23403
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 159.9 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia na s. 308-315.
Uwaga dotycząca zawartości
Wprowadzenie Rozdział 1. Zakłócenia w komunikacji wewnątrzrodzinnej 1.1. Zasady porozumiewania się w rodzinie 1.2. Rodzina jako system wzajemnej komunikacji 1.3. Błędy w myśleniu zniekształcające wzajemne relacje w rodzinie Rozdział 2. Niewerbalne zachowania komunikacyjne zapobiegające kryzysowi w relacjach wewnątrzrodzinnych 2.1. Wiarygodność i skuteczność relacji wewnątrzrodzinnych 2.2. Wzbudzanie sympatii 2.3. Atrakcyjność interpersonalna 2.4. Sygnały głosowe 2.5. Zestaw dobrych i złych zachowań niewerbalnych 2.6. Komunikacyjne rozumienie mowy ciała małego dziecka Rozdział 3. Komunikacja konfliktogenna w rodzinie 3.1. Komunikacja wyzwalająca i łagodząca nieporozumienia w rodzinie 3.2. Relacje szkodliwe dla dzieci 3.3. Komunikacja zaniedbująca dzieci Rozdział 4. Komunikacja metaforyczna w pracy terapeutycznej z rodziną 4.1. Metafora jako środek komunikacji w terapii rodzin 4.2. Metafory problemów rozwojowych rodziny 4.3. Metafory relacji wewnątrzrodzinnych Rozdział 5. Chronologia zmienności relacji wewnątrzrodzinnych 5.1. Kamienie milowe w życiu rodziny 5.2. Dynamika relacji w rodzinie 5.3. Relacje interpersonalne od narzeczeństwa do emerytury i starości 5.4. Rodzina „okaleczona” rozwojowo i relacyjnie Rozdział 6. Terapia ucząca skutecznej komunikacji w rodzinie 6.1. Czynniki zaburzające relacje wewnątrzrodzinne 6.2. Style wadliwej komunikacji w rodzinie 6.3. Przywracanie prawidłowych relacji między członkami rodziny Rozdział 7. „Drzewo genealogiczne” relacji wewnątrzrodzinnych 7.1. Symbole genogramu 7.2. Zasady tworzenia mapy rodziny wielopokoleniowej 7.3. Genogram w ustalaniu dawnych i aktualnych relacji w rodzinie Rozdział 8. Tworzenie dobrych relacji wewnątrzrodzinnych 8.1. Znoszenie barier komunikacyjnych w rodzinie 8.2. Klucz do dobrych relacji wewnątrz rodziny 8.3. Skuteczne porozumiewanie się w rodzinie; Podsumowanie i konkluzje; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; Spis ramek.
Uwaga dotycząca finansowania
Współfinansowanie: Wyższa Szkoła Bankowa (Poznań)
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej