Sorting
Source
ebookpoint BIBLIO
(1660)
Form of Work
E-booki
(1660)
Audiobooki
(13)
Author
Walczak Tomasz
(18)
Górczyński Robert
(16)
Kita Jarosław
(11)
Kluczewski Jerzy
(11)
Krawczyk Dorota Anna
(10)
Niedbalski Jakub
(10)
Kuna-Marszałek Anetta
(9)
Meryk Radosław
(9)
Duraj Natasza
(8)
Kaczmarek Tomasz
(8)
Pilch Piotr
(8)
Watrak Andrzej
(8)
Kamiński Tomasz
(7)
Kowalczyk Grzegorz
(7)
Lachowski Lech
(7)
Małczak Leszek
(7)
Mizerska Anna
(7)
Motowidlak Urszula
(7)
Sawka Krzysztof
(7)
Cieślak Piotr
(6)
Dorożyński Tomasz
(6)
Grabarczyk Tadeusz
(6)
Korybut-Marciniak Maria
(6)
Makowska-Iskierka Marzena
(6)
Malach Josef
(6)
Morze Nataliia
(6)
Noskova Tatiana
(6)
Pawłowska Aneta
(6)
Skupień Dagmara
(6)
Smyrnova-Trybulska Eugenia
(6)
Wiktorowicz Justyna
(6)
Wojciechowska Jolanta
(6)
Żakowski Karol
(6)
Bołdyrew Aneta
(5)
Domański Tomasz
(5)
Grzywna Paweł
(5)
Hajn Zbigniew
(5)
Iwanek Jan
(5)
Krzewińska Aneta
(5)
Kuźma Inga B
(5)
Nowakowska Aleksandra
(5)
Pazdan Maksymilian
(5)
Pogońska-Pol Magdalena
(5)
Przygodzki Zbigniew
(5)
Radek Robert
(5)
Rajca Piotr
(5)
Reis Antonio dos
(5)
Sikorska-Kowalska Marta
(5)
Skoczko Iwona
(5)
Warwas Izabela
(5)
Waśko Zbigniew
(5)
Wójcik Marcin
(5)
Załęczna Magdalena
(5)
Antczak Mariola
(4)
Barańska-Szmitko Anna
(4)
Bekrycht Tomasz
(4)
Bieńkowska Jolanta
(4)
Brach Jarosław
(4)
Bunio-Mroczek Paulina
(4)
Burchard-Dziubińska Małgorzata
(4)
Burska Katarzyna
(4)
Bąbol Krzysztof
(4)
Całek Grzegorz
(4)
Czajkowska Maria
(4)
Czerwiński Piotr
(4)
Gałkowski Artur
(4)
Gołąbeska Elżbieta
(4)
Gryglewski Krzysztof
(4)
Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna
(4)
Gutowski Maksymilian
(4)
Jędrzejczak Alina
(4)
Kamiński Filip
(4)
Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka
(4)
Kobyłecka-Piwońska Ewa
(4)
Kowalik Katarzyna
(4)
Kwiatek Agnieszka
(4)
Kłysik-Uryszek Agnieszka
(4)
Marszał Tadeusz
(4)
Michalska Iwonna
(4)
Michalski Grzegorz
(4)
Mierzejewski Dominik
(4)
Pieczewski Andrzej
(4)
Rollnik-Sadowska Ewa
(4)
Sagalara Leszek
(4)
Skiba Maja
(4)
Skodlarski Janusz
(4)
Sosnowska Monika
(4)
Sowińska-Heim Julia
(4)
Suliborski Andrzej
(4)
Szatyłowicz Ewa
(4)
Szukalski Piotr
(4)
Waingertner Przemysław
(4)
Walczak-Niewiadomska Agata
(4)
Wróblewski Michał
(4)
Zajda Katarzyna
(4)
Zatorska Joanna
(4)
Zielińska-Lont Klaudia
(4)
Świerkocki Janusz
(4)
Żelazowski Konrad
(4)
Żuchowska-Skiba Dorota
(4)
Year
2020 - 2024
(872)
2010 - 2019
(788)
Country
Poland
(1660)
Language
Polish
(1660)
1660 results Filter
E-book
In basket
Form of Work
В предлагаемой читателю книге Б. Оляшек расматриваются «русские споры» в художественном дискурсе классиков XIX века. Толчком к исследованию темы послужили многочисленные высказывания литературных героев о предрасположенности русского человека к спорам.
Несмотря на это утверждение, автор выдвигает тезис о несостоятельности «русских споров» в освещении классиков, поддерживая его анализом многочисленных сюжетных ситуаций дискуссий о важнейших для русского сознания жизненных ценностях, и об обустройстве России в XIX веке, изображенных на страницах их произведений. Особое внимание уделяется содержанию споров, их участникам, ходу прений, эристическим приемам и результатам «русских споров».
Автора, в частности, интересуют такие аспекты проблемы как достижение спорящими истины, возможность консенсуса в общественных вопросах, отсылающие к традициям сократовского и софистического споров, а также причины несостоятельности «русских споров».
Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся русской литературой, культурой и ментальностью.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Poznaj niezależnego i błyskotliwego stratega, twórczego i wrażliwego mentora oraz optymistycznego i ciepłego doradcę. Poznaj artystę, logika, entuzjastę, prezentera… Dowiedz się, czym wyróżniają się poszczególne typy osobowości, i sprawdź, czy rozpoznasz wśród nich swoich znajomych i bliskich. Czy rozpoznasz wśród nich siebie?
Książka ta jest wprowadzeniem do typologii osobowości ID16. Dzięki niej poznasz profile poszczególnych typów osobowości i dowiesz się, jaki procent populacji stanowią.
Typologie osobowości odwołujące się do teorii Carla Gustava Junga (do których należy ID16) są narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały się standardowym narzędziem stosowanym przez większość globalnych przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Utworzenie naszego Wydziału przypadło na przełom wieków. Wchodziliśmy w tę nową epokę, profesorowie i studenci, ze znacznymi oczekiwaniami i nadziejami. Dla nas, politologów, otwierały się nowe możliwości prowadzenia badań systemowych, porównawczych, zgłębiania kwestii demokracji i aktywności obywatelskiej.

Wkrótce jednak mogliśmy się przekonać, że ten nowy świat, którego musimy się uczyć – „świat niestabilny i nieprzewidywalny”, jak określił go wiele lat temu Zygmunt Bauman – ma także oblicze ataku na World Trade Center i wojny w Ukrainie.

Pamiętajmy, że w tym świecie jest miejsce dla nas, mających wiedzę, wolne umysły i czułe serca!

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
(dyrektor Instytutu Studiów Politologicznych WSMiP w latach 2008–2016)

Jesteśmy całkowicie nowym Wydziałem stworzonym od podstaw przez zespół wykładowców akademickich oraz naukowców zajmujących się interdyscyplinarnie różnymi aspektami studiów międzynarodowych oraz nauk o polityce. Nie powstaliśmy z podziału dawnych struktur uniwersyteckich, lecz na bazie zupełnie nowej filozofii – otwartej na świat i ludzi oraz na dialog międzynarodowy w jego różnych wymiarach i płaszczyznach.

Wiedzieliśmy od początku, iż tylko dobrze wykształcone młode pokolenie jest w stanie budować otwarte społeczeństwo XXI wieku. Pragnęliśmy przekazać naszym studentom otwartość na zmiany i ciekawość odkrywania wolnego świata. Chcieliśmy im zaszczepić wartości, którymi powinni wyróżniać się w przyszłości jako absolwenci uczelni wyższej i przedstawiciele inteligencji.

Nasz Wydział powstał na dwóch solidnych filarach, jakimi są internacjonalizacja oraz interdyscyplinarność. Obu tych filarów w sferze biznesu, polityki i dyplomacji oraz kultury i mediów potrzebuje bardzo mocno nasze miasto, region i cały kraj.

prof. dr hab. Tomasz Domański
(dziekan WSMiP w latach 2008–2016)

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
Author
Form of Work

Tak łatwo stracić z oczu to, co naprawdę ważne!

24 kroki do życia w harmonii z Bogiem to mikroporadnik dla wszystkich, którzy pragną odkryć głębszy wymiar życia, zbliżyć się do duchowych prawd i doświadczyć pokoju w relacji z Bogiem.

Nie znajdziesz tu obszernych wywodów teologicznych. Minimalizm jest zamierzony. Każdy z dwudziestu czterech kroków to po prostu drogowskaz, który zachęca do zatrzymania się, do głębokiej refleksji i do próby przeorientowania życia.

Wyrusz w podróż ku głębszemu zrozumieniu siebie, świata i Boga!

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Upadek muru berlińskiego był największym wydarzeniem w historii powojennych Niemiec i jednym z najistotniejszych w historii Europy ostatnich 70 lat. Przyniósł on także ponowne zjednoczenie Republiki Federalnej, które z jednej strony stanowiło wyzwanie dla całego Starego Kontynentu, z drugiej zaś odmieniło życie polityczne, gospodarcze i społeczne podzielonego przez niespełna pół wieku narodu.

Jakie przeobrażenia zaszły w RFN od momentu zjednoczenia? Jakim wyzwaniom będzie musiał sprostać nasz zachodni sąsiad w najbliższych latach? Jakie czynniki miały decydujący wpływ na rozwój tego kraju po roku 1990? Autorzy monografii odpowiadają na te i podobne pytania oraz objaśniają rolę Niemiec w XXI wieku.

Prezentowana publikacja jest interdyscyplinarną próbą sporządzenia bilansu ostatnich 25 lat niemieckiej historii. Autorzy - politolodzy, historycy oraz germaniści - dokonują oceny najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które miały decydujący wpływ na rozwój RFN po roku 1990, kiedy nastąpiło zjednoczenie dwóch państw niemieckich.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Monografia zawiera niepublikowane wcześniej, oryginalne prace badawcze i przeglądowe przedstawione na 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, która odbyła się w marcu 2020 roku w Cieszynie. Głównym celem wydania publikacji jest chęć utrwalenia dorobku naukowego konferencji. Chociaż była to już 57. jej edycja, inicjatywa wydawnicza została podjęta po raz pierwszy. Duża część zawartych w tomie materiałów to wstępne, pilotażowe wyniki z przeprowadzonych badań. Zostały one poddane ocenie recenzenta i – uzyskawszy jego akceptację – są prezentowane czytelnikom. Sprzyja to idei wymiany myśli, co służy zarówno doskonaleniu warsztatu badawczego, jak i poszerzaniu horyzontów myślowych. Wartość naukowa artykułów, potwierdzona recenzjami, stanowi wiarygodne źródło wiedzy dla popularyzatorów nauki. Niniejsza publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej w systemie Open Access.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

W pierwszej opracowania można znaleźć zarys dziejów Uniwersytetu, uwzględniający jego rolę w tworzeniu przestrzeni miasta w ciągu ostatniego siedemdziesięciolecia, natomiast w drugiej – zestawienie kilkudziesięciu budynków, które Uniwersytet przez krótszy lub dłuższy czas w tym okresie użytkował. Nie są to wszystkie budynki, należące do uczelni – taki rejestr musiałby obejmować około stu obiektów. Jest to jednak grupa przekrojowa, pokazująca, w jak zróżnicowanych (i na ogół zupełnie nieprzystosowanych do funkcji akademickich) budynkach przyszło Uniwersytetowi funkcjonować. Celowo, pisząc o tych obiektach, autorzy nie ograniczyli się tylko do przedstawienia ich związków z uczelnią, której początki działalności są związane z budynkiem szkoły włókienniczej przy ul. Żeromskiego 115 – tam odbywały się pierwsze wykłady, a ponieważ budynek nie należał formalnie do UŁ, korzystano z zaproszenia władz szkoły. Historia każdego z budynków została opisana znacznie szerzej. Dzięki temu Czytelnik może dostrzec, jak Uniwersytet Łódzki wpisywał się w historię Łodzi, a także – jak dynamicznie zmieniała się ona sama w ciągu ostatnich dwóch stuleci.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
Form of Work

Często w różnych rozmowach słyszę: tyle tych afer, że ciężko już spamiętać. To prawda. Żyjemy w czasach wojny na Wschodzie, pandemii, drożyzny i inflflacji. Politycy zaś traktują nas jak dzieci, mówią, że jest tanio, kiedy każdy z nas w sklepie widzi, że podrożało. Mówią, że jest spokój i jesteśmy bezpieczni, kiedy rosyjskie czy białoruskie rakiety dolatują pod Bydgoszcz. Co miesiąc dostaję coraz wyższy rachunek za prąd, wraz z listem, że jest ten prąd tani. Oni cały czas myślą, że "ciemny lud to kupi". W telewizji opowiadają o tym, jacy to są uczciwi. W tym samym czasie rozdają sobie miliony z naszych pieniędzy, wille swoim kumplom, dobrze płatne posady krewnym i znajomym. To jest ta uczciwość? Kiedy ich oszustwa wychodzą na jaw, jak wytrawni złodzieje "idą w zaparte", mówią, że czarne jest białe, zastraszają tych, którzy odkrywają ich przekręty. Mówią, że chronią rolnictwo, po czym nie chcą ujawnić, kto zapełnił magazyny ukraińskim zbożem i mrożonymi owocami. Oczywiście za każdym razem mówią, że to nie oni, nie ich wina! Jakby to nie oni rządzili. Jakby to nie oni uchwalali ustawy, rozdzielali nasze pieniądze, przyznawali koncesje i pozwolenia. O tym jest ta broszura. Znajdziecie w niej opis 100 afer, które wstrząsnęły Polską w ostatnich latach. Wstrząsnęły, a często już o nich nie pamiętamy, bo były kolejne, bo były szybko ukrywane, bo świadkowie byli zastraszani, a większość mediów, które są na usługach partii i polityków, o nich nie mówiła. Nie pamiętamy, bo było ich o wiele więcej, praca nad tym wydawnictwem to był naprawdę ciężki wybór akurat tych 100 tu opisanych.

Przypomnijmy je sobie.

Marcin Piplowski

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Niezależnie od tego, czy tworzysz stronę internetową, interfejs użytkownika, czy przedmiot codziennego użytku, musisz dostosować projekt do wymagań grupy docelowej. To, jak dobry będzie projekt i jakie wrażenia wywoła u użytkowników, zależy przede wszystkim od tego, co o nich wiesz. Niekiedy jest to specyficzna wiedza. W jaki sposób ci konkretni ludzie myślą? Kiedy podejmują decyzję? Co sprawi, że wykonają czynności, których się od nich oczekuje? W jaki sposób wywołać u nich określone emocje związane z projektowanym produktem? Na te i na wiele innych pytań odpowiada psychologia projektowania.

To drugie, zaktualizowane i uzupełnione wydanie cenionego poradnika dla projektantów, którzy chcą tworzyć rzeczy użyteczne, przydatne i lubiane przez użytkowników. Zawiera wnikliwą analizę 100 niezwykle ważnych z punktu widzenia projektanta kwestii, będącą efektem przestudiowania setek publikacji naukowych oraz tego, jak opisane w nich zasady są wykorzystywane w codziennej pracy projektanta, który tworzy interfejsy, strony WWW, aplikacje czy urządzenia i korzysta z najróżniejszych technologii. Dzięki podanym tu wskazówkom Twoje projekty będą bardziej intuicyjne i angażujące - w swojej pracy bowiem uwzględnisz to, jak ludzie myślą, jak się zachowują i podejmują decyzje.

Z książki dowiesz się:

 • w jaki sposób przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorcy
 • jak kształtować przyzwyczajenia człowieka
 • jak przebiega proces podejmowania decyzji
 • kiedy ludzie popełniają błędy i jakie są ich rodzaje
 • jakie czynniki budzą zaufanie

Nikt się nie oprze temu, co zaprojektujesz!

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Praktyczny przewodnik po technikach zabezpieczania sieci komputerowych

 • Jak sprawnie zabezpieczyć system?
 • Jak zapewnić sobie prywatność w internecie?
 • Jak skutecznie walczyć z sieciowymi włamywaczami?

W naszych domach montujemy solidne zamki i drzwi, chronimy samochody wymyślnymi alarmami, w firmach zakładamy systemy monitoringu, jednak nadal wiele osób nie zwraca wystarczającej uwagi na bezpieczeństwo komputerów w sieciach domowych oraz korporacyjnych. Luki w systemach informatycznych powodują każdego roku straty rzędu miliardów dolarów, a przecież dostępnych jest wiele narzędzi i technik, które pozwalają skutecznie zabezpieczyć komputery przed atakami crackerów.

"125 sposobów na bezpieczeństwo w sieci. Wydanie II" to zaktualizowany i rozbudowany zbiór praktycznych porad dotyczących zabezpieczania systemów informatycznych przed atakami. Dzięki wskazówkom przygotowanym przez cenionych profesjonalistów dowiesz się, jak stosować najnowsze narzędzia systemowe i niezależne programy do zabezpieczania systemów i danych, ochrony własnej prywatności w sieci czy bezpiecznego łączenia zdalnych maszyn. Nauczysz się także zastawiać pułapki na sieciowych napastników, wykrywać ich obecność w sieci i szybko przywracać normalne funkcjonowanie systemu po ewentualnym ataku.

 • Zabezpieczanie systemów Windows i uniksowych
 • Zapewnianie prywatności w internecie
 • Konfigurowanie i testowanie zapór sieciowych
 • Bezpieczne korzystanie z usług
 • Zabezpieczanie sieci przewodowych i bezprzewodowych
 • Monitorowanie działania sieci
 • Stosowanie silnego szyfrowania i uwierzytelniania
 • Wykrywanie włamań i przywracanie działania sieci

Stosuj sprawdzone sposoby zapewniania bezpieczeństwa w sieci.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

A Frequency Dictionary of Old English Prose is a list of Old English words arranged according to their frequency, covering the whole York–Toronto–Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose (Taylor et al. 2003), i.e. an electronic collection of all prose texts written in Old English. Thus, if you want to get a quick insight into a prose text written in Old English, you should start your study with the first entries. The dictionary includes all the words which occur at least 25 times in the corpus (over 2,700 entries altogether). Each lexical item is accompanied by its part of speech classification, translation into Modem English, an authentic example from the corpus (carefully handpicked to include the most basic words and thus be understandable even to beginners), the absolute frequency of the word in the corpus and the number of texts where it appears at least once.

*

The dictionary will prove an invaluable aid to learners of Old English. In addition to the basic list of lemmas in order of frequency, it highlights the distribution of lemmas within a number of exemplar texts, demonstrating in a striking way the value of learning lemmas in order of frequency. The frequency list is also interspersed with useful tables listing the most frequent lemmas within the major grammatical categories (pronouns, adjectives, verbs, etc.), but also quite a number of semantic categories, such as animals, body parts, temporal expressions, etc., which could potentially reveal insights into the Anglo-Saxon world. While primarily aimed at learners, the dictionary, particularly in conjunction with the online morphological and collocation dictionaries produced by the same team (https://varioe.pelcra.pl), will add to the growing number of excellent resources now available to support research by scholars of Old English prose.

Ann Taylor, co-creator of the YCOE corpus, University of York (UK)

A Frequency Dictionary of Old English Prose and its online sister tools, the morphological dictionary and the collocation dictionary, are much welcome resources for research and teaching. The frequency dictionary is a very useful guide for students of Old English who want to increase their vocabulary in a targeted way, and it provides an excellent overview of the Old English lexicon in general. Students can also have fun writing papers and theses on the basis of the resources, for example by identifying items of interest in the frequency dictionary and then searching for patterns in the collocation dictionary. The dictionary may also serve as an inspiration and a time-saving point of departure for research projects. It is very encouraging for the field that new resources are being created ta serve the community of Old English scholars.

Kristin Bech, professor of English linguistics, University of Oslo (Norway)

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Publikacja „A źródło wciąż bije…”. NSZZ Solidarność w Uniwersytecie Śląskim w latach 1980–2020 przedstawia dzieje NSZZ „Solidarność” w uczelni, okoliczności tworzenia struktur Związku, konkretne działania podejmowane na rzecz demokratyzacji kraju i środowiska akademickiego. Ukazano w niej także mechanizmy represji stosowane wobec związkowców w okresie stanu wojennego, zwłaszcza liczne internowania. Podstawą analiz były materiały prywatne (głównie korespondencja) i dokumenty zachowane w Komisji Zakładowej, a także przekazy prasowe (w tym wywiady) i opracowania dotyczące dziejów Uniwersytetu Śląskiego. Genezę NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim przedstawiono w kontekście wydarzeń krajowych. Ponadto opisano aktualną organizację Związku i jego funkcjonowanie w latach 1989–2020.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
ABC PowerPoint 2016 PL / Aleksandra Tomaszewska. - [miejsce nieznane] : Helion : ebookpoint BIBLIO, 2015. - 192 s. ; 23 cm.
Form of Work

Naucz się tworzyć dobre prezentacje!

 • Nadawanie struktury, czyli od czego zacząć tworzenie prezentacji w programie PowerPoint
 • Wklejanie materiałów zewnętrznych, czyli jak dołączyć zdjęcia, pliki wideo albo grafiki
 • Efekty i animacje, czyli jak zdynamizować prezentację i uczynić ją bardziej interesującą

Wykonanie dobrej prezentacji w PowerPoincie to nic trudnego. Tysiące ludzi codziennie używają tego programu do prowadzenia szkoleń, przedstawiania efektów swojej pracy lub przybliżania innym skomplikowanych zagadnień, a nawet zapisywania osobistych wspomnień. PowerPoint zapewnia swoim użytkownikom przyjazne środowisko, szablony, motywy, wizualne i dźwiękowe efekty specjalne, opcję animowania różnych elementów i wiele innych atrakcji. W nowej odsłonie — 2016 — oferuje także możliwość jednoczesnej pracy kilku osób nad prezentacją w chmurze i korzystanie z genialnej wyszukiwarki Tell Me, która podpowiada, jak wykonać daną operację, i uczy się zachowań użytkownika.
Jeśli chcesz zaprzyjaźnić się z PowerPointem i poznać najważniejsze oraz najbardziej efektowne sposoby tworzenia prezentacji, ta książka będzie dobrym wyborem. Dzięki niej nauczysz się nadawać właściwą strukturę Twojej prezentacji, dodawać do niej tekst i elementy multimedialne, ustalać i zmieniać kolejność slajdów, używać motywów wbudowanych i tworzyć własne. Odkryjesz, jak wyświetlać i drukować Twoje dokumenty, a także modyfikować je w zależności od potrzeb. Liczne ilustracje i jasne opisy pomogą Ci szybko znaleźć te informacje, które najbardziej Cię interesują. Czas zacząć pracę z PowerPointem 2016!
 • Środowisko programu PowerPoint
 • Tworzenie prezentacji na podstawie konspektu i szablonu
 • Praca z tekstem i pola tekstowe
 • Opracowywanie układu i wyglądu slajdu
 • Ustalanie kolejności wyświetlania slajdów
 • Korzystanie z wbudowanych motywów
 • Dodawanie i formatowanie tabel, wykresów i diagramów
 • Wstawianie i edytowanie zdjęć, plików wideo i obiektów Clipart
 • Animowanie tekstu i obiektów na slajdach
 • Dodawanie interesujących dźwięków
 • Udostępnianie i drukowanie prezentacji
 • Tworzenie własnych elementów, motywów i szablonów
 • Dopasowywanie prezentacji do potrzeb różnych odbiorców
 • Przygotowywanie prezentacji do wyświetlenia

Odkryj zalety PowerPointa 2016!

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
Form of Work

Dlaczego w zaciszu gabinetu lekarskiego, przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu ze zwolnienia, oprócz pacjenta i lekarza uwzględniany jest jeszcze pracodawca? Czy dla pracodawcy najkorzystniejszy poziom absencji to jej brak? Dlaczego pracownicy korzystają ze zwolnień w okolicznościach medycznie nieuzasadnionych? Te i wiele innych pytań dotyczących zachowań absencyjnych pracowników i działań zarządczych podejmowanych przez pracodawców stały się inspiracją do podjęcia badań, których wyniki zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji. Omówiono w niej m.in. różnorodność czynników determinujących poziom absencji pracowniczej, metody mierzenia i badania zachowań absencyjnych pracowników oraz sposoby ich kształtowania przez pracodawców. W książce podjęto rzadko poruszaną w polskich pracach badawczych tematykę zarządzania absencją pracowniczą w organizacji i próbę zdiagnozowania możliwych w tej sferze dysfunkcji, na które składają się dwa skrajnie różne zachowania pracownicze: nieuzasadnione, nadmierne korzystanie ze zwolnień lekarskich oraz przychodzenie do pracy pomimo choroby lub wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego zamiast zwolnienia lekarskiego.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
Form of Work

Obierz kurs na... Microsoft Access 2013!

Dobra, wygodna i profesjonalna baza danych to podstawa sukcesu każdej firmy. W dzisiejszym świecie nieustannie zalewa nas deszcz informacji, których nie umiemy wystarczająco szybko przyswoić ani przetworzyć bez pomocy dobrego oprogramowania. Tym cenniejsza jest możliwość sensownego sortowania informacji i błyskawicznego docierania do tych, które są nam akurat potrzebne. We właściwie skonstruowanej i zarządzanej bazie danych można przechowywać dane o klientach, zapasach, produktach, pracownikach i przepływach finansowych, a odpowiednio opracowane kwerendy pomogą kontrolować stan firmy, szybko znajdować dane o sprzedaży, dowolnym kliencie czy kontrahencie oraz wyciągać wnioski na przyszłość.

Jak obsługiwać bazę danych utworzoną w Accessie 2013 i w mig znajdować potrzebne informacje? Sprawdź to podczas szkolenia Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych. Zdziwisz się, jak potężne i wygodne narzędzie oferuje Ci Microsoft.
Microsoft Access 2013 pozwoli Ci stworzyć imponującą, praktyczną bazę danych i łatwo ją przeszukiwać — wreszcie poczujesz, że masz kontrolę nad wszystkim, co dzieje się w Twojej organizacji!

Czego nauczysz się podczas kursu Microsoft Access 2013?

 • Poznasz definicję kwerendy.
 • Nauczysz się tworzyć kwerendy za pomocą kreatora.
 • Zobaczysz, jak opracować kwerendy proste, a jak krzyżowe.
 • Odkryjesz, na czym polega tworzenie kwerend wyszukujących duplikaty.
 • Sprawdzisz, jak przygotować kwerendy parametryczne, aktualizujące albo dołączające.
 • Zorientujesz się, jak wykorzystać operacje tekstowe i matematyczne przy sporządzaniu kwerend.

Microsoft Access 2013 to program, w którym łatwo zbudować dowolną bazę danych. Jednak prawdziwą sztuką jest obsługa takiej bazy, czyli tworzenie najrozmaitszych zapytań, aby wysortować odpowiednie informacje. Te zapytania, inaczej kwerendy, często bywają skomplikowane — szczególnie wtedy, gdy chcemy połączyć ze sobą kilka kryteriów albo wykonać jakieś operacje w samej bazie. Ten złożony z trzydziestu lekcji kurs pomoże Ci zorientować się w typach kwerend i podpowie, co możesz zrobić z ich pomocą. Zapoznasz się z terminologią używaną w odniesieniu do baz danych i nauczysz się używać kreatora kwerend. Dowiesz się, jak zaktualizować rekordy, dołączyć coś do bazy lub usunąć z niej pewne informacje. Zobaczysz, jak sprawdzić, czy rekordy się nie powtarzają. Odkryjesz, do czego służą funkcje i tabele, jak wykonywać operacje matematyczne i tekstowe, wykorzystywać różne kryteria oraz wyszukiwać niepasujące dane. Po zakończeniu kursu będziesz umiał samodzielnie stworzyć dowolną kwerendę i poprawnie zinterpretować jej wyniki.

Siła kwerend dzięki kursowi Microsoft Access 2013

Microsoft Access 2013 pozwala na tworzenie baz danych w systemie Windows bez znajomości jakiegokolwiek języka programowania czy języka SQL. Dzięki temu w łatwy sposób można przechowywać i wyszukiwać dane — i osiągać przy tym bardzo dużą wydajność. Jednak wymaga to zrozumienia zasad komunikowania się z programem, czyli odpowiedniego formułowania zapytań. Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych ma za zadanie przekazać Ci tę wiedzę i objaśnić, do czego służą różne kwerendy, a przede wszystkim: jak z nich skutecznie korzystać. Jego celem jest także pokazanie Ci, jak wygodnie zarządzać całą bazą, dbać o jej aktualizację, sortować rekordy, dodawać nowe tabele i ustanawiać między nimi logiczne połączenia.

Krok po kroku, na konkretnych przykładach nauczysz się biegle wyszukiwać informacje i konstruować wyrafinowane, skomplikowane kwerendy, które pomogą Ci połączyć różne dane i wyciągnąć z nich poprawne wnioski.

Potęga Accessa w Twoich rękach

Obojętne, czy jesteś numizmatykiem, masz dużą domową bibliotekę lub szefa, który nieustannie wymaga od Ciebie dostarczania najświeższych informacji o klientach, ten kurs pomoże Ci właściwie i bezbłędnie zarządzać każdą bazą danych. Microsoft Access 2013 doskonale sprawdza się jako baza, ale to możliwość szybkiego wyłuskania z niej konkretnych informacji jest Twoim najważniejszym atutem. To dzięki temu będziesz zawsze wiedział, które monety z Twojej kolekcji wybito w 1830 roku albo które książki pożyczyłeś przyjaciołom i nie masz co szukać ich na półkach. Dzięki temu Twój zwierzchnik dostanie na czas dowolny raport, którego zażąda, nawet z najdziwniejszym zestawieniem kryteriów, jakie przyjdą mu do głowy. Podczas szkolenia Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych nauczysz się także sensownie grupować dane w bazie, co wydatnie skróci czas przetwarzania zapytań. A gdy komunikacja z bazą danych wejdzie Ci w krew, staniesz się podporą każdego zespołu, firmy czy organizacji — jako ten, kto posiada bardzo cenne i poszukiwane umiejętności.

Tylko dla wtajemniczonych

Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych z pewnością pozwoli Ci wejść w świat zapytań bazy danych utworzonej w popularnym programie Microsoftu — i otrzymywać właściwe odpowiedzi. Jeśli jednak postanowisz dogłębnie poznać zasady leżące u podstaw określonej organizacji kwerend i zastosować je w praktyce, uda Ci się osiągnąć o wiele więcej! Nauczysz się ściśle dobierać rodzaj kwerendy do oczekiwanych wyników, logicznie układać treści w Twojej bazie, używać pól obliczeniowych w kwerendach i wykorzystywać funkcje IIF oraz Switch. Zobaczysz, jak operować na datach, a także tworzyć i usuwać rekordy albo tabele. Sprawdź, jakie to proste!

Sprawdź także: kursy Low Code.

Poznaj naszego eksperta

Kamil Józwik — absolwent automatyki i inżynierii komputerowej na Politechnice Warszawskiej. Przez pół roku studiował także na uniwersytecie w Mondragon (Hiszpania). Stworzone przez niego bazy danych umożliwiły uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu danych w bardzo różnych firmach. Poza bazami danych zajmuje się profesjonalnie sieciami komputerowymi oraz automatyką budynkową. Jest miłośnikiem piłki nożnej, uwielbia podróże i codziennie poszukuje ofert, które pozwolą mu na zwiedzenie wszystkich najciekawszych miejsc na świecie.

„W dzisiejszym świecie każdemu, od kolekcjonerów znaczków, przez pracowników działu HR w dużej firmie, aż po menedżerów międzynarodowej korporacji, pracuje się znacznie lepiej, gdy ma odpowiednio zorganizowany dostęp do swoich danych. Bazy danych zaspokajają tę potrzebę, natomiast osoby mające odpowiednią wiedzę z tej dziedziny są jednymi z najważniejszych trybów napędzających współczesny biznes”.

Kamil Józwik
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Informacja zawarta w danych jest niezwykle cenna, jednak jej pozyskiwanie jest trudną sztuką. Aby do niej dotrzeć, trzeba poradzić sobie z coraz większą ilością danych. Rośnie więc zapotrzebowanie na zaawansowane techniki analizy danych. W niektórych przypadkach wystarczającym narzędziem do tego celu jest arkusz kalkulacyjny. Rozwiązanie to ma jednak ograniczenia, które pokonać może jedynie znakomity system do obsługi baz danych: Microsoft Access. Jest to oprogramowanie, które pozwala na bardzo wydajne zarządzanie dużymi zbiorami danych oraz budowanie relacji między tabelami, ułatwia też zaawansowaną analizę danych.

Ta książka, będąca kolejnym, przejrzanym i uaktualnionym wydaniem kultowego przewodnika po Accessie, jest odpowiednia dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania. Znalazły się tu wskazówki dotyczące podstaw baz danych, rozpoczynania pracy z Accessem, tworzenia własnych aplikacji bazodanowych, a także programowania w języku VBA. Układ treści zaprojektowano w taki sposób, aby można było korzystać z tego przewodnika na wiele sposobów: czytać rozdziały po kolei lub skupić się na konkretnym zagadnieniu. W książce zawarto szczegółowe instrukcje tworzenia efektywnych tabel, zaawansowanych kwerend analitycznych, solidnych aplikacji i atrakcyjnych raportów. Dodatkowo omówiono kwestię integracji Accessa z platformą SharePoint.

Najważniejsze zagadnienia:

 • solidne wprowadzenie do baz danych i Accessa
 • tworzenie tabel i kwerend Accessa
 • techniki analizy danych i ich zastosowanie
 • formularze i raporty Accessa
 • programowanie w VBA dla Accessa

Access: zaawansowana analiza danych dla profesjonalistów!

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
Form of Work

Książka zwraca uwagę na wyzwania i perspektywy w obszarze rachunkowości i biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju w erze postpandemicznej. Zaprezentowano w niej długofalowe spojrzenie na efekty globalnego kryzysu zdrowotnego. Wskazano, że pandemia Covid-19 może być postrzegana jako istotny czynnik napędzający zmiany organizacyjne, gospodarcze i społeczne. Publikacja może zainteresować badaczy rachunkowości i zarządzania, doktorantów i studentów studiów społeczno-ekonomicznych, a także praktyków gospodarczych.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
Form of Work

El libro presenta un estudio completo, correcto y debidamente estructurado de la obra de Oliverio Girondo. Aporta elementos adecuados y suficientes para conocer su contexto histórico-cultural de producción, asi como las amplias lineas esteticas en las que se inscribe su poesia y los debates que la atraviesan. Estos elementos se presentan de forma clara y minuciosa, permitiendo al lector tener una visión completa de esta obra poetica antes de adentrarse en su analisis textual. Cabe destacar, especialmente, tanto la revisión de las fuentes hemerograficas como la discusión de la bibliografia actualizada. El segundo capitulo esta dedicado al analisis fenomenológico de la obra presentada, ofreciendo originales y valiosas hipótesis que recorren el conjunto de la obra antes expuesta. Por todo ello, el ensayo constituye una significativa aportación al campo de los estudios latinoamericanos y, sobre todo, al de la poesia latinoamericana. Sin duda, contribuira a multiplicar la difusión y relectura de la obra del autor estudiado.

Todo lo anterior nos reafirma en que se trata de una publicación atractiva para los lectores. Podria aseverarse que el libro renovara el interes por la obra de Oliverio Girondo, a partir de la actualización de la bibliografia especifica y de nuevas aproximaciones para su analisis.

De la resena de Claudia Roman

La originalidad estriba en la recuperación de las diferentes perspectivas de la critica sobre este periodo de la literatura argentina y en estimular a que se combinen en su investigación.

De la resena de Lucas Margarit

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket

Prezentowany zbiór studiów jest dedykowany Profesor Wandzie Nowakowskiej, znawczyni sztuki, wielkiemu humaniście, wybitnemu nauczycielowi, długoletniemu kierownikowi Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, obchodzącej w 2016 r. 25-lecie reaktywacji. Książka odzwierciedla różne nurty współczesnej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki. Całość składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy zainteresowań badawczych Wandy Nowakowskiej, bezpośrednio odnoszących się do historii sztuki, jej aktywności w sferze życia akademickiego, artystycznego i społecznego, druga – zagadnień związanych z wieloaspektowo interpretowanym dziełem sztuki, gdzie podjęta została perspektywa filozoficzno-estetyczna, zawsze sytuująca się w kręgu zainteresowań badawczych Wandy Nowakowskiej, trzecia – odmiennych form wyrazu artystycznego w uobecnionych w różnorodnych – dawnych i współczesnych – dziełach kultury wizualnej, czwarta – szeroko pojmowanej architektury widzianej w kontekście estetycznym i konserwatorskim. Poruszane tematy zainteresują nie tylko historyków sztuki, ale również kulturoznawców, filozofów, historyków i architektów.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
Form of Work
Active Directory is an administration system for Windows administrators to automate network, security and access management tasks in the Windows infrastructure.
This book starts off with a detailed focus on forests, domains, trusts, schemas and partitions. Next, you'll learn how to manage domain controllers, organizational units and the default containers.
Going forward, you'll explore managing Active Directory sites as well as identifying and solving replication problems. The next set of chapters covers the different components of Active Directory and discusses the management of users, groups and computers. You'll also work through recipes that help you manage your Active Directory domains, manage user and group objects and computer accounts, expiring group memberships and group Managed Service Accounts (gMSAs) with PowerShell.
You'll understand how to work with Group Policy and how to get the most out of it. The last set of chapters covers federation, security and monitoring. You will also learn about Azure Active Directory and how to integrate on-premises Active Directory with Azure AD. You'll discover how Azure AD Connect synchronization works, which will help you manage Azure AD.
By the end of the book, you have learned about Active Directory and Azure AD in detail.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again