23360
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Notes:
General note
Wydanie 2. odnosi się do oryginału. W książce także ISBN oryginału.
Formatted contents note
Zawiera: Podziękowania; Wstęp; CZĘŚĆ I. NAUKA POWŁOKI: 1. Czym jest powłoka?: Emulatory terminali; Pierwsze kroki; Pierwsze polecenia; Kończenie sesji terminala; Podsumowanie; 2. Nawigacja: Hierarchia systemu plików; Bieżący katalog roboczy; Wypisywanie zawartości katalogu; Zmienianie bieżącego katalogu roboczego; Podsumowanie; 3. Przegląd systemu: Więcej zabawy z ls; Sprawdzanie typu pliku za pomocą polecenia type; Wyświetlanie zawartości pliku za pomocą polecenia less; Wycieczka z przewodnikiem; Dowiązania symboliczne; Dowiązania twarde; Podsumowanie; 4. Manipulowanie plikami i katalogami: Wieloznaczniki; mkdir - tworzenie katalogów; cp - kopiowanie plików i katalogów; mv - przenoszenie plików i zmiana ich nazw; rm - usuwanie plików i katalogów; ln - tworzenie dowiązań; Budowanie placu zabaw; Podsumowanie; 5. Polecenia: Czym właściwie są polecenia?; Identyfikowanie poleceń; Pobieranie dokumentacji polecenia; Tworzenie własnych poleceń z wykorzystaniem polecenia alias; Podsumowanie; 6. Przekierowania: Standardowy strumień wejścia, wyjścia oraz błędów; Przekierowanie standardowego strumienia wyjścia; Przekierowanie standardowego strumienia błędów; Przekierowanie standardowego strumienia wejścia; Potoki; Podsumowanie; 7. Spojrzenie na świat z punktu widzenia powłoki: Interpretacja poleceń; Cytowanie; Podsumowanie; 8. Zaawansowane sztuczki związane z klawiaturą: Edytowanie wiersza poleceń; Uzupełnianie; Korzystanie z historii; Podsumowanie; 9. Uprawnienia: Właściciele, członkowie grupy i wszyscy pozostali; Odczyt, zapis i wykonywanie; Zmiana tożsamości; Ćwiczenia dotyczące własnych uprawnień; Zmiana własnego hasła; Podsumowanie; 10. Procesy: Jak działa proces?; Wyświetlanie procesów; Sterowanie procesami; Sygnały; Wyłączanie systemu; Więcej poleceń dotyczących procesów; Podsumowanie; CZĘŚĆ II. KONFIGURACJA I ŚRODOWISKO: 11. Środowisko: Co jest przechowywane w środowisku?; W jaki sposób konfigurowane jest środowisko?; Modyfikowanie środowiska; Podsumowanie; 12. Łagodne wprowadzenie do vi: Dlaczego należy się nauczyć vi?; Krótkie wprowadzenie; Uruchamianie i zatrzymywanie vi; Tryby edycji; Zmiana położenia kursora; Podstawowa edycja; Szukanie i zastępowanie; Edycja wielu plików; Zapisywanie zmian; Podsumowanie; 13. Dostosowywanie znaku zachęty: Anatomia znaku zachęty; Alternatywne projekty znaków zachęty; Dodawanie koloru; Przesuwanie kursora; Zapisywanie znaku zachęty; Podsumowanie; CZĘŚĆ III. POPULARNE ZADANIA I PODSTAWOWE NARZĘDZIA: 14. Zarządzanie pakietami: Systemy zarządzania pakietami; Jak działają systemy zarządzania pakietami?; Popularne zadania zarządzania pakietami; Podsumowanie; 15. Nośniki danych: Montowanie i odmontowywanie urządzeń pamięciowych; Tworzenie nowych systemów plików; Testowanie i naprawa systemów plików; Przenoszenie danych bezpośrednio do urządzeń oraz z urządzeń; Zapisywanie obrazów CD; Podsumowanie; Dodatkowe informacje; 16. Zagadnienia sieciowe: Sprawdzanie i monitorowanie sieci; Przenoszenie plików poprzez sieć; Bezpieczna komunikacja z hostami zdalnymi; Podsumowanie; 17. Szukanie plików: locate - łatwy sposób szukania plików; find - trudny sposób wyszukiwania plików; Podsumowanie; 18. Archiwizacja i kopie zapasowe: Kompresowanie plików; Archiwizacja plików; Synchronizacja plików i katalogów; Podsumowanie; 19. Wyrażenia regularne: Co to są wyrażenia regularne?; grep; Metaznaki i literały; Znak dowolny; Kotwice; Wyrażenia w nawiasach i klasy znaków; Klasy znaków POSIX; Podstawowy POSIX a rozszerzone wyrażenia regularne; Alternatywa; Kwantyfikatory; Zaprzęgamy wyrażenia regularne do pracy; Podsumowanie; 20. Przetwarzanie tekstu: Zastosowanie tekstu; Ponowne odwiedziny u starych przyjaciół; Cięcie i krojenie; Porównywanie tekstu; Edycja w locie; Podsumowanie; Dodatkowe informacje; 21. Formatowanie wyników: Proste narzędzia formatowania; Systemy formatowania dokumentów; Podsumowanie; 22. Drukowanie: Krótka historia druku; Drukowanie w systemie Linux; Przygotowanie plików do druku; Przesyłanie zadania drukowania do drukarki; Monitorowanie zadań drukowania i sterowanie nimi; Podsumowanie; 23. Kompilowanie programów: Czym jest kompilowanie?; Kompilowanie programu w języku C; Podsumowanie; CZĘŚĆ IV. TWORZENIE SKRYPTÓW POWŁOKI: 24. Pisanie pierwszego skryptu; Czym są skrypty powłoki?; Jak napisać skrypt powłoki?; Więcej trików formatowania; Podsumowanie; 25. Rozpoczynanie projektu: Pierwszy etap - minimalny dokument; Drugi etap - dodawanie pewnych danych; Zmienne i stałe; Dokumenty włączone; Podsumowanie; 26. Projektowanie zstępujące: Funkcje powłoki; Zmienne lokalne; Utrzymywanie działania skryptów; Podsumowanie; 27. Sterowanie przepływem - rozgałęzienia if: Instrukcje if Status wyjścia; Korzystanie z testu; Nowocześniejsza wersja programu test; (( )) - przeznaczone dla liczb całkowitych; Łączenie wyrażeń; Operatory sterowania - inny sposób rozgałęziania; Podsumowanie; 28. Odczyt wejścia z klawiatury: read - odczyt danych ze standardowego strumienia wejścia; Weryfikacja wejścia; Menu; Podsumowanie; Dodatkowe informacje; 29. Sterowanie przepływem - pętle while i until: Pętle; Ucieczka z pętli; Odczyt plików za pomocą pętli; Podsumowanie; 30. Usuwanie błędów: Błędy składniowe; Błędy logiczne; Testowanie; Debugowanie; Podsumowanie; 31. Sterowanie przepływem - rozgałęzienia case: Polecenie case; Podsumowanie; 32. Parametry pozycyjne: Dostęp do wiersza poleceń; Masowa obsługa parametrów pozycyjnych; Bardziej kompletne programy; Podsumowanie; 33. Sterowanie przepływem - pętla for: for - tradycyjna forma powłoki; for - forma języka C; Podsumowanie; 34. Łańcuchy tekstowe i liczby: Interpretacja parametrów; Interpretacja wyrażeń arytmetycznych; Podsumowanie; Dodatkowe informacje; 35. Tablice: Czym są tablice?; Tworzenie tablic; Przypisywanie wartości do tablicy; Dostęp do elementów tablicy; Operacje na tablicach; Tablice asocjacyjne; Podsumowanie; 36. Egzotyka: Polecenia grupowe i podpowłoki; Pułapki; Wykonywanie asynchroniczne za pomocą polecenia wait; Potoki nazwane; Podsumowanie.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again