Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(19)
IBUK Libra
(1)
Forma i typ
Książki
(19)
E-booki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(16)
Autor
Bednarski Grzegorz
(5)
Szczygieł Andrzej
(5)
Szumowska Anna
(5)
Bukowski Zbigniew
(2)
Górski Marek
(2)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(2)
Barczak Anna
(1)
Bartniak Karolina
(1)
Bomanowski Bogusz
(1)
Boć Jan (1939-2017)
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Gubrynowicz Aleksander
(1)
Jaworowicz-Rudolf Agnieszka
(1)
Kaźmierska-Patrzyczna Aneta
(1)
Kaźmierska-Stępniak Katarzyna
(1)
Kempa-Dymińska Anna
(1)
Kenig-Witkowska Maria M
(1)
Kierzkowska Joanna Sylwia
(1)
Korzeniowski Piotr
(1)
Król Monika A
(1)
Michalak Magdalena
(1)
Miłkowska-Rębowska Joanna
(1)
Nadziakiewicz Jan
(1)
Nowacki Konrad (1946-2017)
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Poskrobko Tomasz
(1)
Rudnicki Maciej (1970- )
(1)
Skiba Katarzyna
(1)
Tuszyńska Ligia
(1)
Łysek Magdalena
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(11)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(20)
Język
polski
(20)
Temat
Powietrze
(19)
Odpady
(12)
Ochrona środowiska
(9)
Wody śródlądowe
(9)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(7)
Przyroda
(6)
Hałas komunikacyjny
(5)
Prawo ochrony środowiska
(5)
Przemysł
(5)
Śląsk
(5)
Hałas drogowy
(4)
Pole elektromagnetyczne
(4)
Wody pozdziemne
(4)
Ekologia
(3)
Gleba
(3)
Morze
(3)
Wody śródloądowe
(3)
Degradacja środowiska
(2)
Energetyka
(2)
Oczyszczalnia ścieków
(2)
Różnorodność biologiczna
(2)
Woda
(2)
Wody podziemne
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Bezpieczeństwo biologiczne państwa
(1)
Chemikalia
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gazy odlotowe
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Klimat
(1)
Morza
(1)
Ochrona atmosfery
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Odpady energetyczne
(1)
PHARE
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Prawo Unii Europejskiej
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Pył
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spalanie
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Woda morska
(1)
Ścieki
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Temat: czas
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Antarktyka
(1)
Dolny Śląsk
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Ochrona środowiska
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
20 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Edukacja ekologiczna i świadomość społeczna w Polsce. 2. Elementy składowe środowiska życia człowieka. 3. Ochrona środowiska przyrodniczego. 4. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. 5. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami. 6 Ochrona gleby przed zanieczyszczeniami. 7. Przykłady edukacji ekologicznej. 8. Ruchy ekologiczne w Polsce. 9. Bibliografia i literatura uzupełniająca.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
Przedmowa: Tendencje w rozwoju międzynarodowego prawa środowiska. Uwagi z perspektywy powszechnego prawa międzynarodowego. 1. Zaday ogólne międzynarodowego obrotu prawnego w dziedzinie środowiska. 2. Dostep do informacji i ocena oddziaływania na środowisko. 3. Ochrona atmosfery. 4. Ochrona środowiska morskiego. 5. Ochrona różnorodności biologicznej. 6. Niebezpieczne odpady/awarie przemysłowe. 7. Działania zbrojne i środowisko. 8. Handel międzynarodowy i środowisko. 9. Odpowiedzialność za szkody w środowisku.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka. Podręczniki)
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Cele i zasady międzynarodowego prawa środowiska; 3. Podmioty międzynarodowego systemu zarządzania środowiskiem; 4. Źródła i akty międzynarodowego prawa środowiska; 5. Zagadnienia przestrzegania prawa, odpowiedzialności i załatwiania sporów dotyczących środowiska; 6. Ochrona atmosfery i klimatu; 7. Ochrona środowiska morskiego; 8.Ochrona różnorodności biologicznej; . Niebezpieczne substancje i odpady; 10. Działania militarne i ochrona środowiska; 11. Ochrona środowiska Antarktyki; 12. Ochrona międzynarodowych cieków wodnych i jezior.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Podstawy międzynarodowej ochrony biosfery. 2. Zagrożenia i ochrona atmosfery. 3. Zasoby, zanieczyszczenie i ochrona wód. 4. Zagrożenia i ochrona gleb. 5. Zachowanie różnorodności biologicznej. 6. Bezpieczeństwo ekologiczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie, Prace zbiorowe / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
1. Problemy ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem. Historia rozwoju źródeł prawa dotyczących ochrony powietrza. 2. Proces tworzenia norm prawa międzynarodowego w zakresie ochrony powietrza. Cechy systemów traktatów wielostronnych. 3. Zobowiązania konwencji ramowej. 4. Zobowiązania redukcyjne. 5. Proces zróżnicowania i zaostrzania zobowiązań redukcyjnych. 6. Nierynkowe mechanizmy finansowe systemów ochrony powietrza. 7. Rynkowe transferu funduszy i technologii w zakresie ochrony powietrza. 8. Instrumenty kontroli przestrzegania zobowiązań redukcyjnych. Rozstrzyganie sporów w systemach wielostronnych ochrony powietrza oraz postępowanie w przypadku naruszenia przepisów umów wielostronnych (non compilance procedures). 9. Ochrona powietrza w świetle norm Unii Europejskiej. Zakończenie. Ochrona powietrza a koncepcja zrównoważonego rozwoju.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prawo Publiczne Porównawcze / red. Jan Boć)
1. Europejskie prawo ochrony powietrza. 2. Rozwój niemieckiego prawa o ochronie przed imisją, prawa ochrony powietrza i handel uprawnieniami do emisji. 3. Zarys rozwoju i stan polskiego prawa ochrony powietrza. 4. Organizacja i instrumenty prawnej ochrony powietrza w Polsce. 5. Organizacja i instrumenty niemieckiego prawa ochrony powietrza. 6. Ochrona powietrza w Polsce - priorytety, regulacje prawne. 7. Jakość powietrza Dolnego Śląska. 8. Stan polskiego prawa o ochronie powietrza w kontekście prawa europejskiego. 9. Prawnomiędzynarodowa ochrona klimatu i jej zastosowanie w prawie krajowym. 10. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r. 11. Handel uprawnieniami do emisji w gospodarce odpadami.12. Instrumenty niemieckiej ustawy federalnej o ochronie przed imisją ustanowione w celu nadzoru nad realizacją obowiązków prowadzącego instalację na podstawie par. 5 ust. 1 nr 1,2 BImSchG. 13. Dyskusja.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej. 2. Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia. 3. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 4. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Prawnofinansowe aspekty publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną. 6. Finanse publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska. 7. Finansowane z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 8. Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 10 Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część ogólna: 1. Prawo międzynarodowe a środowisko 2. Rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska 3. Instytucje międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska 4. Zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska 5. Rola i znaczenie umów międzynarodowych dla prawa polskiego Część szczególna: 1. Ochrona klimatu 2. Ochrona powietrza 3. Ochrona warstwy ozonowej 4. Ochrona wód morskich 5. Ochrona wód śródlądowych 6. Ochrona przyrody 7. Ochrona przed odpadami 8. Ochrona przed chemikaliami 9. Ochrona przed awariami 10. Oceny oddziaływania na środowisko 11. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
1. Zagadnienia ogólne: Zagadnienia wprowadzające; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zarządzanie sprawami ochrony środowiska; Instrumenty finansowo prawne; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 2. Regulacja sektorowe: Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne; Ochrona powietrza; Zapobieganie i usuwanie skutków poważnych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Ochrona wód morskich; Gospodarowanie zasobami geosfery; Ochrona różnorodności biologicznej; Ochrona użytkowa zasobów biosfery
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
1. Zagadnienia ogólne: Zagadnienia wprowadzające; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zarządzanie sprawami ochrony środowiska; Procedury ocen oddziaływania na środowisko; Dostęp do informacji i partycypacja publiczna w ochronie środowiska; Instrumenty finansowo prawne; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 2. Regulacje sektorowe: Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne; Ochrona powietrza; Zapobieganie i usuwanie skutków poważnych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Ochrona wód morskich; Gospodarowanie zasobami geosfery; Ochrona różnorodności biologicznej; Ochrona użytkowa zasobów biosfery.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Skrypty Becka)
Przedmowa; 1. zagadnienia ogólne, 2. zagadnienia horyzontalne, 3. Ochrona wód, 4. Gospodarka odpadami, 5. Ochrona powietrza, 6. Ochrona klimatu, 7. Ochrona warstwy ozonowej, 8. Ochrona przyrody, 9. Chemikalia, 10. hałas, 11. Zmodyfikowane genetycznie organizmy, 12 Poważne awarię, 13. Bezpieczeństwo jądrowe, 14. Aspekty interdyscyplinarne, 15. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej a prawo polskie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
Podstawy traktatowe polityki UE w dziedzinie środowiska; Cele i zasady polityki UE w dziedzinie środowiska; Źródła i akty prawa środowiska UE; Akty prawa środowiska UE; Procedury stanowienia prawa środowiska na podstawie art. 192 TFUE; 1. Mechanizmy oceny oddziaływania na środowisko; 2. Dostęp do informacji o środowisku; 3. Ochrona i jakość wód; 4. Gospodarka odpadami; 5. Jakość powietrza; 6. Ochrona przyrody; 7. System zarządzania środowiskiem; 8. Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska; 9. Zmiany klimatu- Pakiet energetyczno-klimatyczny; Przemysł i środowisko.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Pojęcie i elementy systemu prawa środowiskowego, 2. Rozwój prawa środowiskowego w Polsce, 3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w podstawowych aktach prawnych obowiązujących w Polsce, 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i pozwolenia zintegrowane w polskich i miedzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 5. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w polskich i międzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 6. Ochrona przed odpadami i gospodarowanie odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej, 7. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz jonizującym, 8. Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, 9. Ochrona gleby i kopalin oraz racjonalne gospodarowanie nimi, 10. Katastrofy ekologiczne i poważne awarie instalacji w rozwiązaniach prawa środowiskowego, 11. Kontrola organizmów modyfikowanych genetycznie i chemikalniów w polskim i w unijnym prawie środowiskowym, 12. Rolnictwo ekologiczne i bezpieczeństwo żywności w rozwiązaniach poslkich i unijnych, 13. Podstawy prawne ekoetykietowania w Unii Europejskiej, 14. Oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w świetle rozwiązań prawnych, 15. Prawne i organizacyjne problemy dostępu do informacji ekologicznej, 16. Prawo odpowiedzialności w poslkim prawie środowiskowym, 17. Korzystanie z zasobów środowiska - ekologiczny wymiar prawa energetycznego, 18. Polityka ekologiczna państwa i programy ochrony środowiska w Polsce, 19. Prawo ochrony środowiska na tle polityki ekologicznej Unii Europejskiej - charakterystyka ogólna, 20. System wspólnotowego prawa ochrony środowiska
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego: Ludność; Podmioty gospodarki narodowej; Użytkowanie gruntów i melioracje; Infrastruktura komunalna; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Powietrze: Presje; Stan; Reakcja; Monitoring rtęci na terenie woj. Śląskiego w 2013 roku; Ch-ka warunków meteorologicznych woj. Śląskiego w 2013 roku na tle wielolecia; Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń dla podłoża w woj. Śląskim w 2013 roku. Wody powierzchniowe: Presje; Stan; Reakcja; Ch-ka warunków hydrologicznych. Wody podziemne: Presje; Stan; Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w obszarze woj. Śląskiego. Monitoringi lokalne. Hałas: Transport; Hałas komunikacyjny; Hałas instalacyjny. Pola elektromagnetyczne: Pomiary monitoringowe PEM wykonane w 2013 roku. Podsumowanie drugiego trzyletniego cyklu pomiarowego. Gospodarka odpadami: Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzanie w woj. śląskim; Gospodarka odpadami komunalnymi, po wdrożeniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Gospodarka odpadami zawierającymi azbest; Sposób gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na terenie woj. Śląskiego. Działalność kontrola WIOŚ w Katowicach. Zakres działalności laboratorium WIOŚ w Katowicach. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Finansowanie zadań; Beneficjenci Funduszu; Wnioski i umowy o dofinansowanie; Efekty ekologiczne i rzeczowe; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Ocena działalności Funduszu. Działalność edukacyjna WIOŚ w Katowicach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego: Ludność; Podmioty gospodarki narodowej; Użytkowanie gruntów i melioracje; Infrastruktura komunalna; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Powietrze: Presje; Stan; Reakcja; Monitoring rtęci na terenie woj. Śląskiego w 2014 roku; Ch-ka warunków meteorologicznych woj. Śląskiego w 2014 roku na tle wielolecia; Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń dla podłoża w woj. Śląskim w 2014 roku. Wody powierzchniowe: Presje; Stan; Reakcja; Ch-ka warunków hydrologicznych. Wody podziemne: Presje; Stan; Monitoringi lokalne Hałas: Transport; Hałas komunikacyjny; Hałas instalacyjny. Pola elektromagnetyczne. Gospodarka odpadami: Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzanie w woj. Śląskim; Problemy związane z gospodarowaniem odpadami na terenach poprzemysłowych woj. Śląskiego; Gospodarka odpadami ściekowymi; Gospodarka odpadami zawierającymi azbest. Działalność kontrola WIOŚ w Katowicach. Zakres działalności laboratorium WIOŚ w Katowicach. Przyroda woj. Śląskiego - zasoby, ochrona i zagrożenia. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Beneficjenci Funduszu; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Wydarzenia. Działalność edukacyjna WIOŚ w Katowicach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: CHARAKTERYSTYKA I OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: Charakterystyka województwa śląskiego; Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego; Ludność; Podmioty gospodarki narodowej; Użytkowanie gruntów i melioracje; Infrastruktura komunalna; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. POWIETRZE: Presje; Stan; Reakcja; Monitoring rtęci na terenie województwa śląskiego w 2015 roku wraz z analizą lat 2013-2015; Charakterystyka warunków meteorologicznych województwa śląskiego w 2015 roku; Ocena zanieczyszczenia powietrza na stacjach tłowych w województwie śląskim w 2015 roku wraz z analizą lat 2013-2015; Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie śląskim w 2015 roku. WODY POWIERZCHNIOWE: Presje; Stan; Badania wód powierzchniowych w latach 2013-2015; Oceny stanu wód; Monitoring badawczy; Reakcja; Przykładowe zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowane na terenie gmin; Monitoring osadów dennych w latach 2013-2015; Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego; Charakterystyka warunków hydrologicznych. WODY PODZIEMNE: Presje; Stan; Monitoring wód podziemnych w sieci krajowej; Monitoring wód podziemnych w sieci regionalnej; Monitoring badawczy trichloroetenu i tetrachloroetenu w powiecie tarnogórskim; Monitoring badawczy zanieczyszczeń przemysłowych w rejonie Dąbrowy Górniczej; MONITORINGI LOKALNE. HAŁAS: Wstęp; Transport; Hałas komunikacyjny; Hałas kolejowy i tramwajowy; Hałas drogowy; Hałas lotniczy; Mapy akustyczne; Hałas instalacyjny; Reakcja. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE. GOSPODARKA ODPADAMI:Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzane w województwie śląskim; Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie województwa śląskiego w latach 2013-2015; kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w gminach; Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie województwa śląskiego; Gospodarka odpadami zawierającymi azbest; DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W KATOWICACH; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM WIOŚ W KATOWICACH. OBSZARY CHRONIONE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH: Beneficjenci Funduszu; Kierunki finansowania; Program Operacyjny Infrastruktura i Środow.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: CHARAKTERYSTYKA I OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: Charakterystyka województwa śląskiego; Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego; Ludność; Podmioty gospodarki narodowej; Użytkowanie gruntów i melioracje; Infrastruktura komunalna; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. POWIETRZE: Presje; Stan; Reakcja; Charakterystyka warunków meteorologicznych województwa śląskiego w 2016 roku na tle danych klimatologicznych; Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie śląskim w 2016 roku. WODY POWIERZCHNIOWE: Presje; Stan; Badania wód powierzchniowych w 2016 r.; Klasyfikacje i oceny stanu wód; Monitoring badawczy; Reakcja; Monitoring osadów dennych w 2016 r.; Modernizacja zbiornika wodnego Przeczyce; Charakterystyka warunków hydrologicznych. WODY PODZIEMNE: Presje; Stan; Monitoring wód podziemnych w sieci krajowej; Monitoring wód podziemnych w sieci regionalnej; Monitoring badawczy trichloroetenu i tetrachloroetenu w powiecie tarnogórskim; Monitoring badawczy zanieczyszczeń przemysłowych w rejonie Dąbrowy Górniczej; Badania wód podziemnych w rejonie byłych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach. MONITORINGI LOKALNE. HAŁAS: Transport; Hałas komunikacyjny; Hałas kolejowy; Hałas drogowy; Hałas instalacyjny. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE. GOSPODARKA ODPADAMI: Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzane w województwie śląskim; Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie województwa śląskiego w latach 2013-2016; „Szara strefa” w gospodarce odpadami; Gospodarka odpadami zawierającymi azbest DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W KATOWICACH; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM WIOŚ W KATOWICACH; DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH; DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA WIOŚ W KATOWICACH.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego: 1. Ludność, 2. Podmioty gospodarki narodowej; 3. Użytkowanie gruntów i melioracje; 4. Infrastruktura komunalna; 5. Ekonomiczne aspekty ochorny środowiska. Powietrze: 1. Presje; 2. Stan; 3. Reakcja; 4. Realizacja uchwał w sprawie Programu ochrony powietrza i tzw. "antysmogowej" w województwie śląskim; 5. Charakterystyka warunków meteorologicznych województwa śląskiego w 107 roku na tle danych klimatologicznych; 6. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie śląskim w 2017 roku. Wody powierzchniowe: 1. Presje; 2. Stan; 3. Reakcja; 4. Obserwacje hydromorfologiczne rzek w 2017 roku; 5. Monitoring osadów dennych w 2017 roku; 6. Charakterystyka warunków hydrologicznych. Wody podziemne: 1. Presje; 2. Stan. Monitoringi lokalne. Hałas: 1. Transport; 2. Hałas komunikacyjny; 3. Mapy akustyczne. 4. Hałas instalacyjny. Pola elektromagnetyczne. Gospodarka odpadami: 1. Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzane w województwie śląskim; 2. Regiony w gospodarce odpadami komunalnymi oraz Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie województwa śląskiego; 3. "Szara strefa" w gospodarce odpadami; 4. Gospodarka odpadami zawierającymi azbest. Działalność kontrolna WIOŚ w Katowicach. Zakres działalności laboratorium WIOŚ w Katowicach; Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Działalność Edukacyjna WIOŚ w Katowicach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Forma i typ
Gatunek
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym, 2.Stężenie substancji szkodliwych w gazach i ich emisja, 3.Podstawy procesu spalania i emisja zanieczyszczeń, 4.Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze, 5.Energetyka jako źródło zanieczyszczenia powietrza, 6.Odpylenie gazów odlotowych, 7.Odsiarczanie gazów odlotowych, 8.Redukacja emisji tlenków azotu, 9.Absorpcyjne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń gazowych, 10.Dopalanie zanieczyszczeń gazowych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej