Sorting
Source
Książki
(33)
Form of Work
Książki
(32)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(26)
Author
Panowicz-Lipska Janina (1944-2022)
(5)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(5)
Dobosiewicz Zbigniew (1939-2014)
(2)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(2)
Heropolitańska Izabela
(2)
Rudnicki Stanisław
(2)
Babiarz Stefan
(1)
Baran Beata
(1)
Bodył Szymala Piotr
(1)
Bogucki Stanisław
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Borszowski Paweł (1972- )
(1)
Brolik Jacek (1958- )
(1)
Bryx Marek
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Dankowska Małgorzata
(1)
Drywa Anna
(1)
Dumas Anna
(1)
Flejterski Stanisław (1948- )
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Gizicki Marek
(1)
Grzybowski Tomasz
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Gwardzińska Ewa
(1)
Główka Gabriel
(1)
Janda Paweł
(1)
Jasińska Maria
(1)
Karasek Iwona
(1)
Karwat Piotr
(1)
Kolanowski Tomasz
(1)
Koleśnik Jan
(1)
Kondej Mikołaj
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Kukulski Ziemowit
(1)
Kurowski Witold
(1)
Laskowska Monika
(1)
Leńczuk Jacek
(1)
Majewski Kamil
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Michalski Marek
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Modzelewski Witold (1956- )
(1)
Morawski Wojciech
(1)
Mączyński Dominik
(1)
Nita Adam
(1)
Nowak Alojzy Z. (1956- )
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Obuchowski Szymon
(1)
Olczyk Adam
(1)
Osman Anna
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Pachecka Jakub
(1)
Pahl Bogumił
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przyborowski Łukasz
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Radlak Karolina
(1)
Radzikowski Krzysztof
(1)
Rewieński Maciej
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rytwińska Magdalena
(1)
Stangret Anna
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Szpringer Iwona
(1)
Sztuba Wojciech
(1)
Szymczak Iwona
(1)
Teszner Krzysztof
(1)
Werner Aleksander
(1)
Wiatrowski Roman
(1)
Wierzbicki Jarosław
(1)
Winiarski Krzysztof
(1)
Woźniak Zbigniew
(1)
Włodarska Karolina
(1)
Zdziebkowski Radosław R
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Ślifirczyk Maciej (1974- )
(1)
Świeca Jacek
(1)
Year
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(24)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(32)
English
(1)
Subject
Zabezpieczenie wierzytelności
(33)
Wierzytelność
(11)
Banki
(6)
Kredyt
(6)
Papiery wartościowe
(6)
Prawo zobowiązań
(6)
Leasing
(5)
Najem
(5)
Obligacje
(5)
Przyrzeczenie publiczne
(5)
Ryzyko kredytowe
(5)
Sprzedaż
(5)
Ubezpieczenia gospodarcze
(5)
Umowa użyczenia
(5)
Weksle
(5)
Hipoteka
(4)
Egzekucja sądowa
(3)
Rynek finansowy
(3)
Zastaw
(3)
Dług
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Karty płatnicze
(2)
Kredyt hipoteczny
(2)
Nieruchomości
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Prawodawstwo
(2)
Ryzyko bankowe
(2)
Windykacja
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki internetowe
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bankowość elektroniczna
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Broń palna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dobra wiara (prawo)
(1)
Dług celny
(1)
Dłużnicy
(1)
Ekonomika
(1)
Emerytura
(1)
Globalizacja
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Instytucje kredytowe
(1)
Inwestycje długoterminowe
(1)
Karuzela podatkowa
(1)
Kontrola celna
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Kredyt -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Kredyt mieszkaniowy
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Lichwa
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Marketing bankowy
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nadużycie prawa podmiotowego
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Orzeczenie sądowe -- zagadnienia
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Poręczenie
(1)
Poręczenie bankowe
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo celne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo o cudzoziemcach
(1)
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przepisy porządkowe
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rynek
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
Subject: place
Polska
(12)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(10)
Praca zbiorowa
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(10)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
33 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok 20, Zeszyt 1)
Kwartalnik, 2020-
Wcześniejsza częstotliwość: Półrocznik, 2000-2013, Rocznik, 2014-2019
Form of Work
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1. System bankowy, 2. Bank i jego cechy charakterystyczne, 3. Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4. Operacje depozytowe, 5. Operacje płatnicze, 6. Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7. eracje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8. Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9. Otoczenie banku, 10. Marketing bankowy, 11. Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12. Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14. Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15. Organizowanie działalności banku, 16. Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17. Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ)
1.Wprowadzenie do problemtyki, 2.Blokada autonomiczna - zagadnienia ogólne, 3.Podmioty stosunku blokady autonomicznej, 4.Charkateystyka wierzytelności zabezpieczanych blokadą autonomiczną, 5.Ustanowienie blokady na rachunku papierów wartościowych, 6.Pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające na wypadek śmierci jako instrument realizacji zabezpieczenia w postaci blokady autonomicznej, 7.Skutki ustanowienia blokady autonomicznej, 8.Przelew wierzytelności zabezpieczonej blokadą autonomiczną, 9.Sposoby zaspokajania roszczeń wierzyciela uprawnionego z tytułu blokady autnomicznej, 10.Zniesienie blokady autonomicznej, 11.Blokada autonomiczna w przypadku upadłości lub egzekucji z majątku posiadacza rachunku, 12.Ocena skutecznosci i efektywności blokady autonomicznej jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
1.Monetarne instytucje finansowe, 2.Procedura kredytowania, 3.Źródła informacji wykorzystywanej przez bank do oceny kredytobiorcy, 4.Zdolność kredytowa, 5.Ryzyko kredytowe, 6.Zabezpieczenia kredytów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 Rodowód obowiązujących przepisów o hipotece; R.2 Wierzytelność jako przedmiot hipoteki zwykłej; R.3 Przedmiot hipoteki; R.4 Ustanowienie hipoteki umownej; R.5 Hipoteka łączna; R.6 Przelew wierzytelności; R.7 Zmiana wierzytelności hipotecznej; R.8 Zakres obciążenia hipoteką; R.9 Ochrona hipoteki; R.10 Wygaśnięcie hipoteki; R.11 Pierwszeństwo hipoteki; R.12 Hipoteka kaucyjna; R.13 Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; R.14 Hipoteka przymusowa; R.15 Zaspokojenie wierzycie la hipotecznego w drodze egzekucji; R.16 Hipoteka w projekcie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rodowód i przyszłość obowiązujących przepisów o hipotece. 2. Wierzytelność jako przedmiot hipoteki zwykłej. 3. Przedmiot hipoteki. 4. Ustanowienie hipoteki umownej. 5. Hipoteka łączna. 6. Przelew wierzytelności hipotecznej. 7. Zmiana wierzytelności hipotecznej. 8. Zakres obciążenia hipoteką. 9. Ochrona hipoteki. 10. Wygaśnięcie hipoteki. 11. Pierwszeństwo hipoteki. 12. Hipoteka kaucyjna. 13. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej. 14. Hipoteka przymusowa. 15. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w drodze egzekucji. 16. Hipoteka w ustawie - prawo upadłościowe i naprawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zabezpieczenia kredytów i ich rodzaje, 2. Charkaterystyka poręczenia w świetle przepisów kodeksu cywilnego, 3. Rynek usług poręczeniowych w Polsce, 4. Konsekwencje rozwoju usług poręczeniowych dla rynku finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
1. Prawne podstawy akcji kredytowej, 2. Rola kredytów w gospodarce banku, 3. Procedury kredytowe, 4. Ryzyko kredytowe, 5. Zabezpieczenia kredytów, 6. Koszt kredytu, 7. Postępowanie banku w przypadku "złych kredytów", 8. Spłata kredytu, 9. Najważniejsze typy kredytów, 10. Kredyty gospodarcze, 11. Kredyty konsumpcyjne, 12. Kredyty budowlano-mieszkaniowe, 13. Kredyty peryferyjne, 14. Karty płatnicze jako instrument kredytowania, 15. Zmiana portfela kredytowego banków i jej konsekwencje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
Book
In basket
1. Prawne podstawy akcji kredytowej, 2. Rola kredytów w gospodarce banku, 3. Procedury kredytowe, 4. Ryzyko kredytowe, 5. Zabezpieczenia kredytów, 6. Koszt kredytu, 7. Postępowanie banku w przypadku "złych kredytów", 8. Spłata kredytu, 9. Najważniejsze typy kredytów, 10. Kredyty gospodarcze, 11. Kredytykonsumpcyjne, 12. Kredyty budowlano-mieszkaniowe, 13. Kredyty peryferyjne, 14. Karty płatnicze jako instrument kredytowania, 15. Zmiana portfela kredytowego banków i jej konsekwencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
1. Wprowadzenie- funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanawiania; 2. Geneza i rozwój doktryny niedopuszczalności nadmiernego zabezpieczenia w prawie niemieckim; 3. Stan literatury, orzecznictwa oraz ustawodawstwa w przedmiocie zabezpieczenia w Polsce; 4. Uprawnienia do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia- zagadnienia ogólne; 5. Charakter prawny oraz sposób realizacji uprawnienia do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia- uwagi ogólne; 6. Nadmierność najwyższej kwoty zabezpieczenia; 7. Uprawnienie do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia w przypadku zabezpieczeń powierniczych oraz na prawach zastawniczych łącznych lub na zbiorze rzeczy lub praw; 8. Nadmierne zabezpieczenie jako skutek kumulacji zabezpieczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości)
1. Nieruchomość jako przedmiot finansowania, 2. Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości, 3. System bankowości hipotecznej w Polsce, 4. Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym, 5. Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finanosowanie inwestycji w nieruchomości, 6. Wycena nieruchomości w celu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego. 7. Perspektywy rozwoju bankowosci hipotecznej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój rzymskiej koncepcji wielu zastawów na tej samej rzeczy, 2. Pierwszeństwo realizacji zastawu w przypadku ustanowienie wielu zastawów na tej samej rzeczy, 3. Uprawnienia kolejnego zastawnika w przypadku ustanowienia wielu zastawów na tej samej rzeczy, 4. Uprzywilejowanie zastawów pod względem pierwszeństwa w prawie rzymskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
1. Najważniejsze kierunki zmian procedury cywilnej; 2. Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniach cywilnych, w tym gospodarczych. Najistotniejsze odrębności oraz interpretacja oparta na orzecznictwie sądowym; 3. Reguły dotyczące wprowadzania zmian do umowy; 4. Odpowiedzialność dłużnika za czyny osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu zobowiązania; 5. Nowe obowiązki przedsiębiorcy związane z wejściem w Zycie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; 6. Zasady zgłaszania wniosku o ogłoszeniu upadłości; 7. Zasady wyboru opcji postępowania upadłościowego; 8. Podstawy ogłoszenia upadłości; 9. Nowe reguły procesowania w postępowaniu zabezpieczającym. Zaspokojenie wierzyciela już na etapie postępowania zabezpieczającego. Rygory formalne wniosku o zabezpieczenie. Nowe sposoby zabezpieczania roszczeń pieniężnych; 10. Prawo wierzyciela do żądania od komornika informacji o stanie postępowania egzekucyjnego; 11. Przesłanki żądania wyjawienia majątku dłużnika; 12. Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu sprawowania funkcjo członka zarządu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
1. Rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku; 2. Zabezpieczenia wekslowe; 3. Zabezpieczenia czekowe; 4. Poręczenie; 5. Gwarancje; 6. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią; 7. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia; 8. Przystąpienie do długu; 9. Przejęcie długu; 10. Oświadczenie patronackie (list intencyjny); 11. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie; 12. Przewłaszczenie za zabezpieczenie; 13. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej; 14. Za staw ogólny (zwykły) na rzeczach ruchomych; 15. Zastaw na prawach; 16. Przyrzeczenie ustanowienia zastawu (umowa przedwstępna); 17. Zastaw rejestrowy; 18. Kaucja; 19. Zabezpieczenie na rachunku bankowym; 20. Zabezpieczenie na akredytywie; 21. Zabezpieczenie na należności z tytułu sprzedaży; 22. Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia; 23. Zabezpieczenie na prawach z zakresu wynalazczości; 24. Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i na certyfikatach inwestycyjnych; 25. Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych; 26. Zabezpieczenie na skarbowych papierach wartościowych; 27. Zabezpieczenie na obligacjach; 28. Zabezpieczenie na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na akcjach nie będących przedmiotem obrotu na giełdzie; 29. Zabezpieczenie na papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie; 30. Hipoteka; 31. Roszczenie o ustanowienie upadłościowe; 32. Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości 33. Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości (umowa przedwstępna); 34. Hipoteka morska; 35. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji; 36. Zastaw ustawowy; 37. Zastaw skarbowy; 38. Hipoteka przymusowa Skarbu Państwa; 39. Prawne zabezpieczenia a rezerwy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawne zabezpieczenie wierzytelności / Izabela Heropolitańska. - Wyd.2 Stan prawny na 31.03.2006 r. - Warszawa : TWIGGER, 2005. - 856 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Bankowca)
1. Rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku; 2. Zabezpieczenia wekslowe; 3. Zabezpieczenia czekowe; 4. Poręczenie; 5. Gwarancje; 6. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią; 7. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia; 8. Przystąpienie do długu; 9. Przejęcie długu; 10. Oświadczenie patronackie (list intencyjny); 11. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie; 12. Przewłaszczenie za zabezpieczenie; 13. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej; 14. Za staw ogólny (zwykły) na rzeczach ruchomych; 15. Zastaw na prawach; 16. Przyrzeczenie ustanowienia zastawu (umowa przedwstępna); 17. Zastaw rejestrowy; 18. Kaucja; 19. Zabezpieczenie na rachunku bankowym; 20. Zabezpieczenie na akredytywie; 21. Zabezpieczenie na należności z tytułu sprzedaży; 22. Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia; 23. Zabezpieczenie na prawach z zakresu wynalazczości; 24. Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i na certyfikatach inwestycyjnych; 25. Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych; 26. Zabezpieczenie na skarbowych papierach wartościowych; 27. Zabezpieczenie na obligacjach; 28. Zabezpieczenie na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na akcjach nie będących przedmiotem obrotu na giełdzie; 29. Zabezpieczenie na papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie; 30. Hipoteka; 31. Roszczenie o ustanowienie upadłościowe; 32. Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości 33. Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości (umowa przedwstępna); 34. Hipoteka morska; 35. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji; 36. Zastaw ustawowy; 37. Zastaw skarbowy; 38. Hipoteka przymusowa Skarbu Państwa; 39. Prawne zabezpieczenia a rezerwy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
Cz.I Umowa przelewu na zabezpieczenie: 1. Przelew na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności, 2. Konstrukacja i charakter prawny umowy przelewu na zabezpieczenie, 3. Przelew na zabezpieczenie a inne czynności prawne o podobnym charakterze, 4. Zawarcie umowy przelewu na zabezpieczenie, Cz.II Przedmiot przelewu na zabezpieczenie: 5. Wierzytelność jako przedmiot umowy przelewu, 6. Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie, 7. Zagadnienia szczególne związane z przedmiotem cesji zabezpieczającej. Cz.III Skutki umowy przelewu na zabezpieczenie: 8. Stosunki prawne między cedentem - powierzającym a cesjonariuszem -powiernikiem, 9. Stosunki prawne między stronami umowy przelewu na zabezpieczenie a dłużniekiem - sytuacja prawna dłuznika, 10. Skutki przelewu za zabezpieczenie wobec osób trzecich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
1.Uwagi wprowadzające, 2.Unormowania kolizyjne przelewu wierzytelności, 3.Poszukiwania prawa właściwego dla przelewu wierzytelności, 4.Przesłanki ważności umowy przelewu wierzytelności z kolizyjnoprawnego punktu widzenia, 5.Zakres statutu przelewu wierzytelności. Rozgraniczenie statutów, 6.Ochrona osób trzecich w związku z przelewem wierzytelności, Zestawienie orzeczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka CURRENDY)
1. System zabezpieczeń rzeczowych, 2. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo - uwagi ogólne, 3. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawniczym w trybie sądowego postepowania egzekucyjnego, 4. Realizacja zabezpieczeń rzeczowych w postepowaniu upadłościowym i naprawczym, 5. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia wierzyciela z zabezpieczeń rzeczowych, 6. Realizacja zabezpieczen zastawniczych w wybranych państwach europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Regulacja antylichwiarska w nowej regulacji, 2.O rachunku powierniczym, 3.Zmiany w majątkowym prawie rodzinnym z perspektywy banków, 4.Małoletni posiadaczem rachunku bankowego, 5.O rachunku bankowym przedsiębiorcy i firmach windykacyjnych, 6.O postępowaniu egzekucyjnym z perspektywy banku, 7.O prawie bankowym, czyli jak kantor kupował ponad 20 000 euro, 8.O zakazie wypłat z art. 189 par. 2 kodeksu spółek handlowych i bankach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
1. Skarga paulińska a stosunki małżeńskie i spadkobranie, 2. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności w procesie upadłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again