Sorting
Source
Książki
(44)
Form of Work
Książki
(44)
Status
only on-site
(42)
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(42)
Author
Kołodko Grzegorz W
(3)
Garbarski Lechosław
(2)
Gierszewska Grażyna
(2)
Kieżun Witold
(2)
Kuzińska Hanna
(2)
Kwiatkowski Stefan
(2)
Oniszczuk Jerzy
(2)
Runiewicz Małgorzata
(2)
Tomkiewicz Jacek
(2)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bąk Dariusz
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Ehrlich Andrzej (1928-2023)
(1)
Fung Victor K
(1)
Fung William K
(1)
Glinka Beata
(1)
Goryńska Anna
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Gwiazda Tomasz D
(1)
Góralczyk Wojciech (1951- )
(1)
Hensel Przemysław
(1)
Kamiński Marek B
(1)
Karpiński Jakub
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kostera Monika
(1)
Kotler Philip (1931- )
(1)
Kowalewski Oskar
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Krzyżanowska Magdalena
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Lee Nancy (1945- )
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Ożyński Antoni
(1)
Pasieczny Jacek
(1)
Postuła Marta
(1)
Sopoćko Andrzej
(1)
Szaban Jolanta
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Szmigielska Teresa Urszula
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Wind Yoram (Jerry)
(1)
Wyczański Andrzej
(1)
Zacher Lech W
(1)
Year
2000 - 2009
(41)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Przedsiębiorstwo
(8)
Organizacja
(5)
Polska
(5)
Finanse publiczne
(4)
Marketing
(4)
Gospodarka
(3)
Podatek
(3)
Zarządzanie
(3)
Banki
(2)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Kadry
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Normy ISO 9000
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Praca
(2)
Prawo
(2)
Przywództwo
(2)
Sektor publiczny
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akcyza
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Decyzje
(1)
Demokracja
(1)
Edukacja
(1)
Estonia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Litwa
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja
(1)
Myślenie
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Oświata
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo naturalne
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Racjonalność
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozumowanie
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spożycie
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Swapy procentowe
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
44 results Filter
No cover
Book
In basket
Subject
Wstęp; Cz.1 Teoria algorytmów genetycznych: Model klasycznego algorytmu genetycznego; Matematyczne podstawy teorii algorytmów genetycznych; Rozwinięcie klasyczne go modelu algorytmu genetycznego; Cz.2 Zastosowania w finansach: Niestandardowy algorytm gen. dla dywersyfi kacji ilościowej i wartościowej portfela akcji giełdowych; Śledzenie indeksu - pasywne zarządzanie portfelem; Prognozowanie upadłości; Obrona przed włamaniami do bankowych systemów komput.; Modele operacji na rynkach walutowych; Ocena ryzyka kerdytowego; Prognozowanie trendów giełdowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Subject
1.System bakowy-podstawowe pojęcia i zależności, 2.Przyczyny i charakter zmian strukturalnych w systemach bankowych, 3.Strategie tworzenia banków uniwersalnych, 4 .Przegląd badań nad uniwersalizacją działalności banków, 5.Oddziaływanie procesów uniwersalizacji na rentowność i ryzyko w działalności banków, 6.Znaczenie zmian strukturalnych dla stabilności systemu finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 Podstawowe pojęcia; R.2 Podsumowanie wykonawcze w biznesplanie; R.3 Cele i opis przedsięwzięcia; R.4 Opis produktu; R.5 Analiza rynku; R.6 Marketing; R.7 Zarządzanie; R.8 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia; R.9 Analiza szans i zagrożeń; R.10 Analiza finansowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
W kierunku nowego paradygmatu ocen. Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPIZ - aspekty metodyczne. Jak mierzyć kreatywność jednostki? Definiowanie rynków dla potrzeb kontroli koncentracji przedsiębiorstw (na przykładzie sektora rafineryjnego w Unii Europejskiej). Refleksyjny praktyk i jego kształcenie. Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym. Warunki i bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Kobiety w zarządzaniu - wyzwanie dla XXI wieku. Corporate governance - perspektywa właścicielska oraz perspektywa stakeholders. Practical Reason, use and meaning in management - the argument in ethnomethodology. Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia zza oceanu i nie tylko. The Challenge Lab: Polish Management and Management Education. Współczesne rozumienie polityki personalnej. Research Progress Reports to Rector Bogdan Wawrzyniak. Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania. Nadzór nad przedsiębiorstwem i grupą kapitałową. Zarządzanie w kryzysie. Od nadzoru właścicielskiego do nadzoru korporacyjnego. Ewolucja polskiego systemu nadzoru. Zarządzanie ryzykiem systemowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Część !. Edukacja konsumencka - zagadnienia podstawowe. Interesariusz znany konsumentom. O naturze praw konsumenckich, w szczególności o prawie konsumentów do edukacji. Działania edukacyjno-informacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Część II: Postawy konsumenckie - perspektywa teoretyczna i wyniki badań. Etyka w konsumpcji jako problem nie tylko producentów i nabywców. Socjalizacja konsumencka jako czynnik kształtowania odpowiednich postaw konsumentów. Motywacje i typy zachowań konsumentów na rynku ekożywności - na przykładzie mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej. Przykładowa reakcja klienta na zwiększanie jego wiedzy o zasadach kredytu konsumenckiego. Wirtuozeria działań marketingowych a świadomość konsumentów. Współczesna edukacja konsumentów. Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji. Ocena wiedzy studentów z zakresu wybranych praw przysługujących konsumentom. Konsumeryzm polityczny - siła współczesnego konsumenta. Część III: Edukacja konsumencka w praktyce - poradnictwo, projekty, kampanie edukacyjne. Skuteczność edukacji konsumenckiej - wybrane aspekty. Ochrona praw konsumenta jako zadanie dla samorządu powiatowego - znaczenie współpracy z mediami lokalnymi dla podnoszenia świadomości w zakresie praw konsumenckich. Działania edukacyjne Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Rola rzecznika konsumentów w kształtowaniu świadomości konsumenckiej - refleksje praktyka. Samorządowa edukacja konsumencka - teoria a praktyka. Zasady dobrych praktyk na rynku Consumer Finance w Polsce. Zarządzanie aktywizacją na rzecz zrównoważonej konsumpcji w gminach. Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej Federacji Konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Część I: Etos urzędnika administracji publicznej. Co to jest dobra administracja? Służba (publiczna): cnota zapomniana; Herberta A. Simona teoria administracji; Pozycja urzędnika we współczesnej administracji; Pomiędzy sługą i panem - dylemat urzędnika nowoczesnego państwa; Swoistość etyki zawodowej urzędnika; O możliwości kreowania etosu urzędnika; Aspekty normatywne wzorca osobowego urzędnika publicznego; Etos twórczy w administracji publicznej; Jan Paweł II o pracy ludzkiej - wskazówki dla urzędników administracji publicznej; Etos decyzji i odpowiedzialność za nią w kreowaniu nowego modelu relacji interpersonalnej. Część II: Infrastruktura etyczna w administracji publicznej. Etos urzędników administracji samorządowej a etos urzędników administracji rządowej. Elementy wspólne i różnice; Charakter prawny kodeksów etycznych oraz kodeksów postępowania etycznego urzędników publicznych i wybieralnych przedstawicieli do organów administracyjnych; Kodeksy etyczne w samorządach. Wnioski po akcji "Przejrzysta Polska"; Stosowanie kodeksów etycznych w "Gminach fair Play"; Europejskie standardy postępowania administracyjnego jako normy kreujące wzorce postaw etycznych urzędnika; Uwarunkowania etyczne procesu rekrutacji i selekcji urzędników samorządowych; Prakseologiczne aspekty decyzji podejmowanych przez urzędników samorządowych; Bezstronność jako zasada działań mediatora w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Tworzenie procedury przyznawania dotacji jako element budowania infrastruktury etycznej urzędu. Doświadczenia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Polska w drodze do strefy EURO, 2.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 3.Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO, 4.Członkowstwo w UE a polski system finansów publicznych, 5.Przyczyny zmian strukturalnych w strukturze budżetu wspólnotowego UE, 6.Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych. Dylematy wokół rozwoju gospodarczego, 7.Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 8.Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pojęcie i funkcje finansów publicznych; Finanse publiczne a prawo finansowe; Organizacja finansów publicznych; Instytucje materialnego prawa walutowego; Instytucje materialnego prawa dewizowego; Pojęcie, źródła i funkcje dochodów publicznych; Prawo podatkowe; Podatki przychodowe, dochodowe, przychodowo-dochodowe, Konsumpcyjne, majątkowe; Pojęcie, kalsyfikacja i struktura wydatków publicznych; Ekonomiczne i prawne pojęcie budzetu państwa; Planowanie budżetowe; Pojęcie, zakres is truktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego Fundusze celowe; Pojęcie i katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Nakłady na oświatę, 2.Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań samorządów,3.Wysokość subwencji oświatowej - podstawy prawne i praktyka, 4.Podział subwencji oświatowej - poszukiwanie kompromisu, 5.Subwencja oświatowa a wyrównywanie szans edukacyjnych, 6.Finansowanie oświaty z innych źródeł poza subwencją, 7.Wynagrodzenia nauczycieli, 8.Problem opodatkowania wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
Globalizacja, transformacja i wzrost; Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych; Transformacja a rozwój; Zarządzanie globalizacją niepełną; WSPIZ & TIGER distinguished lecture; Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego; Wzrost w gospodarkach mniej lub bardziej zglobalizowanych; Globalizacja a rozwój gospodarczy; Reforma wzrost i spowolnienie; Jeden świat - różne drogi rozwoju; Podwójna transformacja w Chinach; czy możliwe jest nadrobienie opóźnień w rozwoju gospodarczym uboższych państw Europy; Systemowa różnorodność w warunkach globalizacji integracji; Odrabianie zaległości a zewnętrzne czynniki rozwoju; Podejście japońskie do gospodarek w okresie transformacji; Globalizacja a rola banków zagranicznych w gospodarkach okresu przejściowego; Wdrażanie światowych norm w dziedzinie sprawdzonych rozwiązań sektor prywatny w roli poręczyciela; Gość honorowy Włodzimierz Cimoszewicz Minister spraw zagranicznych RP; Polska a globalizacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedsiębiorczość intelektualna dla trwałego rozwoju - witamy w kawiarni wiedzy; Rozpoznawanie instytucjonalych i informacyjnych barier przedsiębiorczości intelektualnej; Przedsiębiorczość intelektualna dla przeskakiwania etapów rozwoju w krajach rozwijających się. Znaczenie wiedzy technicznej; Anioły biznesu - tworzenie przedsiębiorczego kapitału intelektualnego; znaczenie czynnika "pomiędzy" w przedsiębiorczości intelektualnej; Twórczość i innowacje; O modelu kształtowania Przedsiębiorców intelektualnych; Innowacja technologiczna i przedsiębiorczość intelektualna - wyzwania dla instytucji szkolnictwa wyższego w krajach rozwijających się; Kształcenie przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych; Przedsiębiorczość intelektualna w edukacji menedżerskie - przekształcanie przekazujących wiedzę w instytucjonalnych przedsiębiorców; Podejmowanie decyzji zarządczych w epoce Przedsiębiorczości intelektualnej; Przedsiębiorczość intelektualna i kamień filozoficzny; Nowe produkty intelektualne - przyszłość ukraińskiej gospodarki; Przedsiębiorczość intelektualna na Łotwie; Sposoby kształtowania kapitału intelektualnego - geneza i rozwój wiedzy tworzącej bogactwo w przedsiębiorczych umysłach; Absolwenci francuskich Grnades Ecoles d`Ingenieurs - świetlana przyszłość dla przedsiębiorców intelektualnych?; Nowa wizja nauczania i uczenia się - Niebo na Ziemi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Filozofia, jurysprudencja i teoria prawa. 2. Koncepcja prawno-naturalnego ujęcia prawa. 3. Prawno-pozytywne koncepcje prawa. 4. Realistyczne pojmowanie prawa. 5. Inne podejścia do prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Czynniki konkurencyjności regionów w dobie globalizacji i integracji regionalnej. Kluczowe znaczenie technologii informacyjnych. 2. Znaczenie e-administracji, e-zdrowia oraz e-edukacji dla konkurencyjności regionów. 3. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej oraz międzynarodowej. 4. Czynniki wzrostu oraz źródła przewag konkurencyjnych regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
Konkurowanie w płaskim świecie; 1. Imperatyw orkiestracji; Przedmiot uwagi: firma i sieć; Orkiestruj sieć; Konkuruj z sieciami; 2.Zarządzanie: sprawowanie kontroli i upełnomocnianie: Przyjmuj odpowiedzialność za całą sieć- niezależnie od tego, czy jest Twoją własnością czy nie; Upełnomocnij "małych Jonów Wayne'ów" do tworzenia dużych-małych firm; Wprowadź napięte plany trzyletnie, aby doprowadzić do równowagi między stabilizacją i odnową; Buduj firmę wokół klienta; Stosuj regułę 30/70, aby tworzyć organizacje luźno-ścisłe; 3. Tworzenie wartości- specjalizacja i integracja; Przechwyć "3 miękkie dolary" dzięki spojrzeniu poza fabrykę; Sprzedawaj u źródła, budując mosty między marketingiem marketingiem operacjami; 4. Wnioski dotyczące polityki i praktyki: Polityka: budowanie biznesu bez granic w świecie państw narodowych; Praktyka: dźwignia do poruszania ziemi; Zakończenie: czy jesteś gotów iść na całość w konkurowaniu?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Cz.I Tożsamość marketingu : 1.Marketing jako funkcja i koncepcja działania, 2.Koszty i efekty działań marketingowych, 3.Obszary wykorzystywania marketingu. Cz.II Etyczne problemy marketingu w Polsce : 1.Marketing a kształtowanie postaw społecznych, 2.Marketing a interesy nabywców, 3.Etyczne dylematy specjalistów marketingu. Cz.III Przyszłość marketingu : 1.Kierunki rozowju marketingu, 2.Możliwości i zagrożenia rozowju marketingu w Polsce, 3.Oczekiwania wobec marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I Wejście. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny: 1. Środowisko społeczno-polityczne: Zaufanie podstawą relacji społecznych, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, Ewolucja państwa opiekuńczego, Sprawiedliwość społeczna w Polsce lat dziewięćdziesiątych. O kontekście problematyki i realizacji zasady równości szans, Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, 2. Środowisko ekonomiczno-konkurencyjne: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, Modelowe trendy i kierunki polityki kapitalizmu. Cz. II Transformacja: 1. Menedżer: Fenomen przywództwa, Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, Błogosławiony zmierzch przywództwa, Kultura menedżerska, 2. Decyzje: Konsulting menedżerski dla przyszłości, Konsulting menedżerski dla przyszłości: przemysł i tworzenie wiedzy, Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, Przedsiębiorczość intelektualna, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w Polsce, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka. Cz. III Aplikacje: Nadzór korporacyjny - perspektywy badawcze, Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek i jego funkcjonowanie, Istota i podstawowe załoz enia marketingu, Analiza mozliwości i zagrożeń działań , Postępowanie nabywców na rynku, Wybór rynku docelowe go, Podstawy badań marketingowych, Produkt jako elemen t marketingu, Działania związane z produktem, Cena ja ko element marketingu, Dystrybucja jako element market ingu, Mechanizm oddziaływania promocji, Instrumenty pr omocji, Marketing bezpośredni, Marketing dóbr i usług zaopatrzeniowych, Marketing usług
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje niekomercyjne a marketing; Kształtowanie strategii marketingowej organizacji niekomercyjnej; Marketing w wybranych działaniach organizacji niekomercyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
Cz.I Rola marketingu w sektorze publicznym: 1. Zwiększenie efektywności sektora publicznego dzięki wykorzystaniu okazji do zaspokajania potrzeb obywateli, 2. Zrozumienie marketingowego sposobu myślenia. Cz.II Stosowanie narzędzi marketingu w sektorze publicznym: 3. Opracowanie i doskonalenie popularnych programów i usług, 4. Wyznaczanie motywacyjnych cen oraz zachęt i instrumentów zniechęcających, 5. Optymializaja kanałów dystyrbucji, 6. Tworzenie i podtrzymywanie pożądanej tożsamości marki, 7. Skuteczna komunikacja z kluczowymi grupami adresatów, 8. Ulepszanie obsługi klienta i zwiększenie jego zadowolenia, 9. Wpływanie na pozytywne zachowania społeczeństwa: marketing społeczny, 10. Wchodzenie w partnerskie związki strategiczne. Cz.II Zarządzanie procesem marketingu: 11. Zbieranie od obywateli danych, pogladów i informacji zwrotnych, 12. Monitorowanie i ocena wyników, 13. Opracowanie aktrakcyjnego planu marketingowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again