23478
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na s. 201-227. Indeks.
Formatted contents note
Wstęp; CZĘŚĆ I. Zjawisko tremy w opisach muzyków i psychologów muzyki Rozdział 1. Doświadczanie tremy 1.1. Trema w opisach doświadczeń znanych muzyków 1.2. Trema w opisach doświadczeń młodych muzyków 1.3. Trema jako specyficzny problem wykonawstwa muzycznego 1.4. Psychologiczne definicje tremy 1.5. Podsumowanie: porządkowanie terminologii – pobudzenie, stres, lęk, strach, trema CZĘŚĆ II. Trema z perspektywy psychologii sportu Rozdział 2. Trema jako wzrost pobudzenia 2.1. Optymalny stan koncertowy 2.2. Mechanizmy wyjaśniające powstawanie tremy – poziom pobudzenia a jakość wykonania; Temperament a pobudzenie; Temperament a efektywne działanie na scenie; 2.3. Podsumowanie: pobudzenie jako nieodłączny element występowania CZĘŚĆ III. Trema z perspektywy psychologii klinicznej Rozdział 3. Trema jako lęk 3.1. Perspektywa kliniczna: triada objawów lęku 3.2. Podsumowanie: współwystępowanie objawów Rozdział 4. Cechy zwiększające podatność na tremę 4.1. Czynniki osobowościowe 4.2. Czynniki moderujące: wiek i płeć 4.3. Czynniki motywacyjne 4.4. Podsumowanie: rozwojowy schemat powiązań Rozdział 5. Trema jako lęk społeczny 5.1. Trema a lęk społeczny: podobieństwa i różnice 5.2. Trema a inne zaburzenia kliniczne 5.3. Wieloczynnikowe modele wyjaśniające występowanie tremy 5.4. Podsumowanie: profilaktyka lęku scenicznego (tremy) CZĘŚĆ IV. Trema z perspektywy psychologii emocji Rozdział 6. Trema jako złożone zjawisko emocjonalne 6.1. Emocje przedkoncertowe z perspektywy psychologii emocji 6.2. Poszerzenie perspektywy: wyjście poza lęk 6.3. Trema jako złożony stan emocjonalny: wnioski z badań własnych 6.4. Optymalny stan koncertowy i optymalne emocje. Korzyści z ujmowania tremy jako złożonego stanu emocjonalnego 6.5. Podsumowanie: trema z perspektywy psychologii emocji CZĘŚĆ V. Radzenie sobie z tremą – regulacja emocji przedkoncertowych Rozdział 7. Radzenie sobie z tremą – zastosowanie teorii w praktyce 7.1. Ryzykowne strategie radzenia sobie z tremą 7.2. Adaptacyjne strategie radzenia sobie z tremą demobilizującą; Uwaga; Styl myślenia; Rozdział 8. Psychologiczne przygotowanie wykonawcy do występu publicznego 8.1. Budowanie tożsamości artysty – poczucie sensu 8.2. Wspierające środowisko – poczucie wspólnoty 8.3. Rozwijanie umiejętności dbania o kondycję psychiczną i fizyczną – poczucie skuteczności 8.4. Podsumowanie: dobrostan psychiczny muzyka; Bibliografia; Indeks rzeczowy; Indeks nazwisk; O Autorce.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again