Sorting
Source
Książki
(6)
Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Drakohrust Tetiana
(1)
Dzialuk Igor
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hix Simon
(1)
Kil Jan (1991- )
(1)
Kruszyński Piotr
(1)
Kryska Sandra
(1)
Królak Sylweriusz Marcin (1963- )
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźnik Grzegorz
(1)
Latoszek Ewa (1954- )
(1)
Lityński Adam (1940- )
(1)
Majewski Kamil
(1)
Michalczuk Cezary
(1)
Nowak Paula
(1)
Podgórska-Rykała Joanna (1987- )
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przybyłek Edyta
(1)
Rej-Kietla Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rozmus Dariusz (1961- )
(1)
Rożek Kacper
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Szklachta-Kisiel Katarzyna
(1)
Szuba Marzena
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Zasuń Aneta
(1)
Zawadzki Dariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(6)
Subject
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
(4)
Korupcja
(2)
Prawo Unii Europejskiej
(2)
Unia Europejska
(2)
Apelacja
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Cesarstwo niemieckie (1871-1918)
(1)
Chorzy na wirusowe zapalenie wątroby typu C
(1)
Dzieci
(1)
Ekstradycja
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Filozofia prawa
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kasacja
(1)
Kolonializm
(1)
Konfiskata mienia (prawo karne)
(1)
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
(1)
Maat (postać mitologiczna)
(1)
Małżeńska umowa majątkowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Miejsce pracy
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Outsourcing
(1)
PRL
(1)
Państwa i terytoria zależne
(1)
Policja
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do dobrej administracji
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rada dzielnicy
(1)
Radni
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Stan wojenny (prawo)
(1)
Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
(1)
System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Terroryzm
(1)
Tymczasowe aresztowanie
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa (1991)
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Więźniowie
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Subject: time
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Polska
(2)
Gruzja
(1)
Rosja
(1)
Starożytny Egipt
(1)
Ukraina
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
6 results Filter
Book
In basket
1. Międzynarodowa integracja gospodarcza - wybrane zagadnienia teoretyczne, 2. Wspólnoty europejskie jako najbardziej zaawansowana forma integracji międzynarodowej, 3. Członkowstwo pełne w Unii Europejskiej, 4. Instytucje wspólnot europejskich oraz lobbing w unii Europejskiej, 5. Wspólna polityka handlowa wspólnoty europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkowstwa w UE, 6. Wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej. Warunki uczestnictwa Polski w jej realizacji, 7. Wspólnotowa polityka społeczna, 8. Polityka strukturalna wspólnot europejskich, 9. Zasady i wielkość pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Polski w ramach polityki strukturalnej, 10. Unia gospodarcza i walutowa, 11. Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa, 12. Uregulowania prawne wspólnoty europejskiej dotyczące współpracy w dziedzinie kultury, 13. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - udział WE w cywilnych i wojskowych operacjach zarządzania kryzysowego, 14. Trzeci filar Unii Europejskiej - współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
The political system of the European Union / Simon Hix. - Wyd.2. - New York : PALGRAVE MACMILLAN, 2005. - 490 s. : tab. ; 24 cm.
Author
Subject
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
R.1 Istota i historyczne uwarunkowania polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; R.2 Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; R.3 Instytucjonalne ramy polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; R.4 Płaszczyzny polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; R.5 Perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok 18, Zeszyt 1)
Półrocznik, 2014-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2000-2013
Form of Work
Zawiera: Z PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: (Tetiana Drakohrust) Development of public administration in the context of reorganization of state government in Ukraine; (Kacper Rożek) Prawo do dobrej administracji w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; (Magdalena Gurdek) Nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących radnych gminy do radnych dzielnicy m.st. Warszawy; (Magdalena Gurdek) Wójt i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu - nowe podmioty objęte ograniczeniami z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym; (Joanna Podgórska-Rykała, Aneta Zasuń) Prawne instrumenty polityki rodzinnej na przykładzie świadczenia wychowawczego wprowadzonego w związku z rządowym programem „Rodzina 500+” w gminie wiejskiej Lelów. ZAGADNIENIA PRAWNO-HISTORYCZNE: (Adam Lityński) Gruzińska próba wybicia się na niepodległość. W stulecie proklamacji Demokratycznej Republiki Gruzji (1918); (Elżbieta Romanowska) Prokuratura wobec stanu wojennego: notatka ze spotkania Przewodniczącego Rady Państwa z prokuratorami Prokuratury Generalnej w dniu 15 lutego 1982 r.; (Dariusz Rozmus) Ty istniejesz, ponieważ Maat istnieje; Maat istnieje, ponieważ Ty istniejesz; (Grzegorz Kuźnik) Status prawny niemieckich kolonii. ZAGADNIENIA PRAWA PUBLICZNEGO: (Dorota Fleszer) Wokół problematyki bezpieczeństwa informacji; (Magdalena Sobas) Zasada równego dostępu do opieki zdrowotnej w przypadku osadzonych chorych na wirusowe zapalenie wątroby - zarys problematyki; (Tatiana Bilkiewicz) Historyczne tło jurysdykcji administracyjnej na Ukrainie; (Piotr Kruszyński, Jan Kil) Naruszenie prawa materialnego jako podstawa wzruszenia orzeczenia; (Andrzej Cichy) Prawne aspekty organizacji bezpiecznych imprez masowych o charakterze sportowym; (Jadwiga Stawnicka) Regulacje prawne i funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym przez polską Policję. Z PROBLEMATYKI PRAWA PRYWATNEGO: (Andrzej Pokora) Umowa majątkowa a postępowanie egzekucyjne przeciwko małżonkom - zarys problematyki; (Edyta Przybyłek, Anna Rej-Kietla, Sandra Kryska, Dariusz Zawadzki) Wola pacjenta wobec interwencji medycznej - oświadczenie pro futuro; (Andrzej Marian Świątkowski) Polish Report on Strikes; (Weronika Kupny) Ochrona prywatności w miejscu pracy w erze dynamicznie rozwijających się technologii - dziś i jutro; (Paula Nowak) Outsourcing - próba odnalezienia definicji pojęcia na gruncie polskiego prawa pracy; (Katarzyna Szlachta-Kisiel) Determinanty charakteryzujące pracę w szczególnych warunkach; (Marzena Szuba) Definicja dziecka na gruncie art. 304 kodeksu pracy - na tle porównawczym; (Tomasz Świętnicki) Ochrona trwałości stosunku pracy w Niemczech. GLOSY, OPINIE, KOMENTARZE: (Kamil Majewski) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r., sygn.. akt: VI SA/WA 2550/16; (Andrzej Pogłódek) Konwencja o standardach demokratycznych wyborów, praw i wolności wyborczych w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw (tłumaczenie). SPRAWOZDANIA: (Anna Rogacka-Łukasik) Sprawozdanie z konferencji „Zabytki techniki - ich dzieje, trwanie, rewitalizacja”; (Magdalena Gurdek) Sprawozdanie z seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu; (Magdalena Gurdek) Sprawozdanie z II seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. RECENZJE: Słownik biograficzny adwokatów polskich, A-Ż, tom 3.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
1. Charakterystyka prawa w III filarze Unii Europejskiej. Zagadnienia ogólne: Rozwój współpracy w prawach karnych państw członkowskich Unii Europejskiej; Zakres współpracy państw członkowskich w ramach III flara Unii Europejskiej; Charakterystyka prawa w III filarze Unii Europejskiej; 2. Charakterystyka poszczególnych instrumentów prawnych w III filarze Unii Europejskiej: Decyzje ramowe; Umowy międzynarodowe w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; Pozostałe instrumenty prawne w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej; Jurysdykcja ETS w III filarze Unii Europejskiej; 3. Propozycje reformy instrumentów prawnych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej: Krytyka obowiązujących przepisów TUE dotyczących instrumentów prawnych w III filarze Unii Europejskiej; Propozycje reformy instrumentów prawnych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych według Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; Traktat reformujący Unię Europejską- mandat Konferencji międzyrządowej 2007; Inne możliwości rozwiązania dotyczące instrumentów prawnych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
I. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych. II. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. III. Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji. IV. Odpowiedzialność osób prawnych. V. Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja. VI. Zamrażanie i konfiskata środków. VII. Pomoc prawna w sprawach karnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again