświaty w Polsce i w Ukrainie; 2. Zmiany w przepisach prawa dotyczące uczniów z Ukrainy; 3. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022; 4. Kształcenie uczniów z Ukrainy po 1 września 2022 r. II. Ukraińscy uchodźcy w polskiej szkole: 1. Uchodźcy i ich problemy; 2. Oddziały przygotowawcze; 3. Dostosowania edukacyjne dla uczniów z Ukrainy; 4. Nauka zdalna w ukraińskim systemie oświaty; 5. Polscy uczniowie wobec swoich koleżanek i kolegów z Ukrainy. III. Raport badań: 1. Cel badania; 2. Metodologia, narzędzia oraz etyka badania; 3. Przedstawienie wyników badania; 4. Wnioski i rekomendacje z pierwszej części badań; 5. Nauka języka polskiego obcokrajowców. Studium przypadku; 6. Nauka języka polskiego ucznia ukraińskiego przed 24 lutego 2022 r. 7. Nauczanie języka polskiego ucznia ukraińskiego po 24 lutego 2022 r. 8. Wnioski i rekomendacje z drugiej części badań. IV. Praca nauczycieli z ukraińskimi uczniami: 1. Ukraiński nauczyciel w polskiej szkole; 2. Zatrudnianie obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela; 3. Uznawanie kwalifikacji nauczyciela z Ukrainy; 4. Ukraińscy nauczyciele ze znajomością języka polskiego; 5. Polscy nauczyciele ze znajomością języka ukraińskiego; 6. Przygotowanie nauczycieli do pracy w klasach zróżnicowanych pod względem narodowościowym. V. Nowa szkolna rzeczywistość a wielokulturowość: 1. Badania na wielokulturowością i międzykulturowością w edukacji; 2. „Sami swoi” i „Ten obcy”; 3. Spotkanie z Innym; 4. Szkoła jako miejsce spotkań. Zakończenie; Bibliografia; Spis tabel; Ankiety.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. W kierunku integracji uchodźców. Proces powstawania instytucji odpowiedzialnych za sprawy uchodźców w Polsce i na świecie; 2. Ocena skuteczności Indywidualnych Programów Integracji. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób zajmujących się uchodźcami; 3. Dlaczego uchodźcy "nie chcą" integrować się w Polsce? Ocena skuteczności programów integracyjnych z punktu widzenia uchodźców; 4. Integracja i pomoc społeczna wobec uznanych uchodźców w Polsce. Wyniki badań aktowych; 5. Programy integracyjne dla uchodźców w Australii i Kanadzie- lekcje dla Polski; 6. Rekomendacje i dobre praktyki
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne; 1. Wykluczenie z narodu: Wykluczenie z narodu: Dystanse społeczne wobec mniejszości narodowych i migrantów; Wykluczenie jako postawa; 2. Mniejszości narodowe: inni w polskich debatach sejmowych. Przykłady dyskursywnego konstruowania tożsamości przez większość i mniejszości narodowe; Formy etnicznych relacji między Polakami i Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej. Między ekskluzją a inkluzją; O pojęciu dyskryminacji historycznej; 3. Imigranci: Różnorodność technik wykluczenia imigrantów muzułmańskich we Francji i w Wielkiej Brytanii; Arabowie żyjący w związkach mieszanych z Polkami. Szanse i bariery dla integracji społecznej; Libańczycy w Polsce. Problemy adaptacji dla odmiennych wzorów społeczno-kulturowych; Afrykanie w Polsce. O stosunkach rasowych we współczesnym społeczeństwie polskim; 4. Uchodźcy: Uchodźcy w Polsce. Mechanizmy wykluczenia etnicznego; Wracajcie do Czeczenii. Tam przecież nie ma już wojny. Uchodźcy w dzisiejszej Polsce- impresje wolontariusza; Indywidualne programy Integracji (IPI) dla uchodźców w Polsce. Opis i cena z punktu widzenia pracowników instytucji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy / Jacek Chlebny. - Warszawa : C.H.Beck , 2011. - XXXIX, [1], 430 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
1. Zagadnienia wstępne: Rozwój polskiego prawa uchodźczego; Kwestie terminologiczne; 2. Uniwersalne i regionalne standardy postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy; Unijne standardy postępowania w sprawach uchodźców; Standardy postępowania w sprawach uchodźców w świetle orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka i dorobku Rady Europy; 3. Dostęp do procedury: Zasad non refoulement; Decyzja o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 4. Rozpoznanie wniosku o nadanie statusu uchodźcy: Wszczęcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy; Zakres podmiotowy postępowania o nadanie statusu uchodźcy; Ustalenie stanu faktycznego; Orzekanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy; 5. Modyfikacje postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy: Postępowanie wszczęte na skutek wniosku oczywiście bezzasadnego; Postępowania wszczęte na skutek ponownego wniosku o nadanie statusu uchodźcy; Postępowanie z udziałem wnioskodawcy małoletniego i poddanego przemocy lub niepełnosprawnego; 6. Środki zaskarżenia: Weryfikacja decyzji w administracyjnym toku instancji; Weryfikacja decyzji ostatecznych w postępowaniu administracyjnym i pozbawienie cudzoziemca ochrony; Sądowa kontrola decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy; Podsumowanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006. - 183 s. : rys., tab. ; 24 cm.
1. Stereotypy- definicje i funkcje, 2. Uchodźcy jako kategoria społeczna, 3. Dynamika i geografia uchodźstwa, 4. Uchodźcy w Polsce, Wielkiej Brytanii i Jugosławi, 5. Przebieg badań i charakterystyka badanej zbiorowości, 6. Wiedza o uchodźcach studentów z Polski, Wielkiej Brytanii i Jugosławi, 7. Wizerunek uchodźcy na podstawie wypowiedzi studentów w trzech badanych krajów, 8. Przekonania studentów na temat uchodźców jako potencjalnego źródła zagrożenia dla kraju przyjmującego, 9. Interpretacja wyników badań
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 45)
Porządek społeczny: Kryzys autorytetów i kryzys ładu; Korupcja a anomia; Opowieść o dwóch kapitalizmach: kapitalizm akcjonariuszy vs. kapitalizm intersariuszy; Spór o model państwa; Utopia społeczeństwa informacyjnego; Społeczeństwo kapitalistyczne jako Gesellschaft; Herbert Spencer o religii i porządku społecznym; Współczesne znaczenie wberowskiej analizy stanu urzędniczego; Feministyczne strategie naruszania porządku społecznego. Dylematy europejskiej tożsamości:"Uniwersalne wartości" a regionalne doświadczenia (EUropea Środkowa wobec współczesnych zachodnich debat o wartościach i celach rozwoju); Unia Europejska jako rzeczywisty wyraz realizacji idei zawartych w Augusta Comet'a religii Ludzkości; Ideologia europejska a tożsamość; Europejska czy narodowa kultura pamięci historycznej?; Polska w oczach Zachodu - oswajanie czy podtrzymywanie odmienności?; Niechciani obcy. Uchodźcy polityczni w świadomości Polaków. Przeobrażenia przestrzeni społecznej: Socjologiczny kontekst nowej polityki społecznej; Prze-porządkowanie społecznych nierówności; Kategorie marginalizujące się i marginalizowane przez społeczeństwo; Relatywizm jako reakcja na różnorodność - destrukcja czy rekonstrukcja porządku normatywnego? Rozważania wokół społeczno-kulturowych kategorii płci i rodzaju; Przejście od kolektywizmu do indywidualizmu (O popularności instytucji małżeństwa); Rola ojca jako przykład porządku normatywnego; Naznaczenie i samonaznaczenie osób bezdomnych; Podróż jako zmaganie z obcością.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn RPO. Materiały ; nr 70)
1. Kwestia migracji w Europie Środowko-Wschodniej: wymiar historyczny, demograficzny, ekonomiczny i polityczny; 2. Prawo dotyczące imigrantów i uchodźców w Polsce (stan prawny na 9 kwietnia 2010 r.); 3. Imigranci w Polsce w latach 1989-2008. Analiza zjawiska z uwzględnieniem płci i ekonomii; 4. Imigracja nielegalna w Polsce- zarys problematyki i szacunki; 5. Wymiar edukacyjny, rynku pracy i aktywności politycznej dotyczący obecności państw spoza Unii Europejskiej; 6. Od osiedlenia do zadomowienia? Proces integracji imigrantów z Ukrainy i z Wietnamu w Polsce; 7. Perspektywy integracji uchodźców w społeczeństwie polskim. Wyzwania normalnego życia; 8. Polityka migracyjna Polski- kierunki rozwoju w ramach obszaru migracji pracowniczej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Dział I: Przepisy ogólne. 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy (art. 1-14). 2. Zadania pomocy społecznej (art. 15-35). Dział II: Świadczenia z pomocy społecznej. 1. Zasiłki i usługi (art. 36-53). 2. Domy pomocy społecznej (art. 54-66). 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 67-79). 4. Opieka nad rodziną i dzieckiem (art. 70-90). 5. Integracja uchodźców (art. 91-95). 6. Zasady odpłatności za świadczenia (art. 96-99). 7. Postępowanie w sprawach świadczeń z pomocy społecznej (art. 100-109). Dział III: Organizacja pomocy społecznej. 1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej (art. 110-115). 2. Pracownicy socjalni (art. 116-123). 3. Rada Pomocy Społecznej (art. 124-125). 4. Nadzór i kontrola (art. 126-134). Dział IV: Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe. 1. Przepisy zmieniające (art. 135-143). 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 144-161).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok 22, Zeszyt 1)
Kwartalnik, 2020-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2000-2013, Półrocznik, 2014-2019
Forma i typ
Zawiera: Wstęp; PAŃSTWO, WŁADZA… A PRACA – CZYLI O BEZWARUNKOWYCH DETERMINANTACH AKSJOLOGICZNYCH PRAWA PRACY (ODPOWIEDŹ NA DOKTRYNALNĄ SUGESTIĘ WYKŁADNI PRAWA PRACY „BEZ” AKSJOLOGII); ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH OBYWATELI PRZEZ WŁADZE PUBLICZNE W ROZUMIENIU ART. 75 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPOŁECZNYCH INICJATYW MIESZKANIOWYCH; NIEKONSTYTUCYJNY CHARAKTER WYBRANYCH PRZEPISÓW USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO; MIĘDZY 17 REPUBLIKĄ A POLSKĄ LUBELSKĄ. O ŹRÓDŁACH WOJSKOWEGO PRAWA KARNEGO 1943-1945; EWOLUCJA USTROJU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KONSTYTUCJACH POLSKI XX W.; ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE; PARKI NARODOWE – WNIOSKI DE LEGE FERENDA (CZ. I); POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ŚWIETLE KONSTYTUCYJNEJ ZASADY PRAWORZĄDNOŚCI; W OBRONIE PRAW OBYWATELI UKRAINY. DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH W PIERWSZYM MIESIĄCU NAPAŚCI ROSJI NA UKRAINĘ, 24.02-24.03.2022; CZY MOŻNA KUPIĆ GRENLANDIĘ, ZAMORSKIE TERYTORIUM KRÓLESTWA DANII?; NEUROPRAWO A PRZYPISANIE WINY SPRAWCY CZYNU ZABRONIONEGO; SĄDOWNICTWO SĘDZIÓW PRZYSIĘGŁYCH JAKO FORMA UDZIAŁU CZYNNIKA SPOŁECZNEGO W PROCESIE KARNYM (CZĘŚĆ II); PROBLEM SKUTECZNOŚCI ZARZUTU PAULIAŃSKIEGO CO DO SPISU WIERZYTELNOŚCI PO PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIU LUB UMORZENIU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO; STATUS PRAWNY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I ZASADY JEJ REPREZENTACJI NA TLE ORZECZNICTWA SĄDOWEGO; SPRAWA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION V. RIPPLE LABS INC. JAKO PUNKT ZWROTNY W HISTORII RYNKÓW KRYPTOWALUTOWYCH; PRZEKROCZENIE UPOWAŻNIENIA USTAWOWEGO PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY W PRZYPADKU PODJĘCIA UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI SKARBNIKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 3 LUTEGO 2022 R., II SA/GO 816/21; PODANIE KWASU HIALURONOWEGO PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA. GLOSA CZĘŚCIOWO KRYTYCZNA DO WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 22 MARCA 2016 ROKU, SYGN. VII KA 52/16; SPRAWOZDANIE Z XI SEMINARIUM NAUKOWEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA „FONTES” ODDZIAŁ W SOSNOWCU.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok 22, Zeszyt 2)
Kwartalnik, 2020-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2000-2013, Półrocznik, 2014-2019
Forma i typ
Temat
Trybunał Konstytucyjny (Polska) Europejski Trybunał Praw Człowieka Sąd Najwyższy (Polska) Corte costituzionale della Repubblica Italiana Unia Europejska (UE) Mercosur Godność ludzka Jeńcy wojenni Prawo humanitarne międzynarodowe Konstytucyjność prawa Praworządność Podatek dochodowy od osób fizycznych Państwo prawne Prawo konstytucyjne Rzecznik praw obywatelskich Swoboda wypowiedzi Macierzyństwo zastępcze Prokreacja medycznie wspomagana Prawa dziecka Kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską (2021- ) Nielegalni imigranci Uchodźcy Bezpieczeństwo Handel międzynarodowy Umowy międzynarodowe gospodarcze Prawo o szkolnictwie wyższym Profesorowie Stopnie i tytuły naukowe Habilitacja COVID-19 Działalność gospodarcza Składki na ubezpieczenia społeczne Tarcza antyinflacyjna (pakiet rządowy) Parki narodowe Ochrona przyrody Prawo ochrony środowiska Pozwolenia administracyjne Rybołówstwo Etyka zawodowa Honor Odpowiedzialność dyscyplinarna Żołnierze Służby mundurowe Nauczyciele akademiccy Postępowanie dyscyplinarne Postępowanie odwoławcze Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym Postępowanie cywilne Dzierżawa Nieruchomości rolne Skarbu Państwa Prawo rolne Posiadanie Ochrona praw konsumenta Prawo antymonopolowe Ochrona konkurencji Religia Wspólnota Prawo pracy Praca zdalna Zakładowa organizacja związkowa Ochrona danych osobowych Algorytmy Dyskryminacja Prawo nowych technologii Sztuczna inteligencja Rekrutacja pracowników Polska Włochy Francja
Niedostrzeżona nielojalność ustawodawców. przykład z czasów walki o „praworządność” i „dobrą zmianę”; Wokół problematyki praworządności; Granice wolności wypowiedzi. Argumentacja rzecznika praw obywatelskich w kasacjach wniesionych w sprawach wykroczeń w świetle poglądów europejskiego trybunału praw człowieka; Zastosowanie metod medycznie wspomaganej prokreacji w najnowszym orzecznictwie włoskiego trybunału konstytucyjnego; Ochrona godności jeńców wojennych w świetle postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Operacja „ŚLUZA” – kryzys uchodźczy związany z przerzutem nielegalnych migrantów przez polsko-białoruską granicę; Stosunki handlowe UE-MERCOSUR – wyzwania i perspektywy w świetle zakończonych negocjacji umowy handlowej; Wolność wyboru rodzaju działalności naukowej a przesłanki ustawowe uzyskania tytułu naukowego profesora; Osiągnięcie naukowe albo artystyczne stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Liczba osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, konieczna do wykazania we wniosku habilitacyjnym; Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wynika z przepisów art. 31 ZO 8, 10 I 12 ustawy o COVID-19; Parki Narodowe – wnioski de lege ferenda (cz. II); Amatorski połów ryb – uwagi na tle art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym; Kilka refleksji o genezie i rozwoju unormowań dot. naruszenia zasad etyki zawodowej jako przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych; Postępowanie odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich; Zdolność postulacyjna w postępowaniu cywilnym w zakresie wniosku o wyłączenie sędziego rozpoznawanego przez sąd najwyższy; Ośrodek produkcji rolniczej jako przedmiot posiadania rolnego; Proces budowania ochrony konkurencji i konsumentów w prawie polskim; Przedsiębiorstwo i wspólnota pracy; Przyszłość pracy zdalnej – dylematy prawne; Ustawowy obowiązek pracodawcy udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych a powierzenie przetwarzania danych osobowych; Model systemowego przeciwdziałania dyskryminacji algorytmicznej – uwagi na tle projektu aktu w sprawie sztucznej inteligencji; Glosa do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 8 lutego 2022 r., II OSK 154/21 – uwagi na tle art. 10 KPA; Kobiety gospodarne i wyjątkowe. Koła gospodyń wiejskich w prawie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok 20, Zeszyt 1)
Kwartalnik, 2020-
Wcześniejsza częstotliwość: Półrocznik, 2000-2013, Rocznik, 2014-2019
Forma i typ
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej