23394
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na s. 143-[156].
Formatted contents note
Wstęp 1. Zdrowie psychiczne: Czym jest zdrowie psychiczne i jakie ma znaczenie?; Zdrowie psychiczne jako element zdrowia; Wybrane modele i sposoby ujmowania zdrowia psychicznego; Zdrowie psychiczne jako wymiar zdrowia publicznego; Zdrowie psychiczne w koncepcjach różnych autorów; Determinanty wpływające na zdrowie psychiczne; Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego; Kontekst społeczny zagrożeń dla zdrowia psychicznego; Zagrożenia dla zdrowia psychicznego wynikające z pandemii SARS-CoV-2. 2. Koncepcja poczucia koherencji Aarona Antonovsky’ego w kontekście wzmacniania zdrowia: Wprowadzenie do teorii salutogenezy; Poczucie koherencji oraz pozostałe czynniki wpływające na zdrowie; Poczucie koherencji i jej komponenty: poczucie zrozumiałości, poczucie zaradności, poczucie sensowności; Uogólnione zasoby odpornościowe; Stresory – uogólnione deficyty odpornościowe; Zachowanie zdrowotne i styl życia. 3. Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka: Modele i koncepcje stresu: biologiczne, psychologiczne i społeczne; Uwarunkowania stresu: stres jako bodziec, reakcja i relacja; Koncepcja stresu Hansa Selye’go; Teoria stresu Richarda Lazarusa i Suzan Folkman; Stres i Teoria Zachowania Zasobów Stevana Hobfolla; Konsekwencje zdrowotne stresu. 4. Radzenie sobie ze stresem: Radzenie sobie ze stresem a zdrowie psychiczne; Radzenie sobie ze stresem jako proces, strategia i styl; Rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem; Uwarunkowania podmiotowe oraz sytuacyjne radzenia sobie ze stresem; Ogólne właściwości podmiotowe wpływające na proces radzenia sobie ze stresem; Czynniki sytuacyjne wpływające na proces radzenia sobie ze stresem. 5. Praktyczne wskazania dla wzmocnienia zdrowia: Wzmacnianie zdrowia psychicznego w kontekście podejścia Salutogenetycznego; Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście podejścia Salutogenetycznego; Praktyczne wskazania w kontekście radzenia sobie ze stresem; Zarządzanie stresem; Zakończenie; Piśmiennictwo.
Target audience note
Dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycieli, studentów kierunków przygotowujących do tych zawodów, indywidualnych odbiorców.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again