23478
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na s. 953-956. Indeks.
Formatted contents note
Zawiera: 1. Od autora; 2. Koncepcja i zawartość książki; 3. Formatowanie powtarzalnych fragmentów tekstu; 4. Instalacja plików dodatkowych; CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D: 5. Podstawy środowiska AutoCAD; 6. Niezbędne operacje konfiguracyjne; 7. Zaawansowane opcjonalne operacje konfiguracyjne; 8. Interfejs programu AutoCAD; 9. Współrzędne 2D; 10. Zadania kontrolne; 11. Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości; 12. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa; 13. Współrzędne biegunowe; 14. Zadania kontrolne; 15. Dynamiczne wprowadzanie danych; 16. Tworzenie obiektów podstawowych; 17. Ćwiczenia projektowe; 18. Tworzenie obiektów złożonych; 19. Narzędzia rysowania precyzyjnego; 20. Ćwiczenia projektowe; 21. Narzędzia rysowania precyzyjnego – śledzenie; 22. Zadania kontrolne; 23. Sterowanie wyświetlaniem 2D; 24. Edycja obiektów; 25. Ćwiczenia projektowe; 26. Zadania kontrolne; 27. Edycja za pomocą uchwytów; 28. Zadania kontrolne; 29. Ćwiczenia przejściowe; 30. Właściwości ogólne obiektów; 31. Zaawansowane zarządzanie plikami i szablonami; 32. Ćwiczenia przejściowe; 33. Wymiarowanie; 34. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów; 35. Ćwiczenia przejściowe; 36. Poprawna organizacja środowiska pracy; 37. Ćwiczenia przejściowe; 38. Projekt końcowy; 39. Podstawy techniki bloków; 40. Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji; 41. Design Center; 42. Palety narzędzi użytkownika; 43. Zadania kontrolne; 44. Nieparametryczne projektowanie 2D - uwagi końcowe; CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D: 45. Podstawowe pojęcia; 46. Konfiguracja narzędzi więzów; 47. Operowanie więzami geometrycznymi – ćwiczenia; 48. Operowanie więzami wymiarowymi – ćwiczenia; 49. Ćwiczenia przejściowe; 50. Zadania kontrolne; 51. Transformacja wymiarów na więzy; 52. Ćwiczenia przejściowe; 53. Parametryczne projektowanie 2D - uwagi końcowe; CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D: 54. Interfejs użytkownika podczas pracy 3D; 55. Sterowanie wyświetlaniem 3D – ćwiczenia; 56. Układy współrzędnych; 57. Wstęp do modelowania 3D; 58. Tworzenie obiektów 3D metodami 2D; 59. Klasyczne obiekty 3D; 60. Operacje logiczne Boole'a – ćwiczenia; 61. Operacje modelowania 3D za pomocą profilu; 62. Edycja obiektów 3D; 63. Ćwiczenia przejściowe; 64. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D; 65. Modelowanie 3D - uwagi końcowe; 66. Bibliografia; Skorowidz.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again