23435
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na s. 417-447.
Formatted contents note
Rozdział I. Teoretycznoprawne determinanty wyodrębnienia prawa dotacyjnego samorządu terytorialnego z prawa finansowego: 1.1. Historyczna i etymologiczna geneza dotacji samorządowej; 1.2. Definicja samorządowego prawa dotacyjnego; 1.3. Cechy i funkcje samorządowego prawa dotacyjnego; 1.4. Norma dotacyjna jako kategoria normy prawnofinansowej; 1.5. Wykładnia samorządowego prawa dotacyjnego; 1.6. Samorządowe prawo dotacyjne w świetle badań empirycznych; 1.7. Wnioski. Rozdział II. Odpowiedzialność, umowa i stosunek prawnodotacyjny jako podstawowe desygnaty samorządowego prawa dotacyjnego: 2.1. Odpowiedzialność prawnodotacyjna; 2.2. Charakter prawny umowy dotacyjnej; 2.3. Samorządowy stosunek prawnodotacyjny; 2.4. Podstawowe elementy samorządowego prawa dotacyjnego na tle badań empirycznych; 2.5. Wnioski. Rozdział III. Dotacje w systemie prawnym wydatków jednostek samorządu terytorialnego w świetle wybranych zagadnień definicyjnych i praktycznych: 3.1. Pozytywna i negatywna analiza legalnej definicji dotacji; 3.2. Prawne i pozaprawne klasyfikacje dotacji samorządowych; 3.3. Dotacja jako finansowy instrument współpracy i pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego; 3.4. Udzielanie dotacji w świetle budżetowej zasady roczności; 3.5. Wydatki dotacyjne w samorządowej procedurze budżetowej; 3.6. Praktyczne problemy samorządowego dotowania w świetle badań empirycznych; 3.7. Wnioski. Rozdział IV. Wydatki dotacyjne jednostek samorządu terytorialnego – dane liczbowe oraz ujęcie porównawcze: 4.1. Samorządowe wydatki na dotacje w statystykach ogólnopolskich; 4.2. Wydatki na dotacje a klasyfikacja budżetowa; 4.3. Dotacje udzielane podmiotom sektora finansów publicznych jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego; 4.4. Dotacje udzielane podmiotom spoza sektora finansów publicznych jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego; 4.5. Struktura dotacji celowych udzielanych z budżetów samorządów lokalnych województwa podlaskiego; 4.6. Struktura rodzajowa wydatków na dotacje udzielane z budżetu samorządu województwa podlaskiego; 4.7. Samorządowe wydatki na dotacje w aspekcie porównawczym – zjawisko guangos i płatniczy model brytyjskiej samorządowości; 4.8. Wnioski. Rozdział V. Dotacyjne uchwały trybowe jako akty prawa miejscowego oraz przejaw władztwa dotacyjnego samorządu terytorialnego: 5.1. Geneza ustrojowa dotacyjnych uchwał trybowych i pojęcie władztwa dotacyjnego samorządu terytorialnego; 5.2. Rodzaje aktów dotacyjnych podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego; 5.3. Zakres upoważnienia ustawowego do wydania; 5.4. Dotacyjne uchwały trybowe jako wykonawcze akty prawa miejscowego; 5.5. Zakres samodzielności legislacyjnej samorządu w dotacyjnych uchwałach trybowych; 5.6. Samorządowe władztwo dotacyjne na tle badań empirycznych; 5.7. Wnioski; Wnioski i postulaty de lege ferenda.
Target audience note
Dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, adwokatów, radców prawnych, sędziów, głównych księgowych, pracowników naukowych.
Funding information note
Praca finansowana ze środków dotacji statutowej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again