Sorting
Source
Książki
(14)
Form of Work
Książki
(13)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(7)
Author
Gniewek Edward (1947- )
(5)
Kisilowska Helena
(4)
Borowiecki Ryszard
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bryx Marek (1953- )
(1)
Brzeski Władysław J
(1)
Cichoń Dariusz
(1)
Gregorczyk Joanna
(1)
Grzechnik Łukasz
(1)
Jurek Kazimierz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kurlej Michał
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Maziarz Agnieszka
(1)
Orosz Ladislav
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Year
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
unknown (słow)
(1)
Subject
Księgi wieczyste
(14)
Nieruchomości
(13)
Hipoteka
(6)
Własność
(6)
Posiadanie
(5)
Prawo rzeczowe
(5)
Prawo sąsiedzkie
(5)
Służebności (prawo)
(5)
Użytkowanie wieczyste
(5)
Wywłaszczenie
(4)
Budownictwo
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Planowanie przestrzenne
(3)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(3)
Prawo nieruchomości
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Logistyka
(1)
Partie polityczne
(1)
Plan zarządzania nieruchomością
(1)
Poradnictwo
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Prawo Unii Europejskiej
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rynek nieruchomości
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Umowa
(1)
Upadłość
(1)
Wierzytelność
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie nieruchomościami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(5)
Francja
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(4)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Zmiany w części ustrojowej ksiąg wieczystych; 3. Zmiany w przepisach dotyczących hipoteki; 4. Zmiany w innych przepisach; 5. Przepisy przejściowe; 6. Egzekucja z nieruchomości- wybrane aspekty; 7. Postępowanie nakazowe; 8. Przykłady wpisów hipoteki; 9. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Część I: Europejskie determinanty procesów integracji przepływu informacji. 1. Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy międzynarodowej współpracy przedsiębiorców. 2. Spółka europejska jako forma działalności gospodarczej Unii. 3. Modelowe reguły informowania i konsultacji pracowników spółki europejskiej ważnym narzędziem zarządzania w UE. 4. Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej. 5. Foresight i benchmarking jako narzędzia wywiadowcze wykorzystywane w kreowaniu polityki rozwoju regionów europejskich. 6. Wykorzystanie technologii informacji i komunikacji w samorządach. 7. Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. Część II: Bezpieczeństwo jako fundamentalny komponent współczesnego biznesu. 8. Społeczno-polityczne uwarunkowania współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa. Przykład Polski. 9. Bezpieczeństwo informacji w handlu elektronicznym. 10 System wczesnego ostrzegania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych. 11. Rezerwy jako narzędzie obrony przedsiębiorstwa przed zagrożeniem. 12. Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie napadu rabunkowego na bank. Część III: Rola informacji w wybranych dziedzinach praktyki gospodarczej. 13. Szczegółowe wymagania informacyjne w procesie strategic turnaround management. 14. Udział stanowisk pracy w procesach wiedzy - analiza, opis, źródła informacji. 15. Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem. 16. Informacja księgowa i rynkowa w ocenie efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa. 17. Problemy zarządzania informacją w sferze rynkowo zorientowanych działań logistycznych. 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 19. Rola informacji w budowie bazy planistyczno-normatywnej controllingu strategicznego. 20. Rozciąganie łańcuchów wartości Biur Informacji Gospodarczej (BIG). 21. Gromadzenie informacji o kliencie warunkiem osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa usługowego. 22. System rezerwacyjny "Bookings" jako narzędzie zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie). 23. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność. 24. Informacji w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. 25. Księgi wieczyste w systemie informacji o nieruchomościach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Prawa rzeczowe, 2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, 3. Księgi wieczyste, 4. Ewidencja gruntów i budynków, 5. Podział, scalanie i rozgraniczanie nieruchomości, 6. Zagospodarowanie przestrzenne, 7. Prawo budowlane, 8. Zarząd nieruchomością wspólną, 9. Prawo spółdzielcze, 10. Odpłatne i nieodpłatne korzystanie z lokalu mieszkalnego, 11. Wycena nieruchomości, 12. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
1.Perspektywy rozwoju sektora nieruchomości, Cz. I Podstawy wiedzy z dziedziny prawa: 2.Pojęcia i definicje, 3.Własność i inne prawa rzeczowe, 4.Stosunki cywilno-prawne, 5.Prawo i postępowanie administracyjne, 6.Prawo gospodarcze, 7.Postępowanie upadłościowe i egzekucyjne, 8.Gospodarka nieruchomościami, 9.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa, 10.Źródła informacji o nieruchomościach. Cz. I Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i rachunkowości : 11.Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, 12.Podstawy finansów publicznych, 13.Podatki i opłaty na rynku nieruchomości. CZ.III Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 14.Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 15.Zabezpiecznie finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami, 16.Zarządzanie biurem pośrednictwa nieruchomości, 17.Działalnośc zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami, 18.Współpraca pośrednika a instytucjami finansowymi i bankowymi, 19.Notariusz w obrocie nieruchomościami. Cz. IV Zarządzanie nieruchomościami: 20.Przejmowanie nieruchomości do zarządzania, 21.Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i prawo spółdzielcze, 22.Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, 23.Zarządzanie ekonomiczno-finansowe, 24.Plany zarządzania nieruchomością. Cz. V Zagadnienia uzupełniające: 25.Podstawy budownictwa, 26.Wycena nieruchomości- wybrane zagadnienia, 27.Doradztwo na rynku nieruchomości, 28.Podstawy marketingu, 29.Podstawy psychologii sprzedaży, 30.Rynek nieruchomości w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 13 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2020. - XXVI, 367 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Zawiera: Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia „prawo rzeczowe”: Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym; Instytucje prawa rzeczowego; Źródła prawa rzeczowego (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym). Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe: Pojęcie i ogólne cechy podmiotowych praw rzeczowych; Bezwzględny charakter praw rzeczowych; Elementy zobowiązaniowe w strukturze stosunku prawnorzeczowego; Rozszerzona skuteczność praw względnych - ogólna konfrontacja z podmiotowymi prawami rzeczowymi; Rodzaje praw rzeczowych; Numerus clausus praw rzeczowych; Jawność praw rzeczowych. Rozdział III. Przedmioty praw rzeczowych: Ogólne określenie przedmiotu stosunków cywilnoprawnych; Rzeczy jako przedmioty stosunków prawnorzeczowych i podmiotowych praw rzeczowych; Przedmiotowy status prawny przedsiębiorstw; Przedmiotowy status prawny gospodarstw rolnych; Problematyka przedmiotów materialnych niebędących rzeczami; Dobra niematerialne - w kontekście stosunków prawnorzeczowych; Prawa majątkowe jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych; Pieniądze i papiery wartościowe. Część II. Prawo własności Rozdział IV. Pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności: Własność w ujęciu ekonomicznym; Własność w ujęciu prawnym; Pojęcie mienia w Kodeksie cywilnym; Ustrojowa funkcja własności; Współczesna stratyfikacja własności. Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa własności: Ogólna charakterystyka prawa własności; Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym; Bezwzględny charakter prawa własności (negatywne ujęcie własności); Granice prawa własności. Rozdział VI. Własność nieruchomości - ustawowe granice treści i wykonywania własności: Przestrzenne granice własności nieruchomości; Regulacja prawa sąsiedzkiego; Pozakodeksowa regulacja treści i wykonywania własności nieruchomości; Ogólna charakterystyka nabycia i utraty własności; Przeniesienie własności; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną; Zasiedzenie jako sposób nabycia własności; Inne sposoby nabycia własności; Kodeksowe zasady przeniesienia własności nieruchomości; Znaczenie wpisu do księgi wieczystej; Podział nieruchomości w toku czynności obrotu; Przeniesienie własności ieruchomości według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; Zbywanie nieruchomości skarbowych i samorządowych według ustawy o gospodarce nieruchomościami; Zbywanie nieruchomości według ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Ogólna charakterystyka ochrony własności; Roszczenie windykacyjne; Uzupełniające roszczenia właściciela; Przeciwstawne roszczenia posiadacza o zwrot nakładów; Roszczenie negatoryjne; Roszczenia związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie; Określenie współwłasności; Istota współwłasności; Zarząd rzeczą wspólną; Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej; Pobieranie pożytków i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną; Czynności zachowawcze współwłaścicieli; Zniesienie współwłasności; Zniesienie współwłasności gospodarstw rolnych. Rozdział XI. Odrębna własność lokali: Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu; Ustanowienie odrębnej własności lokalu; Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali; Prawa i obowiązki właścicieli lokali; Zarząd nieruchomością wspólną; Odrębna własność lokali w stosunkach spółdzielczości mieszkaniowej. Część III. Użytkowanie wieczyste Rozdział XII. Geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego: Zamieszczenie użytkowania wieczystego w katalogu praw rzeczowych - początki i rozwój regulacji prawnej; Funkcja użytkowania wieczystego; O przyszłości użytkowania wieczystego. Rozdział XIII. Przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego: Przedmiot prawa użytkowania wieczystego; Charakter i treść prawa użytkowania wieczystego; Związane z użytkowaniem wieczystym prawo odrębnej własności budynków; Terminowy charakter użytkowania wieczystego; Odpłatny charakter użytkowania wieczystego; Ochrona prawa użytkowania wieczystego. Rozdział XIV. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego: Powstanie użytkowania wieczystego; Wygaśnięcie użytkowania wieczystego; Nabycie prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego. Część IV. Ograniczone prawa rzeczowe Rozdział XV. Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne: Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych; Powstanie ograniczonych praw rzeczowych; Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych; Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych; Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych; Ochrona ograniczonych praw rzeczowych. Rozdział XVI. Użytkowanie: Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania; Ogólny reżim prawny użytkowania; Użytkowanie przez osoby fizyczne; Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne; Inne wypadki użytkowania; Użytkowanie w ramach timesharingu. Rozdział XVII. Służebności: Ogólne pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza służebności; Służebności gruntowe; Służebności osobiste; Osobista służebność mieszkania; Służebność przesyłu. Rozdział XVIII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: Znaczenie spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Własnościowe a lokatorskie prawo do lokalu; Własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność lokalu; Współczesne przekształcenia praw do lokali. Rozdział XIX. Zastaw: Zabezpieczenie wierzytelności - wiadomości ogólne; Funkcja zastawu; Powstanie zastawu; Przedmiot zastawu; Zakres zabezpieczenia; Akcesoryjny charakter prawa zastawu; Treść prawa zastawu; Zobowiązania stron w stosunku zastawu; Tryb zaspokojenia wierzyciela; Wygaśnięcie zastawu; Zastaw na prawach; Istota i funkcja hipoteki; Powstanie hipoteki; Przedmiot hipoteki; Zakres obciążenia hipotecznego; Wierzytelność zabezpieczona hipoteką; Zakres zabezpieczenia hipotecznego; Akcesoryjny charakter hipoteki; Treść hipoteki; Tryb zaspokojenia wierzytelności hipotecznej; Ochrona hipoteki; Wygaśnięcie hipoteki; Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; Część V. Posiadanie Rozdział XXI. Pojęcie i rodzaje posiadania; nabycie posiadania: Pojęcie posiadania rzeczy; Współposiadanie rzeczy; Dzierżenie rzeczy; Posiadanie służebności; Istota posiadania; Rodzaje posiadania; Nabycie posiadania; Funkcje posiadania; Skutki posiadania; Domniemania związane z posiadaniem; Bezwzględna ochrona posiadania; Ochrona własna; Roszczenie posesoryjne; Ochrona posiadania między współposiadaczami; Roszczenie o wstrzymanie budowy. Część VI. Księgi wieczyste Rozdział XXIV. Społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie ksiąg wieczystych: Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych; Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków; Zbiór dokumentów; Instrumenty upowszechnienia ksiąg wieczystych i usprawnienia systemu prowadzenia ksiąg wieczystych. Rozdział XXV. Ustrój ksiąg wieczystych: Jurysdykcja sądów powszechnych; Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym; System realny ksiąg wieczystych; Funkcja ustalenia stanu prawnego nieruchomości; prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej; Wpis jako instrument ujawnienia stanu prawnego nieruchomości; Struktura księgi wieczystej; Jawność ksiąg wieczystych. Rozdział XXVI. Prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe: Nieprocesowy tryb postępowania wieczystoksięgowego; Zakładanie ksiąg wieczystych; Dokonywanie wpisów; Procesowy tryb uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Rozdział XXVII. Materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych: Znaczenie prawne wpisu do księgi wieczystej; Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym; Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej; Rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 6 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 312,[2] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 7 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 312 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (6 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 8 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 314 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (3 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 12 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2018. - XXVI, 367, [7] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Zawiera: Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia „prawo rzeczowe”: Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym; Instytucje prawa rzeczowego; Źródła prawa rzeczowego (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym). Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe: Pojęcie i ogólne cechy podmiotowych praw rzeczowych; Bezwzględny charakter praw rzeczowych; Elementy zobowiązaniowe w strukturze stosunku prawnorzeczowego; Rozszerzona skuteczność praw względnych - ogólna konfrontacja z podmiotowymi prawami rzeczowymi; Rodzaje praw rzeczowych; Numerus clausus praw rzeczowych; Jawność praw rzeczowych. Rozdział III. Przedmioty praw rzeczowych: Ogólne określenie przedmiotu stosunków cywilnoprawnych; Rzeczy jako przedmioty stosunków prawnorzeczowych i podmiotowych praw rzeczowych; Przedmiotowy status prawny przedsiębiorstw; Przedmiotowy status prawny gospodarstw rolnych; Problematyka przedmiotów materialnych niebędących rzeczami; Dobra niematerialne - w kontekście stosunków prawnorzeczowych; Prawa majątkowe jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych; Pieniądze i papiery wartościowe. Część II. Prawo własności Rozdział IV. Pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności: Własność w ujęciu ekonomicznym; Własność w ujęciu prawnym; Pojęcie mienia w Kodeksie cywilnym; Ustrojowa funkcja własności; Współczesna stratyfikacja własności. Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa własności: Ogólna charakterystyka prawa własności; Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym; Bezwzględny charakter prawa własności (negatywne ujęcie własności); Granice prawa własności. Rozdział VI. Własność nieruchomości - ustawowe granice treści i wykonywania własności: Przestrzenne granice własności nieruchomości; Regulacja prawa sąsiedzkiego; Pozakodeksowa regulacja treści i wykonywania własności nieruchomości; Ogólna charakterystyka nabycia i utraty własności; Przeniesienie własności; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną; Zasiedzenie jako sposób nabycia własności; Inne sposoby nabycia własności; Kodeksowe zasady przeniesienia własności nieruchomości; Znaczenie wpisu do księgi wieczystej; Podział nieruchomości w toku czynności obrotu; Przeniesienie własności ieruchomości według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; Zbywanie nieruchomości skarbowych i samorządowych według ustawy o gospodarce nieruchomościami; Zbywanie nieruchomości według ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Ogólna charakterystyka ochrony własności; Roszczenie windykacyjne; Uzupełniające roszczenia właściciela; Przeciwstawne roszczenia posiadacza o zwrot nakładów; Roszczenie negatoryjne; Roszczenia związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie; Określenie współwłasności; Istota współwłasności; Zarząd rzeczą wspólną; Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej; Pobieranie pożytków i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną; Czynności zachowawcze współwłaścicieli; Zniesienie współwłasności; Zniesienie współwłasności gospodarstw rolnych. Rozdział XI. Odrębna własność lokali: Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu; Ustanowienie odrębnej własności lokalu; Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali; Prawa i obowiązki właścicieli lokali; Zarząd nieruchomością wspólną; Odrębna własność lokali w stosunkach spółdzielczości mieszkaniowej. Część III. Użytkowanie wieczyste Rozdział XII. Geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego: Zamieszczenie użytkowania wieczystego w katalogu praw rzeczowych - początki i rozwój regulacji prawnej; Funkcja użytkowania wieczystego; O przyszłości użytkowania wieczystego. Rozdział XIII. Przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego: Przedmiot prawa użytkowania wieczystego; Charakter i treść prawa użytkowania wieczystego; Związane z użytkowaniem wieczystym prawo odrębnej własności budynków; Terminowy charakter użytkowania wieczystego; Odpłatny charakter użytkowania wieczystego; Ochrona prawa użytkowania wieczystego. Rozdział XIV. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego: Powstanie użytkowania wieczystego; Wygaśnięcie użytkowania wieczystego; Nabycie prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego. Część IV. Ograniczone prawa rzeczowe Rozdział XV. Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne: Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych; Powstanie ograniczonych praw rzeczowych; Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych; Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych; Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych; Ochrona ograniczonych praw rzeczowych. Rozdział XVI. Użytkowanie: Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania; Ogólny reżim prawny użytkowania; Użytkowanie przez osoby fizyczne; Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne; Inne wypadki użytkowania; Użytkowanie w ramach timesharingu. Rozdział XVII. Służebności: Ogólne pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza służebności; Służebności gruntowe; Służebności osobiste; Osobista służebność mieszkania; Służebność przesyłu. Rozdział XVIII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: Znaczenie spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Własnościowe a lokatorskie prawo do lokalu; Własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność lokalu; Współczesne przekształcenia praw do lokali. Rozdział XIX. Zastaw: Zabezpieczenie wierzytelności - wiadomości ogólne; Funkcja zastawu; Powstanie zastawu; Przedmiot zastawu; Zakres zabezpieczenia; Akcesoryjny charakter prawa zastawu; Treść prawa zastawu; Zobowiązania stron w stosunku zastawu; Tryb zaspokojenia wierzyciela; Wygaśnięcie zastawu; Zastaw na prawach; Istota i funkcja hipoteki; Powstanie hipoteki; Przedmiot hipoteki; Zakres obciążenia hipotecznego; Wierzytelność zabezpieczona hipoteką; Zakres zabezpieczenia hipotecznego; Akcesoryjny charakter hipoteki; Treść hipoteki; Tryb zaspokojenia wierzytelności hipotecznej; Ochrona hipoteki; Wygaśnięcie hipoteki; Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; Część V. Posiadanie Rozdział XXI. Pojęcie i rodzaje posiadania; nabycie posiadania: Pojęcie posiadania rzeczy; Współposiadanie rzeczy; Dzierżenie rzeczy; Posiadanie służebności; Istota posiadania; Rodzaje posiadania; Nabycie posiadania; Funkcje posiadania; Skutki posiadania; Domniemania związane z posiadaniem; Bezwzględna ochrona posiadania; Ochrona własna; Roszczenie posesoryjne; Ochrona posiadania między współposiadaczami; Roszczenie o wstrzymanie budowy. Część VI. Księgi wieczyste Rozdział XXIV. Społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie ksiąg wieczystych: Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych; Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków; Zbiór dokumentów; Instrumenty upowszechnienia ksiąg wieczystych i usprawnienia systemu prowadzenia ksiąg wieczystych. Rozdział XXV. Ustrój ksiąg wieczystych: Jurysdykcja sądów powszechnych; Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym; System realny ksiąg wieczystych; Funkcja ustalenia stanu prawnego nieruchomości; prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej; Wpis jako instrument ujawnienia stanu prawnego nieruchomości; Struktura księgi wieczystej; Jawność ksiąg wieczystych. Rozdział XXVI. Prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe: Nieprocesowy tryb postępowania wieczystoksięgowego; Zakładanie ksiąg wieczystych; Dokonywanie wpisów; Procesowy tryb uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Rozdział XXVII. Materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych: Znaczenie prawne wpisu do księgi wieczystej; Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym; Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej; Rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok 11)
Rocznik, 2000-
1. Wykonanie kontroli konstytucyjności celów i działalności partii politycznych przez Trybunał Konstytucyjny; 2. Uregulowania prawne i administracyjne dotyczące ochrony informacji klasyfikowanych we Francji- wybrane aspekty; 3. Europejskie standardy związane z przebiegiem postępowania administracyjnego; 4. Znaczenie ksiąg wieczystych w obrocie prawnym nieruchomościami; 5. Prawo własności nieruchomości na gruncie prawa francuskiego; 6. Sprawozdanie z Trzeciego Środkowoeuropejskiego Forum Młodych Uczonych z zakresu nauk społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości)
Organizacja i funkcjonowanie rynku nieruchomości; Regulacje prawne dot. nieruchomości; Rynkowa wartość nieruchomości; Zarządzanie nieruchomością; Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomością; Zarządzanie ryzykiem utraty mienia, bezpieczeństwa, awarii, odpowiedzialności cywilnoprawnej; Sytuacja prawna i zawodowa zarządcy nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again