Sorting
Source
Książki
(15)
IBUK Libra
(1)
ebookpoint BIBLIO
(1)
Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje fachowe
(5)
Czasopisma
(3)
E-booki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Marciniak Andrzej (1952- )
(6)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(2)
Lityński Adam (1940- )
(2)
Adamiak Barbara (1949- )
(1)
Baran Beata
(1)
Borkowski Janusz (1934-2012)
(1)
Budniak-Rogala Aleksandra
(1)
Błaszczak Łukasz (1977- )
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Dembczyńska Justyna
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Flaga-Gieruszyńska Kinga (1973- )
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gil Izabella
(1)
Gil Piotr
(1)
Gołaczyński Jacek (1966- )
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Goździaszek Łukasz
(1)
Gronkiewicz Anna
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Hauser Roman (1949- )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Janus Monika
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Karaś Grzegorz
(1)
Kil Jan (1991- )
(1)
Kinastowski Michał
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Klich Aleksandra
(1)
Kluczewski Sebastian
(1)
Kornobis-Romanowska Dagmara
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kępa Marcin
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Matan Andrzej
(1)
Matan Anna
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Misztal-Konecka Joanna
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Naczyńska Joanna
(1)
Nazim Michał
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Odrobina Anna
(1)
Pacyna Marcin
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przybysz Piotr
(1)
Pęcherzewski Przemysław
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rodziewicz Piotr
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz (1961- )
(1)
Skibińska Magdalena
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobieralski Krzysztof
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Strożek-Kucharska Magdalena
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Suwaj Robert
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Zalisko Marek
(1)
Ziółkowska Agnieszka
(1)
red Aleksandra Łakomiak
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Śliwiński Leszek
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Postępowanie egzekucyjne
(15)
Egzekucja sądowa
(8)
Egzekucja administracyjna
(4)
Postępowanie administracyjne
(4)
Prawo cywilne procesowe
(4)
Prawo cywilne
(3)
Bezpieczeństwo społeczne
(2)
Komornicy sądowi
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Postępowanie zabezpieczające
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Przetwarzanie danych
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Wierzyciele
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Akt administracyjny
(1)
Antyterroryzm
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Brexit
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Lockdown
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Obrona konieczna
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podatek
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo spółdzielcze
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prekariat
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przemysł motoryzacyjny
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Płód
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(14)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(7)
Komentarz do ustawy
(3)
Analiza i interpretacja
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Komentarz prawny
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(14)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
17 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Półrocznik, 2014-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2000-2013
Subject
Trump, Donald (1946- ) NAFTA (organizacja) Unia Europejska (UE) Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) Izolacjonizm (politologia) Polityka zagraniczna Polityka międzynarodowa Brexit Eksport Konkurencyjność Gospodarka narodowa Handel zagraniczny Integracja gospodarcza Handel międzynarodowy Umowy międzynarodowe gospodarcze Polityka migracyjna Prawa i obowiązki obywatelskie Polityka gospodarcza Przemysł motoryzacyjny Wartość dodana Jednolity rynek Unii Europejskiej Rynek finansowy Prace badawczo-rozwojowe Innowacje Polityka naukowa Nanotechnologia Prawo wspólnotowe europejskie Pracownicy samorządowi Kampania wyborcza samorządowa Odpowiedzialność dyscyplinarna Prawo urzędnicze Straż graniczna Postępowanie dyscyplinarne Prawo do sądu Przetwarzanie danych Ochrona danych osobowych Prawo cywilne Dzielnicowi Poczucie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo publiczne Antyterroryzm Bezpieczeństwo narodowe Strajki Służba zdrowia Zbiorowe stosunki pracy Adaptacja zawodowa Spółdzielnia pracy Spółdzielczość rolnicza Spółdzielczość produkcyjna Prawo spółdzielcze Dłużnicy Wyjawienie majątku Postępowanie egzekucyjne Wierzyciele Odpowiedzialność cywilna Diagnostyka prenatalna Prawo do ochrony zdrowia Płód Zdolność prawna Prekariat Zatrudnienie elastyczne Umowa o pracę na czas nieokreślony Bezpieczeństwo społeczne Azja Chiny Stany Zjednoczone (USA) Kanada Czechy Niemcy Słowacja Węgry Wielka Brytania Kraje rozwijające się Afryka Zachodnia Kraje Unii Europejskiej Azja Wschodnia Polska
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work

Niniejszy numer "Debiutów Studenckich" poświęcony gospodarce nieruchomościami rozpatruje je w trzech obszarach tematycznych, które stanowią: nieruchomości jako przedmiot podatku, kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości oraz finansowanie ich. W zeszycie omówiono takie zagadnienia, jak: koszty wspólne i zasady ich rozliczania we wspólnocie mieszkaniowej, polityka podatkowa gmin w zakresie podatku od nieruchomości, podatek od infrastruktury w gminie, optymalizacja podatkowa kosztów wytworzenia i utrzymania nieruchomości w podmiocie produkcyjnym, finansowanie remiz strażackich jako środków trwałych i nieruchomości, administracyjne postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika, w tym z nieruchomości, rachunek przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych na przykładzie nieruchomości z perspektywy biegłego rewidenta i innych zawodów, aspekty podatkowe działalności deweloperskiej

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
No cover
Book
In basket
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 19 Stana prawny na 10.07.2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 877, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
Zawiera: Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze; Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum)
Zawiera: Część I. Postępowanie egzekucyjne Rozdział I. Postępowanie egzekucyjne. Część ogólna 1. Charakter prawny postępowania egzekucyjnego 2. Czynności egzekucyjne 3. Zbieg egzekucji 4. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego 5. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji 6. Skarga na czynności komornika 7. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji 8. Nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego nad komornikiem sądowym 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Rozdział II. Umorzenie postępowania egzekucyjnego 1. Umorzenie – istota i cel instytucji (umorzenie egzekucji a umorzenie postępowania egzekucyjnego) 2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego a wstrzymanie egzekucji 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa 4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy orzeczenia (obligatoryjne, fakultatywne, na wniosek uprawnionego) 5. Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 6. Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego 7. Zaskarżenie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego Rozdział III. Ograniczenia w prowadzeniu sądowego postępowania egzekucyjnego 1. Istota, cel i znaczenie katalogu wyłączeń i ograniczeń egzekucji o charakterze podmiotowym i przedmiotowym 2. Rodzaje wyłączeń spod egzekucji 3. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego występujący o wyłączenie spod egzekucji według art. 1061 k.p.c. 4. Wyłączenia i ograniczenia dotyczące osób, którym przysługuje immunitet sądowy 5. Wyłączenia i ograniczenia egzekucji o charakterze przedmiotowym Rozdział IV. Powództwa przeciwegzekucyjne 1. Wprowadzenie 2. Powództwo opozycyjne Rozdział V. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja świadczeń pieniężnych 1. Egzekucja z ruchomości 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 3. Egzekucja z wierzytelności z rachunków bankowych 4. Egzekucja z innych wierzytelności 5. Egzekucja z innych praw majątkowych 6. Egzekucja sądowa z nieruchomości 7. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego 8. Egzekucja z użytkowania wieczystego 9. Uproszczona egzekucja z nieruchomości 10. Egzekucja sądowa ze statków morskich 11. Egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika Rozdział VI. Postępowanie egzekucyjne. Przepisy szczególne o egzekucji 1. Wydanie ruchomości 2. Opróżnienie pomieszczenia 3. Wykonanie czynności za dłużnika 4. Egzekucja świadczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa 5. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych Część II. Międzynarodowe postępowanie cywilne Rozdział VII. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Uwagi ogólne i zasady 1. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Uwagi ogólne 2. Zasady międzynarodowego postępowania cywilnego 3. Jurysdykcja 4. Wykonalność i uznanie orzeczenia sądu zagranicznego Rozdział VIII. Międzynarodowa pomoc prawna 1. Uwagi ogólne 2. Źródła prawa 3. Pomoc prawna w zakresie doręczeń 4. Pomoc prawna w zakresie przeprowadzania dowodów Rozdział IX. Stanowisko cudzoziemca w procesie cywilnym 1. Zdolność sądowa i procesowa 2. Zabezpieczenie kosztów procesu Rozdział X. Zwolnienie cudzoziemca od kosztów sądowych 1. Równe traktowanie w zakresie kosztów sądowych 2. Prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w UE Rozdział XI. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 1. Wstęp 2. Zakres zastosowania 3. Wyłączenia 4. Pojęcie „sądu” 5. Jurysdykcja 6. Uznawanie i wykonywanie 7. Dokumenty urzędowe i ugody sądowe Rozdział XII. Rozporządzenie nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 1. Rozporządzenie nr 2201/2003 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uchylające rozporządzenie nr 1347/2000 („Bruksela II bis”) 2. Postępowanie o stwierdzenie wykonalności 3. Postępowanie odwoławcze 4. Zniesienie exequatur Rozdział XIII. Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych 1. Zagadnienia wstępne 2. Zakres zastosowania 3. Wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego 4. Skutki Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego Rozdział XIV. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty) 1. Cele rozporządzenia nr 1896/2006 2. Zakres czasowy, terytorialny i przedmiotowy stosowania rozporządzenia 3. Pojęcie sprawy transgranicznej 4. Jurysdykcja i właściwość sądu 5. Forma i treść pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty 6. Odrzucenie pozwu 7. Wydanie europejskiego nakazu zapłaty 8. Sprzeciw do nakazu zapłaty 9. Ponowne badanie w wyjątkowych przypadkach 10. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty 11. Wykonalność nakazów wydanych przez sądy państw członkowskich UE 12. Odmowa wykonania europejskiego nakazu zapłaty 13. Zawieszenie lub ograniczenie wykonania europejskiego nakazu zapłaty Rozdział XV. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 1. Zagadnienia wprowadzające 2. Zakres zastosowania 3. Postępowanie rozpoznawcze 4. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w innym państwie członkowskim Rozdział XVI. Rozporządzenie nr 4/2009 w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 1. Wstęp 2. Zakres zastosowania 3. Jurysdykcja ogólna 4. Zasady uznawania, wykonalności i wykonywania orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych w sprawach alimentacyjnych Rozdział XVII. Sprawy spadkowe 1. Uwagi ogólne 2. Zakres zastosowania 3. Jurysdykcja w sprawach spadkowych 4. Uznanie oraz stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądowych w sprawach spadkowych 5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności dokumentów urzędowych w sprawach spadkowych 6. Stwierdzenie wykonalności ugód sądowych w sprawach spadkowych 7. Europejskie poświadczenie spadkowe Rozdział XVIII. Prawo pomocy po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1. Dyrektywa dotycząca pomocy prawnej oraz jej transpozycja do prawa polskiego 2. Pomoc prawna w zakresie spraw alimentacyjnych Rozdział XIX. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przed sądem polskim w ramach procedury cywilnej 1. Sprawa unijna przed sądem krajowym 2. Stosowanie przepisów prawa unijnego przez sąd krajowy z urzędu 3. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia prejudycjalnego Część III. Alternatywne formy rozwiązywania sporów (arbitraż i mediacja) Rozdział XX. Arbitraż 1. Zapis na sąd polubowny – pojęcie i cechy podstawowe 2. Zapis na sąd polubowny a niektóre inne umowy dotyczące rozstrzygania sporów 3. Charakter prawny zapisu na sąd polubowny 4. Treść zapisu na sąd polubowny 5. Forma zapisu na sąd polubowny 6. Moment dokonania umowy arbitrażowej w relatywizacji do przebiegu postępowania przed sądem powszechnym 7. Zarzut zapisu na sąd polubowny 8. Skutki zapisu na sąd polubowny 9. Zapis na sąd polubowny w ujęciu przedmiotowym – zdatność arbitrażowa 10. Zapis na sąd polubowny w ujęciu podmiotowym 11. Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej 12. Skutki nieprawidłowości zapisu na sąd polubowny 13. Postępowanie przed sądem polubownym 14. Zasady orzekania w arbitrażu 15. Orzeczenie sądu polubownego Rozdział XXI. Mediacja 1. Pojęcie mediacji 2. Przedmiot mediacji 3. Wyłączenia 4. Szczególne przepisy o mediacji w sprawach rodzinnych 5. Wszczęcie postępowania mediacyjnego 6. Mediator 7. Podstawowe zasady mediacji 8. Postępowanie mediacyjne 9. Ugoda mediacyjna 10. Koszty mediacji Rozdział XXII. Postępowanie pojednawcze 1. Wprowadzenie 2. Prawomocność rzeczy ugodzonej – res transactae 3. Charakter aktów dyspozycji materialnej na przykładzie ugody sądowej . 1249 4. Ugoda sądowa zawarta w postępowaniu polubownym a realizacja zasad postępowania cywilnego 5. Ramy czasowe postępowania pojednawczego 6. Zakres przedmiotowy postępowania polubownego 7. Kryteria badania ugody w postępowaniu pojednawczym 8. Sąd właściwy do przeprowadzenia postępowania pojednawczego 09. Wymogi formalne wniosku i konwalidacja braków formalnych 10. Rys historyczny w zakresie budowy wniosku (przed nowelą z dnia 4 lipca 2019 r. do k.p.c.) 11. Obowiązek dołączenia odpisów i załączników 12. Postępowanie zmierzające do usunięcia braków wymogów formalnych 13. Zwrot pisma bez wezwania do uiszczenia opłaty – obrót profesjonalny 14. Skutek naprawienia braku formalnego 15. Przebieg postępowania pojednawczego 16. Charakter działań sądu 17. Protokół z posiedzenia 18. Sądowa kontrola treści ugody 19. Czy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej zawsze przerywa bieg terminów przedawnienia? 20. Orzecznictwo nieaprobujące przerwy terminu przedawnienia wywołanej złożeniem wniosku o zawezwanie do próby ugodowej 21. Opłaty od wniosku o przeprowadzenie próby ugodowej w postępowaniu pojednawczym 22. Koszty postępowania pojednawczego Część IV. Projektowane zmiany w postępowaniu rozpoznawczym i egzekucyjnym Rozdział XXIII. Projektowane zmiany w postępowaniu rozpoznawczym i egzekucyjnym 1. Postępowanie rozpoznawcze 2. Postępowanie egzekucyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
Dział I. Przepisy ogólne: Zasady ogólne; Organy egzekucyjne; Zasady prowadzenia egzekucji; Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; Zbieg egzekucji; Koszty egzekucyjne; Udzielanie pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na jego terytorium oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Egzekucja należności pieniężnych: Przepisy ogólne; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego; Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych; Egzekucja z pozostałych praw majątkowych; Egzekucja z ruchomości; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; Podział kwoty uzyskanej z egzekucji. Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: Przepisy wspólne; Grzywna w celu przymuszenia; Wykonanie zastępcze; Odebranie rzeczy ruchomej; Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń; Przymus bezpośredni. Dział IV. Postępowanie zabezpieczające: Przepisy ogólne Zabezpieczenie należności pieniężnych; Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym. Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy: Odpowiedzialność odszkodowawcza; Odpowiedzialność porządkowa. Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Piotr Przybysz. - Wyd. 4 Stan prawny na 25.10.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 481, [1] s. ; 21 cm.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 1. Przepisy ogólne; 2. Egzekucja należności pieniężnych; 3. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; 4. Postępowanie zabezpieczające: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 5. Przepisy wprowadzające i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Uwagi wstępne, 2. Źródła sądowego prawa egzekucyjnego, 3. Stosunek postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do innych postępowań, 4. Podmioty postępowania egzekucyjnego, 5. Czynności postępowania egzekucyjnego, 6. Koszty egzekucji, 7. Podstawa egzekucji, 8. Środki zaskarżenia, 9. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, 10. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, 11. Ograniczenie egzekucji, 12. Powództwa przeciwegzekucyjne. Cz. II Egzekucja świadczeń pieniężnych; 13. Egzekucja z ruchomości, 14. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, 15. Egzekucja z rachunków bankowych, 16. Egzekucja z innych wierzytelności, 17. Egzekucja z innych praw majątkowych, 18. Wyjawienie majątku, 19. Egzekucja z nieruchomości, 20. Podział sumy uzyskanej z egzekucji. Cz. III Szczególne rodzaje egzekucji; 21. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, 22. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorców, 23. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, 24. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Uwagi wstępne, 2. Źródła sądowego prawa egzekucyjnego, 3. Stosunek postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do innych postępowań, 4. Podmioty postępowania egzekucyjnego, 5. Czynności postępowania egzekucyjnego, 6. Koszty egzekucji, 7. Podstawa egzekucji, 8. Środki zaskarżenia, 9. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, 10. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, 11. Ograniczenie egzekucji, 12. Powództwa przeciwegzekucyjne. Cz. II Egzekucja świadczeń pieniężnych; 13. Egzekucja z ruchomości, 14. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, 15. Egzekucja z rachunków bankowych, 16. Egzekucja z innych wierzytelności, 17. Egzekucja z innych praw majątkowych, 18. Wyjawienie majątku, 19. Egzekucja z nieruchomości, 20. Podział sumy uzyskanej z egzekucji. Cz. III Szczególne rodzaje egzekucji; 21. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, 22. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorców, 23. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, 24. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Zawiera: Wykaz skrótów. Przedmowa. Część pierwsza Postępowanie zabezpieczające Rozdział I. Zagadnienia wstępne postępowania zabezpieczającego. 1. Pojęcie postępowania zabezpieczającego. 2. Cele i funkcja postępowania zabezpieczającego. 3. Przedmiot postępowania zabezpieczającego. 4. Charakter prawny postępowania zabezpieczającego. 5. Zasady postępowania zabezpieczającego. 6. Źródła prawa. 7. Wybór orzecznictwa. Rozdział II. Przesłanki i podstawy zabezpieczenia. 1. Przesłanki procesowe a podstawy zabezpieczenia. 2. Przesłanki postępowania zabezpieczającego. 3. Uprawdopodobnienie. 4. Wiarygodność roszczenia. 5. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. 6. Wyłączenie zabezpieczenia. 7. Rodzaje zabezpieczeń. 7.1. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i inne wypadki zabezpieczenia. 7.2. Zabezpieczenia konserwacyjne, nowacyjne, antycypacyjne. 7.3. Podział ze względu na sposób wykonania zabezpieczenia. 8. Wybór orzecznictwa. Rozdział III. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. 1. Pojęcie sposobu zabezpieczenia. 2. Zamknięty katalog zabezpieczeń konserwacyjnych roszczeń pieniężnych. 3. Zajęcie ruchomości. 4. Zajęcie wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego. 5. Obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową. 6. Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu. 7. Obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską. 8. Ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 9. Ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego. 10. Zobowiązanie obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. 11. Wybór orzecznictwa. Rozdział IV. Inne wypadki zabezpieczenia. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. 3. Unormowanie praw i obowiązków stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. 4. Zabezpieczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych. 5. Zakaz zbywania przedmiotów oraz praw objętych postępowaniem. 6. Zawieszenie postępowania wykonawczego. 7. Zabezpieczenie w sprawach małżeńskich oraz dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem. 8. Nakaz wpisania stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze. 9. Sposoby przewidziane dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. 10. Wybór orzecznictwa. Rozdział V. Przebieg postępowania zabezpieczającego. 1. Uwagi ogólne. 2. Podmioty postępowania zabezpieczającego. 2.1. Sąd. 2.2. Komornik sądowy. 2.3. Kurator sądowy. 2.4. Izby morskie. 2.5. Uczestnicy postępowania zabezpieczającego. 3. Wszczęcie etapu rozpoznawczego postępowania zabezpieczającego. 3.1. Wszczęcie postępowania zabezpieczającego z urzędu i na wniosek. 3.2. Wymogi formalne i fiskalne wniosku. 3.3. Kontrola formalna i fiskalna wniosku. 4. Orzekanie w przedmiocie zabezpieczenia. 4.1. Forum orzekania. 4.2. Termin rozpoznania wniosku. 4.3. Zakres związania wnioskiem. 4.4. Orzeczenie. 4.5. Doręczenie postanowienia. 4.6. Zażalenie. 5. Wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia. 5.1. Uwagi ogólne. 5.2. Wykonanie postanowienia w drodze egzekucji. 5.3. Wykonanie postanowienia w inny sposób niż w drodze egzekucji. 5.4. Wykonanie zabezpieczenia na składnikach majątku wspólnego małżonków. 6. Zmiana, uchylenie i upadek zabezpieczenia. 6.1. Uwagi ogólne. 6.2. Zmiana lub uchylenie zabezpieczenia. 6.3. Ograniczenie zabezpieczenia. 6.4. Upadek zabezpieczenia. 7. Koszty postępowania zabezpieczającego. 8. Wybór orzecznictwa. Rozdział VI. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ustanowieniem lub wykonaniem zabezpieczenia. 1. Uwagi ogólne. 2. Uprawniony i obowiązany jako strony stosunku prawnego. 3. Przesłanki roszczenia odszkodowawczego. 4. Dochodzenie odszkodowania. 5. Zwrot kaucji. 6. Wybór orzecznictwa. Wybrana literatura do części pierwszej. Część druga Postępowanie egzekucyjne Rozdział VII. Zagadnienia wstępne postępowania egzekucyjnego. 1. Pojęcie egzekucji i postępowania egzekucyjnego. 2. Przedmiot postępowania egzekucyjnego i egzekucji. 3. Rodzaje egzekucji i postępowania egzekucyjnego. 4. Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania rozpoznawczego. 5. Stosunek sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego do postępowania egzekucyjnego w administracji. 6. Źródła prawa postępowania egzekucyjnego. 7. Przesłanki postępowania egzekucyjnego. 7.1. Katalog przesłanek postępowania egzekucyjnego. 7.2. Istnienie podstawy egzekucji sądowej. 7.3. Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej. 7.4. Jurysdykcja krajowa. 7.5. Immunitet egzekucyjny. 7.6. Inne przesłanki postępowania. 7.7. Przesłanki merytoryczne postępowania egzekucyjnego. 7.8. Zasady postępowania egzekucyjnego. 7.8.1. Uwagi wprowadzające. 7.8.2. Zasada prawdy. 7.8.3. Zasada równości uczestników postępowania. 7.8.4. Zasada formalizmu. 7.8.5. Zasada pisemności. 7.8.6. Zasada jawności. 7.8.7. Zasada dyspozycyjności. 7.8.8. Zasada kontradyktoryjności. 7.8.9. Zasada inicjatywy procesowej organów egzekucyjnych. 7.8.10. Zasada nieobciążania dłużnika ponad potrzebę. 7.9. Wybrane orzecznictwo. Rozdział VIII. Podmioty postępowania egzekucyjnego. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Sąd. 2.1. Sąd wśród organów egzekucyjnych. 2.2. Kompetencje sądu rejonowego. 2.3. Kompetencje sądu okręgowego. 2.4. Kompetencje sądu apelacyjnego. 3. Komornik sądowy. 3.1. Status komornika. 3.2. Powoływanie i odwoływanie komorników. 3.3. Kompetencje komornika sądowego. 3.4. Właściwość komornika sądowego. 3.5. Nadzór administracyjny nad komornikami sądowymi. 3.6. Nadzór korporacyjny. 4. Zarządca. 5. Wierzyciel i dłużnik. 6. Prokurator i podmioty, do których udziału w postępowaniu stosuje się przepisy o prokuratorze. 7. Inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego. 8. Pełnomocnictwo. 9. Wybrane orzecznictwo. Rozdział IX. Podstawa egzekucji. 1. Pojęcie podstawy egzekucji. 2. Tytuł egzekucyjny. 2.1. Pojęcie tytułu egzekucyjnego. 2.2. Orzeczenie sądu lub referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu. 2.3. Ugoda zawarta przed sądem. 2.4. Inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. 2.5. Akty notarialne. 3. Klauzula wykonalności. 3.1. Uwagi ogólne. 3.2. Charakter klauzuli wykonalności. 3.3. Przebieg postępowania klauzulowego. 3.4. Orzeczenie co do klauzuli wykonalności i jego zaskarżenia. 3.5. Dalsze tytuły wykonawcze. 3.6. Ponowne wydanie tytułu. 4. Inne tytuły wykonawcze. 4.1. Orzeczenia niewymagające nadania klauzuli wykonalności. 4.2. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta. 4.3. Ugoda zawarta przed mediatorem. 4.4. Europejskie tytuły wykonawcze. 4.5. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych. 5. Zaświadczenia i wyciągi. 5.1. Uwagi wprowadzające. 5.2. Zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. 5.3. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty. 5.4. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń. 5.5. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych. 5.6. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych. 5.7. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych. 6. Wybrane orzecznictwo. Rozdział X. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 1. Pojęcie środków zaskarżenia i ich znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym. 2. Zażalenie. 2.1. Uwagi wprowadzające. 2.2. Dopuszczalność zażalenia. 2.3. Legitymacja do wniesienia zażalenia. 2.4. Tryb wnoszenia i rozpoznania zażalenia. 3. Skarga na postanowienie referendarza sądowego. 3.1. Istota skargi. 3.2. Dopuszczalność skargi. 3.3. Wymogi skargi. 3.4. Termin wniesienia skargi. 3.5. Tryb rozpoznania skargi. 4. Skarga na czynności komornika. 4.1. Kompetencje sądu rejonowego wskazane w art. 759 § 2 k.p.c. 4.2. Przedmiot kontroli. 4.3. Sąd właściwy do rozpoznania skargi. 4.4. Legitymacja do wniesienia skargi. 4.5. Wymogi formalne i fiskalne skargi. 4.6. Termin i tryb wniesienia skargi. 4.7. Rozpoznanie skargi przez sąd. 5. Zarzuty i skarga przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji. 6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 7. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 8. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XI. Powództwa przeciwegzekucyjne. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Powództwo opozycyjne. 2.1. Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. 2.2. Powództwo o ustalenie nieistnienia należności. 2.3. Powództwo o ustalenie, że tytuł wykonawczy albo egzekucyjny utracił wykonalność. 2.4. Powództwo o umorzenie postępowania egzekucyjnego sądowego albo administracyjnego. 3. Powództwo ekscydencyjne albo interwencyjne. 3.1. Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej. 3.2. Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. 4. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XII. Ograniczenia egzekucji. 1. Podjęcie i rodzaje ograniczeń egzekucji. 2. Podmiotowe ograniczenia egzekucji. 3. Przedmiotowe ograniczenia egzekucji. 3.1. Uwagi wprowadzające. 3.2. Zwolnienie od egzekucji przedmiotów użytku domowego i osobistego. 3.3. Ograniczenie egzekucji z bieżących dochodów. 3.4. Ochrona funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. 3.5. Ochrona prowadzonej działalności zarobkowej. 3.6. Pozostałe kodeksowe ograniczenia egzekucji. 3.7. Ograniczenia egzekucji z mocy tytułu wykonawczego. 4. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XIII. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. 1. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym. 1.1. Podział czynności w postępowaniu egzekucyjnym. 1.2. Przymus w postępowaniu egzekucyjnym. 1.3. Czas i miejsce podejmowania czynności. 1.4. Dokumentowanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym. 2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucji. 2.1. Uwagi wprowadzające. 2.2. Uprawnienie do zainicjowania egzekucji. 2.3. Wniosek o wszczęcie egzekucji. 2.4. Wybór świadczenia i waluta świadczenia. 2.5. Niewłaściwość organu egzekucyjnego. 2.6. Wszczęcie egzekucji. 3. Dalsze czynności egzekucyjne. 3.1. Poszukiwanie majątku dłużnika. 3.2. Ochrona zastawnika zastawu rejestrowego. 3.3. Sposoby egzekucji. 3.4. Przyjęcie pieniędzy i zabezpieczenie. 3.5. Otwarcie pomieszczeń i przeszukanie. 4. Zbieg egzekucji. 4.1. Pojęcie i rodzaje zbiegów egzekucji. 4.2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. 4.3. Zbieg egzekucji sądowych. 4.4. Zbieg egzekucji i zabezpieczenia. 5. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego. 5.1. Uwagi wprowadzające. 5.2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa. 5.3. Obligatoryjne zawieszenie postępowania egzekucyjnego na mocy postanowienia – z urzędu. 5.4. Obligatoryjne zawieszenie postępowania egzekucyjnego na mocy postanowienia – na wniosek. 5.5. Fakultatywne zawieszenie postępowania egzekucyjnego. 5.6. Forma rozstrzygnięcia i skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych. 7. Umorzenie postępowania egzekucyjnego. 7.1. Uwagi wprowadzające. 7.2. Umorzenie z mocy prawa. 7.3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu. 7.4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek. 7.5. Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego. 8. Ukończenie postępowania egzekucyjnego. 9. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XIV. Koszty egzekucji. 1. Pojęcie kosztów egzekucji. 2. Koszty sądowe. 3. Koszty komornicze. 4. Koszty działania pełnomocnika i koszty działania uczestnika. 5. Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym. 6. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych. 7. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XV. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w postępowaniu egzekucyjnym. 1. Odpowiedzialność komornika i Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności przez komornika. 2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa. 3. Odpowiedzialność wierzyciela w egzekucji. 4. Odpowiedzialność zarządcy i dozorcy. 5. Odpowiedzialność osoby trzeciej. 6. Odpowiedzialność dłużnika. 7. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XVI. Egzekucja świadczeń pieniężnych. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Egzekucja z ruchomości. 2.1. Przedmiot egzekucji z ruchomości. 2.2. Właściwość komornika. 2.3. Zajęcie ruchomości i jego skutki. 2.4. Sprzedaż ruchomości. 2.5. Wybrane orzecznictwo. 3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. 3.1. Przedmiot egzekucji z wynagrodzenia za pracę. 3.2. Zajęcie wynagrodzenia za pracę. 3.3. Skutki zajęcia wynagrodzenia za pracę. 3.4. Wybrane orzecznictwo. 4. Egzekucja z rachunku bankowego. 4.1. Przedmiot egzekucji z rachunku bankowego. 4.2. Zajęcie rachunku bankowego. 4.3. Odpowiedzialność banku. 4.4. Wybrane orzecznictwo. 5. Egzekucja z innych wierzytelności. 5.1. Przedmiot egzekucji. 5.2. Zajęcie i realizacja wierzytelności. 5.3. Obowiązki trzeciodłużnika i skutki zajęcia. 5.4. Wybrane orzecznictwo. 6. Egzekucja z innych praw majątkowych. 6.1. Przedmiot egzekucji. 6.2. Zajęcie i jego skutki. 6.3. Zaspokojenie wierzyciela. 6.4. Wybrane orzecznictwo. 7. Wyjawienie majątku. 7.1. Istota wyjawienia majątku w trybie art. 913 k.p.c. 7.2. Przebieg postępowania. 7.3. Wybrane orzecznictwo. 8. Egzekucja z nieruchomości. 8.1. Przedmiot egzekucji. 8.2. Organ właściwy do prowadzenia egzekucji i jej etapy. 8.3. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. 8.4. Zajęcie. 8.5. Opis i oszacowanie. 8.6. Przejęcie na własność i sprzedaż licytacyjna. 8.7. Przybicie. 8.8. Przysądzenie własności i jego skutki. 8.9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości. 8.10. Egzekucja z użytkowania wieczystego. 8.11. Uproszczona egzekucja z nieruchomości. 8.12. Wybrane orzecznictwo. 9. Egzekucja ze statków morskich. 9.1. Przedmiot egzekucji. 9.2. Przebieg egzekucji. 10. Egzekucja przez zarząd przymusowy. 10.1. Przedmiot egzekucji. 10.2. Wniosek o wszczęcie egzekucji. 10.3. Przesłanki wszczęcia egzekucji i decyzja sądu. 10.4. Zarząd. 11. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. 12. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych. 12.1. Przedmiot egzekucji. 12.2. Przebieg postępowania egzekucyjnego. 12.3. Zaspokojenie alimentów w trybie pozaegzekucyjnym. 12.4. Wybrane orzecznictwo. 13. Podział sumy uzyskanej z egzekucji. 13.1. Uwagi ogólne. 13.2. Uczestnicy. 13.3. Kategorie zaspokojenia. 13.4. Zaskarżenie planu podziału i jego wykonanie. 13.5. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę. 13.6. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych. 13.7. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości. 13.8. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XVII. Egzekucja świadczeń niepieniężnych. 1. Rodzaje egzekucji świadczeń niepieniężnych. 2. Egzekucja wydania rzeczy ruchomej. 3. Egzekucja wydania nieruchomości lub statku albo opróżnienia pomieszczenia. 4. Egzekucja czynności zastępowalnych. 5. Egzekucja czynności niezastępowalnych. 6. Egzekucja zaniechania czynności. 7. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XVIII. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców. 1. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa. 1.1. Egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa. 1.2. Egzekucja należności pieniężnych z tytułu grzywien i kar pieniężnych. 1.3. Uprzywilejowanie Skarbu Państwa w toku egzekucji. 2. Egzekucja z udziałem NBP. 3. Egzekucja z udziałem przedsiębiorców. 4. Wybrane orzecznictwo. Rozdział XIX. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. 1. Regulacja ustawowa. 2. Wybrane orzecznictwo. Wybrana literatura do części drugiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
1. Kwestie wspólne postępowania egzekucyjnego: Istota i zakres egzekucji administracyjnej; Podmioty postępowania egzekucyjnego; Uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Zasady w postępowaniu egzekucyjnym; Koszty egzekucyjne; Odpowiedzialność w postępowaniu egzekucyjnym; Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Czynności techniczno-procesowe organu; 2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego: Prawne podstawy wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego; Czynności przygotowawcze; Wszczęcie egzekucji administracyjnej; Zbieg egzekucji; 3. Postępowanie wykonawcze: Czynności wykonawcze; Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego; Zakończenie postępowania egzekucyjnego i skutki prawne; 4. Postępowanie zabezpieczające; 5. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym; 6. Pomoc międzynarodowa przy dochodzeniu należności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok VII/VIII)
Rocznik, 2000-
1. Ewolucja pozycji organizacji społecznej (organizacji pozarządowej) w ogólnym postępowaniu administracyjnym- ujęcie historyczne; 2. Skutki niezłożenia przez pracowników samorządowych w terminie stosowanych oświadczeń i informacji; 3. Stosowanie zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organem współdziałającym; 4. Brak udziału strony w postępowaniu jako przyczyna wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego; 5. Istota rozprawy administracyjnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 6. Akt administracyjny "osobowo-rzeczowy"- zagadnienia następstwa prawnego; 7. Metody tworzenia spółki europejskiej; 8. Odpowiedzialność podatkowa podatnika i jego małżonka; 9. Analiza przesłanek zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji; 10. Ogólnopolski Gospodarczy Związek Samorządu Terytorialnego w II Rzeczpospolitej; 11. Regulacja dostępu do informacji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Kwartalnik, 2020-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2000-2013, Półrocznik, 2014-2019
Form of Work
Subject
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) Prezydentura (urząd) Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Rzecznik praw obywatelskich Prawa i obowiązki obywatelskie Konstytucja Polski (1997) Prawo parlamentarne Parlamentarzyści Polityka prorodzinna Rodzina 500 plus (program rządowy) Naruszenie prawa Prawo wyborcze Więźniowie Więziennictwo Sowietyzacja PRL Sądownictwo Bezpieczeństwo społeczne Opieka społeczna Prawo socjalne Dobro prawne Kontratypy (prawo) Obrona konieczna Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Polityka przestrzenna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) Przestrzeń publiczna (prawo) Prawo zagospodarowania przestrzennego Sankcja administracyjna Kary majątkowe Prawo geologiczne i górnicze Postępowanie administracyjne Wina (prawo) Wybory samorządowe w Polsce (2018) Przetwarzanie danych Ochrona danych osobowych Administracja elektroniczna Fundusze strukturalne UE Lockdown SL2014 (system informatyczny) Autonomia (politologia) Podział administracyjny Samorząd terytorialny Egzekucja sądowa Komornicy sądowi Postępowanie egzekucyjne Skarga (prawo) Egzekucja administracyjna Wierzyciele Skarga nadzwyczajna Prawo karne Kasacja Godność pracownicza Mobbing Prawo konstytucyjne Prawo pracy Testy genetyczne Ryzyko ubezpieczeniowe Umowa ubezpieczenia Zakłady ubezpieczeniowe Orzecznictwo administracyjne Doręczenie pisma Kraje byłego ZSRR Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
Cz. I.: Zagadnienia ogólne: 1. Uwagi wstępne; 2. Źródła sądowego prawa egzekucyjnego; 3. Stosunek postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do innych postępowań; 4. Podmioty postępowania egzekucyjnego; 5. Czynności postępowania egzekucyjnego; 6. Koszty egzekucji; 7. Podstawy egzekucji; 8. Środki zaskarżenia; 9. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne; 10. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; 11. Ograniczenia egzekucji; 12. Powództwa przeciwegzekucyjne; Cz. II.: Egzekucja świadczeń pieniężnych: 13. Egzekucja z ruchomości; 14. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; 15. Egzekucja z rachunków bankowych; 16. Egzekucja z innych wierzytelności; 17. Egzekucja z innych praw majątkowych; 18. Wyjawienie majątku; 19. Egzekucja z nieruchomości; 20. Podział sumy uzyskanej z egzekucji; Cz. III.: Szczególne rodzaje egzekucji: 21. Egzekucja świadczeń niepieniężnych; 22. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorców; 23. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej; 24. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
Cz. I.: Zagadnienia ogólne: 1. Uwagi wstępne; 2. Źródła sądowego prawa egzekucyjnego; 3. Stosunek postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do innych postępowań; 4. Podmioty postępowania egzekucyjnego; 5. Czynności postępowania egzekucyjnego; 6. Koszty egzekucji; 7. Podstawy egzekucji; 8. Środki zaskarżenia; 9. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne; 10. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; 11. Ograniczenia egzekucji; 12. Powództwa przeciwegzekucyjne; Cz. II.: Egzekucja świadczeń pieniężnych: 13. Egzekucja z ruchomości; 14. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; 15. Egzekucja z rachunków bankowych; 16. Egzekucja z innych wierzytelności; 17. Egzekucja z innych praw majątkowych; 18. Wyjawienie majątku; 19. Egzekucja z nieruchomości; 20. Podział sumy uzyskanej z egzekucji; Cz. III.: Szczególne rodzaje egzekucji: 21. Egzekucja świadczeń niepieniężnych; 22. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorców; 23. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej; 24. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
Część I. Zagadnienia ogólne: R. 1 Uwagi wstępne; R. 2 Źródła sądowego prawa egzekucyjnego; R. 3 Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do innych postępowań; R. 4 Podmioty postępowania egzekucyjnego; R. 5 Czynności postępowania egzekucyjnego; R. 6 Koszty postępowania egzekucyjnego; R. 7 Podstawy egzekucji; R. 8 Środki zaskarżenia; R. 9 Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne; R. 10 Zawieszenie, ograniczenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; R. 11 Ograniczenia egzekucji; R. 12 Powództwa przeciwegzekucyjne. Część II. Egzekucja świadczeń pieniężnych: R. 13 Egzekucja z ruchomości; R. 14. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; R. 15 Egzekucja z rachunków bankowych; R. 16 Egzekucja z innych wierzytelności; R. 17 Egzekucja z innych praw majątkowych; R. 18 Wyjawienie majątku; R. 19 Egzekucja z nieruchomości; R. 20 Podział sumy uzyskanej z egzekucji. Część III. Szczególne rodzaje egzekucji: R. 21 Egzekucja świadczeń niepieniężnych; R. 22 Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorców; R. 23 Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej; R. 24 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347 (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
I. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) 1. Przepisy ogólne (art. 1-9) 2. Powoływanie i odwoływanie komorników (10-15) 3. Obowiązki i prawa komorników (art. 16-28) 4. Aplikanci i asesorzy komorniczy (art. 29-33) 5. Koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii (art. 34-38) 6. Wydatki w toku egzekucji (art. 39-42) 7. Opłaty egzekucyjne (art. 43-60) 8. Dochód komorników (art. 61-63) 9. Nadzór nad komornikami (art. 64-70) 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 71-78) 11. Samorząd komorniczy (art. 79-94) 12. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 95-98) 13. Przepisy przejściowe i końcowe (art.99-110) II. Przepisy wykonawcze 1. Rozporządzenie MinistraSprawiedliwości z 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu egzaminu komorniczego, trybu postępowania komisji egzaminacyjnej i wysokości wynagrodzenia jej członków (D.Z.U. Nr 69, poz. 770) 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika (Dz.U. Nr 41, poz. 357) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz.U. Nr 232, poz. 2326) 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o buirowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. Nr 266, poz. 2242) 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U. Nr 42, poz. 289) 6. Kodeks etyki zawodowej komornika
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again