Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Autor
Obłój Krzysztof (1954- )
(2)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Grudzewski Wiesław Maria
(1)
Hejduk Irena Krystyna
(1)
Janasz Władysław
(1)
Korol Tomasz
(1)
Pawlak Marek
(1)
Reszka Leszek
(1)
Sankowska Anna
(1)
Wańtuchowicz Monika
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Przedsiębiorstwo
(5)
Innowacje
(3)
Konkurencja
(2)
Organizacja
(2)
Prognozy
(2)
Strategia
(2)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Inwestycje
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Popyt
(1)
Postęp
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przemysł
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Upadłość
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Małe przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej; 2. Logistyka w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw; 3. Metody prognozowania procesów gospodarczych; 4. Prognozowanie w praktyce logistycznej małych przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań empirycznych; 5. Referencyjny model ekonometrycznego prognozowaniu popytu dla małego przedsiębiorstwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Strategia organizacji / Krzysztof Obłój. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 414, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
1. Teorie strategii: Istota strategii organizacyjnej; Strategia: teoria planistyczna; Strategia: teoria ewolucyjna; Strategia: teoria pozycyjna; Strategia: teoria zasobów i kompetencji; Strategia: teoria prostych reguł; Strategia: teoria opcji realnych; 2. Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska formy; Modele analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych; 3. Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza konkurencji przez pryzmat teorii gier; Analiza sił i słabości firmy: budowanie profilu konkurencyjnego; Firma jako łańcuch wartości- analiza aktywności i procesów; 4. Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena i przewaga konkurencyjna; Cele i funkcjonalne programy działania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Książka
W koszyku
CZ.I Szkoły strategii: Rola strategii organizacyjnej; Strategia-szkoła planistyczna; Strategia-szkoła ewolucyjna; Strategia-szkoła pozycyjna; Strategia-szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się. CZ.II Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska firmy; Model analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych. CZ.III Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza sił i słabości firmy - budowanie profilu konkurencyjnego (Analiza SWOT; Analiza TOWS/SWOT; Przykłady analizy TOWS/SWOT dla instytutu badań rynku i opinii społecznej); Firma jako system działań - analiza aktywności i procesów; Analiza strategiczna zasobów firmy. CZ.IV Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena - wybory rynków i produktów; Metody portfelowe. CZ.V Architektura organizacji: Konfiguracja techniczno-ekonomiczna; Konfiguracja społeczna; Konfiguracja organizacyjna
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Współczesne zarządzanie; 2. Zmiany; 3. Zaufanie; 4. Przywództwo; 5. Innowacje; 6. Wiedza; 7. Wartość; 8. Wirtualizacja; 9. Corporate governance; 10. Kultura; 11. Przedsiębiorczość; 12. Ekologia; 13. Nowe formy organizacyjne; 14. Przedsiębiorstwo "jutra"- sustainable enterprise
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw: Wprowadzenie; Charakterystyka zależności między fazami kryzysu, rodzajami upadłości a endogenicznymi i egzogenicznymi przyczynami upadłości przedsiębiorstw; Cechy "demograficzne" przedsiębiorstw a przyczyny upadłości firm; Ryzyko upadłości przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; Koncepcyjny model upadłości przedsiębiorstw; 2. Metodologia prognozowania sytuacji ekonomiczno-finansowej firm: Wprowadzenie; Klasyfikacja metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw; Systematyzacja modeli prognozowania upadłości; Krótka charakterystyka metodologii wybranych modeli prognozowania upadłości; Wady i ograniczenia wybranych metod prognozowania upadłości firm; Propozycja systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości; 3. Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania: Założenia do badań; Modele prognozowania upadłości; System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed zagrożeniem upadłością
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 5)
Cz. I Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach: 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 2. Systemy produkcyjne, 3. Systemy informacyjne. Cz. II Zmiany systemu podatków i rynku kapitałowego: 4. Zmiany systemu podatków, 5. Zmiany na rynku kapitałowym
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Zarys strategii rozwoju przemysłu / pod red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : Difin, 2006. - 576 s. : rys., tab. ; 24 cm.
1. Mezoekonomia przemyslu w systemie nauk ekonomicznych 2. Struktury rynkowe w przemyśle 3. Istota, zakres i clele działalności przemysłowej 4. Struktury przemysłu 5. Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle 6. Strategie organizacji procesów wytwarzania 7 Markieting dóbr przemysłowych 8. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym 9. Innowacje, badania i rozwój w przemyśle 10. Metodyka oceny postępu technicznego w przemyśle 11. Decyzje inwestycyjne 12. Koszty, techniczna efektywność i rentowność produkcji w działalności przemysłowej 13. Polityka przemysłowa w Polsce na tle procesu przekształceń systemowych oraz wobec wyzwań rozwojowych (globalizacyjnych) 14. Polityka przemysłowa w Unii Europejskiej 15. Problemy lokalizacji działalności przemysłowej 16. Rozówj zrównoważnowy jako podstawa aplikacyjnych założeń rozwoju przemysłu
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej