23435
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (3 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Indeks s. 481-490.
Formatted contents note
Zawiera: Cz. 1 Głowa i szyja: Czaszka, widok podstawowy; Czaszka, wnętrze; Górna część szyi, osteologia solnych partii głowy; Kręg obrotowy (C2); Kręgosłup szyjny. Widok od tyłu; Choroba zwyrodnieniowa (spondylosis) kręgosłupa szyjnego; Tętnica kręgowa, szyjna; Tętnica kręgowa, kręg szczytowy; Więzadła czaszkowo-kręgowe; Mięśnie szyi, widok z boku; Mięśnie szyi, widok od przodu; Mięśnie pochyłe i przykręgusłupowe; Tętnica podobojczykowa prawa, miejsce odejścia; Układ tętnic szyjnych; Tarczyca, Szyja, przekrój osiowy na poziomie tarczycy; Małżowiny nosowe; Przegroda nosowa, składniki; Przegroda nosowa, podniebienie twarde i miękkie; Dół skrzydłowo-podniebienny; Nos oraz zatoki oboczne nosa; Opuszki węchowe; Komórki powietrzne sitowia oraz zatoka klinowa; Zatoka szczękowa, Dno jamy ustnej; Mięśnie twarzy; Staw skroniowo-żuchwowy; Mięśnie skrzydłowe; Język i jama ustna; Język, przekrój wieńcowy; Ślinianka przyuszna i podżuchwowa; Ślinianka podżuchwowa i podjęzykowa; Gardło, przekrój strzałkowy w linii środkowej; Tętnice szyjne w odcinku szyjnym; Tarczyca główna i naczynia szyi; Krtań; Przewód nosowo-łzowy; Oczodół, przekrój wieńcowy; Oczodół, widok boczny; Oczodół, mięsień skośny górny i jego ścięgno; Oczodół, widok z góry; Gałka oczna; Ucho wewnętrzne; Nerw twarzowy w kanale nerwu twarzowego; Jama bębenkowa (ucho środkowe); Błędnik kostny; Zatoka strzałkowa górna; Mózgowe zatoki żylne; Zatoka jamista; Układ żylny mózgowia; Kora mózgowa i jądra podstawy, przekrój osiowy; Nerwy czaszkowe IX, X, XI; Pień mózgu, przekrój strzałkowy w linii środkowej; Droga wzrokowa; Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII nerw czaszkowy); nerw podjęzykowy (XIII nerw czaszkowy) i kanał nerwu podjęzykowego; Mózgowie, unaczynienie tętnicze; Tętnica podstawna oraz tętnice kręgowe; Tętnice mózgowia; Przysadka mózgowa. Cz. 2 Kręgosłup i rdzeń kręgowy: Odcinek piersiowy kręgosłupa; Kręgi lędźwiowe; Budowa kręgów lędźwiowych; Kręgosłup lędźwiowy; Kość krzyżowa; Więzadła kręgosłupa; Więzadło żółte; Nerwy rdzeniowe w odcinku lędźwiowym; Rdzeń kręgowy, korzenie nerwów rdzeniowych; Stożek rdzeniowy i ogon koński; Naczynia i nerwy międzyżebrowe tylne; Sploty żylne kręgosłupa; Grzbiet, dolne mięśnie przykręgosłupowe; Mięśnie głębokie grzbietu; Mięsień półkolcowy głowy; Trójkąt podpotyliczny; Przekrój poprzeczny okolicy lędźwiowej. Cz. 3 Klatka piersiowa: Pierś. Widok z boku; Węzły chłonne pachy; Przednia ściana klatki piersiowej; Mięśnie ściany klatki piersiowej; Stawy żebrowo-kręgowe i żebrowo-poprzeczne; Tętnica piersiowa wewnętrzna, przednia ściana klatki piersiowej; Przepona; Lewe płuco, widok od strony przyśrodkowej; Prawe płuco, widok od strony bocznej; Płuco, oskrzela segmentowe; Śródpiersie; Płuca, odprowadzenie (drenaż) chłonki; Przewód piersiowy; Jamy serca; Odgałęzienia łuku aorty; Serce, widok od tyłu; Naczynia wieńcowe, widok od przodu; Lewa część serca; Zastawka aorty; Pępowina; Przewód tętniczy i więzadło tętnicze (Botalla); Tylna część śródpiersia; Śródpiersie, widok od prawego boku; Śródpiersie, widok od lewego boku; odcinek piersiowy przełyku; Połączenie przełyku i żołądka; Żyła nieparzysta i nieparzysta krótka; Osierdzie, przekrój śródpiersia. Cz. 4 Jama brzuszna: Mięsień prosty brzucha; Mięśnie przedniej ściany jamy brzusznej; Ściana jamy brzusznej, część powierzchowna; Okolica pachwiny; Mięsień czworoboczny lędźwi; Mięsień lędźwiowy większy; Nerki, prawidłowa i przeszczepiona; Okolice jamy brzusznej; Wyrostek robaczkowy; Jama brzuszna, górna część trzewi; Torba sieciowa, przekrój skośny; Żołądek, in situ; Żołądek, błona śluzowa; Dwunastnica i trzustka; Wątroba, układ naczyniowy; Drogi żółciowe i trzustkowe; Śledziona, in situ; Tętnice żołądkowo-sieciowe; Wrota (wnęka) wątroby(porta hepatis); Pień trzewny, norma i wariant; Tętnica jelita cienkiego; Tętnica brzeżna (Drummonda); Żyły jelita cienkiego; Zbiornik mleczu (cisterna chyli); Węzły chłonne krezki; Splot trzewny; Nadnercze; Nadnercza i nerki; Nerki i aorta brzuszna; Tętnice nerkowe, wariant (mnogie tętnice nerkowe); Miedniczka nerkowa; Moczowód, część miedniczna; Nerki i moczowody; Nerki i ich naczynia; Nerka, przekrój strzałkowy skośny; Unaczynienie prawej nerki; Struktury trzewne jamy brzusznej, przekrój przystrzałkowy. Cz. 5 Miednice i krocze: Miednica; Miednica kobieca, więzadło obłe i jajnik; Struktury trzewne kobiecej miednicy, widok strzałkowy; Jajowody; Opuszka prącia, przekrój wieńcowy; Macica i jajowody; Macica i przydatki; Krocze u kobiety; Krocze kobiece i krocze głębokie; Prącie, przekrój poprzeczny; Jądro i najądrze; Dół kulszowo-odbytniczy; Mięśnie odbytu; Krocze męskie; Moczowód; Tętnice biodrowe wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne; Pachwinowe węzły chłonne; Węzły chłonne przyaortalne, biodrowe i pachwinowe. Cz. 6 Kończyna górna: Widok obręczy barkowej od przodu; Staw ramienny, wydrążenie stawowe łopatki (dół panewkowy); Staw mostkowo-obojczykowy; Staw ramienny, mięsień nadgrzebieniowy; Staw ramienny, ścięgno mięśnia dwugłowego; Staw ramienny, widok przedni oraz strzałkowy; Przestrzenie czworokątna i trójkątna; Mięsień podłopatkowy; Tętnica pachowa; Okolica pachowa; Mięsień piersiowy większy; Splot ramienny; Przyczepy dystalne mięśnia dwugłowego oraz ramiennego; Łokieć, widok od przodu; Staw łokciowy, widok od boku; Łokieć, nerw łokciowy; Łokieć, kanał nerwu łokciowego; Kość przedramienia; Kość promieniowa i łokciowa; Przedramię, mięśnie grupy bocznej; Przedramię, mięśnie grupy przyśrodkowej; Grupa mięśni prostowników nadgarstka; Kości nadgarstka; Nadgarstek, kości i stawy; Nadgarstek, więzadła dłoniowe; Nadgarstek, więzadła grzbietowe; Nadgarstek, kanał nadgarstka; Nadgarstek, ner łokciowy; Kości ręki i nadgarstka; Stawy śródręczno-paliczkowe; Ręka, przekrój osiowy; Stawy międzypaliczkowe. Cz. 7 Kończyna dolna: Żyły odpiszczelowa i odstrzałkowa; Tętnice kończyny dolnej; Staw biodrowy; Unaczynienie głowy kości udowej; Kaletka biodrowo-grzebieniowa; Grupa mięśnia czworogłowego uda; Mięśnie głębokie stawu biodrowego; Nerw kulszowy; Nerw kulszowy, okolica pośladkowa; Okolica pośladkowa; Udo, przekroje osiowe; Staw kolanowy, widok od góry; Staw kolanowy, widok od przodu; Staw kolanowy, widok z boku; Więzadła krzyżowe; Ścięgno piętowe (Achillesa); Nerw strzałkowy wspólny; Kości stopy, widok boczny; Kości stopy, widok przyśrodkowy; Kość piętowa; Mięśnie stawu skokowego, widok boczny; Kanał stępu; Ścięgna grupy bocznej na poziomie stawu skokowego; Więzadło trójgraniaste; Ścięgno mięśnia strzałkowego krótkiego; Rozcięgno podeszwowe; Mięśnie części podeszwowej stopy, warstwa druga.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again