23435
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na s. 186-195.
Formatted contents note
Zawiera: Wstęp; Wprowadzenie. Seksualność i niepełnosprawność – płaszczyzna intersekcjonalna; Rozdział 1. Seksualność w wybranych teoriach społecznych: Seksuologia i seksualność; Psychoanaliza; Marksizm; Feminizm; Konstruktywizm społeczny; Seksualność i ciało; Ciało i konstruktywizm społeczny; Ciało w teorii społecznej Michela Foucaulta; Ciało w teorii socjologicznej Ervinga Goffmana; Ciało w teorii społecznej Pierre’a Bourdieu; Seksualność i władza; Ciało i seksualność a władza; Seksualność i kultura; Seksualność – dyspozycje i pole wytwarzania władzy; Seksualność i niepełnosprawność; Postrzeganie niepełnosprawności i dyskurs seksualności w pedagogice specjalnej; Dehumanizacja i orientalizacja seksualności osób z niepełnosprawnością; Seksualność i queer; Crip theory – w poszukiwaniu alternatywy? Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań własnych: Badania etnograficzne; Zwrot interpretatywny w naukach społecznych; Zwrot performatywny w badaniach społecznych; Badania dyskursywne; Ewolucja przedmiotu badań i problemu badawczego; Przedmiot badań; Problem badawczy i cel badań; Strategia badań; Etnografia performatywna jako matryca metodologiczna wytwarzania i odtwarzania kultury; Drama – terminy, pojęcia, metody; Nieścisłości w terminologii dramy; Etnografia performatywna i drama – odgrywanie rytuałów; Narzędzie badawcze oraz metoda gromadzenia danych; Obserwacja uczestnicząca i wywiad grupowy; Dobór i charakterystyka próby badawczej; Metoda analizy danych empirycznych; Kwestie etyczne związane z partycypacyjnym modelem badawczym. Rozdział 3. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – typy formacji dyskursywnych i kategorie konstruowane przez dyskurs: Sposoby opracowania danych empirycznych; Rama eugeniczna; Dyskurs „upośledzonego” rodzicielstwa; Dyskurs (nie)zdolności; Dyskurs reglamentacji potrzeb; Dyskurs pozornej edukacji seksualnej; Dyskurs eugeniczny; Dyskurs społecznej troski; Dyskurs milczącego profesjonalizmu; Rama podmiotowa; Dyskurs poszukiwania podmiotowości; Kategorie konstruowane przez dyskurs. Rozdział 4. (Nie)pełnonormatywna seksualność – interpretacja wyników badań własnych: Przemoc jako kontrakt społeczny i warunek konstytucji, tego co wspólne; Biopolityka i życie (nie)pełnowartościowe; Fantazmat emancypacji; Strategie zbiorowej odpowiedzialności.
Funding information note
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Gdański.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again