23448
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Notes:
Formatted contents note
Wykaz skrótów; Przedmowa; 1. Nauka o ustawie karnej 1.1. Definicja prawa karnego 1.2. Podział prawa karnego na podgałęzie 1.3. Funkcje norm prawa karnego 1.4. Źródła prawa karnego 1.5. Wykładnia przepisów prawa karnego 1.6. Naczelne zasady prawa karnego 2. Nauka o przestępstwie 2.1. Pojęcie przestępstwa 2.2. Podziały przestępstw 2.3. Ustawowe znamiona typu czynu zabronionego 2.4. Formy stadialne przestępstwa 2.5. Formy zjawiskowe przestępstwa 2.6. Kontratypy 2.7. Okoliczności wyłączające winę 2.8. Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw 2.9. Przestrzenne aspekty stosowania prawa karnego 2.10. Przedawnienie 2.11. Zatarcie skazania 3. Nauka o karze 3.1. Ogólne wiadomości o karze 3.2. Katalog kar 3.3. Środki kar 3.4. Środki kompensacyjne i przepadek 3.5.Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (instytucje probacyjne) 3.6. Środki zabezpieczające 3.7. Wymiar kary
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again